1990
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.
Az Ogy úgy határoz, hogy a köztársasági elnököt ne az új parlament, hanem közvetlenül a nép válassza.

Az Ogy módosítja az oktatási törvényt. Ennek értelmében jogi és magánszemélyek, valamint egyházak is alapíthatnak oktatási intézményeket.

Megkezdi működését az állami vagyon privatizálására létrehozott Állami Vagyonügynökság. Első igazgatója Tömpe István. július 18.

Romániában öngyilkosságot követett el Gita Popa tábornok, a Ceauşescu házaspárt elítélő statáriális bíróság vezetője.

Az oldal tetejére március 3.

Súlyos baleset történik Ózdon a folyamatos acélöntőműben. A hidrogénrobbanás következtében 13 kohász meghal, többen súlyosan megsérülnek.

Az oldal tetejére március 4.

Befejeződik a Magyar Szakszervezetek XXVI. kongresszusa. A küldöttek kimondják a Szakszervezetek Országos Tanácsa megszűnését és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) megalakulását. Az új szakszervezeti tömörülés elnökévé Nagy Sándort, a SZOT utolsó főtitkárát választják.

Az oldal tetejére március 6.

Németh Miklós, az Mt elnöke levélben ismerteti a magyar álláspontot a csehszlovák kormánnyal a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházása ügyében. A miniszterelnök megismételte, hogy az 1977. évi államközi szerződés módosításáról csak nemzetközi szakértők bevonásával elvégzett tudományos-műszaki vizsgálatok eredményei alapján döntsenek. március 8.

A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vállalati tanácsa felmenti tisztségéből Burgert Róbert vezérigazgatót, aki 1960 óta állt a vállalat élén.

Az oldal tetejére március 8.
Az MNB és a Svéd Exporthitel Intézet megállapodást ír alá, amely szerint Svédország 150 millió dolláros hitelt nyújt a Mo-ra irányuló svéd export és magánberuházások finanszírozására.

Megalakul a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer kormánybiztosának munkáját segítő, 12 szak-értőből álló kormánybiztosi titkárság.

Bemutatják Erős Péter A néma c. filmjét.

Az oldal tetejére március 10.

Horn Gyula magyar és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter Moszkvában aláírja a szovjet csapatok teljes kivonásáról szóló egyezményt. március 12.

Az oldal tetejére március 12.

A hajmáskéri (Veszprém m.) vasútállomásról útnak indul az a zászlóaljnyi szovjet katonai egység, amely a csapatkivonási megállapodás értelmében elsőként hagyja el Mo-ot. április 25. — Az alakulat másnap lépi át a határt Záhonynál.

Három új átkelőhely nyílik a magyar–jugoszláv határon.
Az oldal tetejére március 14.

Megkezdődik a régi Országgyűlés utolsó ülése. — Az ülésnapon a képviselők elfogadják az 1945 és 1963 között lefolytatott törvénysértő perek ítéleteinek semmissé nyilvánításáról (1990: XXVI. tc.), valamint a magyar állampolgárságtól megfosztó határozatok megszüntetéséről (1990: XXVII. tc.) szóló törvényjavaslatokat.

Nyilvánosságra hozzák az úgynevezett Duna-gate ügy kivizsgálására a belügyminiszter által létrehozott ad hoc bizottság jelentését. A bizottság, miután a vizsgálat idején az SZDSZ és a Fidesz által tett feljelentéshez mellékelt dokumentumokat tartalmazó dossziék már nem voltak fellelhetők, a napi jelentések és személyes meghallgatások alapján arra a következtetésre jut, hogy a BM III/III. Csoportfőnökség még 1989 végén is operatív módszerekkel gyűjtötte az információkat az SZDSZ, a Fidesz és más pártok tevékenységéről, mégpedig nem az ellenzéki pártok és vezetőik védelme, hanem kapcsolatrendszerük és terveik feltárása érdekében.

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyja a Mo-nak nyújtandó 206 millió dolláros készenléti hitelt. — A döntés előfeltétele annak, hogy az Európai Közösségek és más nyugati államok folyósítsák a magyar gazdaság támogatására megígért hiteleket, illetőleg hogy Mo hozzájusson a szükséges bankhitelekhez.

Az SZDSZ, a Fidesz és az FKgP együttes kezdeményezésére a Csepel Művek bejárata előtti Lenin-szobrot az üzem gyártörténeti múzeumába szállítják.

Az oldal tetejére március 15.

Első ízben ünnepelik az 1848-as forradalom évfordulóján a magyar sajtó napját.

Az oldal tetejére március 18.

Bronyiszlav Omelicsev vezérezredes, a szovjet hadsereg vezérkari főnökének első helyettese nyilatkozik az Izvesztyija c. moszkvai lapnak. A tábornok szerint a Szu-nak nem áll szándékában a mo-i csapatkivonás elnyújtása, jóllehet az egységek hazatelepítése nem kevés nehézséggel jár.

Az NDK-ban a kelet-európai blokk első, és a keletnémet állam egyetlen szabad (egykamarás, egyfordulós) parlamenti választásán, 93,4%-os részvétel mellett, a német egységet célul tűző keresztény-konzervatív koalíció megszerzi a szavazatok 48,2%-át; a CDU 40,9%-kal 163 mandátumot nyer. Az SPD 21,8%-ot (88 mandátum), az exkommunista PDS 16,3%-ot (66 mandátum) szerez. A Szövetség ’90-be tömörült új ellenzék mindössze 2,9%-ot (12 mandátum) ér el. április 12.

Az oldal tetejére március 19.
Németh Miklós miniszterelnök fogadja a Mo-i Ref. Egyház, a Mo-i Ev. Egyház, a Mo-i Unitárius Egyház és MIOK vezetőit. — A megbeszélések eredményeként felbontják a kormány és a fenti egyházak és felekezetek között 1948 őszén aláírt egyezményeket.

A kormány munkanappá nyilvánítja április 4-ét, és munkaszüneti nappá október 23-át.

Az oldal tetejére március 20.

Elhagyja a debreceni katonai repülőteret az első szovjet repülőgépegység.

Az oldal tetejére március 21.
Bakondi György alezredes, a BM Határőrség határforgalmi osztályvezetője az MTI-nek elmondja: az év nyarára a magyar állampolgárok útlevélkezelés nélkül léphetik majd át a határt.

A Malév leállítja a Szu-ból kivándorló zsidók Izraelbe utaztatását. március 28.

Az oldal tetejére március 22.

Bp-en befejeződnek a magyar–szovjet gazdasági tárgyalások. A kereskedelmi viták lezárásaként aláírják az 1989-es 800 millió rubeles szovjet fizetésimérleg-aktívum konvertibilis valutára való átváltásáról szóló megállapodást. A felek abban is megegyeznek, hogy 1991-től a kétoldalú árucsere-forgalom elszámolása konvertibilis valutában történik, és megszüntetik az árukontingenseket.

Az oldal tetejére március 24.

Horn Gyula külügyminiszter és Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja, külügyminiszter Bp-en aláírja a két ország közti vízumkényszer megszüntetéséről szóló megállapodást.

Az oldal tetejére március 25.

Megtartják az 1947 óta első szabad parlamenti választások első fordulóját. április 8. — Listán a szavazásra jogosultak 65,09%-a (4 909 713 fő), egyéni kerületben 65,00%-a (4 959 320 fő) ad le érvényes szavazatot.* — Pártlistán az MDF 24,72, az SZDSZ 21,40, az FKgP 11,74, az MSZP 10,89, a FIDESZ 8,95, a KDNP 6,46%-ot szerez. — Egyéni kerületben öt jelölt győz: Debreczeni József (MDF, Kecskemét 2.), Deme Zoltán (független, Szarvas), Király Zoltán (MDF, Szeged 2.), Németh Miklós (MSZP, Szerencs), Raffay Ernő (MDF, Szeged 1.).**

Az oldal tetejére március 28.

A kormány a Malév tel-avivi járata körül kialakult feszültségek politikai következményei miatt felmenti Jahoda Lajost, a légitársaság vezérigazgatóját. — A Malév másnap bejelenti, hogy a terrorfenyegetések miatt a jövőben nem közlekedteti a kivándorló szovjet zsidókat Izraelbe szállító charter-járatait, csak a menetrend szerinti tel-avivi járatokra érvényes jeggyel rendelkező utasok, köztük a szovjet kivándorlók elszállítását vállalja. április 2.

Az oldal tetejére március 30.

Az MDF, az FKgP és a KDNP szövetséget köt a parlamenti választások második fordulójára.

Brüsszelben Békesi László pénzügyminiszter és Bartha Ferenc, az MNB elnöke aláírja az Európai Közösségek által Mo-nak nyújtandó egymilliárd dolláros (870 millió ECU-s) struktúraváltási kölcsönről szóló megállapodás okmányait. — A közösség először nyújt ilyen kölcsönt nem tagállamnak.A hitelcsomeg első része, 430 millió dollár, április közepén kerül az MNB számlájára.

Az oldal tetejére március 31.
Az Úttörővasút nevét Gyermekvasútra változtatják.