1990
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Az Ogy elfogadja az 1990: II. tc.-et az ogy-i képviselők választásáról szóló 1989: XXXIV. tc. módosításáról. — A képviselők elfogadják az 1990: III. tc.-et „az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról”. Eszerint „akik az 1980. június 8-ától számított két parlamenti ciklus idején magas állami, illetőleg párttisztséget töltöttek vagy töltenek be – az Elnöki Tanács elnökei, titkárai és tagjai, a Minisztertanács elnökei és tagjai, az államtitkárok, az Országgyűlés elnökei és alelnökei, a Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok elnökei, illetőleg az MSZMP volt elnöke, főtitkára, titkárai, politikai bizottsági tagjai, valamint fővárosi és megyei első titkárai, továbbá a jelenleg működő pártok és társadalmi szervezetek országos vezetői – 1990. február 25-éig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni”.

Bp-en megkezdődnek a tárgyalások az „ideiglenesen Mo-on állomásozó” szovjet csapatok kivo-násáról. A magyar delegációt Somogyi Ferenc külügyminisztériumi államtitkár, a szovjet kül-döttséget Ivan Aboimov külügyminiszter-helyettes vezeti. március 10.

A helyi közlekedés tarifái átlagosan 45%-kal, a vasúti és távolsági autóbusz-személyszállítási menetdíjak 20%-kal emelkednek.
Az oldal tetejére február 6.

Németh Miklós miniszterelnök fogadja Paskai László bíboros, esztergomi érseket. — A megbeszélést követően nyilvánosságra hozzák: a kormány és a r. kat. egyház kölcsönösen semmisnek tekinti és felbontja az 1950. augusztus 30-án aláírt egyezményt. március 19.

Az oldal tetejére február 8.

New Yorkban meghal Karády Katalin, 1945 előtt a legismertebb mo-i színművésznő. február 19.

Bemutatják Elek Judit Tutajosok c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére február 9.

Aláírják a magyar–vatikáni diplomáciai kapcsolatok helyreállítását rögzítő okmányokat. június 21.

Az oldal tetejére február 11.

Dél-Afrikában kiszabadul 27 évig tartó fogságából az 1962 augusztusában letartóztatott, majd életfogytiglani börtönre ítélt Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője. 1993. október 15.

Az oldal tetejére február 12.

Ottawában (Kanada) tárgyalások kezdődnek a második világháborúban győztes négy nagyhatalom, valamint az NSZK és az NDK külügyminiszterei között. február 13.

Az oldal tetejére február 13.

Ottawában a négy nagyhatalom képviselői nyilatkozatot tesznek közzé a német újraegyesítésről. A külügyminiszterek elismerik az egyesítés elkerülhetetlenségét és kinyilvánítják, hogy a két Németországnak kell megállapodnia az egyesítés politikai, gazdasági és jogi kérdéseiben. A nagyhatalmak ezt követően vitaják meg velük „a német egység külpolitikai aspektusait, beleértve a szomszédos államok biztonságának kérdéseit”. — Ez a „2+4” formula lesz az előkészítő tárgyalások elvi alapja. március 12.

Az oldal tetejére február 16.

Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter Moszkvában tárgyal a német újraegyesítésről.

Az oldal tetejére február 18.

A CSKP KB kizárja a pártból Gustáv Husák v. pártfőtitkárt, köztársasági elnököt, valamint további 31 egykori állami és pártvezetőt, köztük Peter Colotkát, Alois Indrát, Ignác Janákot, Jozef Lenártot és Lubomír Štrougalt. — Nyitrán megtartja alakuló kongresszusát a Kereszténydemokrata Mozgalom. Elnökévé Ján Čarnogurskýt választják.

Az oldal tetejére február 19.

A bp-i Farkasréti temetőben eltemetik Karády Katalint.

Az oldal tetejére február 20.

Horn Gyula külügyminiszter kijelenti: elképzelhető, hogy Mo néhány év múlva a NATO tagja lesz.

Az oldal tetejére február 22.

Bemutatják Monori M. András Meteo c. filmjét.

Az oldal tetejére február 23.

Kis Jánost választják az SZDSZ mb. elnökévé. április 21.

Az oldal tetejére február 25.

Tőkés László ref. lelkészt megválasztják az RMDSZ tiszteletbeli elnökévé.

Az oldal tetejére február 28.

Az Ogy elfogadja az MSZP vagyonelszámolását, annak ellenére, hogy az ÁSZ szerint a doku-mentum alkalmatlan a párt vagyoni helyzetének bemutatására.