1990
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.
Szolnok megye visszakapja régi, Jász-Nagykun-Szolnok megye elnevezését, Szabolcs-Szatmár megye neve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére változik.
Megszűnik az MNB monopóliuma a vállalatok külkereskedelemmel kapcsolatos devizaforgalmi ügyeinek intézésében. E tevékenységet a továbbiakban kereskedelmi bankok is végezhetik.
Szabadárassá válik az élelmiszeripari termékek döntő része.

Romániában feloszlatják a Belügyminisztérium Állambiztonsági Igazgatóságát, a Securitatét.

Az oldal tetejére január 2.

Megkezdődik az országos népszámlálás. — Magyarország népessége az 1990. január 1-jei állapot szerint 10 374 823 fő; ez 3,1%-kal kevesebb, mint a legutóbbi, 1980. január 1-jei népszámláláskor. A népsűrűség a 93 032 km²-es országterületre számítva 112 fő/km², hárommal kevesebb, mint tíz évvel korábban volt. A lakosság nemzetiség szerinti megoszlása: magyar 10 142 072 (97,8%); szlovák 10 459; román 10 740; horvát 13 570; szerb 2905; szlovén 1930; német 30 824; cigány 142 683 (1,4%).

Az oldal tetejére január 3.

Király Zoltán és Raffay Ernő ogy-i képviselő azt javasolja, hogy a jövőben mindig a nép válassza a köztársasági elnököt.

Az oldal tetejére január 4.

Az MSZP OE kinyilvánítja, hogy nem vállal semmiféle közösséget az elmúlt korszak olyan közismert vezetőivel, mint Biszku Béla, Gáspár Sándor, Korom Mihály vagy Németh Károly. Az OE szorgalmazza egy parlamenti ad hoc bizottság felállítását a korábbi vezetők személyi felelős-ségének kivizsgálására.

Az Mt Elnökséget nevez ki az MTV élére. április 6. A testület elnöke Nemeskürty István, tagja Chrudinák Alajos, Czigány György, Dömölky János, Gombár János, Horváth Ádám, Pálfy G. István, Vitray Tamás. Az Mt megerősíti korábbi ha­tározatát, hogy a Televízió és a Rádió felügyele­tére kinevezett bizottság elsődleges feladata a függetlenség, a pártatlanság és az esélyegyen­lőség biztosítása a politikai átmenet során.

Bemutatják Tímár Péter Hagyjátok Robinsont! c. filmjét.

A hat legerősebb keletnémet ellenzéki párt (köztük az Új Fórum) Szövetség ’90 néven választási koalícióra lép. január 15. — Helmuth Kohl kancellár és François Mitterrand francia elnök személyes találkozóján Kohl meggyőzi az addig erősen gyanakvó Mitterrand-t arról, hogy a német újraegyesítésből nem Németország semlegessége vagy nagyhatalmi aspirációinak feléledése következik, hanem az európai integráció elmélyülése és kiszélesedése. február 12. — Sokan ezt az egyezséget tekintik a maastrichti szerződés és az euró előzményének.

Az oldal tetejére január 5.
Az Ogy külügyi és honvédelmi bizottsága határozatban indítványozza a parlamentnek: hatalmazza fel a kormányt, hogy szorgalmazza a Mo-on állomásozó szovjet csapatok mielőbbi kivonását, lehetőség szerint már az év végéig.

Kirobban a lehallgatási botrány, a „Duna-gate” ügy. január 21. Az SZDSZ bejelenti, hogy a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége törvényellenesen, titkosszolgálati eszközök alkalmazásával (a levéltitok megsértése, telefonok lehallgatása) adatokat gyűjt az ellenzéki pár­tokról és szerveze-tekről. Az SZDSZ és a Fidesz feljelentést tesz, és szorgalmazza a felelősök leváltását vagy lemondását. Fel­szólítják Németh Miklós kormányfőt, határolja el magát az állambiztonsági szolgálat törvénysértő tevékenységétől, és mentse fel tisztségéből Horváth József III/III-as csoportfőnököt, Pallagi Ferenc belügyminiszter-helyettest, s kezdeményezze Horváth István belügyminiszter lemon­dását. — Németh Miklós elhatárolja magát a lehall­gatásoktól, és felkéri a legfőbb ügyészt, hogy soron kívül folytassa le a vizsgálatot.

Az oldal tetejére január 8.

Jelentős, az élelmiszerek körében 30-35%-os áremelések lépnek életbe. A személygépkocsik ára 20%-kal, az üzemanyagoké 15%-kal nő.

Az oldal tetejére január 9.

Az MTV Elnöksége, az intézményt felügyelő államminiszter, Pozsgay Imre szándékainak megfele-lően, Aczél Endre helyett Pálfy G. Istvánt nevezi ki a „TV Híradó” és „A Hét” c. műsorok főszer-kesztőjévé.

Az oldal tetejére január 10.

Németh Miklós miniszterelnök Marián Čalfa csehszlovák miniszterelnökhöz intézett levelében megerősíti: Mo végleg felhagy a nagymarosi gát építésével. Németh a tárgyalások újbóli felvételére tesz javaslatot.

Az oldal tetejére január 11.

Az SZNT Elnöksége Vladimír Mečiart nevezi ki a szlovák kormány belügy- és környezetvédelmi miniszterévé.

Az oldal tetejére január 12.
Moszkvában aláírják a magyar-szovjet kereskedelmi megállapodást, amely ötmilliárd forint értékű fogyasztási cikk cseréjét irányozza elő.

Horn Gyula külügyminiszter meghívására Mo-ra látogat Jiří Dienstbier csehszlovák külügyminiszter.

Az oldal tetejére január 13.

Németh Miklós miniszterelnök bejelenti, hogy Mo és a Szu hamarosan megállapodást köt a szovjet csapatok mielőbbi kivonásáról. február 1.

Bp 14. választókerületében Tamás Gáspár Miklós (SZDSZ) nyeri a parlamenti pótválasztás máso-dik fordulóját.

Aláírják a Suzuki (1993. május 7.) és az Opel (1992. március 13.) gépkocsik mo-i gyártását megalapozó szerződéseket.

Az oldal tetejére január 15.
Pécsett megkezdődik az ország legmagasabb lakóháza, a 85 méteres, 25 szintes toronyház kiürítése, mert az épület acélszerkezete jóvátehetetlenül korrodálódott.

Kelet-Berlinben tízezer tüntető megrohamozza és feldúlja az Állambiztonsági Minisztérium (a Stasi) központját. március 8.

Az oldal tetejére január 17.

Az állambiztonsági szolgálatot érintő ún. Dunagate-botrány miatt lemond Horváth József vezérőrnagy, a BM belső biztonsági szolgálatának vezetője, arra hivatkozva, hogy a szolgálattal és személyével szemben megrendült a bizalom. — Az MSZP Elnöksége visszautasítja azokat vádakat, amelyek szerint a pártnak szerepe volt a titkos megfigyelések elrendelésében.

A Halálbüntetést Ellenzők Ligája kéri az Ab-tól a halálbüntetés eltörlését. október 24.

Az LB az 1948-ban az ún. pócspetri ügyben rendezett koncepciós per vádlottjait felmenti a vádak alól.

Az oldal tetejére január 18.
II. János Pál pápa fogadja Horn Gyula külügyminisztert.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a közúti közlekedési dolgozók.

A kereskedelmi miniszter felfüggeszti a rubelexport teljes engedély- és kötésállományát. — Ezt követően minden kivitelt egyedileg kell engedélyeztetni, mert az év első két hetében rendkívüli mértékben megugrottak a kiszállítások; fél hónap alatt 220 millió rubeles aktívum alakult ki a magyar–szovjet kereskedelemben.

A szovjet hadsereg visszaadja a főegyházmegyének az esztergomi nagyszeminárium épületét.
Az oldal tetejére január 19.

Sajtótájékoztatón felfedi kilétét a Dunagate néven ismertté vált lehallgatási ügy kulcsfigurája, Végvári József, a BM belbiztonsági szolgálatának őrnagya. Végvári elmondja, hogy szolgáltatta a bizonyítékokat a törvényellenes adatgyűjtésről és megfigyelésekről az SZDSZ-nek és a Fidesznek. — Ugyanezen a napon a BM bejelenti, hogy Végvári József ellen államtitok megsértésének alapos gyanúja miatt az illetékes parancsnok feljelentést tett a Katonai Főügyészségnél, egyidejűleg felfüggesztette őt beosztásából. A BM közleménye tagadja, hogy az adatok gyűjtése tovább folytatódna.

Az oldal tetejére január 20.

Rupert Murdoch brit sajtómágnás News Corporation nevű nemzetközi médiavállalkozása megvásárolja a Mai Nap c. napilap és a Reform hírmagazin részvényeinek 50%-át.

Az oldal tetejére január 21.

Az Mt megszünteti a BM III. Állambiztonsági Főcsoportfőnökségét, és leállítja az iratmegsemmi-sítéseket. január 23.

Az oldal tetejére január 22.

Bp-en aláírják az Amerikai (izraelita) Alapítványi Iskola alapító okiratát.

Az oldal tetejére január 23.

Összeül az Ogy. Az első ülésnapon lemond Horváth István belügyminiszter; utóda Gál Zoltán addigi államtitkár. — Az ülésszakon fontos törvények és törvénymódosítások kerülnek napirendre. január 24.

Az oldal tetejére január 24.

Az Ogy elfogadja az 1990: IV. tc-et „a lelkismereti és vallászabadságról, valamint az egyházakról”. január 25. — A törvény kimondja, hogy az egyház az államtól elválasztva működik. Hatályon kívül helyezi az 1989: 14. tvr.-ben még érintetlenül hagyott állami hozzájárulási kötelezettséget a csak a pápától függő kinevezések esetében. Hatályon kívül helyezi továbbá az 1949: 5. tvr.-t, amely a hitoktatást csak iskolán kívül tette lehetővé. A tc. előírása szerint egyházat legalább 100 természetes alapíthat, és azt a székhelye szerint illetékes bíróság veszi nyilvántartásba.

Az oldal tetejére január 25.

Az Ogy elfogadja az 1990: I. tc.-et a Polgári Törvénykönyv módosításáról. január 26.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök meghívására Mo-ra látogat Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök. — A megbeszélések fő témája a bős–nagymarosi vízlépcső-rendszer, valamint a két országban élő nemzeti kisebbségek kérdése.

Az oldal tetejére január 26.

Az Ogy elfogadja az 1990: V. tc.-et az egyéni vállalkozásokról, és a VI. tc.-et az Állami Vagyon-ügynökség (ÁVÜ, március 1.) felállításáról. január 31.

Az oldal tetejére január 27.

Távozik posztjáról Mark Palmer, az USA bp-i nagykövete.

Meghal Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrász- és éremművész, grafikus.

Az oldal tetejére január 31.

Az Ogy elfogadja az 1990: XI. tc.-et a sajtóról szóló 1986: II. tc. módosításáról. február 1.

E napig 59 férfi és női szerzetesrendet jegyeznek be Mo-on.