1989
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A kormány azt tervezi, hogy az új tanév kezdetétől az általános iskolákban ingyenes ebédet adnak minden tanulónak. július 11. A gyermekgondozási díj folyósítását három évre kívánják meg-hosszabbítani. — Drágul sok élelmiszer, vegyiáru, dohánytermék, valamint importáru.

Bp-en megkezdődik az MSZDP első országos értekezlete. augusztus 8. — Megszüntetik az ideiglenes vezetőség munkáját, és semmisnek nyilvánítják a Ruttner Györgyre, Márkus Lászlóra és másokra korábban kimondott kizáró határozatokat. A tanácskozás második napján ismét Révész Andrást választják a párt elnökévé.

Bp-en megtartják az Összefogás az MSZMP Megújításáért Mozgalom első országos gyűlését. A Berecz János KB-titkár nevével fémjelzett platform a párt akcióegységének megteremtését tűzi ki célul.

A 44 tagszervezetet tömörítő DEMISZ Szövetségi Tanácsa elfogadja Gyurcsány Ferenc lemondását alelnöki tisztségéről.
Megkezdi működését az Útalap. Az értékesített motorbenzin árbevétele után ólmozott benzin után literenként 2 Ft-ot, ólmozatlan után 1 Ft-ot kell az alapba befizetni.
Siófokon megkezdi adását a TV-S, az első magyar kereskedelmi televízió.
Az oldal tetejére július 2.

Nyers Rezső, az MSZMP elnöke sze­rint a külföldi és a hazai magántőke hasznosítása nem ellentétes a szocializmussal, sőt, úgymond, szocializ­muspárti politika. — Megalakul az MSZMP Népi Demokratikus Platformja.

Az oldal tetejére július 3.

Kádár Jánost tüdőgyulladással, heveny légzési és keringési elégtelenséggel kórházba szállítják. július 4.

„Magyarország következő kormánya koalíciós összetételű lesz”, nyilatkozza Pozsgay Imre, az MSZMP Elnökségének tagja, államminiszter. Az MSZMP koalíciós partnereként leginkább az MSZDP és az MDF jöhet számításba.
A BM-ben bejelentik: olyan garanciákat kívánnak kiépíteni, amelyek szavatolják, hogy az állambiztonsági szolgálatot ne lehessen a különböző nézetek ellen felhasználni a napi politika érdekében.

Az Országos Árhivatal elnökhelyettese szerint legalább 16%-os lesz az évi infláció, ami 1%-kal nagyobb a tervezettnél.

Az oldal tetejére július 4.

Kádár János állapota válságosra fordul. július 6.

Az oldal tetejére július 5.

Az MSZMP a nemzeti megbékélés jegyében több megemlékezést is szervez október 23-a és november 4-e között, jelenti be Barabás János KB-titkár.

Az MNB illetékesei a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalások után közlik: a kormány eltökélt szándéka, hogy a költségvetési egyensúly javítására végrehajtja az Ogy által elfogadott intézkedéseket, megőrzi az ország fizetőképességét s elfogadható szinten tartja a fizetési mérleg hiányát.
Az oldal tetejére július 6.

Meghal Kádár János, 1956 óta az MSZMP és ezzel Magyarország első számú vezetője. július 14. — A kormány országos gyászt rendel el. — Az MSZMP Elnöksége bi­zottságot alakít a 77 éves korában elhunyt politi­kus temetésének megszervezésére. A testület búcsújában fájdalommal és őszinte tisztelettel adózik Kádár János emlékének, de szól arról is, hogy az idő s vele az MSZMP sok tekintetben meghaladta Kádár politikusi életművét.

Az LB Elnökségi Tanácsa hatályon kívül helyezi a Nagy Imre, Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós és Szilágyi József ügyében 1958-ban született ítéleteket, és az érintetteket bűncselekmény hiányában felmenti az akkor ellenük emelt vádak alól. — Az ítélet kihirdetése idején érkezik a tárgyalóterembe a hír Kádár János haláláról.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Wolfgang Schüssel osztrák gazdasági miniszter. — Schüssel találkozik Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettessel, és kifejti, hogy a bős–nagymarosi vízlépcső miatti bizonytalanság egyre nagyobb károkat okoz az osztrák gazdaságnak, s ezért mielőbb szeretné­nek végleges választ kapni. július 7.

Az oldal tetejére július 7.

Bukarestben megkezdődik a VSZ PTT ülése. A résztvevők nyilatkoza­tot fogadnak el „A nukleáris és vegyi fegyverektől mentes, stabil és biztonságos Európáért, a fegyveres erők, fegyverzetek és a katonai kiadá­sok jetentős csökkentéséért!” címmel. — A magyar küldöttség tagja Nyers Rezső, az MSZMP elnöke, Németh Miklós, az Mt elnöke, Horn Gyula külügyminiszter és Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédel­mi miniszter. — Nyers Rezső a tanácskozás első napján külön találkozik Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával (július 25.) és Miloš Jakešsel, a CSKP KB fő-titkárával. Nyerset másnap fogadja Nicolae Ceauşescu, az RKP főtitkára, államelnök. Németh Miklós a csehszlovák kormányfővel, Ladislav Adameccel tanácskozik. — Az MSZMP elnöke a csúcsértekezle­ten úgy vélekedik, hogy nincs minden szocialista ország számára kötelező érvényű modell, ezért maradéktalanul tiszteletben kell tartani a nemzeti sajátosságokat és az önálló útkeresést.

Bejelentik, hogy az osztrák kivitelező 2,6 milliárd schillingnyi kártérítési igényt támaszt abban az esetben, ha nem fejezik be a nagymarosi vízlépcső építését. július 11.

Kiszabadulnak a börtönből a korábban közveszélyes munkakerülésért elítéltek.
Az oldal tetejére július 8.

Mo megfigyelőként ezentúl hat parlamenti képviselőt küldhet az Európa Tanács ülésszakaira.

Az oldal tetejére július 9.
Nyers Rezső, az MSZMP elnöke nyilatkozik a VSZ bukaresti csúcstalálkozójáról. Nyers szerint a tagállamok között nagyon jelentősek a különbségek, ezért a szövetség egységét csak az eltérő nézetek összehangolása biztosíthatja.

Befejeződik az 1986-ban leégett hévízi tófürdő újjáépítése.

George Bush, az USA elnöke, hivatalos látogatást tesz Lengyelországban. július 11.

Az oldal tetejére július 10.
Megalakul az MDF ifjúsági mozgalma, az Ifjúsági Demokrata Fórum.

Bejelentik, hogy az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 65%-ban megtéríti az orosznyelv-tanárok átképzési költségeit a Foglalkoztatási Alapból. július 12.

Bp-en megnyílik a Zsidó Világkongresszus első kelet-európai irodája. A megnyitón jelen van Edgar Bronfman elnök és Israel Singer főtitkár.

A Világbank 95 millió dolláros közlekedésfejlesztési kölcsönt nyújt Mo-nak.

Zwack Unicum néven 60 millió forintos alaptőkével kft.-t alakít Zwack Péter, az egykori likőrgyár tulajdonosainak leszármazottja.
Az oldal tetejére július 11.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik George Bush, az Egyesült Államok elnöke. július 12. Ő az első amerikai elnök, aki Mo-ra látogat. Bush vendéglátója Straub F. Brúnó, az ET elnöke. — Az elnök megbeszélést folytat Nyers Rezsővel, a MSZMP elnökével és Grósz Károllyal, a MSZMP főtitkárával, továbbá Németh Miklóssal, az Mt elnökével, valamint Szűrös Mátyással, az Ogy elnökével. Bush találkozik a magyar ellenzéki pártok képviselőivel, és előadást tart az MKKE-n. A látogatás alkalmával négy előkészített megállapodást írnak alá.

A kormány elrendeli: Kádár János temetésének napján engedjék félárbocra az állami zászlót és helyezzenek el gyászlobogókat az állami intézményeken.
A Fogyasztók Országos Tanácsa szerint egyelőre nincsenek meg a feltételei, hogy az általános iskolások állampolgári jogon ingyen ebédet kapjanak.
Az osztrák gazdasági miniszter bejelenti: tudomása szerint a nagymarosi építkezésben érdekelt osztrák cégek kártérítési igénye már 2,6 milliárd schillingre rúg.
Megkezdi próbaadását az első magánrádió, a Rádió Bridge.
Átadják az M5-ös autópálya Örkény és Kecskemét közötti, 22 km-es szakaszát.
Az oldal tetejére július 12.
Befejeződik George Bush amerikai elnök bp-i látogatása. Bush elnök ígéretet tesz, hogy nemzetközi fórumokon s elsősorban a közelgő párizsi tőkés csúcstalálkozón hathatós gazdasági segítséget sürget Mo számára. Az amerikai elnök javasolja, hogy a Kongresszus hozzon létre 25 millió dolláros alapot a mo-i magángazdálkodás élénkítésére, továbbá, ha a magyar Ogy elfogadja a kivándorlásról szóló törvényt, Mo-ot mentesítsék a kereskedelmi korlátozások alól. Bejelenti: az amerikai Békehadtest angolnyelv-tanárokat küld Mo-ra.
Glatz Ferenc művelődési miniszter közli: az orosznyelv-tanárok átképzését még részben sem fizettetik meg a pedagógusokkal, hanem a Foglalkoztatási Alap mellett a helyi tanács és maga az iskola fedezi a költségeket.

Bp-en befejeződik Magyarok Világszövetsége kétnapos közgyűlése. Az új alapszabályt szerint a szövetség vezető szerveiben helyet biztosítanak a határon túli magyar nemzeti kisebbségek képviselőinek is.

Az oldal tetejére július 13.

Az MSZMP Központi Bizottságának székházában felravatalozzák Kádár Jánost. A gyászszertartás első napján több mint 10 ezren róják le kegyeletüket. július 14.

A kormány úgy dönt, hogy szeptember 1-jétől megszüntetik az összes korlátozást, amely eddig a magyar állampolgároknál lévő konvertibilis valutákra vonatkozott.
Az ÁBMH szerint ebben az évben a munkahelyek 20 ezerrel kevesebb állást kínálnak, mint ahány pályakezdő kikerül az iskolákból.
A Cukoripari Közös Vállalat és a szakminisztérium illetékesei a hazai települések egy részében megindult cukorfelvásárlás láttán cáfolják, hogy cukorjegy bevezetését terveznék Mo-on.
Az oldal tetejére július 14.

Bp-en a Kerepesi temető Munkásmozgalmi Panteonjában eltemetik Kádár Jánost. Kádárt több tízezren kísérik utolsó útjára. — Az MSZMP KB székházában felállított ravatalnál csaknem százezren vettek búcsút Kádár Jánostól.

A Fővárosi Bíróság elutasítja az MSZMP által június hónapban alapított NEXT 2000 Kft. tőkeemelési kérelmét, amellyel az MSZMP saját gazdasági vállalkozása tulajdonába akart adni több, a párt kezelésében lévő, állami tulajdonú ingatlant.
Nyilvánosságra hozzák a társadalombiztosítási ellátások emelésérői és kiegészítéséről szóló megállapodás részleteit. Eszerint a kisnyugdíjasok július 1-jétől 300 Ft-tal kapnak többet, a családi pótlék pedig augusztus 1-jétől 150 forinttal emelkedik. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege ezentúl 3640 forint, a legalacsonyabb gyermekgondozási díj pedig napi 121 forint.

A Magyar Október Párt és a Magyar Radikális Párt demonstrációt tart Bp-en a Münnich Ferenc utcában: leragasztják az összes utcatáblát, és felszegezik a Nádor utca feliratot. július 27.

Az Ogy Ipari Bizottsága megállapítja, hogy a túlzott költségek miatt kiegészítésre szorul a tengizi építkezésben való magyar részvételről szóló egyezmény, miután kiderült, hogy a Jamburgból érkező gáz, illetőleg a tengizi munkálatok esetében 1 rubel kitermelése 170 forintba kerül.

Az oldal tetejére július 15.

A hét legfejlettebb tőkés ország vezetői összehangolt gazdasági segélyt helyeznek kilátásba Mo és Lengyelország számára, és nemzetközi értekezlet összehívását ígérik a lengyel és a magyar reformok támogatása érdekében.

Az oldal tetejére július 16.

Meghal Herbert von Karajan osztrák karmester, 35 éven át a Berlini Filharmonikusok vezető kar-nagya.

Az oldal tetejére július 17.
Németh Miklós, az Mt elnöke elmondja, hogy a Központi Bizottságon belüli szakadás elkerülése végett vállalta el a tagságot az MSZMP Elnökségében, azzal a kikötéssel, hogy a párt vezető testülete nem hozhat a kormányra nézve kötelező döntéseket.

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer magyar kormánybiztosa szerint célszerű lenne hosszabb időre felfüggeszteni a mo-i rész építését, hagy a tudósoknak elég idejük legyen az ökológiai kockázatok elemzésére. E véleménnyel a csehszlovák kormánymegbízott nem ért egyet. július 18.

Horn Gyula, az MSZMP PIB tagja, külügyminiszter hivatalos baráti látogatásra Szófiába utazik. — Horn tárgyal Petar Mladenovval, a BKP PB tagjával, külügyminiszterrel. Fogadja őt Georgi Atanaszov, az Mt elnöke, valamint Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, az Államtanács elnöke. — A tárgyalásokon a felek hangsúlyozzák: sürgős intézkedésekre van szükség a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatokban tapasztalható nehézségek felszámolása érdekében.

Lengyelország és a Vatikán, a különleges helyzetű Jugoszláviától eltekintve a szovjet blokkban elsőként, felveszi a diplomáciai kapcsolatot.

A parlamenti június végén született döntése alapján Ausztria, az 1955. évi államszerződés által előírt kényszersemlegesség elévülésének első hivatalos jeleként, benyújtja csatlakozási kérelmét az Európai Közösségekhez. 1995. január 1.

Az oldal tetejére július 18.
Az MSZMP Bp-i Bizottsága azt javasolja, hogy országosan ünnepeljék meg október 23-át.
A SZOT bejelenti: távozik a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokról, ha a fórumon záros határidőn belül nem egyeznek meg a kedvező gazdasági és szociális fordulat feltételeiről.

Bp-en befejeződnek az újabb szakértői megbeszélések a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer vitatott kérdéseiről. A feleknek nem sikerül közös álláspontot kidolgozniuk. Csehszlovák vélemény szerint haladéktalanul folytatni kell a beruházást, a magyar tudósok viszont az javasolják, hogy több évre függesszék fel az építkezést. július 20.

Egy évre csökken a felsőfokú végzettségűek kötelező sorkatonai szolgálata.

Hivatalos bonni adatok szerint az elmúlt három hétben, amióta bontják a műszaki határzárat, már legalább 60 NDK-állampolgár jutott át Mo-ról Ausztriába.

A TASZSZ szovjet hírügynökség jelenti, hogy szovjet területen, a Bajkál-tóhoz közeli Barguzin faluban egy magyar–szovjet–amerikai közös expedíció megtalálta Petőfi Sándor feltételezett földi maradványait. július 19.

Az oldal tetejére július 19.

A Kossuth Rádióban megszólal Vida Ferenc, a Nagy Imre-per tanácsvezető bírája. Vida kijelenti, „ma sem ítélne másképpen”.

A KSH adatai szerint a hazai ipar termelése az év első felében átlagosan 1%-kal csökkent.
Morvai Ferenc vállalkozó közli: a szibériai Barguzinban az általa vezetett expedíció megtalálta Petőfi Sándor sírját. — Az MM ígéretet tesz, hogy diplomáciai úton kezdeményezni fogja a Szu-nál a csontok hazaszállítását.

Lengyelországban, a kerekasztal-megállapodásnak megfelelően, a szejm a hivatalban lévő Wojciech Jaruzelskit mint egyetlen jelöltet, a leadott 537 érvényes szavazatból 270-nel, 6 évre köztársasági elnökké választja. 1990. december 22. Jaruzelski egyidejűleg lemond pártvezetői funkciójáról. július 29.

Az oldal tetejére július 20.

Bp-en tárgyal Németh Miklós magyar és Ladislav Adamec csehszlovák kormányfő. A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer vitatott kérdéseiről folytatott megbeszélés ismét eredmény nélkül végződik. A felek mindenesetre megegyeznek abban, hogy to­vábbi vizsgálatokra van szükség a beruházás várható környezeti hatásainak tisztázásához, illetőleg abban is, hogy október végéig még egyszer összeülnek, hogy meg­tárgyalják a kutatások eredményeit, de Nagy­marosnál addig sem végezhetnek ún. visszafor­díthatatlan munkát. A magyar fél bejelenti a nagymarosi építkezés felfüggesztésének meghosszabbítását 1989. október 31-éig, valamint a dunakiliti építkezés felfüggesztését is, s közli, hogy végső döntés az Ogy őszi ülésszakán születik. augusztus 31.

Brüsszelben az Európa Parlament kereszténydemokrata képviselőcsoportjával tárgyal az MDF egyik vezetője, Antall József. Antall szerint a mo-i választásokat novemberben vagy legkésőbb 1990 márciusában kellene megtartani. július 22.

Az oldal tetejére július 22.

Időközi ogy-i választásokat tartanak négy választókerületben. szeptember 15. — Gödöllőn az ellenzéki pártok színeiben induló Roszík Gábor ev. lelkész győz.* — Szegeden, Kecske­méten és Kiskunfélegyházán második fordulót kell tartani, mert egyik jelölt sem kapja meg a szükséges számú szavazatot, vagy nincs elegendő résztvevő. augusztus 5.

Németh Miklós kormányfő ígéretet tesz, hogy legkésőbb 1990 júniusában szabad és demokratikus választásokat tartanak Mo-on.
Az oldal tetejére július 24.

Nyers Rezső, az MSZMP elnöke és Grósz Károly, a párt főtitkára hivatalos láto­gatásra Moszkvába érkezik. július 25.

Bp-en 10 millió dolláros hitelszerződést írnak alá az Unicbank Rt. és öt külföldi pénzintézet képviselői magyar szövetkezetek és magánvállalkozások exporttevékenységének finanszírozására.

Az oldal tetejére július 25.

Nyers Rezső és Grósz Károly Moszkvában tárgyal Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával. A felek megállapodnak, hogy folytatják a megbeszéléseket a Mo-on állomásozó szovjet csapatok további kivonásáról. Közös véleményként fogalmazzák meg, hogy megfelelő nemzetközi helyzetben a csapatcsökken-tések folyamata elvezethet a teljes kivonáshoz.

Bp-re érkezik az EK Bizottságának küldöttsége, hogy tájékozódjék a politikai és a gazdasági helyzetről. július 27.

Bp-re érkezik Billy Graham amerikai baptista lelkész. július 29.

A spanyol Enrique Baron Crespót választják az Európai Parlament elnökévé.
Az oldal tetejére július 26.

Bp-en a kormány arról tájékoztatja az EK Bizottságának szakértői küldöttségét, hogy Mo nem segélyt vár a közösségtől, hanem olyan sokoldalú együttműködést, amely elősegíti az ország erőforrásainak mozgósítását és a gazdaság beépülését a világpiacba. augusztus 2. A vendégek szorgalmazzák, hogy a magyar kormány mielőbb biztosítsa a beruházásokhoz megfelelő környezetet és szabályozást.

Az SZDSZ követeli, hogy a magyar határőrök ne üssenek speciális pecsétet azon NDK-állampolgárok útlevelébe, akiket tetten érnek, amikor át akarnak szökni Mo-ról Ausztriába.

Az MTA közgyűlésén hatálytalanítják  a tagokat sértő korábbi intézkedéseket és határozatokat.

Egyórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a Péti Nitrogén Művek egyik üzemében. A munkások jobb munkakörülményeket és a gyár sorsáról érdemi információkat követelnek.
Az oldal tetejére július 27.
Az Mt úgy dönt, hogy a MNB ősztől hitelt ad azoknak a magánszemélyeknek és intézményeknek, akik, illetőleg amelyek az átalakuló állami vállalatok részvényeit megvásárolják.

Bp-en a kormány arról tájékoztatja az EK Bizottságának szakértői küldöttségét, hogy Mo nem segélyt vár a közösségtől, hanem olyan sokoldalú együttműködést, amely elősegíti az ország erőforrásainak mozgósítását és a gazdaság beépülését a világpiacba. augusztus 2. A vendégek szorgalmazzák, hogy a magyar kormány biztosítsa mielőbb a beruházásokhoz megfelelő környezetet és szabályozást.

A középszintű politikai egyeztető tárgyalások résztvevőinek nem sikerül egységes álláspontra jutniuk sem az MSZMP vagyonának felosztásáról, sem a pártok munkahelyi tevékenységéről. Az EKA szerint az MSZMP vagyonát meghatározott arányban még ez évben fel kellene osztani, az MSZMP viszont nem hajlandó lemondani a pártvagyonról.

A Magyar Október Párt és a Fővárosi Tanács megegyezik, hogy a Münnich Ferenc utca vissza-kapja eredeti elnevezését. A megállapodás szerint társadalmi és politikai szervezetek képviselőiből és szakemberekből álló bizottság áttekinti a fővárosi jelképeket és a közterületi elnevezéseket.

Az oldal tetejére július 28.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület, tekintettel a várhatóan élénk eszmecserére, a tervezettnél egy nappal előrehozza a pártkongresszus kezdetét. október 6. A KB azt javasolja, hogy a kongresszuson Központi Bizottság he­lyett országos elnökséget válasszanak.

Habsburg Ottót választják az Európa Parlament magyar képviseletének elnökévé. A testület felerészben az Európa Parlament képviselőiből, felerészben pedig magyar ogy-i képviselőkből áll majd.
Tbilisziben engedély nélküli tömegtüntetésen követelik a szovjet katonai egységek távozását Grúzia területéről, Grúzia kiválását a Szu-ból.
Az oldal tetejére július 29.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára interjút ad a Neues Deutschlandnak, az NSZEP központi lapjának. Grósz elmondja: arra számít, hogy pártjának a választások után más pártokkal is meg kell osztania a hatalomgyakorlást.

Billy Graham amerikai baptista lelkipásztor csaknem százezer ember előtt hirdeti az igét a bp-i Népstadionban.

Hajdúszoboszlón a 4-es főút várost elkerülő szakaszának megépítése érdekében tömeg-demonstrációt szervez az FKgP, az MDF, az SZDSZ és a Veres Péter Társaság helyi szervezete, valamint a Szoboszlói Alkotó Fiatalok Társasága.

Rigában a Legfelsőbb Tanács nyilatkozatot fogad el Lettország állami szuverenitásáról. Ennek értelmében a szövetségi törvények ezután csak akkor lépnek életbe a köztársaság területén, ha azokat a rigai törvényhozás is elfogadja.

Varsóban befejeződik a LEMP KB kétnapos ülése. Lemond első titkári megbízatásáról az államfővé választott Wojciech Jaruzelski. A KB első titkárává Mieczysław Rakowski miniszterelnököt választják. augusztus 2.

Az oldal tetejére július 30.

Zala megyében meg­bukik az MSZMP helyi vezetése; a pártérte­kezlet új, szövetségi jelleggel működő tes­tületet hoz létre.

A magánvállalkozások politikai érdekképviseletére Magyar Magánvállalkozók Uniója néven egyesületet alakítanak a kisiparosok, kiskereskedők és más magánvállalkozók.

Magas szintű amerikai környezetvédelmi küldöttség érkezik Mo-ra, hogy megbeszéléseket foly-tasson a közép- és kelet-európai nemzetközi környezetvédelmi központ létrehozásáról.

A lengyel kormány elrendeli a szabad verseny bevezetését az élelmiszer-gazdaságban, így augusztus 1-jétől megszűnik a húsjegy, és minden élelmiszer szabadárassá válik.
Az oldal tetejére július 31.

A Bp V. kerületi rendőrkapitányság a gyülekezési törvény megsértése miatt szabálysértési eljárást indít Krassó György, Bánlaki József és Rózsa Mihály, a Magyar Október Párt tagjai ellen.*

Bronyiszlav Omelicsev vezérezredes, a szovjet fegyveres erők vezérkari főnökének első helyet-tese bejelenti: augusztusig csaknem 21 ezer katonát, 3100 harckocsit, 383 tüzérségi fegyvert, 81 repülőgépet vontak ki Csehszlovákia, Mo, Lengyelország és az NDK területéről.