Rövidítések

 [?] = bizonytalan évszám [nap] vagy esemény


Ab = Alkotmánybíróság

ÁBMH = Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal

ÁEH = Állami Egyházügyi Hivatal

ÁGB = (MSZMP KB) Államgazdasági Bizottsága

agit-prop = agitáció(s) és propaganda

AKP, AMP = Albán Kommunista Párt, Albán Munkapárt

AP = Associated Press (hírügynökség, USA)

APEH = Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

ÁSZ = Állami Számvevőszék

áv. = államvédelmi

ÁVH = Államvédelmi Hatóság

ÁVO = (Belügyminisztérium) Államvédelmi Osztálya

ÁVÜ = Állami Vagyonügynökség


BAL = Baloldali Alternatíva Egyesülés

BBC = British Broadcasting Corporation (Brit Rádiószolgáltató Testület)

BEK = (labdarúgó) Bajnokcsapatok Európa Kupája

BÉT = Budapesti Értéktőzsde 

BHG = Beloiannisz Híradástechnikai Gyár

BKP = Bolgár Kommunista Párt 

BKV = Budapesti Közlekedési Vállalat

BM = Belügyminisztérium

BME = Budapesti Műszaki Egyetem

BNB = Budapesti Nemzeti Bizottság

BNT = Budapesti Nemzeti Tanács

BNV = Budapesti Nemzetközi Vásár

br. = báró

BRFK = Budapesti Rendőr-főkapitányság

BSZKRT = Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt.

Btk = büntető törvénykönyv

BVT = Béke-világtanács


CASBI = Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár; Románia)

CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kereszténydemokrata Unió; NSZK, Németország)

CEU = Central European University (Közép-európai Egyetem, Bp)

CIA = Central Intelligence Agency (Központi Hírszerző Ügynökség; USA)

COCOM = Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (Exportellenőrző Koordinációs Bizottság; USA)

CSU Christlich Sozialistische Union (Keresztényszociális Unió; Bajorország, NSZK, Németország) 


cs. = csendőr

Csemadok = Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete (1992 után:  Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség)

CSKP = Csehszlovák Kommunista Párt

 

DÉFOSZ = Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége 

DEGOB = Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság

DEMISZ = Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

DISZ = Demokratikus Ifjúsági Szövetség

DIVSZ = Demokratikus Ifjúsági Világszövetség

DNFF = Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front

DNP = Demokrata Néppárt

 

EAK = Egyesült Arab Köztársaság

Eb = Európa-bajnokság

EBRD = European Bank for Reconstruction and Development (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

EFTA = European Free Trade Association (Európai Szabadkereskedelmi Társulás)

EGK = Európai Gazdasági Közösség

EKA = Ellenzéki Kerekasztal

ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) 

ÉME = Ébredő Magyarok Egyesülete

ENSZ = Egyesült Nemzetek Szervezete

ENSZ BT = Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 

EPOSZ = Egységes Parasztifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége

ÉS = Élet és Irodalom  (hetilap)

ET = Elnöki Tanács

ETA = Euzkadi ta Askatasuna (Baszkföld és Szabadság; Spanyolország)

Euratom = Európai Atomenergia Közösség

ev. = evangélikus

 

FAO = Food and Agriculture Organization (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete)

fcsf. = főcsoportfőnökség, főcsoportfőnök

FÉKOSZ = Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége

Fidesz = Fiatal Demokraták Szövetsége

FJSZ = Független Jogász Fórum

FKgP = Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt

FKP = Francia Kommunista Párt

FM = Földmívelésügyi/Földművelésügyi Minisztérium

FMDP = Független Magyar Demokrata Párt

FTC = Ferencvárosi Torna Club

 

GATE = Gödöllői Agrártudományi Egyetem

GATT = General Agreement on Tariffs and Trade (Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény)

g. kat. = görög katolikus 

gr. = gróf

Gulag = Glavnoje Upravlenyije Lagerej ([a Szu Belügyi Népbiztosságának] Táborok Főigazgatósága)

 

GYOE = Gyermekbarátok Országos Egyesülete

GYOSZ = Gyáriparosok Országos Szövetsége 

 

HÉV = Helyiérdekű Vasút

hg. = herceg

HM = Honvédelmi Minisztérium

HNF = Hazafias Népfront

 

IB = Intéző Bizottság

IBUSZ = Idegenforgalmi Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt.

IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) 

IIB = Ideiglenes Intéző Bizottság

IKB = Ideiglenes Központi Bizottság

IKKA = IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció

IMF = International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)

INgy = Ideiglenes Nemzetgyűlés

INK = Ideiglenes Nemzeti Kormány

IrU = Irodalmi Ujság

IRA = Irish Republican Army (Ír Köztársasági Hadsereg; Írország, Nagy-Britannia)

 

JATE = József Attila Tudományegyetem (Szeged)

JKP, JKSZ = Jugoszláv Kommunista Párt, Jugoszláv Kommunisták Szövetsége

JSZSZK = Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

JNH = Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg

JPTE = Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)

 

KALÁSZ = Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége 

KALOT = Katolikus Legényegyletek Országos Testülete

KB = Központi Bizottság

KDNP = Kereszténydemokrata Néppárt

KEB = Központi Ellenőrző Bizottság

KF = Kiadói Főigazgatóság

KFKI = Központi Fizikai Kutatóintézet

KGB = Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (Állambiztonsági Bizottság, Szu)

KGST = Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

Kh. = kormányhatározat

kh = katasztrális hold

KIMSZ = Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége

KIOE = Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete

KIOSZ = Kisiparosok Országos Szövetsége

KISKA = Kisegítő Karhatalom

KISZ = (Magyar) Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKP = Kínai Kommunista Párt

KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) 

KMKA = Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok 

KMT = Nagy-budapesti Központi Munkástanács

KMP = Kommunisták Magyarországi Pártja

KNDK = Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

KNEB = Központi Népi Ellenőrzési Bizottság

KNT = Keresztény Női Tábor

KÖMI = Közérdekű Munkák Igazgatósága

KP = kommunista párt

KPM = Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium

Kr. = kormányrendelet

KRESZ = Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása 

KSH = Központi Statisztikai Hivatal

KV = Központi Vezetőség 

 

LB = Legfelsőbb Bíróság

LHT = Legfelső Honvédelmi Tanács

LT = Legfelsőbb Tanács (Szu)

 

m. = megye

MADISZ = Magyar Dolgozó Ifjúság Szövetsége

MADOSZ = Magyar Dolgozók Szövetsége (Románia, Erdély)

Mahart, MHRT = Magyar Hajózási Rt. 

Malév, MALÉV = Magyar Légiközlekedési Vállalat

Maszovlet = Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt.  

Mazsihisz = Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

MÁr BFk = Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága

MÁr VFk = Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága

MÁV = Magyar Államvasutak

MÁVAG = Magyar (Királyi) Állami Vasgyárak

mb. = megbízott

MDF = Magyar Demokrata Fórum

MDP = Magyar Dolgozók Pártja

MEASZ = Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége

MEFESZ = Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége

Meszhart = Magyar–Szovjet Hajózási Rt.

Metész = Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége

M.E.-rendelet = miniszterelnöki rendelet

MÉFT = Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa

MFMPK = Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

MFNF = Magyar Függetlenségi Népfront 

MFP = Magyar Függetlenségi Párt

MGB = Minyisztyersztvo Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (Állambiztonsági Minisztérium, Szu)

MHBK = Magyar Harcosok Bajtársi Közössége

MHSZ = Magyar Honvédelmi Szövetség

MHV = Magyar Hanglemezgyártó Vállalat

MINSZ = Magyar Ifjúság Népi Szövetsége

MIOI = Magyar Izraeliták Országos Irodája

MIOK = Magyar Izraeliták Országos Képviselete

MISZOT = Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa

m. kir. = magyar királyi

MKKE = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

MKP = Magyar Kommunista Párt

MLSZ = Magyar Labdarúgó Szövetség

MM = Művelődési/Művelődésügyi Minisztérium

MN = Magyar Néphadsereg

MNB = Magyar Nemzeti Bank

MNDSZ = Magyar Nők Demokratikus Szövetsége 

MNFF = Magyar Nemzeti Függetlenségi Front

MNFP = Mongol Népi Forradalmi Párt

MNOT = Magyar Nők Országos Tanácsa

MNSZ = Magyar Népi Szövetség (Románia)

Mo, mo-i = Magyarország, magyarországi

MOB = Magyar Olimpiai Bizottság

MOL = Magyar Országos Levéltár

MOVE = Magyar Országos Véderő Egyesület

MR = Magyar Rádió

MRP = Magyar Radikális Párt

MRT = Magyar Rádió és Televízió

MSZBT = Magyar–Szovjet Baráti Társaság

MSZDP = Magyarországi Szociáldemokrata Párt

MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt 

MSZSZOSZ/T = Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége/Tanácsa

Mt = Minisztertanács

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

MTI = Magyar Távirati Iroda

MTK = Magyar Testgyakorlók Köre 

MTV = Magyar Televízió

MÚOSZ = Magyar Újságírók Országos Szövetsége

MVD = Minyisztyersztvo Vnutrennih Gyel (Belügyminisztérium, Szu) 

 

NATO = North Atlantic Treaty Organization (Észak-atlanti Szerződés Szervezete)

NDK = Német Demokratikus Köztársaság

Ngy, ngy-i = Nemzetgyűlés, nemzetgyűlési

NKVD = Narodnij Komisszariat Vnutrennih Gyel (Belügyi Népbiztosság, Szu) 

NOT = Népbíróságok Országos Tanácsa

NPP = Nemzeti Parasztpárt

Nsz = Népszabadság (napilap)

NSZEP = Német Szocialista Egységpárt

NSZK = Német Szövetségi Köztársaság

NT = Népgazdasági Tanács

 

ny. = nyugalmazott, nyugállományú

 

OBt = Országos Béketanács

OECD = Organization of Economic Development and Cooperation (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)

OÉET = Országos Érdekegyeztető Tanács

OFT = Országos Földbirtokrendező Tanács

Ogy, ogy-i = Országgyűlés, országgyűlési

OKP = Olasz Kommunista Párt

OM = Oktatás(ügy)i Minisztérium

OMFB = Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete)  

ORFK = Országos Rendőr-főkapitányság

OS = Országos Sajtószolgálat

OSh = Országos Sporthivatal

OSTT = Országos Sport- és Testnevelési Tanács

OT = Országos Tanács(a)

OTh = Országos Tervhivatal

OTI = Országos Társadalombiztosítási Intézet

OTSH = Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

ÖK(b)P = Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt [lásd még: SZK(b)P]

 

PB = Politikai Bizottság

PDP = Polgári Demokrata Párt

PDS = Partei der Demokratischen Sozialismus (Demokratikus Szocializmus Pártja, Németország)

PFSZ = Palesztin Felszabadítási Szervezet

pk. = pártonkívüli

PNyF = Politikai Nyomozó Főosztály

Pofosz = Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége

PPTE = Pázmány Péter Tudományegyetem

PRO = Politikai Rendészeti Osztály

 

RAF = Rote Armee Fraktion (Vörös Hadsereg Frakció; NSZK) 

ref. = református

r. kat. = római katolikus

RKP = Román Kommunista Párt

RMDSZ = Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMP = Román Munkáspárt

Rt., rt. = részvénytársaság

 

SOTE = Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország Szociáldemokrata Pártja; NSZK, Németország)

SS = Schutzstaffel (Védőosztag; Németország; a náci párt fegyveres szervezete)

Stasi = Ministerium für Staatssicherheit (Állambiztonsági Minisztérium; NDK)


sz. = szám, számú

SZDP = Magyarországi Szociáldemokrata Párt

SZDSZ = Szabad Demokraták Szövetsége

SZEB = Szövetséges Ellenőrző Bizottság

SZER = Szabad Európa Rádió

SZET = (Németországi) Szövetséges Ellenőrző Tanács

Szeta = Szegényeket Támogató Alap

SZIM = Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom

SZIT = Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom

SZK(b)P = Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja [lásd még: ÖK(b)P]

SZKH = Szabad Kezdeményezések Hálózata

SZLKP = Szlovák Kommunista Párt 

SZKP = Szovjetunió Kommunista Pártja

SzN = Szabad Nép (napilap)

SZNT = Szlovák Nemzeti Tanács

SZOT = Szakszervezetek Országos Tanácsa 

SZÖVOSZ = Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége

SZTK = Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ

Szu = Szovjetunió

SZVSZ = Szakszervezeti Világszövetség

 

TASZSZ = Tyelegrafnoje Agensztvo Szovjetszkogo Szojuza (Szovjet Távirati Iroda; Szu)

tc. = törvény(cikk)

TIB = Történelmi Igazságtétel Bizottság

TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tsz, téesz = (mezőgazdasági) termelőszövetkezet

TTIT = Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat

tvr. = törvényerejű rendelet

 

u. = utca

ÚMF = Új Márciusi Front

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)

UNICEF = United Nations International Children’s Emergency Fund (az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja) 

UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Administration (az ENSZ Segélyezési és Újjáépítési Hivatala)

UPI = United Press International (hírügynökség) 

USA = United States of America (Amerikai Egyesült Államok)

UTE = Újpesti Torna Egylet

 

VB = Végrehajtó Bizottság 

vb = világbajnokság

VDK = Vietnami Demokratikus Köztársaság

VDP = Vietnami Dolgozók Pártja

vk. = Vezérkar, vezérkari

VKM = Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

vm. = vármegye

VMDK = Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

VSZ = Varsói Szerződés

VSZ PTT = Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete

 

WHO = World Health Organization (az ENSZ Egészségügyi Világszervezete)