1990
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 2.

Megtartja alakuló ülését az új, szabadon választott Országgyűlés. Az Ogy elnökévé és ideiglenes köztársasági elnökké Göncz Árpádot (SZDSZ), az Ogy alelnökévé Szabad Györgyöt (MDF) vá-lasztják.

A kormány megszünteti az MR és az MTV előző év novemberében felállított felügyelő bizottságát.
Az oldal tetejére május 3.

Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök Antall Józsefet, a választásokon legtöbb mandátumot szerzett MDF elnökét kéri fel kormányalakításra. május 16.

Bemutatják Zsombolyai János A halálraítélt c. filmjét.

Az oldal tetejére május 4.

Csiha Kálmánt választják az Erdélyi Ref. Egyházkerület püspökévé.

Az oldal tetejére május 10.

Bemutatják Hartai László Aszex c. filmjét.

Az oldal tetejére május 15.

Az Ogy vizsgálóbizottságot állít fel a nyomtatott és elektronikus sajtó privatizációs eljárásainak kivizsgálására, ezen belül elsősorban az Axel Springer Bp. Kft. tevékenységének feltárására.

Az oldal tetejére május 16.

Antall József nyilvánosságra hozza a leendő kormány névsorát. május 22.

Az oldal tetejére május 17.

Befejeződik az első tudományos igényű feltáró munka a Szu-ba hurcolt magyar állampolgárok kálváriájáról. Pécsett bemutatják a hatszáz oldalas kéziratot, és nyilvánosságra hozzák a benne szereplő adatokat.

Jászberényben bejelentik, hogy júliusban magyar–svéd vegyes vállalattá alakul át a Lehel Hűtőgépgyár. A svéd partner az Elektrolux multinacionális cég.
Az oldal tetejére május 18.
George Bush amerikai elnök Washingtonban fogadja Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnököt, akit biztosít arról, hogy Mo számíthat az USA fokozódó támogatására.
Nyilvánosságra hozzák a Fővárosi Bíróság állásfoglalását, amely az 1990: XXVI. tc. (az ún. semmisségi törvény) alapján semmisnek nyilvánította a Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek ellen 1948-ban és 1949-ben a Népbíróság által hozott törvénysértő ítéletet. — Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy a hercegprímás földi maradványai hazakerüljenek Ausztriából egykori székhelyére, az esztergomi Bazilikába.

Az Esti Hírlap c. napilap szerkesztősége és Robert Maxwell angol sajtómágnás megbízottai szándéknyilatkozat írnak alá, melynek értelmében Maxwell az újság értékének 40%-áig betársul a lapba.

Végleg elhagyja a debreceni repülőteret az addig ott állomásozó szovjet repülőezred. Ezzel megszűnik a légi bázis katonai jellege.

Mo és a Szuverén Máltai Lovagrend felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.

Az oldal tetejére május 19.

A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség Tatabányán megtartja első országos küldött-gyűlését.

Az oldal tetejére május 21.
Munkácson meghal Jonathán érsek (Ivan Kopolovics), 1949-től öt éven keresztül az első magyar ortodox esperesség vezetője.

Három évtizedes szünet után újraindul a belföldi légi közlekedés. Az első járat Bp-ről Nyíregyházára repül. május 29.

Az oldal tetejére május 22.

Kormányalakító ülésszakot tart az Ogy. Antall József kijelölt miniszterelnök ismerti kormánya programját. május 23.

Az LB Grősz József v. kalocsai érsek 1951 nyarán lefolytatott perében kimondja a semmisséget.

Az oldal tetejére május 23.

Az Ogy elfogadja az Antall József által előterjesztett kormányprogramot, és őt 218 igen, 126 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett miniszterelnökké választja. — Megalakul Antall József (MDF) kormánya. Belügyminiszter Horváth Balázs, földművelésügy Nagy Ferenc József (FKgP), honvédelem Für Lajos, igazságügy Balsai István, környezetvédelem Keresztes K. Sándor, ipar és kereskedelem Bod Péter Ákos, közlekedés és hírközlés Siklós Csaba, külügy Jeszenszky Géza, munkaügy Győriványi Sándor (FKgP), művelődés és közoktatás Andrásfalvy Bertalan, nemzetközi gazdasági kapcsolatok Kádár Béla, népjólét Surján László (KDNP), pénzügy Rabár Ferenc, tárca nélkül Kiss Gyula, Gerbovits Jenő (FKgP), Mádl Ferenc. — Az MTV a labdarúgó BEK-döntő közvetítése miatt megszakítja élő adását a kormány eskütételéről.

Az oldal tetejére május 24.

Az MTA Kosáry Domokos történészt választja elnökké. 1996. május 9.

Az oldal tetejére május 29.

Megindul a rendszeres belföldi légi forgalom Bp és Kaposvár között.

Az oldal tetejére május 31.

Az Ogy néma felállással emlékezik Trianon 70. évfordulójára. A Fidesz képviselői kivonulnak az ülésteremből.