1989
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Az MSZP hivatalosan bejelenti, hogy csatlakozni kíván a Szocialista Internacio­náléhoz.

Az ellenzéki pártok megállapodnak abban, hogy a kormány által számukra biztosított 100 millió Ft-ból taglétszámuk alapján részesednek.

Leáll a termelés a Mecseki Szénbá­nyák István-aknáján, miután végképp re­ménytelenné vált a nyereséges feketeszén-ki­termelés.

Catherine Lalumière, az Európa Tanács főtitkára befejezi bp-i tárgyalásait. A főtitkár kijelenti: Mo már 1990-ben a szervezet tagja lehet. 1990. november 6.

Az oldal tetejére november 2.
A kormány nyilatkozatban jelenti ki, hogy a parlamentnek felelős, független, nemzeti intézményként tevékenykedik, s célja a társadalom és a gazdaság működőképességének fenntartása, valamint a békés átmenet megvalósítása. — Az Mt elrendeli, hogy év végéig tegyenek esküt a Magyar Köztársaság Alkotmányára az államigazgatás és az igazságszolgáltatás dolgozói, továbbá a fegyveres erők és a rendőrség hivatásos állományú tagjai. — Január 1-jei hatállyal 400 ezer forintra emelik az újrakezdési kölcsön összegét. A munkanélküli segély legkisebb összegét a mindenkori minimálbér 80%-ában határozzák meg.

A kormány november 3-ától 20-áig felfüggeszti a turistaellátmány folyósítását. Azt követően szigorúbb devizaellátási rendszer lép életbe; a konvertibilis fizetési mérleg növekvő hiánya miatt a lakossági valutaellátmány 4 évre maximum 300 dollár lesz. november 20. — Az intézkedést követően több tízezer magyar kerekedik fel ausztriai bevásárlókörútra; miután elterjed a vámemelés híre (ti. hogy a kormány javasolja a parlamentnek, hogy a gépkocsi-magánimportra is állapitsanak meg 25%-os áfát), naponta több mint 300 autót hoznak be a magyar turisták Nyugatról.

A finn kormány 100 millió dolláros hitelt biztosít a magyar gazdaság szerkezetváltásának meg-gyorsításához.

Nyers Rezső, az MSZP elnöke, valamint kíséretében Vass Csaba, az MSZP Elnökségének tagja kétnapos látogatásra Dániába utazik. — A magyar pártvezetők tárgyalnak Svend Aukennel, Dánia Szociáldemokrata Pártja elnökével, találkoznak Gert Petersennel, a Szocialista Néppárt elnökével. Fogadja őket Poul Schlüter miniszterelnök.

Pozsgay Imre, az MSZMP OE tagja, államminiszter háromnapos látogatásra az USA-ba érkezik. — Pozsgay közéleti személyiségekkel folytat megbeszéléseket; fogadja őt George Bush, az USA elnöke.

A pécsi Zsolnay Porcelángyár vállalati tanácsa úgy dönt, hogy az amerikai Riverside Company cégnek adja el a gyárat.
Az oldal tetejére november 3.

Összeül az 1989 januárjában újjáalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt XXXVI. kong-resszusa. november 5. A küldöttek semmisnek nyilvánítják az 1948-ban tartott XXXV. kongresszus határozatát, ame­lyben kimondták a szociáldemokrata és a kommu­nista párt egyesülését.

Mo diplomáciai jegyzékben javasolja Csehszlovákiának a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről aláírt 1977. évi egyezmény módosítását és az erről folytatandó tárgyalások mielőbbi megkezdését. A magyar fél a nagymarosi létesítmény elhagyását és a bősi erőmű alap-üzemmódban történő használatát ajánlja.

Németh Miklós, az MSZP Elnökségének tagja, az Mt elnöke kétnapos baráti látogatásra Jugo-szláviába érkezik. — Németh tárgyalópartnere Ante Marković, a Végrehajtó Tanács (kormány) elnöke és Desimir Jertić, a Szerb Köztársaság kormányfője. A látogatás alkalmával aláírják az 1990. évi árucsere-forgalmi jegyzőkönyvet. Némethet fogadja Janez Drnovšek, az Államelnökség elnöke és Milan Panćevski, a JKSZ KB Elnökségének elnöke.

Az MSZP a(z 1917. évi oroszországi) nagy októberi szocialista forradalom megünneplésére hívja a magyar társadalmat.

Nyugalomba vonul Cserháti József, 1969 óta pécsi megyéspüspök. Az egyházmegye kormány-zását Mayer Mihály korábbi segédpüspök veszi át.

Az oldal tetejére november 4.
Németh Miklós kormányfő, az MSZP Elnökségének tagja annak a reményének ad kifejezést, hogy a választások után az MSZP és az MDF alakíthat koalíciós kormányt, néhány más párt támogatásával.
Bp-en a Magyar Október Párt és a Magyar Radikális Párt a szovjet nagykövetség előtt tüntet; a résztvevők a szovjet csapatok azonnali kivonását követelik. A kormány elhatárolja magát a demonstrációtól.

Pozsgay Imre, az MSZP Elnökségének tagja, államminiszter négynapos látogatásra Finnországba érkezik. — Pozsgay tárgyal Ilkka Suominen kereskedelmi és ipari miniszterrel és Pertti Paasio külügyminiszterrel. Pozsgayt fo­gadja Kalevi Sorsa parlamenti elnök, Harri Holkeri miniszterelnök és Mauno Koivisto államfő.

Kelet-Berlinben, az NDK történetének első engedélyezett ellenzéki demonstrációján, több mint fél-millió [egymillió?] ember tüntet az utazási szabadságért, a kommunista párt hatalmi monopóliuma ellen. november 7. november 9.

Az oldal tetejére november 5.

Az MSZDP XXXVI. kongresszusán határozatban mondják ki, hogy a párt a szociáldemokrata értékek egyetlen mo-i képviselőjeként akar csatlakozni a Szocialista Internacionáléhoz. november 24. A párt elnökévé Petrasovits Annát választják.

Tagtoborzó nagygyűlést tart az FKgP. A szónokok szerint meg kell találni a módját, hogy a parasztság visszakaphassa az 1940-es évek végétől elvett földtulajdonát. november 12.

Az oldal tetejére november 6.

Nyers Rezső, az MSZP elnöke, valamint kíséretében Vass Csaba, az MSZP Elnökségének tagja háromnapos látogatásra Svédországba érkezik. — A magyar pártvezetők tárgyalnak Ingvar Carlssonnal, a Szociáldemokrata Munkáspárt elnökével, miniszterelnökkel. Találkoznak Lars Wernerrel, a Svéd Baloldali Párt – Kommunisták elnökével.

Az EK tagállamainak külügyminiszterei úgy határoznak, hogy a Közösség januártól megnyitja határait Mo és Lengyelország termékei előtt. november 9.

Az oldal tetejére november 7.

November 7-e alkalmából politikai nagygyűlést tart az MSZMP ideiglenes országos ügyvezető testülete. december 17. A gyűlésen jelen van Berecz János, Grósz Károly, Puja Frigyes és Ribánszky Róbert.

A Magyar Néppárt országos elnöksége sürgeti, hogy a további gazdasági romlás megállítása érdekében azonnal kezdődjenek tárgyalások az ellenzék, a kormány, a parlament és a szakszerkezetek részvételével, s alakuljon meg a Nemzeti Megmentés Tanácsa.

Bp-en tárgyal a japán Suzuki autógyár elnöke egy mo-i összeszerelő-üzem létesítéséről. 1990. január 13.

A magyar és a szovjet Akadémia szakértői megállapodnak a Megamorv Petőfi Bizottsággal, hogy közösen vizsgálják meg Petőfi Sándor feltételezett földi maradványait.

Az NDK-ban lemond a Willi Stoph* vezette kormány. november 13.

Az oldal tetejére november 8.
Az SZDSZ, a Fidesz, az FKgP és az MSZDP közösen kéri az állampolgárokat: vegyenek részt a november 26-ára kiírt népszavazáson, és mind a 4 kérdésre feleljenek igennel. Egyúttal elítélik az Ogy-t, mert félrevezető magyarázatokat fűzött az SZDSZ által feltett kérdésekhez.

A magyar kormány diplomáciai úton tiltakozik a Tőkés László temesvári ref. lelkész ellen elkövetett atrocitások miatt. december 12.

Felipe González, a Spanyol Szocialista Munkáspárt elnöke, Spanyolország kormányfője hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik. — González tárgyal Németh Miklóssal, az MSZMP Elnökségének tagjával, az Mt elnökével; találkozik Nyers Rezsővel, a MSZP elnökével, valamint Pozsgay Imrével, az MSZP Elnöksége tagjával, államminiszterrel, Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszterrel, a HNF elnökével, és más közéleti személyiségekkel.
Az oldal tetejére november 9.
Horn Gyula külügyminiszter nyilatkozatában bejelenti, a kormánynak az a célja, hogy 1990-ben jelentősen felgyorsuljon a szovjet csapatok kivonása Mo-ról, s mielőbb távozzon az összes szovjet katonai egység. Horn arról is beszámol, hogy a kormány érdemi tárgyalásokat kezdett a Nemzetközi Valutaalappal az adósságállomány kamatterheinek csökkentéséről.

Testületileg lemond a SZOT Elnöksége. Nagy Sándor vezetésével országos koordinációs tanácsot hoznak létre, amelynek feladata az országos szakszervezeti szövetség létrehozásának elő-készítése.

Az EK Miniszteri Tanácsa, a következő év kezdetétől (1990. január 1.) megszünteti a magyar és a lengyel ipari exportot sújtó mennyiségi korlátozásokat, és arról is dönt, hogy a mennyiségi kedvezmények keretében nyújtott vámkedvezményeket terjesszék ki mindkét országra. november 27.

Az NDK vezetése a diplomáciai és tömegnyomás hatására utazási könnyítésekről dönt. Egon Krenz pártfőtitkár délután informálja a KB-t az új utazási rendelkezésekről. — Az NDK vezetése, szándéka szerint ideiglenesen, engedélyezi a két Berlin közötti szabad átjárást. A döntést este, élőben közvetített sajtótájékoztatón Günther Schabowski, az NSZEP kelet-berlini bizottságának első titkára ismerteti.* — Ezzel 28 év után megszűnik Berlin kettéosztottsága. november 10.

Helmuth Kohl nyugatnémet kancellár látogatást tesz Varsóban. november 10. — Kohl Varsóban megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját és a varsói gettólázadás emlékművét, és ellátogat az auschwitz-birkenaui haláltáborba. A közös közleményben az NSZK elkötelezi magát Lengyelország határainak sérthetetlensége mellett. Kohl ígéretet tesz 2,5 milliárd márkányi lengyel adósság átütemezésének támogatására, és kormánygaranciát vállal 3 milliárd márkányi, német cégek által folyósítandó hitelre.

Törökországban távozik posztjáról Kenan Evren tábornok, köztársasági elnök. Utóda Turgut Özal.*

Az oldal tetejére november 10.

Németh Miklós, az Mt elnöke bejelenti: kormánya párbeszédet kezdett a különböző pártokkal arról, hogy alakuljon-e gazdasági feladatokkal foglalkozó nemzeti kerekasztal, és hogy mikorra tűzzék ki az általános választások időpontját. Németh elmondja: érdekegyeztető tárgyalások folynak a szakszervezetek és a kormány között, de gazdasági kérdésekben továbbra is jelentős a véleménykülönbség.

Az MSZP Elnöksége továbbra is amellett foglal állást, hogy a köztársasági elnököt még a parlamenti választások előtt, népszavazással válasszák meg.
A Legfőbb Ügyészség perújítási nyomozást rendel el néhai Mindszenty József esztergomi érsek és társai ügyében, mert törvénysértőnek találta az 1949-es népbírósági vizsgálatot.

A lengyelországi látogatását megszakító Helmuth Kohl, az NSZK kancellárja Berlinben meghirdeti programját: „Szabad német hazát egy szabad, egységes Európában.”* november 28. — Willy Brandt, az NSZK v. kancellárja beszédet mond Berlinben-Schönebergben, a városháza előtti téren.** Brandt megköszöni „Istennek, hogy megélhette azt a pillanatot, amikor Európa részei összenőnek”.***

Bulgáriában lemond Todor Zsivkov, 1954 óta a BKP KB főtitkára; utóda Petar Mladenov. november 17.

Az oldal tetejére november 11.

Bp-en megkezdődik a magyar, az olasz, a jugoszláv és az osztrák miniszterelnök-helyettes és a külügyminiszterek tárgyalása az Alpok–Adria–Duna-térség fokozottabb együttműködéséről. november 12.

A lett törvényhozás törvénytelennek nyilvánítja az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum Kelet-Európa felosztásáról rendelkező titkos záradékát. november 12.

Az oldal tetejére november 12.

Az FKgP tagtoborzó nagygyűlést tart Kunszentmiklóson (Bács-Kiskun m.). Vörös Vince pártelnök hangsúlyozza, hogy a földet az 1947-es állapotoknak megfelelően kell visszaadni az egykori tulajdonosoknak.

Bp-en befejeződik a magyar–olasz–jugoszláv–osztrák miniszterelnök-helyettesi-külügyminiszteri találkozó. A négyoldalú együttműködés előmozdítása érdekében szakértői bizottságokat állítanak fel.

Az észt törvényhozás is törvénytelennek nyilvánítja az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradékát. december 7.

Szerbiában az e napon befejeződő egypárti elnökválasztáson ismét Slobodan Miloševićet választják elnökké. (Milošević 79,1%, három ellenfele 5-8% szavazatot kap.)

Madridban bejelentik, hogy 94 éves korában meghalt Dolores Ibárruri (La Passionaria), a Spanyol Kommunista Párt elnöke.

Az oldal tetejére november 13.

Hoós János, az OTh elnöke nyilatkozatában bejelenti, hogy az kritikussá vált az ország pénzügyi helyzete. A vállalatok 60-65 milliárd forinttal tartoznak egymásnak. A külső fizetési mérleg kétszer rosszabb a vártnál, a szocialista országokkal szembeni kereskedelmi aktívum pedig négyszerese a tervezettnek.

Az MDF a november 26-i népszavazás bojkottjára szólít fel.

Bp-en tárgyalnak az MSZP és a SZOT vezetői. Megállapodnak a szervezetek rendszeres konzul-tációjáról, a bérből és fizetésből élők érdekei közös képviseletéről.

Lemond tisztségéről Nagy Imre, a DEMISZ elnöke. Az ifjúsági szervezetet nyolcfős ügyvivői testület irányítja a januári országos gyűlésig.

Sajtótájékoztatót tart Glatz Ferenc művelődési miniszter. Glatz közli, hogy a művelődési kormányzat a kilencvenes években vissza szeretne térni a 4 osztályos elemi és a 8 osztályos gimnáziumi képzésre. Azt is bejelenti, hogy fokozatosan bevezetik a tandíj-kötelezettséget, de ezzel párhuzamosan ösztöndíjrendszert is kidolgoznak.

A társadalombiztosítási támogatás növelését szorgalmazza a gyógyszerügyek miniszteri biztosa, hogy a gyárak által tervezett több mint 30%-os áremelés csak részben terhelje a betegeket.

Az NDK-ban megalakul a reformpárti Hans Modrow kormánya. 1990. április 12. A miniszterelnök programja szerint az NDK továbbra is a szovjet érdekszféra része marad, ugyanakkor, szükség esetén az NSZK-val való konföderáció formájában, „szerződéses viszonyt” alakít ki az NSZK-val. Modrow kerekasztal-tárgyalásokat javasol az ellenzéknek. — Kétszázezres ellenzéki tüntetést tartanak Lipcsében. november 20.

Az oldal tetejére november 14.

A november 26-ára kitűzött népszavazás bojkottjára szólít fel az MDF Elnöksége. Az MDF szerint a köztársasági elnök alkotmányos jogkörét egyáltalán nem befolyásolja megválasztásának módja és ideje, a népszavazásra feltett további három kérdésben pedig már döntött a parlament.

Az EK pénzügyminiszterei 110 millió dollárról 330 millióra emelik azt az összeget, amelyet 1990-ben kívánnak Mo-nak és Lengyelországnak juttatni.

Horn Gyula, az MSZP Elnökségé­nek tagja, külügyminiszter Strasbourg­-ba utazik, ahol részt vesz az Európa Tanács ülésén. november 15.

Az oldal tetejére november 15.

Nyilatkozik Hoós János, az OTh elnöke. Kijelenti, a kormány nem riad vissza azoktól a népszerűtlen intézkedésektől, amelyek a gazdaság helyzetének javításához szükségesek. Így 1990-ben az élelmiszerárak 15-18%-kal, a gáz és a villamos energia ára 25%-kal emelkedik, s drágul az ivóvíz, a csatornahasználat, valamint a lakbér is.

Az SZDSZ, a Fidesz, a Kisgazdapárt és az MSZDP élesen bírálja az MDF-et, amiért az a népszavazás bojkottjára szólított fel.

A kormány szavatolja, hogy a nagymarosi munkálatok leállításától függetlenül végrehajtják az infrastruktúra tervezett fejlesztését a Rajka és Nagymaros közötti térségben.

Horn Gyula külügyminiszter, a közép-kelet-európai országok közül elsőként, Strasbourg-ban benyújtja a Magyar Köztársaság csatlakozási kérel­mét az Európa Tanácshoz. — Megalakul a Páneurópai Unió magyar tagozata.

Az oldal tetejére november 16.
Az Mt kezdeményezi a paksi atomerőmű bővítési munkáinak leállítását. Javasolja a minimális részvénynévérték meghatározásának megszüntetését, illetőleg értékpapír-felügyelet létrehozását. A kormány szükségesnek tartja Munkaügyi Minisztérium létrehozását.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Roland Dumas francia külügyminiszter, az EK Miniszteri Tanácsának soros elnöke, valamint Jacques Delors, az EK Bizottságának elnöke. — Az európai politikusok tárgyalópartnere Horn Gyula, az MSZP Elnökségének tagja, külügyminiszter.

Mo csatlakozik az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről 1979-ben aláírt egyezményhez.

Az oldal tetejére november 17.
Horn Gyula az EK Bp-en tárgyaló vezetői előtt kifejti: Mo-on megvan a veszélye annak, hogy a jobb- és a baloldali szélsőséges erők a gazdasági átalakításból fakadó szociális feszültségeket saját céljaikra használják ki.

Király Zoltán ogy-i képviselő bejelenti: az Ogy következő ülésszakán bizalmatlansági indítványt kezdeményez Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter ellen. november 21.

A jövőben nemzeti intézményként működik a zánkai úttörőváros, miután a Művelődési Minisztérium fennhatósága alá került.

Prágában engedélyezett antifasiszta tüntetést tartanak, hogy megemlékezzenek a Cseh-Morva Protektorátusban a nácik által kivégzett cseh diákokról. A megmozdulást a rendőrség brutálisan feloszlatja, 143 embert letartóztatnak. — Ezt követően országos tüntetéssorozattal megkezdődik a „bársonyos forradalom”. november 18.

Bulgáriában Petar Mladenovot, a BKP KB újonnan megválasztott főtitkárát az államfői tisztséggel is felruházzák. november 18.

Az oldal tetejére november 18.
Megalakul a Mo-i Zöld Párt.

Prágában a rendőrség előző napi akciója elleni tiltakozásul folytatódnak az utcai tüntetések, sztrájkba lépnek a diákok és a színházak, a színészek november 27-ére általános sztrájkot hirdetnek. — Vágsellyén ellenzéki gondolkodású szlovákiai magyar értelmiségiek (mások mellett Tóth Károly, A. Nagy László, Balla Kálmán, Barak László, Grendel Lajos, Gyurovszky László, Hunčík Péter, Németh Zsuzsa, Öllös László, Sándor Eleonóra és Szigeti László) megalakítják a Független Magyar Kezdeményezést (FMK), amely az A. Nagy László és Tóth Károly szóvivők által aláírt első nyilatkozatában tiltakozik a prágai rendőri beavatkozás ellen, követeli a beavatkozás elrendelőinek felelősségre vonását és a letartóztatottak szabadon bocsátását. november 19.

Szófiában, válaszul a kommunista kormányzat hatalomátmentő kísérleteire, másfél százezres ellenzéki demonstrációt tartanak.
Az oldal tetejére november 19.

Nyilatkozatot ad ki a kormány tanácsadó testülete. A testület tagjai úgy ítélik meg, hogy az utóbbi időben az Mt gazdasági intézkedéseinek egy része kapkodó és átgondolatlan. A tanácsadók nem értenek egyet a valutaellátmány folyósításának változásaival sem, mert ezzel szerintük megrendült a lakosság bizalma és erősödött a feketepiac.

Mo 1 milliárd dolláros rövid lejáratú gyorssegélyt kap az Európai Közösségektől.

Csehországban tizenkét ellenzéki csoport, köztük a Charta ’77 részvételével megalakul az ellenzéki Polgári Fórum. Szlovákiában megalakul a Nyilvánosság az Erőszak Ellen állampolgári kezdemé-nyezés. november 20.

Az oldal tetejére november 20.

Németh Miklós, az MSZP OE tagja, az Mt elnöke munkalátogatást tesz az NSZK-ban. Németh a kancellári rezidencián négy óra hosszat tárgyal Helmut Kohl szövetségi kancellárral.

A kormány lemond az MTV és az MR felügyeleti jogáról, és a feladattal egy 15 tagú felügyelőbi-zottságot bíz meg, Kőhalmi Ferenc irá­nyításával. november 23. A testület megbízatása a választások után megalakuló kormány hivatalba lépéséig szól. — Az Mt egyidejűleg úgy dönt, hogy a jövőben nem az államminiszter, hanem a műve­lődési miniszter felügyeli az MTI-t és a Magyar Hírlapot.

Megszűnik az Opus Pacis és a Katolikus Papok Országos Békebizottsága. — Paskai László esztergomi érsek Bíró Imre kanonokot felmenti az OBt Katolikus Bizottsága főtitkári tisztségéből. — Magyar küldöttség utazik a Vatikánba, hogy tárgyalásokat kezdjen a Szentszék és Mo közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről.

A külföldre utazó magyar állampolgárok közlekedési költségkerete e naptól négyévente 15 400 Ft. A keret terhére forintért menetjegy vásárolható.

Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter hivatalos baráti látogatásra Csehszlovákiába érkezik. — Kárpáti Miroslav Vacek nemzetvédelmi miniszterrel tárgyal.

Prágában újabb tömegtüntetést tartanak: több mint százezer ember tiltakozik a november 17-ei diákfelvonulással szembeni rendőri erőszak ellen, s politikai reformokat, többek között szabad választások kiírását követeli. Ezzel párhuzamosan diákmegmozdulások kezdődnek az ország több nagyvárosában is. — Rendkívüli ülést tart a szövetségi, a cseh és a szlovák kormány, s közös nyilatkozatban ítéli el a megmozdulásokat, „konfrontatívnak” és „szocialistaellenesnek” minősítve azokat. november 21.

Újabb félmilliós „hétfői demonstrációt” tartanak Lipcsében (NDK). november 27.

Az oldal tetejére november 21.

Németh Miklós az Ogy ülésének első napján bejelenti, hogy Mo bruttó külföldi adóssága az év végére eléri a 20 milliárd, a nettó adósságállomány pedig a 14 milliárd dollárt, egyúttal elismeri, hogy a vezetés még a 80-as évek közepén is hamis adatokat közölt az adósságállományról, attól tartva, hogy elriasztja a külföldi hitelezőket. — Lemond Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, miután az ellenzék bírálja, hogy nem tesz meg mindent a bős–nagymarosi beruházás leállításáról folyó tárgyalások sikeréért. — A kormányfő bejelenti, hogy Czinege Lajos lemondott hadseregtábornoki rangjáról.

A politikai egyeztető tárgyalásokon részt vevő harmadik oldal tagjai befejezettnek tekintik a megbeszéléseket, és kivonulnak a tárgyalásokról.
Az MDF Elnöksége szorgalmazza, hogy a parlament december 11-ével oszlassa fel magát, és 1990. március 11-ére írják ki a képviselőválasztásokat és a köztársaságielnök-választást.
Az amerikai General Electric International konszern megvásárolja a Tungsram Rt. részvényeinek 50%-át.

Csehszlovákiában országszerte tovább zajlanak a tiltakozó megmozdulások; irányításukat Csehországban a Polgári Fórum, Szlovákiában a Nyilvánosság az Erőszak Ellen veszi át. A prágai tüntetésen első ízben szólal fel Václav Havel. — Az SZNT Elnökségének rendkívüli ülése támogatásáról biztosítja a szövetségi, a cseh és a szlovák kormány közös nyilatkozatát, s megalapozottnak minősíti a rendfenntartó erők november 17-ei beavatkozását. — A komáromi Magyar Területi Színház társulata csatlakozik a prágai színművészeti főiskola diákjainak és a prágai színházak művészeinek sztrájkra felszólító felhívásához. — Prágában Ladislav Adamec szövetségi miniszterelnök első ízben találkozik a Polgári Fórum képviselőivel. november 24.

Az oldal tetejére november 22.
Az Ogy leszavazza az Mt hároméves gazdaságpolitikai programját, s felkéri a kormányt, hogy gazdasági terveit decemberben terjessze újból a parlament elé.
Az USA elnöke aláírja azt a külföldi segélyprogramot, amely 1990-ben összesen 530 millió dollárt juttat Mo-nak és Lengyelországnak.

Ro Te Vu, a Koreai Köztársaság elnö­ke hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik. — Tárgyal Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnökkel, Fodor Istvánnal, az Ogy megbízott elnökével, Németh Miklóssal, az Mt elnökével és Nyers Rezsővel, a MSZP elnökével. A dél-koreai elnök találkozik Pozsgay Imre, Kulcsár Kálmán és Für Lajos köztársaságielnök-je­löltekkel, ellenzéki pártok vezetőivel, közéleti és üz­leti személyiségekkel. A látogatás alkal­mával aláírják a polgári légi közlekedésről és az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezményeket.

Az oldal tetejére november 23.

Az Ogy megválasztja az Alkotmánybíróság (Ab) öt tagját és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökhelyettesét. — Békesi László pénzügyminiszter az adórendszerről szóló törvény­tervezetek ismertetésekor javasolja: azonnal szabjanak ki általános forgalmi adót a magánautó-importra. november 24.

Ülést tart az MSZP Elnöksége. A testület úgy dönt, hogy az elszámolás érdekében hozzálátnak a pártvagyon teljes körű és tételes számbavételéhez; megszüntetik a Next 2000 Kft. működését; soron kívül az állam tulajdonába adják a kezelésükben lévő pártüdülőket, a Politikai Főiskolát, a Társadalomtudományi Intézetet és három kerületi pártszékházat.

Nyilvánosságra hozzák az MTV és az MR felügyelőbizottságának névsorát. — A Nyilvánosság Klub tiltakozik a felügyelőbizottság felállítása ellen, s kifogásolja, hogy a testület élére olyan állami tisztségviselőt neveztek ki, aki nemrég még cenzori feladatokat látott el a Művelődési Minisztériumban. november 25.

Tajvan 100 millió dolláros hitelt nyújt Mo-nak.
Hans-Dietrich Genscher, a NSZK alkancellárja és külügyminisztere kétnapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik. — Genscher tárgyal Horn Gyula külügyminiszterrel, Nyers Rezsővel, a MSZP elnökével; Genschert fogadja Németh Miklós, az Mt elnöke.
Beck Tamás kereskedelmi miniszter tíznapos látogatásra az USA-ba érkezik. — Beck amerikai üzletemberekkel tárgyal.
Az oldal tetejére november 24.

Az Ogy kompromisszumos javaslatot fogad el az adótörvények ügyében. A személyi jövedelemadó átlagos szintje a jövőben 14,5% lesz; öt adósávot hoznak létre és 55 ezer forint jövedelemig csak a nyug­díjjárulékot kell fizetni. Ugyanakkor azonnali hatállyal 25%-os forgalmi adót vetnek ki a gépko­csik magánimportjára. Az új vállalkozási nyere­ségadó 3 millió forint árbevételig 35%, a fölött pedig 40%. Az állami vagyon után a vállala­toknak 18%-os részesedést kell átutalniuk a költségvetés számára, s érvényben marad a ke­resetek növelésének korlátozása. — A kormány a nyugati határ menti megyék romló ellátása miatt bővíti azon élelmiszerek körét, amelyeket tilos kivinni az országból.

Bp-en Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter aláírja azt a hitelmegállapodást, amelynek keretében az NSZK újabb 500 millió márkát ad a magyar gazdaság szerkezet-átalakításának támogatására.

A Szocialista Internacionálé visszaállítja az MSZDP teljes jogú tagságát.

Prágában rendkívüli ülést tart a CSKP KB. Hosszas vita után, miközben felmerül a fegyveres erők bevetésének a lehetősége is, lemond tisztségéről a változásokat elutasító Miloš Jakeš főtitkár, valamint a KB egész Elnöksége és Titkársága. A párt új főtitkárává Karel Urbáneket választják. november 25. — A Polgári Fórum által szervezett prágai tüntetésen első ízben szólal fel Alexander Dubček. A tüntetés résztvevői Dubček köztársasági elnökké választását követelik. — Elkészül a Független Magyar Kezdeményezés elvi nyilatkozata, amely szerint az FMK a hatalmi szervektől független, alulról építkező polgári kezdeményezés, elődjének a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát tekinti, s céljai között szerepel többek között a pártmonopólium megszüntetése, a többpártrendszerű parlamentáris demokrácia megteremtése, a nemzeti kisebbségi kérdés megoldása, a polgári szabadságjogokat biztosító törvények megalkotása. — Pozsonyban Dobos László kezdeményezésére megalakul a Csehszlovákiai Magyarok Fóruma.

Az oldal tetejére november 25.

Megkezdődik a Magyar Írók Szövetsége kétnapos közgyűlése. december 19. Németh Miklós kormányfő a tanácskozáson bejelenti: a kormány lemond az irodalom és a művészetek irá-nyításáról. — A tanácskozás második napján a szervezet nevét Magyar Írószövetségre változtatják.

A Magyar Film- és Televíziós Művészek Szövetsége tiltakozik a médiumokat felügyelő bizottság felállítása ellen. november 27.

Prága főterén 800 ezren, Pozsonyben 70 ezren tüntetnek Karel Urbanek és a CSKP ellen. november 26. — Ladislav Adamec szövetségi miniszterelnök bejelenti a politikai foglyok szabadon bocsátását. — Az ellenzéki erők elégtelennek minősítik a pártvezetésben bekövetkezett változásokat, s megfogalmazzák azt az igényt, hogy töröljék az alkotmányból a kommunista párt vezető szerepét. — Bp-en Käfer István vezetésével önálló egyesületté alakul a korábban a Rákóczi Szövetség keretében működött Amicus Kör, a cseh és szlovák kultúra barátainak köre.

Az oldal tetejére november 26.

Népszavazást tartanak az országban. A négy kérdésben kiírt referendumon (az MSZP kivonulása a munkahelyekről; a Munkásőrség feloszlatása; a köztársasági elnök választásának módja; a pártvagyonról való elszámolás) a részvétel 58,03%, az „igenek” aránya 50,07%. — A szavazásra feltett négy kérdés közül ekkorra már csak a köztársaságielnök-választás aktuális. Miután a parlament általi választás kap többséget, az 1990. január 7-ére tervezett közvetlen elnökválasztás elmarad.

Csehszlovákiában Ladislav Adamec szövetségi miniszterelnök az előző napihoz hasonló többszázezer fős prágai tüntetés hatására találkozik a Polgári Fórum képviselőivel; ezzel megkezdődnek a kommunista vezetés és az ellenzék közötti kerekasztal-tárgyalások. A PF küldöttségének vezetője Václav Havel. — A CSKP KB rendkívüli ülésén újabb változtatásokat hajtanak végre a párt vezető testületeiben: kizárják a KB Elnökségéből többek között Jozef Lenártot, az SZLKP KB v. első titkárát. november 27. Határozatot fogadnak el egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásáról, s 1990. január 26-ára összehívják a párt rendkívüli kongresszusát.

Az oldal tetejére november 27.

Lemond Bereczky Gyula, az MTV elnöke. 1990. január 4. Döntését azzal indokolja, hogy a Televízió és Rádió felügyeletével megbízott testület kíméletlen pártharcok színterévé változtatta a szerkesztőségeket és ezzel lehetetlenné tette a munkát.

Bp-en megkezdődik a VSZ honvédelmi miniszteri bizottságának ülése. november 29. A tag-államokat, a magyar, a lengyel és a szovjet tárcavezetőt kivéve, a miniszterhelyettesek képviselik.

Az EK Miniszteri Tanácsa kiterjeszti a vámkedvezményeket a közösségi piacra irányuló magyar és lengyel mezőgazdasági és textilipari termékekre.
A MÁV bejelenti, hogy december 1-jétől az éjszakai órákra bezárja a Déli pályaudvart. A vasúttársaság az éjszakai takarítási munkákra hivatkozik.

Az SZLKP KB folytatja november 26-án kezdődött, de akkor félbeszakadt rendkívüli ülését. A testület az általános sztrájk hatására beleegyezik a „demokratikus párbeszédbe”, a kommunista párt vezető szerepének törlésébe az alkotmányból, a szabad választások kiírásába és 1968 újraértékelésébe. Több személyi változásról is döntenek: kizárják a KB Elnökségéből többek között Viliam Šalgovičot, az SZNT elnökét, a KB Elnökségéből és Titkárságából pedig Gejza Šľapka ideológiai titkárt. — Dél-Szlovákia városaiban, többek között Dunaszerdahelyen, Komáromban, Érsekújvárott és Vágsellyén megalakulnak az Független Magyar Kezdeményezés első helyi csoportjai. november 29.

A két Németország határán megkezdik a határzár lebontását. november 28.

Az oldal tetejére november 28.

Az LB törvénysértőnek találja és hatályon kívül helyezi az ún. „kulákperben” Molnár Sándorra 1950-ben Gyulán a Békés Megyei Bíróság által kiszabott halálos ítéletet.*

George Bush amerikai elnök aláírja azt a törvényt, amely a következő három évben 938 millió dollár támogatást nyújt Lengyelországnak és Mo-nak a gazdasági és politikai reformok megvalósításához. Az összegből Mo mintegy 90 millió dollárt kap a magánberuházások ösztönzésére és kulturális csereprogramok szervezésére.

Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja parlamenti beszédében, Hans Modrow, az NDK miniszterelnöke javaslatára válaszolva, meghirdeti a két német állam egyesítésének tízpontos programját. 1990. február 16. A javaslat három szakaszban tervezi kiépíteni a két német állam konföderációját. Kohl a konföderatív struktúrák kialakításának feltételéül az NDK „legitim, demokratikus kormányát” állítja. december 1. Egyidejűleg határozottan kimondja, hogy az egyesítés csak a Szu hozzájárulásával történhet.

Az oldal tetejére november 29.

Németh Miklós, az MSZP OE tagja, az Mt elnöke fogadja a VSZ honvédelmi miniszteri bizottsága ülésének résztvevőit. Németh szerint Mo a jövőben is a tagja lesz a kelet-európai katonai szervezetnek, de egyúttal hangsúlyozza, hogy szükség van a szövetség korszerűsítésére.

Mieczysław Rakowski, a LEMP KB első titkára kétnapos baráti látogatásra Bp-re érkezik. — Rakowski Nyers Rezsővel, az MSZP elnökével tárgyal.

Mo-ra érkezik Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Späth Németh Miklóssal, az Mt elnökével tárgyal.

Bemutatják a Playboy c. amerikai erotikus képes magazin mo-i kiadásának első számát.

Csehszlovákiában lemond a Szövetségi Gyűlés elnöki tisztéről a „normalizációs politika” egyik vezéralakjának számító Alois Indra. november 30. A Gyűlés bizottságot hoz létre a november 17-ei események kivizsgálására, és törli az alkotmányból a kommunista párt vezető szerepére vonatkozó kitételeket.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, államfő, hivatalos látogatásra Olaszországba érkezik. december 1.

Az oldal tetejére november 30.

A Fővárosi Bíróság november 21-ei hatállyal bejegyzi a Magyar Szocialista Pártot. A nyilván-tartásba vételhez szükséges dokumentumokat a párt nevében, a törvény előírásainak eleget téve, a következők egészítik ki személyes alapítói nyilatkozattal: Balogh Sándor, Boros László, Eötvös Pál, Fábry Béla, Géczy József, Hámori Csaba, Hoch Róbert, Horn Gyula, Katona Béla, Kárászné Rácz Lídia, Kósa Ferenc, Kovács Jenő, Körösfői László, Krausz Tamás, Lakos László, Mádlné Maár Ilona, Menyhárt Lajos, Nagy Imre, Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Szabó György, Szántai Sárközy Ambrus, Szili Sándor, Vass Csaba, Vastagh Pál, Vitányi Iván.

Bp-en átadják a csehszlovák félnek a magyar kormány javaslatait a bős–nagymarosi beruházás államközi szerződésének módosítására. — Közös állásfoglalásban 14 párt és szervezet követeli, hogy az államközi szerződés módosításáról csak az új kormány tárgyaljon, addig pedig szüneteltessék az építési munkálatokat.

A Nemzetközi Valutaalap azzal vádolja a magyar kormányt, hogy habozik meghozni a népszerűtlen gazdasági intézkedéseket.

Pozsonyban a Pavel Hrivnák miniszterelnök vezette szlovák kormányküldöttség és a Nyilvánosság az Erőszak Ellen képviselőinek találkozójával szlovákiai szinten is megkezdődnek a kommunista vezetés és az ellenzék közötti kerekasztal-tárgyalások. A tisztségéről lemondott Viliam Šalgovič helyett Rudolf Schustert (SZLKP) választják a testület elnökévé, és bizottságot hoznak létre az 1988. március 25-i pozsonyi tüntetés elleni rendőri beavatkozás kivizsgálására. december 3. — A Független Magyar Kezdeményezés és a Magyar Diákszövetség küldöttsége Bp-en találkozik a mo-i pártok képviselőivel.

Bemutatják Enyedi Ildikó Az én XX. századom c. filmjét.