1990
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Bp-en megkezdődik a Fidesz III. kongresszusa. június 3.

Az oldal tetejére június 2.

Bp-en folytatódik az MDF április 12-én kezdődött III. Országos Gyűlése. június 3.

A Mo-i Ref. Egyház Zsinata nyilatkozatot ad ki a zsidósággal kapcsolatban, és kimondja: „Isten kegyelmi kiválasztása és szövetsége összeköt bennünket zsidó testvéreinkkel.”
Az oldal tetejére június 3.

Az MDF Országos Gyűlésén Antall József kijelenti, hogy lélekben tizenötmillió magyar minisz-terelnökének érzi magát. — Módosítják a párt alapszabályát, és újraválasztják a párt tisztség-viselőit. Csoóri Sándor nem fogadja el a társelnöki posztot; a korábban 14 tagú Elnökség öt fővel bővül.

Az oldal tetejére június 10.

Együttes közgyűlést tart a Budapesti Izraelita Hitközség és a MIOK. Átalakítják a mo-i zsidó közösség szervezetét: addig világi elnökség irányított, ezentúl a vezetésben a rabbik is részt vesznek. — A MIOK ügyvezető igazgatójává Zoltai Gusztávot választják.

Az oldal tetejére június 13.

Beszünteti működését az Országos Vallásügyi Tanács.

Az oldal tetejére június 14.

Bemutatják Szomjas György Könnyű vér c. filmjét.

Az oldal tetejére június 21.

42 évi szünet után újra megkezdi működését a Bp-i Értéktőzsde (BÉT). — Ekkor az egyetlen be-vezetett cég az IBUSZ.

Angelo Acerbi pápai nuncius átadja megbízólevelét Göncz Árpád ideiglenes köztársasáig elnöknek.

Bemutatják Mészáros Márta Napló apámnak, anyámnak c. filmjét.

Az oldal tetejére június 25.

Az Ogy Solt Pál alkotmánybírót választja a Legfelsőbb Bíróság elnökévé.*