1989
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Az Ogy módosítja a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a földről szóló törvényeket. — Németh Miklós, az Mt elnöke beterjeszti a kormány csomagtervét az állami költségvetés hiányának módosítására. A kormányfő, most először, adatokat is közöl: 1989 márciusában Mo nettó konvertibilis kamatozó adósságállománya 14,5 milliárd dollár, az éves fizetendő kamat 1,34 milliárd dollár, a folyó fizetési mérleg hiánya az első négy hónapban 700 millió dollár volt. A bruttó adósságállomány összege 17 milliárd dollár, az ország követeléseinek értéke 5,8 milliárd dollár, de ebből 2,7 milliárd dollár kétes követelés, amelyet veszteségként le kell írni. Egyéb tényezőket is hozzászámítva a teljes adósság összege eléri a 950 milliárd Ft-ot.

A TIB ellenzi, hogy Nagy Imrének és sorstársainak temetésén hivatalosan koszorúzzanak az MSZMP, az ET és a kormány tagjai, mert ezek a testületek még nem határolták el magukat egy-értelműen az akkori eseményektől. június 2.

Az EKA üdvözli, hogy az állampárt végre egységes és önálló tárgyalófélnek ismeri el a kerekasztalt, és a tárgyalások felújítására alkalmasnak minősíti az MSZMP KB javaslatát. Ellenzik ugyanakkor, hogy a megbeszéléseken szavazati joggal vegyenek részt a kormányzó párthoz és a demokratikus ellenzékhez nem kapcsolódó politikai szervezetek.

A MÚOSZ megkezdi az 1956. november 4-e után hozott határozatainak felülvizsgálatát, és úgy dönt, hogy 1957. január 1-jével helyreállítja a törvénytelenségek áldozatainak és sértettjeinek szervezeti tagságát.

Megszűnik a szocialista munkaverseny.

A 70 éven felüli magyar állampolgárok számára e naptól ingyenessé válik a vasúti és a helyközi autóbusz-, valamint a bp-i helyiérdekű közlekedés. A közalkalmazottak vasúti menetdíj-kedvezménye 33-ról 50%-ra nő.

Bp-en a XII. kerületi Németvölgyi úton átadják a HVG c. hetilap új székházát.

A Malév átlagosan 10%-kal emeli repülőjegyeinek árát azzal az indoklással, hogy idén már két alkalommal leértékelték a forintot.
Az oldal tetejére június 2.

Az Ogy, Szűrös Mátyás javaslatára, támogatja, hogy parlamenti delegáció koszorúzzon Nagy Imre és sorstársainak temetésén. június 8. — A miniszterelnök indítványával egyetértve, a képviselők állást foglalnak amellett, hogy szülessen törvény a koncepciós perek semmissé tételéről. — Az Ogy jóváhagyja a kormány május 13-ai határozatát a nagymarosi építkezés felfüggesztéséről, s kimondja, hogy a beruházás feltételeiről és következményeiről újabb vizsgálatokat tart szüksé-gesnek.

Az MSZMP Bp-i Reformköre nyílt levelet intéz a TIB elnökségéhez, amelyben elítélik Grósz Károly tevékenységét. — A BME pártbizottsága nyilatkozatot tesz közzé, amelyben azonnali lemondásra szólítják fel az MSZMP főtitkárát.

A Parlament épületében első alkalommal folytatnak tájékozódó jellegű megbeszélést gazdasági témákról a kormány és több alternatív szervezet (a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a BZSBT, a Magyar Néppárt, az MSZDP és az ÚMF) képviselői. június 10. — A találkozóra az EKA valamennyi szervezetét meghívták, de a Fidesz, az MDF és az SZDSZ nem akarta részvételével keresztezni a MSZMP-vel megindult tárgyalásokat. Az FKgP válasza nem érkezett meg, az EKA tevékenységét összehangoló Független Jogász Fórum pedig időszerűtlennek minősíti a tárgyalási javaslatot.

Az OÉET támogatja, hogy központi pénzekből a vasutasok éves bérét 400 millió Ft-tal, a művészeti dolgozókét 100 millió Ft-tal emeljék.
A pedagógusnap alkalmából a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete petícióban követeli a főiskolai és egyetemi oktatók fizetésének 40%-os emelését, és azt, hogy dolgozzanak ki új felsőoktatási törvényt. Több iskolában a pedagógusok nem fogadják el a jutalmakat.
Az oldal tetejére június 3.
Bíró Zoltán, az MDF országos ügyvezető elnöke egy tatabányai tanácskozáson bejelenti, hogy az MDF a nyár végén politikai párttá alakul.

Megkezdi kétnapos tanácskozását az FKgP országos választmánya. június 4.

A Dauda Sándor ogy-i képviselő visszahívásáról kiírt szavazásra a választókerület lakóinak kevesebb mint a fele megy el, ezért a törvényhozót nem hívják vissza.

Megalakul a Magyar Cigányok Pártja. június 17. Elnökké Horváth Albertet választják.

Iránban meghal Ruhollah Khomeini ajatollah, az ország vallási vezetője. — Másnap Ali Hamenei ajatollah, államfőt választják Irán legfőbb vallási vezetőjévé. augusztus 3.

Az oldal tetejére június 4.
Az FKgP országos választmánya elnökké választja Vörös Vincét, tiszteletbeli elnökké Pártay Tivadart. A párt főtitkára Prepeliczay István. Újraválasztják a politikai bizottságot.

Bp-en egy magát „kommunista munkásgyűlésnek" nevező tanácskozáson arra figyelmeztetnek, hogy Mo-on meg kell állítani a jobbratolódást és el kell hárítani az ellenforradalmi veszélyt. június 7.

Lengyelországban 65%-os részvétellel megrendezik a korlátozottan szabad választások első fordulóját. június 18.

Pekingben a Mennyei Béke terén (Tienanmen tér) a kínai hadsereg vérbefojtja a diákok egy hónapja tartó erőszakmentes tiltakozását. A beavatkozásnak több mint mint ezer halottja van. június 21. — A világot bejárja a „fehéringes férfi” képe, aki, karját felemelve, kis időre megállítja a tankok menetoszlopát.

Az oldal tetejére június 5.

Az Mt határozata szerint június végéig rendezik az 1945 és 1953 között rendőrhatósági őrizetben fogva tartottak (internáltak) munkaviszonyát és nyugdíját. Szeptemberben méltányos intézkedéseket hoznak az 1945–1949 között, valamint 1956 után joghátrányt szenvedett emberek és a kitelepítettek ügyében; a jóvátétel módozatairól törvényjavaslat készül. — A Mt állásfoglalása szerint haladéktalanul felül kell vizsgálni a büntető törvénykönyv államellenes bűncselekményre vonatkozó passzusait. Elfogadják a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényjavaslat irányelveit is. — A kormány a könyvkiadásra vonatkozó rendeletet módosítva úgy dönt: megszüntetik a könyvkiadás „formálissá vált minisztériumi engedélyezését”.

Az Inconnu független művészcsoport 301 kopjafát állít a rákoskeresztúri köztemető 301-es par-cellájában az itt nyugvó névtelen áldozatok emlékére.

Számos politikai és társadalmi szervezet nyilatkozatban ítéli el a pekingi vérontást, és arra figyelmeztet, hogy Mo-on a politikai vitákat nem szabad fegyverrel megoldani.

Az MM bejelenti, hogy kölcsönös megegyezéssel távozik posztjáról Knopp András államtitkár.

Straub F. Brúnó, az ET elnöke hivatalos látogatásra Törökországba utazik. — Straubot fogadja Kenan Evren török köztársasági elnök.

A Fővárosi Tanács VB ügy dönt, hogy szeptemberben ingyen kapják a tanszercsomagokat az alsó tagozatos diákok.

Az Mt Útalap létesítéséről dönt. július 1.

Az oldal tetejére június 6.

Bp-en újrakezdődnek az MNB és a Nemzetközi Valutaalap képviselőinek tárgyalásai, hogy meg-állapodjanak a nemrég felfüggesztett egyéves készenléti hitel ötödik részletének folyósításáról.

Az oldal tetejére június 7.
A kormány nyilatkozata elítéli, hogy a kínai hatóságok június 4-én vérbe fojtották a pekingi Tienanmen téren demokráciát követelő megmozdulásokat. — Grósz Károly, az MSZMP főtitkára a párt vezetősége és tagsága nevében ugyancsak nyilatkozatban ítéli el az erőszakot. — A Fidesz szervezésében több ezren tüntetnek a bp-i kínai nagykövetség előtt.

Megalakul a Demokratikus Magyarországért Mozgalom előkészítő bizottsága; a kezdeményezők között van Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP PB tagja.

A KDNP csatlakozik az EKA-hoz.
A néhány nappal korábban tartott „kommunista munkásgyűlés” résztvevői nyilatkozatban vádolják az MSZMP vezetését, amiért megtagadta a párt eredeti céljait és ideológiáját, cserbenhagyta a munkásosztályt, a parasztságot és a haladó értelmiséget. A dokumentum szerint az MSZMP vezetői kapituláltak a külföldi hitelezők követelései előtt, és a reform jelszavával takarózva valójában egy szűk tőkésrétegnek akarják átjátszani az állami és a szövetkezeti tulajdont.
Bp-en megalakul az Első Magyar–Amerikai Értékpapír-kereskedelmi Rt.

Az NDK-ban a rendőrség megakadályozza a májusi helyhatósági választások eredményének manipulálása és a pekingi megtorlások keletnémet támogatása miatt tervezett tüntetést. szeptember 4.

Az oldal tetejére június 8.

A kormány és a TIB megállapodása szerint Németh Miklós az Mt, Szűrös Mátyás pedig az Ogy képviseletében hivatalosan vesz részt a június 16-án a temetésén, de az MSZMP testületileg nem képviselteti magát.

Glatz Ferenc művelődési miniszter bejelenti, hogy a következő tanévtől megszűnik az orosz nyelv kötelező oktatása.
Az Európa Tanács „különleges meghívotti” státust ad Mo-nak, Lengyelországnak, Jugoszláviának és a Szu-nak.

Bejelentik, hogy az Mt kormánybiztost nevez ki a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer munkálatainak felfüggesztésével összefüggő tevékenységek irányítására és koordinálására. június 15.

Bemutatják Siklósi Szilveszter Tanmesék a szexről c. filmjét.

Alexander Dubček, a CSKP KB egykori első titkára és Oldřich Černík v. csehszlovák miniszter-elnök a levelet ír a Csehszlovákia 1968. évi megszállásában részt vett országok kormányainak és kommunista pártjainak. A címzetteket kérik a katonai megszállásról hozott döntés felülvizsgálatát.

Az oldal tetejére június 9.

A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze az LB Elnökségi Tanácsa előtt törvényességi óvást emel Nagy Imre, Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Szilágyi József, Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós javára. A legfőbb ügyész az 1958 júniusában született törvénysértő ítéletek hatályon kívül helyezését és az ártatlanul elítéltek felmentését indítványozza. július 6. A Legfőbb Ügyészség vizsgálata szerint a Nagy Imre-perben megalapozatlan és törvénysértő volt a vádemelés és az ítélet, számos ténymegállapítás hiányos, ellentétes az iratok tartalmával, s a bíróság egyes tényekből helytelenül következtetett.

Az MSZMP és az EKA szakértői megállapodnak az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről. június 10. A „harmadik oldalon” a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a HNF, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, az MNOT, a Münnich Ferenc Társaság és a SZOT képviselői egy delegációban foglalnak helyet.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára kijelenti: a pártszakadással egyenértékű lépés lenne, ha a Demokratikus Magyarországért Mozgalom, amelynek egyik kezdeményezője Pozsgay Imre, az MSZMP-vel szembenálló szervezetté alakulna.

Az MSZMP V. kerületi bizottsága kezdeményezi, hogy Nagy Imre jogi rehabilitálása után az V. kerületben levő névtelen teret, amelyen a Batthyány-örökmécses áll, Nagy Imre térnek nevezzék el.

„Szocialista reformplatform” megalakítását kezdeményezi az MSZMP több bp-i és vidéki szer-vezetének küldötte. Az egybegyűltek számára Berecz János, az MSZMP KB titkára tart tájé-koztatót.

A Münnich Ferenc Társaság felhívást tesz közzé, amelyben, csatlakozva „a nemzeti megbékélés napjához”, arra szólítja fel a szocializmus híveit, hogy tartózkodjonak minden olyan cselekedettől, amely veszélyeztetné az óhajtott nemzeti megbékélést.

Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja és külügyminisztere, a Friedrich Naumann Alapítvány bp-i irodájának megnyitása alkalmából Bp-en tartózkodik. Genscher találkozik Horn Gyula külügyminiszterrel és Pozsgay Imre államminiszterrel. Fogadja őt Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, valamint Németh Miklós, az Mt elnöke.

Moszkvában befejeződik a népi küldöttek I. kongresszusa. Az éles vita során Andrej Szaharov képviselő javasolja, hogy az LT hatáskörének egy részét adják át a kongresszusnak.

Az Ante Marković vezette jugoszláv szövetségi kormány meghirdeti drasztikus antiinflációs reformprogramját. — A „sokkterápiát” elsősorban Slobodan Milošević szerb elnök ellenzi. június 17.

Az oldal tetejére június 10.

Aláírják a megállapodást az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal között a tárgyalások megkezdéséről. június 13. Az aláírók: az MSZMP részéről Fejti György, a KB titkára; az EKA részéről Hardi Péter (FKgP), Varga Csaba (Magyar Néppárt) és Sólyom László (MDF); a „harmadik oldal” részéről Kukorelli István (HNF), Soósné Dobos Mária (MNOT), Kemény Csaba (BAL) és Kósáné Kovács Magda (SZOT).

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára a Győr-Sopron megyei MSZMP-értekezleten reális veszélynek nevezi a pártszakadást.

A 15 hónapja működő ÚMF tagsággal rendelkező független szellemi-politikai tömörüléssé alakul. A közgyűlésen Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja kijelenti, hogy Mo-nak egyaránt szük­sége van polgári és szocialista értékekre.

Szegeden megalakul a Tisza Kör nevű környezetvédő szervezet.
Az oldal tetejére június 11.

Nyilvánosságra hozzák a politikai egyeztető tárgyalások megkezdéséről szóló megállapodást, amely szerint a demokratikus átmenet megvalósítása, a politikai konfliktusok megoldása csak békés, erőszaktól mentes módon történhet, ezért egyetlen társadalmi szervezet sem rendelkezhet közvetlenül a fegyveres testületekkel.

Az MSZMP Tolna Megyei Bizottsága nyílt levélben szólítja tel a KB-t, hogy mielőbb vessenek véget az egyre nyilvánvalóbb hatalmi harcnak, ami öncélú, személyeskedő, és a párt szétzilálásához vezet.

Újjáalakul a Magyar Néppárt, amely a politikailag és jogilag fel nem oszlatott Nemzeti Parasztpárt és az 1956-os Petőfi Párt utódának tekinti magát. A küldöttek megválasztják a párt 19 tagú ideiglenes elnökségét.

Az oldal tetejére június 12.
A Parlamentben megtartja alakuló ülését a Pozsgay Imre államminiszter vezette Nemzetiségi Kollégium, a Mt tanácsadó testülete, amelynek feladata a Mo-on élő nemzeti kisebbségek és a határainkon kívül élő magyarság helyzetének figyelemmel kísérése és a velük való kapcsolattartás.

A TIB közleményt ad ki, amelyben felhívják Mo és Bp népét, hogy június 16-án a Hősök terén egy-egy szál virággal rója le kegyeletét a nemzet mártírjai előtt. — A mo-i egyházak közös nyi-latkozatban javasolják, hogy Nagy Imre és sorstársai temetése a nemzeti gyász és az összefogás napja legyen.

Az oldal tetejére június 13.

Az Országházban Szűrös Mátyásnak, az Ogy elnökének elnökletével megkezdődnek a nemzeti kerekasztal-tárgyalások az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal, valamint a társadalmi szervezetek és mozgalmak, az ún. harmadik tárgyalófél között a demokratikus átmenet politikai és jogi feltételeiről, a többpárti demokratikus jogállam kialakításáról. június 21.

Horn Gyula külügy- és Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter közös nemzetközi sajtókonferenciát tart Nagy Imre és társai újratemetése előtt. június 14.

Az oldal tetejére június 14.

Az Mt nyilatkozatában kegyelettel emlékezik Nagy Imrére és sorstársaira, „az 1956-os népfelkelés és nemzeti tragédia valamennyi áldozatára”; osztozik a hozzátartozók gyászában. A nyilatkozat kiemelkedő államférfinak nevezi Nagy Imrét, aki felismerte, hogy szükséges a hagyományainktól idegen és életképtelen politika megváltoztatása, a nemzeti sajátosságok és a maradandó emberi értékek érvényesítése. A dokumentumban a kormány elhatárolja magát a múlt hibás, nemegyszer vétkes politikai döntéseitől, az 1956 utáni megtorló intézkedésektől, majd összefogásra szólít fel az új, demokratikus Magyarország megteremtéséért. — Horn Gyula külügyminiszter kijelenti, hogy az Mt az ENSZ főtitkárához is eljuttatja Nagy Imrével és sorstársaival kapcsolatos nyilatkozatát. — Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter közli: már készül a törvény az 1956-os népfelkelés után ártatlanul elítéltek rehabilitálásáról. — Az USA Szenátusa egyhangú határozatban kimondja: „Az 1956-os magyar forradalom vízválasztó volt a legújabb kori történelemben, s az első fontos jelzés arra, hogy elkerülhetetlen a sztálinizmus lerombolása. […] Nagy Imrének és a magyar forradalom más hőseinek temetése a magyarországi megbékélés és a reform jelentős szimbóluma: adjon ez további erőt a demokrácia és a pluralizmus híveinek.”

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára Salgótarjánban egy aktívaértekezleten megerősíti, hogy hatalmi harc van az MSZMP felső vezetésében. Grósz az „évek óta húzódó gazdasági, politikai, bizalmi válságról” beszél, és hangsúlyozza az elavult politikai intézményrendszer működésképtelenségét. Kijelenti: az új társadalmi modell alapjában csakis szocialista társadalom lehet. — Lemond tisztségéről az MSZMP Szegedi Városi Bizottságának első titkára, társadalompolitikai és gazdaságpolitikai titkára.

Az oldal tetejére június 15.

Emléktáblát avatnak Kaposvárott Nagy Imre szülőházán. — A bp-i Fő utcai börtön falán, ahol Nagy Imrét és társait halálra ítélték, ideiglenes emléktáblát helyeznek el. Az elítéltek nevében Mécs Imre emlékezik Nagy Imrére, majd Antall József, Debreczeni József és Fodor Gábor mond beszédet. — Nagy Imrére és mártírtársaira emlé­kezve az ország több településen tartanak de­monstrációkat, miséket, istentiszteleteket.

A Mt a honvédelmi törvény javasolt módosításával összhangban rendeletet alkot a polgári szolgálatról. — Az Mt határozatot hoz menekülteket befogadó állomások felállításáról Hajdúszoboszlón, Békéscsabán és Bicskén, mivel már mintegy 15 ezer, Romániából érkező menekült tartózkodik az országban. — A kormány javaslatot tesz az ÁEH megszüntetésére (június 26.), ugyanakkor a kormányfő vezetésével Országos Vallásügyi Tanácsot alakít. — A Mt módosítja a takarékossági csomagtervet, és 30 milliárd Ft-ról 35 milliárdra növeli az állami kiadások csökkentése révén elérendő megtakarítást. — Az Mt Udvari László környezetvédelmi minisztériumi államtitkárt kormánybiztosnak nevezi ki a bős–nagymarosi vízlépcső építésének felfüggesztésével kapcsolatos teendők összehangolására.

A Fidesz kezdeményezésére kb. kétszázan tüntetnek a Szu bp-i nagykövetsége előtt, és a szovjet csapatok azonnali kivonását követelik.

Az FKgP politikai bizottsága határozatot hoz egy 50 tagú intéző bizottság és a párt ifjúsági szervezetének felállításáról.
Kovács László külügyminisztériumi államtitkár Madridba utazik. — Kovács az EK soros (spanyol) elnökével tárgyal.
Négynapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Guy Charbonneau, Kanada Szenátusának elnöke.
Bp-en a Síp utcában megnyílik az amerikai zsidó segélyszervezet, a JOINT állandó irodája.
A Szu megkezdi Lengyelországban állomásozó csapatai részleges kivonását.
Az oldal tetejére június 16.

Százezrek róják le kegyeletüket a bp-i Hősök terén, Nagy Imre és mártírtársai ravatalánál. A szertartást Göncz Árpád nyitja meg, majd felolvassák a mártírok névsorát. Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre vádlott-társa, Rácz Sándor, a Nagy-Budapesti Munkástanács egykori elnöke, Mécs Imre egykori halálraítélt, Zimányi Tibor, a TIB elnöke, Király Béla, a forradalom idején a Nemzetőrség főparancsnoka és Orbán Viktor, a Fidesz választmányának tagja mond gyászbeszédet; Orbán követeli a szovjet csapatok kivonását. Az Ogy nevében Szűrös Mátyás parlamenti elnök és több képviselő, az Mt nevében Németh Miklós kormányfő, Pozsgay Imre államminiszter és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes koszorúz. A ravatalnál 250 ezer gyászoló helyzi el a kegyelet virágait. — Délután a Rákoskeresztúri temetőben a családtagok, a harcostársak és a barátok koszorúinak elhelyezése közben ismét felolvassák a kivégzettek névsorát, és lerakják a jövendő emlékmű alapkövét. A különböző felekezetek papjai ökumenikus imát mondanak, és megáldják a 301-es parcellát. A szertartás befejezéseként a Szózat hangjaira Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és az ismeretlen forradalmár koporsóját leengedik a sírokba. — Este a Budai Vigadóban a TIB fogadást ad a magyar emigráció nagyrészt első ízben hazaérkező képviselői tiszteletére.

Németh Miklós, az Mt elnöke interjút ad az amerikai ABC televíziós hálózatnak. Németh szerint nem időszerű Mo semlegességének kérdése, mert az nemcsak a Mo-hoz hasonló kis országok szándékától, hanem a nagyhatalmaktól, a Szu-tól és az USA-tól is függ.

Tabajdi Csaba, az MSZMP KB Külügyi Osztályának helyettes vezetője nyilatkozatot ad a l’Unitànak, az OKP központi lapjának. Tabajdi kifejti, hogy miután Grósz Károlynak már nincs hitele, helyébe Nyers Rezsőt vagy Pozsgay Imrét kellene megválasztani főtitkárnak a pártkongresszuson. június 23.

A Nagy Imre és mártírtársai temetése alkalmából Bp-en tartózkodó Bettino Craxi, az Olasz Szocialista Párt főtitkára megbeszélést folytat Grósz Károllyal, a MSZMP főtitkárával.
A KSH elnöke július 1-jei hatállyal eltörli a külföldi utazáshoz eddig szükséges statisztikai lapot.

Kalkuttai Teréz anya ismét Mo-ra látogat. — Másnap megkezdi működését a Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusai rend missziós háza a Bp VIII. kerületi Tömő utcában. A házat a rend Teréz anyával Mo-ra érkezett négy nővére működteti.

Az oldal tetejére június 17.
A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) az Ogy-ben vállalkozói frakció alapítását kezdeményezi.

Megalakul az Amalipe Cigány Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. augusztus 11. Elnökké Daróczi Ágnest választják.

Zágrábban a rendőrségi tiltás ellenére megtartja alakuló kongresszusát a februárban létrehozott Horvát Demokrata Közösség. Elnökké Franjo Tudjman egykori partizántábornokot választják.

Az oldal tetejére június 18.
A Baloldali Alternatíva Egyesülés csalódottságának ad hangot amiatt, hogy Nagy Imre temetésén politikai jelszavak és antidemokratikus megnyilvánulások is elhangzottak.

Lengyelországban az ellenzéki Szolidaritás elsöprő győzelmet arat a parlamenti választásokon. — A kommunista blokk az első fordulóban a számára fenntartott helyeket sem tudja betölteni. július 19.

Az oldal tetejére június 19.

Bp-en, első ízben egy kelet-európai országban, megkezdődik a konzervatív és keresztény-demokrata pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió legfontosabb bizottsága, az Európa-politika kérdéseivel foglalkozó testület kétnapos tanácskozása.

Romániában országszerte „röpgyűléseken tiltakoznak a dolgozók” a Nagy Imre-temetésen elhang-zott „soviniszta-fasiszta-nacionalista” szónoklatok ellen. — Erdős André magyar nagykövet a párizsi emberi jogi értekezleten visszautasítja azt a román vádat, hogy Nagy Imre temetésén a demonstráció soviniszta, újfasiszta és területi revízlós jellegű volt. — Horn Gyula külügyminiszter rádiónyilatkozatában közli, hogy a magyar kor­mány nem készül válaszolni a legutóbbi román vádakra, mert nem tapasztalt olyan megnyilvá­nulásokat, mint amilyeneket Bukarest „észre­vett”. június 20.

Az oldal tetejére június 20.

Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP PB tagja az OBt ülésén annak a reményének ad hangot, hogy Mo és szomszédai közölt a kiéleződött feszültség múló epizód lesz és nem fajul balkáni csetepatévá. június 21.

Bp-en megalakul a Mezőgazdasági Vezetők Érdekképviseletének Egyesülete.

Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja, államminiszter hivatalos látogatásra az NSZK-ba utazik. — Nyers tárgyal Otto Wolf von Amerongennel, az Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökével; Johannes Rauval, Észak-Rajna-Wesztfália tartomány miniszterelnökével; Otto von Lambsdorff-fal, az FDP elnökével; Hans-Dietrich Genscher alkancellár-külügyminiszterrel; Horst Teltschikkel, a kancellár politikai tanácsadójával.

Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter meghívás alapján Hágában részt vesz az Európa Tanács tagállamai igazságügyi minisztereinek ülésén.

A csehszlovák Szövetségi Gyűlés állásfoglalásban felszólítja az Ogy-t, hogy járuljon hozzá a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséhez és az államközi szerződés teljesítéséhez.

A Szocialista Internacionálé XVIII. kongresszusán, Stockholmban elfogadják az ún. alap-nyilatkozatot, amely az 1951. évi frankfurti kongresszuson elfogadott elvi deklaráció helyébe lép.

Az oldal tetejére június 21.

Megkezdődik a politikai egyeztető tárgyalások második fordulója. Az MSZMP képviselője beje­lenti, hogy a kormányzó párt nem javasolja a nyári ogy-i ülésszak napi­rendjére tűzni az alkotmány módosításáról, a pártokról, a köztársasági elnöki intézmény bevezetéséről és az Alkot­mánybíróság felaállításáról szóló törvényterve­zeteket. Az EKA szó­vivője hasonló értelemben nyilatkozik. Hasonlóan foglal állást a „harmadik oldal” képviselője, de megfontolásra ajánlja, hogy esetleg meg kellene választani a köztársa­sági elnököt, mert az elnök a parlamenti választások után stabilizáló szerepet tölthetne be.

Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága követeli Nagy Imre és mártírtársai politikai rehabilitálását, és azt, hogy a KB nyíltan határolja el magát korábbi hibás döntéseitől, tisztázza 1956-os és későbbi politikáját, átlapítsa meg a személyes felelősséget. Az állásfoglalás követeli azt is, hogy a KB következő ülésén a pártvezetők vallják meg politikai nézeteiket, s tisztázzák a viszonyukat a platformokhoz. — Az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága azt kéri a KB-tói, hogy még a kongresszus előtt foglalkozzon a PB tevékenységével, mert egyes tagjai a párttagság álláspontját figyelmen kívül hagyva politizálnak.

Németh Miklós, az Mt elnöke nyilatkozatot ad az MTI-nek. Kijelenti: június 16-án a magyar nép európai nemzethez méltó módon adott végtisztességet Nagy Imrének és mártírtársainak, azonban a kegyeletet is sértő politikai demagógiától az ország vezetése és a józan közvélemény elhatárolja magát.

Horn Gyula külügyminiszter megerősíti, hogy a magyar vezetők nem feledkeznek meg a környező országokhoz fűződő jó viszony ápolásáról, ugyanakkor senki nem várhatja a magyar reform-folyamat feláldozását a jószomszédság látszatáért.

Az oldal tetejére június 22.

Nagy Sándor, a SZOT főtitkára az Ózdi Kohászati Üzemekbe látogat, miután az ott dolgozók sztrájkot helyeznek kilátásba, amiért a következő évben szerkezetátalakítás miatt 2500 embert el akarnak bocsátani.

Az európai helyzet emberi dimenziójával foglalkozó párizsi találkozón a magyar küldöttség, az osztrák és a norvég delegációval közösen, a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának biztosítását, a nemzetiségi történelem és kultúra elsajátításának lehetővé tételét célzó javaslatot terjeszt elő.
A Debreceni Ref. Teológiai Akadémia díszdoktorrá avatja Alekszijt (Alekszej Mihajlovics Rüdiger), Leningrád és Novgorod metropolitáját.
Az oldal tetejére június 23.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos zárt ülése. június 24. Kimmel Emil, a párt helyettes szóvivője közli, hogy másnap is folytatja munkáját a testület, amely nemcsak személyi, hanem szervezeti kérdések­ben is dönt. — Három hónapra felfüggesztik állásából az MSZMP KB Külügyi Osztályának helyettes vezető­jét, Tabajdi Csabát. szeptember 5.

Megkezdődik a Magyar Nők Országos Tanácsa IV. és egyben utolsó kongresszusa. június 25. Lemond tisztségéről Duschek Lajosné, a szervezet elnöke.

A KNEB vizsgálata szerint 1988-ban csaknem 130 ezren voltak hosszabb-rövidebb ideig munka nélküli álláskeresők, ami az egy évvel korábbihoz képest 20%-os növekedést jelent. július 13.

Bizonyossá válik, hogy Péter-Pál napján megtartják az aratási demonstrációt, mert a kormány és a szakminisztérium képviselői közlik, hogy nem tudják soron kívül legalább 30%-kal emelni a gabona felvásárlási árát. június 29.

Az oldal tetejére június 24.

Folytatódik az MSZMP KB zárt ülése. június 25. A Politikai Bizottság és a Titkárság megszűnik. Négytagú Elnökséget választanak, amelynek tagjai: Grósz Károly, Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre. A párt elnökévé Nyers Rezsőt választják. Megalakul a 21 tagú Politikai Intéző Bizottság. A KB október 7-ére összehívja az MSZMP következő kongresszusát. A megüresedett titkári helyekre Kovács Jenőt pártszervezési titkárrá, Barabás Jánost pedig az ideológiai és a sajtóügyek felelősévé választják. Felmentik titkári tisztségéből Berecz Jánost, akit egy újonnan felállítandó összevont pártelméleti kutatóintézet főigazgatójának javasolnak.

Az MDF elnöksége és választmánya úgy dönt, hogy alakuljon párttá az MDF.

Az MSZDP egészségi állapota miatt felmenti elnöki funkciójából Révész Andrást, s helyébe Baranyai Tibort választja meg. Őszre összehívják a párt kongresszusát. — A párt több platformja és megyei szervezete törvénytelennek minősíti a vezetőségi ülést.

Törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánítják a Krisna-tudatú Hívők Közösségét.

Kínában leváltják tisztségéből Csao Ce-jangot, a KKP KB főtitkárát.* Utódává Csiang Cö-minh-t választják.**

Az oldal tetejére június 25.

Közle­ményt adnak ki az MSZMP KB kétnapos üléséről. A dokumentum szerint, ha az Ogy törvényt hoz a köz­társasági elnöki intézmény bevezetéséről, akkor a párt jelöltje erre a tisztségre Pozsgay Imre. A KB a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon részt vevő MSZMP-delegáció vezetőjévé Nyers Rezsőt, tagjává Fejti Györgyöt, Iványi Pált és Pozsgay Imrét jelöli.

Befejeződik az MNOT IV. kongresszusa. A szervezet feloszlatja önmagát. Megalakul a Magyar Nők Szövetsége; társadalmi elnök Asbóthné Thorma Judit, titkár Vas Imréné.
Az oldal tetejére június 26.
Az MSZMP, az EKA és a harmadik oldalon helyet foglaló társadalmi szervezetek középszintű megbeszélésükön megállapodnak a politikai témaköröket megvitató bizottságok felállításáról.

A kormány állásfoglalást tesz közzé, amely szerint érvényét veszti az állam és egyházak viszonyát szabályozó, 1950-ben kötött megállapodás. június 30. — Az Mt elfogadja a ki- és bevándorlásról, a külföldi utazásról és az útlevélről szóló törvénytervezeteket. A kormány dönt arról is, hogy munkaviszonyban eltöltött időként vegyék figyelembe az internálás időtartamát azoknál, akik 1949 és 1953 között rendőrhatósági őrizetben voltak. Nyugdíjukat 500 Ft-tal emelik.

Az ET elfogadja az 1989: 13. tvr.-t az Állami Ifjúsági és Sporthivatal megszüntetéséről. Ugyancsak elfogadja az 1989: 14. tvr.-t az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról és az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről június 30. Az államfői testület felfüggeszti a halálbüntetésre ítéltek kegyelmi kérvényének elbírálását, amíg az Ogy nem dönt a halálbüntetés eltörléséről.

Megalakul az Mt Világgazdasági Tanácsadó Testülete; elnöke Bognár József akadémikus.

Udvari László, a bős–nagymarosi beruházás magyar kormánybiztosa átadja a csehszlovák kormánymeghatalmazottnak azokat a dokumentumokat és elemzéseket, amelyek alapján az Mt felfüggesztette a nagymarosi építkezést.

Az MSZDP Megújulás platformja és több megyei szervezete törvénytelennek és a párt szabályaival ellenkezőnek minősíti a június 24-ei vezetőségi ülést és annak határozatait.

Hom Gyula, az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának tagja, külügyminiszter, hivatalos látogatásra Ausztriába utazik. június 27. — Horn tárgyal Alois Mock alkancellár-külügyminiszterrel, és fogadja őt Franz Vranitzky szövetségi kancellár; előadást tart az Osztrák Külpolitikai Társaság és Gyáriparosok Szövetsége rendezvényén.

A Dohányértékesítő Vállalat bejelenti, hogy emeli a cigaretták árát.
Madridban megkezdődik az Európai Közösségek állam- és kormányfőinek csúcskonferenciája.
Az oldal tetejére június 27.

Az Ogy elfogadja az 1988-as költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. — Felmentik állam-miniszteri tisztségéből az MSZMP elnökévé választott Nyers Rezsőt. — Fodor István független képviselőt megválasztják az Ogy alelnökének.

Bp-en megalakul a Magyar Október Párt, hogy „elősegítse az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítását”.

Mark Palmer, az USA bp-i nagykövete találkozik az Ellenzéki Kerekasztal képviselőivel. A felek gazdaságpolitikai kérdésekről tárgyalnak.

Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter Sopron közelében részt vesz a műszaki határzár („vasfüggöny”) lebontásának megkezdésén.

Törvényesen elismert vallási felekezetté válik a Jehova Tanúi Vallási Közösség.
Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK államfője hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik.
Az oldal tetejére június 28.
Az Erdélyi Szövetség, a Független Magyar Demokrata Párt, a Magyar Függetlenségi Párt és a POFOSZ Szűrös Mátyáshoz, az Ogy elnökéhez intézett nyílt levélben sérelmének ad hangot, amiért a nemzeti kerekasztal-tárgyalásokon az eredeti megállapodással ellentétben nem negyedik oldalként, hanem csak megfigyelőként vehetnek részt.

Rigómezőn (Kosovopolje) több mint egymillió szerb emlékezik az oszmán hódítókkal vívott vesztes csata 600. évfordulójára. A szónokok, főként Slobodan Milošević szerb elnök, a törökellenes 1804. évi első és az 1815. évi második felkelésre utalva, a „harmadik szerb nemzeti felkelés” diadalát ünneplik.

Az oldal tetejére június 29.
A politikai egyeztető tárgyalások középszintű fordulóján a független szervezetek képviselői nyilatkozatban kifogásolják, hogy az Mt első olvasatban az Ogy elé terjesztette az államháztartási reform koncepcióját.
Megtartja alakuló értekezletét az MSZMP Népi Demokratikus Platformja.

Reggel 7 és 9 óra között országszerte csaknem 1000 tsz és állami gazdaság dolgozói vonulnak kombájnjaikkal és szállító járműveikkel a főútvonalakra, hogy így adjanak nyomatékot a gabonaárak 30%-os növelését sürgető kérésüknek. A Péter-Pál napi aratási demonstráció békésen befejeződik.

A PM bejelenti, hogy átlagosan 2%-kal emelik a kincstárjegyek évi kamatát.
Az Ogy Kulturális Bizottságában Glatz Ferenc művelődési miniszter bejelenti, hogy a jövőben miniszterhelyettes foglalkozik majd a nemzeti kisebbségek/nemzetiségek ügyeivel.

Csehszlovákiában a Charta ’77 mozgalom „Néhány mondat” címmel rendszerváltoztatást követelő petíciót hoz nyilvánosságra. augusztus 21. — A dokumentumot október végéig 40 ezren írják alá.

Az oldal tetejére június 30.

Kihirdetik az 1989: 14. tvr.-t az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzá-járulás [módosításáról] és az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről. A továbbiakban az ET hozzájárulása csak a pápai joghatóság alá tartozó egyházi tisztségek betöltéséhez szükséges. 1990. január 24. — Az Mt rendelete véleményezési és döntés-előkészítési jogkörrel felállítja az Országos Vallásügyi Tanácsot.

Az Ogy módosítja a honvédelmi törvényt: a fegyveres, a fegyver nélküli és a polgári szolgálat időtartama egységesen 24 hónap. A képviselők módosítják a Btk.-t: a polgári szolgálat megtagadá­sáért kiszabható büntetés 3 év börtön. — Az Ogy Külügyi Bizottsága Szűrös Mátyás helyébe Berecz Jánost választja meg elnökének, s további mérlegelésre vísszautalja a kormány­nak Tatai Ilona moszkvai nagyköveti kinevezésé­nek kérdését.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Robert Hawke, az Ausztrál Államszövetség miniszterelnöke. — Hawke tár­gyal Németh Miklóssal, az Mt elnökével. Megbeszélést folytatott Nyers Rezsővel, a MSZMP elnö­kével, valamint Grósz Károllyal, a MSZMP főtitkárá­val, és fogadja őt Straub F. Brunó, az ET elnöke.