1989
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február folyamán

Megjelenik a Társadalmi Szemle különszáma, amely közli a Pozsgay-bizottság „Történelmi utunk” c. jelentését.

Az oldal tetejére február 1.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára interjút ad a Neue Zürcher Zeitung c. svájci napilapnak. Grósz kijelenti, hogy a külföldi tőke moi-i befektetéseinek alapfeltétele a társadalmi stabilitás;„egy radikális összeomlás” ellentétes lenne az összeurópai érdekekkel.

Lukács János, az MSZMP KB titkára szerint Pozsgay Imrének egyéni véleménye, hogy 1956-ban népfelkelés volt Mo-on.

Öngyilkosságot követ el Miskó István tiszakécskei tanácselnök, ogy-i képviselő.

Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra Belgiumba érkezik. — Ott-tartózkodása során Várkonyi tárgyal Frans Andriessennel, az EK Bizottsága külkapcsolatokért felelős tagjával.

Mo és a Koreai Köztársaság nagyköveti szinten felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. február 2. Szö­ulban Horn Gyula külügyminisztériumi államtit­kár kormányközi egyezményeket ír alá a gazdasági, a kereskedelmi és a kulturális együttműködésről.

Pálos Tamást nevezik ki az MTI új vezérigazgatójává.
Az OTP 20%-ra emeli az áruvásárlási és a szolgáltatási kölcsönök évi kamatát; a kezelési költség további 2%.
Robbanás történik a Budalakk újpesti gyárában. Ketten meghalnak, nyolcan súlyosan, heten könnyebben megsérülnek. A kár kb. 30 millió Ft.
Bp-en bevezetik a környéki autóbuszbérlet-rendszert.
Az oldal tetejére február 2.

Szűrös Mátyás az MSZMP KB titkára szerint az 1956-os eseményeket nem lehet egyetlen szóval, ellenforradalomként vagy népfelkelésként átfogóan jellemezni. február 5. — A KB-titkár borsodi képviselők előtt elmondja azt is, hogy egyelőre nem lesz újabb magyar–román csúcstalálkozó, mert Arad óta nem történt érdemi változás a két ország kapcsolatában.

Pozsgay Imre államminiszter kijelenti: az MSZMP-ben szükség van az egységre, de ez tekintélyi alapon nem valósulhat meg.

A Legfőbb Ügyészség cáfolja az MDF gyulai szervezetének azt az állítását, hogy 18 holttestet találtak a magyar–román határ 50 kilométeres szakaszán. Cáfolják azt is, hogy a magyar hatóságok visszaküldték Romániába a menekültek felét; valójában 6490 ember közül 1652-t szólítottak föl távozásra.

A KNDK ügyvivői szintre szállítja le diplomáciai kapcsolatait Mo-gal.

Az oldal tetejére február 3.

Paraguayban katonai puccsal megfosztják hatalmától a 34 éve hivatalban lévő Alfredo Stroessner diktátor-elnököt.

Az oldal tetejére február 4.

Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága újabb országos pártértekezlet vagy rendkívüli kong-resszus összehívását java­solja. február 11.

Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter a párton belüli heves bírálatok ellenére egy tanácskozáson megerősíti az MSZMP KB történelmi albizottságának álláspontját, amelyről január 28-án nyilatkozott a Magyar Rádió 168 óra című műsorában, s amely szerint az 1956-os eseményeket népfelkelésnek, s nem ellenforradalomnak kell tekinteni.
Az oldal tetejére február 5.

A Münnich Ferenc Társaság ellenzi és leegyszerűsítőnek tartja, az SZDSZ üdvözli a „népfelkelés" minősítést 1956-ról. február 6.

Az ÁBMH adatai szerint még mindig legalább 4000 munkanélküli van az iskoláit 1988-ban befejező 130 ezer fiatal közül.

Megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; elnöke Kozma Imre zugligeti r. kat. plébános.

Az oldal tetejére február 6.

Nagy Sándor, a SZOT főtitkára interjút ad a Die Presse c. bécsi napilapnak. Nagy szerint Mo-on olyan szociális feszültségek jöttek létre, hogy a lakosság egyes rétegei már tűrőképességük határán vannak, s ebben a helyzetben valós probléma, ha az emberek végső eszközként a sztrájk fegyveréhez akarnak folyamodni. február 7.

Tizenöt alternatív szervezet nyilatkozatban sürgeti az 1956-os népfelkelés igazságos történeti megítélését. A nyilatkozat szerint csak ily módon tudnak akár koalícióban, akár konstruktív ellenzékként együttműködni az MSZMP-vel. — Az FKgP 1956. októberét nemzeti felkelésnek és a sztálinizmussal szembeni forradalomnak tekinti. — Az MSZMP Szolnok Megyei Bizott­sága egyetért az 1956-os események értéketésé­nek felülvizsgálatával, de a „népfelkelés” minősítést nem fogadja el. — A Magyar Írók Szövetségének elnöksége szerint az éles ellentétek 1956 megítélésében elmélyítették a közéletben feszültséget gerjesztő, a népet a politikai vezetéssel szembefordító bizalmi válságot. február 10.

Bp-re érkezik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának ténymegállapító küldöttsége, hogy felmérje: a szervezet milyen segítséget tudna adni az erdélyi menekülteknek.

Harminchárom szlovákiai magyar értelmiségi beadvánnyal fordul Miloš Jakešhez, a CSKP KB főtitkárához és Ignác Janákhoz, az SZLKP KB első titkárához. Az aláírók a magyar kisebbség helyzetének javítása céljából a politikai, jogi és tudományos élet, az oktatásügy és nyelvhasználat terén végrehajtandó javaslatokat terjesztenek elő. február 9.

Az oldal tetejére február 7.

Nagy Sándor, a SZOT főtitkára egy bp-i munkásgyűlésen bejelenti: a szakszervezetek felmondják a kormánnyal kötött megállapodást a minimálbérekről, a szociális intézkedésekről és a nyugdíjemelésről, mert szerintük az infláció nagyobb lesz a beígért 12%-osnál. A SZOT-főtitkár aggodalmát fejezi ki a vezetésben tapasztalható válságjelenségek és ellentétek miatt.

Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes csehszlovák kollégájával jegyzőkönyvet ír alá arról, hogy a tervezettnél 14 hónappal hamarabb átadják a bősi vízierőművet. március 8.

Hivatalával való visszaélések miatt fegyelmivel elbocsátják beosztásából Mózes Pál nagykanizsai tanácselnököt.
Az oldal tetejére február 8.

A szakszervezetek nyomására az OÉET azt ajánlja, hogy a vállalatok és a szövetkezetek 3%-kel emeljék dolgozóik fizetését. Megegyeznek, hogy július helyett már márciustól 3000-ről 3700 Ft-ra emelik a minimálbéreket. A szakszervezetek indítványára a minimálbér októbertől további 300 forinttal nő.

Öt független szervezet a gyülekezési törvény módosítását kéri az Ogy-től, hogy a Parlament épülete előtt is lehessen demonstrációkat tartani.
Valamelyik magyar történelmi címer visszaállítását javasolja az új alkotmány előkészítésével foglalkozó testület nemzeti jelvényekkel és jelképekkel foglakozó albizottsága.
Az oldal tetejére február 9.

A kormány állást foglal az 1995-re tervezett bécs–bp-i világkiállítás megrendezése mellett. december 14.

A TDDSZ Országos Választmánya nyilatkozatában elfogadhatatlannak minősíti a SZOT azon álláspontját, amely szerint a politikai véleménykülönbségek felszínre kerülése akadályozza a szükséges gazdasági változásokat. A szervezet leszögezte: kész együttműködni mindenkivel, aki időszerűnek tartja egy olyan fordulat kikényszerítését, amelynek eredményeként végre határozott lépések történnek a gazdasági szerkezetváltás érdekében.

A Szlovák Írók Szövetségének Magyar Szekciója a társadalmi-politikai átalakítás, a demokratizálás, valamint a nemzetiségi politika, kultúra és oktatásügy legégetőbb kérdéseinek megoldását célzó javaslatokat fogad el és terjeszt az írószövetségi és legfelsőbb politikai vezetés: Miloš Jakeš, a CSKP KB főtitkára és Ignác Janák, az SZLKP KB első titkára elé.

Bemutatják Bereményi Géza Eldorádó c. filmjét.

Az oldal tetejére február 10.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos zárt ülése. február 20. — A testület nem mond le az MSZMP politikai vezető szerepéről, de lemond monopolhelyzetéről, azaz állást foglalt a többpártrendszer bevezetése mellett. 1956-ot népfelkelésként értékeli, amelyben végül felerősödtek az ellenforradalmi tendenciák. A testület elsietettnek ítélte, hogy Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP PB tagja a történelmi albizottság vizsgálatainak eredményét a KB vitáját megelőzően hozta nyilvánosságra. A testület támogatja politikai egyeztető fórum létrehozását, amely folyamatos párbeszéddel segíti az új alkotmány és a választási törvény kidolgozását.* február 12.

Egyeztetések kezdődnek az FKgP, az SZDSZ, az MSZDP, valamint az Új Márciusi Front képviselői között egy januárban közzétett javaslatáról: ez a politikai reformok kidolgozására a hivatalos és alternatív szervezetek bevonásával Országos Nemzeti Bizottság létrehozását kezdeményezte. február 15.

Bielek József korábbi elnökhelyettest választják a Fővárosi Tanács elnökévé.

Vesztegetés miatt 3 és fél évi szabadságvesztésre ítélik a bp-i gazdasági rendészet időközben elbocsátott vezetőjét, Tóth Ferencet. Pudleiner Gyula, a BM főügyeletének v. vezetője 2 évi fel-függesztett szabadságvesztést kap.

Washingtonban bejelentik, hogy a Világbank újabb, 140 millió dolláros kölcsönt folyósít Mo-nak az ipari szerkezetátalakításra.

A kormány 5%-kal emeli az 1989-es termésű kalászos gabonák és a kukorica felvásárlási árát.

Megalakul a Soproni Különleges Gazdasági Övezet Rt., amelynek 40 millió forintos alaptőkéjét magyar gazdasági szervezetek és nyugati magánvállalkozók adták össze.
Kovács Ádám, a Celladam* feltalálója közli: a szert „gyógyhatású anyagként” törzskönyvezték.

Moszkvában Oleg Bogomolov, a szocialista világot kutató szovjet akadémiai intézet vezetője kijelenti: hipotetikusan ugyan, de nem tartaná a Szu-ra nézve fenyegetőnek egy semleges Mo létrejöttét.

Az oldal tetejére február 11.

Kongresszus összehívását javasolja 1989-re az orosházi városi pártértekezlet. február 18.

A Veres Péter Társaság közgyűlése, főként az agrárérdekek képviseletére, szorgalmazza a Magyar Néppárt megalakítását.

Hivatalosan megalakul a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL), amelynek célja az önkormányzó közösségek együttműködéséből felépülő demokratikus szocializmus megvalósítása.

A Fővárosi Bíróság bejegyzi a Magyar Cserkészszövetséget.* február 23.

Az esztergomi bazilikában felszentelik az előző év decemberében kinevezett öt segédpüspököt.*

Az oldal tetejére február 12.

Közleményt adnak ki az MSZMP KB üléséről. A dokumentum szerint a társadalom nincs felkészülve a többpártrendszerre való azonnali átállásra, ezért fennáll a destabilizálódás veszélye. A KB szerint olyan gazdasági rendszert kell kialakítani, amelyben a vegyes tulajdon, a fő ágazatokban pedig a közösségi és az állami tulajdon kap meghatározó szerepet.

Háromnapos hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Zevulun Hammer izraeli vallásügyi miniszter. február 15.

A Szociális és Egészségügyi Minisztérium adatai szerint az 1988 őszétől tartó kanyarójárványban eddig 5300 gyermek betegedett meg. Megkezdik a veszélyeztetett korosztályok védőoltását.
Az oldal tetejére február 13.

Németh Miklós, az Mt elnöke Nagycenken és az ausztriai Ruszton találkozik Franz Vranitzky osztrák kancellárral. A két kormányfő megállapodik a műszaki határzár felszámolásáról. május 2.

Moszkvában zsidó kulturális központ nyílik.
Az oldal tetejére február 14.

Aktívaértekezletet tartanak a Munkásőrség vezető beosztású parancsnokai. A munkásőrök támo-gatják az MSZMP KB legutóbbi ülésének állásfoglalását.

Nagy Sándor, a SZOT főtitkára kijelenti: a szakszervezetek a többpártrendszerben nem válhatnak a politikai csatározások színhelyévé, ezért meg kell őrizniük függetlenségüket.

A HM képviselői bejelentik: terveik szerint ősztől a fegyver nélküli sorkatonai szolgálat 24 hónapig, a polgári szolgálat pedig 36 hónapig tart majd. február 16.

A miskolci városi tanács bejelenti, hogy 161 alacsony komfortfokozatú, szoba-konyhás, 34,5 m²-es lakást akar építeni cigányoknak a Sajó partján. — A terv ellen foglal állást egy magát Gettóellenes Ideiglenes Bizottságnak nevező csoport.

Hivatalos közlés szerint a veszteséges vaskohászati termelés felszámolása miatt 1988-ban lényegesen csökkent az acél-, a nyersvas- és a hengereltkészáru-termelés, de a magyar kohászat ismét nyereséges.

Ruhollah Khomeini ajatollah, Irán vallási vezetője felszólítja híveit az iszlám vallást „meg-szentségtelenítő” Salman Rushdie író megölésére.*

Az oldal tetejére február 15.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára Prágába látogat. Grósz köszönetet mond Miloš Jakešnek, a CSKP KB főtitkárának a csehszlovák nemzetiségi politikáért. február 27.

Németh Miklós, az Mt elnöke fogadja Zevulun Hammer izraeli vallásügyi minisztert. Hammer megerősíti a magyar kormányfőnek szóló izraeli meghívást.

Az MSZMP KB állásfoglalásban támogatja olyan politikai egyeztető fórum létrehozását, amely folyamatos párbeszéddel segíti az új alkotmány és a választási törvény kidolgozását.* — Az MSZDP kerekasztal-megbeszéléseket sürget a különböző politikai erők között.

Halmos Csaba, az ÁBMH elnöke közli: az Mt a szakszervezetek nyomására a Munka Tör-vénykönyve módosítása után is lehetővé teszi a kollektív szerződések megkötését. A sztrájktör-vény tervezetét úgy módosítják, hogy szó szerint már nem tiltják a politikai sztrájkot.

Megalakul a Szent Korona Társaság, amelynek célja többek között a történelmi koronás kiscímer visszaállítása.
Három alternatív ifjúsági szervezet bejelenti: március 15-én nem akarnak közösen ünnepelni a hagyományos politikai szervezetekkel.
Az IBUSZ bejelenti: az NSZK-beli Kempinski céggel közösen szállodát épít a budapesti Engels téren.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Späth a magyar gazdasági élet vezetőivel tárgyal.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, az Ogy külügyi Bizottságának elnöke az Európai Parlament meghívására Strasbourg-ba látogat. február 17.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Julio Londono Paredes kolumbiai külügyminiszter.

Befejeződik a szovjet csapatok kivonása Afganisztánból.*

Az oldal tetejére február 16.
Németh Miklós, az Mt elnöke szerint az MSZMP KB legutóbbi ülésén a pártszakadás elkerülése volt a legfontosabb eredmény. Pozsgay Imre szereplését végül is pozitívan ítéli meg, mert ő késztette állásfoglalásra a KB-t a pluralizmusról, a platformszabadságról és a többpártrendszerről.
Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter kijelenti: a készülő párttörvény nem állít semmiféle korlátot a pártok megalakulása elé, mert csak technikai jellegű jogszabály lesz.

Nagy Erzsébet, Nagy Imre néhai miniszterelnök lánya a francia AFP hírügynökséggel közli: a mártír miniszterelnök újbóli temetése nyilvános aktus lesz, amelyet június 16-án, Nagy Imre kivégzésének 31. évfordulóján rendeznek meg Bp-en.

Az OBt ellenzi a HM azon javaslatát, hogy 36 hónapos, tehát aránytalanul hosszú s ezért büntető jellegű legyen a katonaságnál tervezett polgári szolgálat.

Bp-en megtartja első nyilvános nagygyűlését a tevékenységét január 9-én megújító Magyarországi Szociáldemokrata Párt. augusztus 8.

Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága úgy határoz, hogy rehabilitálják a Tiszatáj c. irodalmi folyóirat két és fél évvel korábban elbocsátott szerkesztőit.

Bemutatják Dárday István és Szalay Györgyi A dokumentátor c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére február 17.

A független politikai szervezetek és pártok közös nyilatkozatban üdvözlik az MSZMP KB állás-foglalását a többpártrendszer bevezetéséről, ugyanakkor kifogásolják, hogy 1956-ot nem forra-dalomként és szabadságharcként minősítették.

A HNF OT egyetértését fejezi ki azzal, hogy a képviseleti demokrácia megteremtéséhez többpárt-rendszerre van szükség. Egyúttal kiáltványban javasolják, hogy az egész társadalom ünnepeljen együtt március 15-én. február 19.

Németh Miklós miniszterelnök megnyitja a magyar–francia együttműködéssel létrejött Nemzetközi Bankárképző Központot.

A Nemzetközi Vöröskereszt papírjaival Szófiából Bécsbe repül, majd onnan Mo-ra érkezik az a 12 erdélyi magyar, akik 1988 szeptemberében menekültek a szófiai magyar nagykövetségre.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára az Európa Parlamentben megerősíti, hogy Mo-nak folytatnia kell a demokratikus rendszer kiépítését, ha közeledni akar az Európai Közösségekhez.
Az oldal tetejére február 18.
Az MSZMP rendkívüli kongresszu­sának összehívását sürgetik a fővárosi VIII. és XX. kerületi pártértekezleten.
E napig már 22 ogy-i képviselő javasolja, hogy tartsanak népszavazást a bős–nagymarosi vízlépcső építéséről.
A Mo-on állomásozó szovjet csapatok egy része kivonásának előkészületei jegyében nyílt napon mutatják be a hajmáskéri, a debreceni és az esztergomi szovjet laktanyát.
Az oldal tetejére február 19.

Bp-en tanácskoznak a BZSBT, a Fidesz, az MDF, az FKGP és az SZDSZ képviselői. A szerveze-tek elutasítják a HNF március 15-e közös megünneplésére vonatkozó felhívását, és szorgalmazzák, hogy nyilvánítsák nemzeti ünneppé október 23-át.

63 éves korában meghal Kálmán György Kossuth-díjas színművész.
Az oldal tetejére február 20.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. március 7. — A testület elfogadja az új alkotmányról szóló tájékoztatót, amely szerint a párt, a szovjetizált Kelet-Európában elsőként, nem tart igényt arra, hogy vezető szerepét rögzítse a készülő alaptörvény. A KB munkacsoportot bíz meg azzal, hogy a nemzeti kerekasztal-tárgyalások előkészítése érdekében folytasson megbeszéléseket a különböző politikai és társadalmi szervezetekkel.

Lemond képviselői mandátumáról a bp-i 43. sz. választókörzet ogy-i képviselője, Gajdos Ferenc. március 8.

A TIB bejegyzett társadalmi szervezetté alakul.

Az 1995-re tervezett Bécs–Budapest világkiállítás megrendezése mellett szavaz az Ogy építési és közlekedési bizottsága.

A Veszprém megyei rendőr-főkapitányság vizsgálatot indít, amiért Várpalotán a rendőrök gumibottal megverték a piacon árusító lengyel turistákat.
Az oldal tetejére február 21.
Az LB halálra ítéli Kardos Aladár 22 éves sorkatonát, aki 1988 májusában különös kegyetlenséggel meggyilkolt egy 11 éves kislányt.

San Diegóban (USA, Kalifornia állam) életének nyolcvankilencedik évében önkezével véget vet életének Márai Sándor író, költő.

Az oldal tetejére február 22.

Ülést tart az Mt. február 24. A kormány visszavonja a tervezett áremeléseket: nem léptetik életbe a márciustól tervezett víz- és csa­tornadíj-emelést. — Az Mt döntése szerint a jövőben november 7-e nem lesz munkaszüneti nappal járó ünnep. — Elhatározzák a koncepciós perek felülvizsgálatát. június 2. — Az Mt meghallgatja a Romániából áttelepültek helyzetéről szóló előterjesztést, s javasolja, hogy Mo csatlakozzék a menekültek befogadását szabályozó Genfi Egyezményhez.

Bp-en megalakul a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz); elnök Fónay Jenő.

Az oldal tetejére február 23.

Hirohito japán császár temetésére Tokióba utazik Straub F. Brúnó, az ET elnöke. — Straub találkozik Takesita Noboru japán miniszterelnökkel.

Közgyűlést tart a Magyar Cserkészszövetség. Törvényesen is kimondják a szövetség meg-alakulását és jóváhagyják az alapszabályt. Országos elnökké id. Surján Lászlót választják.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Laurent Fabius, a francia Nemzetgyűlés elnöke. — Fabius a magyar politikai élet vezetőivel tárgyal.

Bemutatják Gazdag Gyula Túsztörténet c. filmjét.

Az oldal tetejére február 24.

Ülést tart ET. Az Az államfői testület határozatot hoz Mo csatlakozásáról a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezményhez, és az azt kiegészítő 1967-es New York-i jegyzőkönyvhöz. március 17. — Az ET javasolja, hogy szakítsák félbe 70 katonai szolgálat-megtagadó börtönbüntetését. március 1.

Németh Miklós kormányfő a termelőszövetkezetek rendkívüli konferenciáján újból elutasítja az MDF javaslatát a földosztásról.

A Világbank 140 millió dolláros kölcsönt nyújt Mo-nak az ipari szerkezet­átalakítási program finan-szírozására.

Az oldal tetejére február 25.

Munkásszolidaritás ’89 címmel munkástanácskozást tartanak Bp-en. — Megalakul a Szolidaritás Munkás Szakszervezeti Szövetség, az első független magyar munkás-érdekvédelmi szervezet.

Az MDF ideiglenes munkástanácsot alakít.

Bp-en a Ráday Kollégiumban megalakul a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület. Elnökké Szentágothai János akadémikust választják.

Bejelentik, hogy takarékossági okok miatt május 1-jén Bp-en a megszokott felvonulás helyett nagygyűlést tartanak, de a hagyományos majálisra sor kerül.
Az oldal tetejére február 26.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára nyilatkozik a Tanjug jugoszláv hírügynökségnek. február 27. Úgy véli, a többpártrendszer önmagában nem biztosíték arra, hogy nem fordulhatnak elő súlyos következményekkel járó hibák, de kétségtelen: megismétlődésükre kisebb a lehetőség, ha egymással versengő pártok vannak a politikai színtéren.

Derzsi András közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter hivatlos látogatásra Izraelbe érkezik. — Derzsi tárgyal Mose Arensz külügyminiszterrel; a felek légügyi egyezményt írnak alá.

Ungváron megalakul a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség; elnök Fodó Sándor.

Az oldal tetejére február 27.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára a jugoszláviai bellyei vadászkastélyban találkozik Stipe Šuvarral, a JKSZ elnökével.

A Duna-mozgalmak vezetői a bős–nagymarosi vízlépcső építésének azonnali leállítását köve-telő, 124 ezer aláírással ellátott petíciót adnak át Stadinger Istvánnak, az Ogy elnökének. március 1.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Gustáv Husák köztársasági elnökhöz intézett levelében tiltakozik Václav Havel és a cseh demokratikus ellenzék további képviselőinek letartóztatása, a Charta 77 elleni propagandakampány, valamint a prágai békés tüntetések brutális elfojtása ellen. — Ugyanezen a napon levélben fordulnak Straub F. Brúnóhoz, az ET elnökéhez, és kifejezik a csehszlovákiai magyarság felháborodását amiatt, hogy Grósz Károly prágai látogatása során köszönetet mondott a csehszlovák nemzetiségi politikáért.

86 éves korában meghal Konrad Lorenz osztrák etológus, ökológus, a korszerű magatartáskutatás egyik fő iskolájának alapítója.*

Az oldal tetejére február 28.

Két magánjellegű utazás után első ízben látogat Mo-ra hivatalos minőségében, az Európai Parlament tagjaként Habsburg Ottó, az utolsó magyar király, IV. Károly fia. 1992. május 2.

A SZOT állásfoglalása szerint a szakszervezetek el fogják utasítani a sztrájktörvényt, ha a Parlament elé kerülő változatban is lesznek korlátozó rendelkezések.

Az Ogy ipari bizottsága a szolidaritási sztrájk engedélyezése mellett foglal állást.
21 független szervezet és csoport képviselői nyilatkozatban szögezték le: élni kívánnak „törvény adta jogukkal”, és továbbra is az a szándékuk, hogy március 15-én jelképesen lefoglalják a Magyar Televíziót.
Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár a Romániában élő magyar nemzetiségek súlyos helyzetére hívja fel a figyelmet az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának genfi ülésén.
Munkás és értelmiségi fiatalok egy csoportja újjáalakítja a Magyarországi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalmat.
Berényi Ferenc, a Münnich Ferenc Társaság ügyvezető titkára közli: a szervezet nem kíván párttá alakulni, mert ugyanazon az ideológiai alapon áll, mint az MSZMP.