1989
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Németh Miklós kormányfő bejelenti, hogy 1990-től már csak 12 hónap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat ideje. A már elhatározott 9%-os létszámcsökkentés mellett 2 éven belül további 20-25%-os haderőcsökkentést hajtanak végre. A Mt úgy foglal állást, hogy Mo a honvédelem feladatait a VSZ keretein belül kívánja megoldani, jóllehet hosszú távon egy tömbök nélküli Európa meg-teremtését tartja kívánatosnak.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök szerint a parlamenti választások március 11-én vagy 18-án lehetnének, ha az Ogy decemberben feloszlatja önmagát. Szűrös úgy véli: az átmeneti időszakban tovább kell működnie a feloszlatott parlamentnek.

A bős–nagymarosi vízlépcső jövőjét illetően együttműködésről állapodik meg a beruházás kormány-biztosa több környezetvédelmi szervezet képviselőjével.

Bp-en ideiglenes szálláshelyeket alakítanak ki a hajléktalanok számára. december 15.

Bp-en meghal Makkai László történész, debreceni teológiai professzor.*

Mihail Gorbacsovot a Vatikánban magánkihallgatáson fogadja II. János Pál pápa. Megállapodnak a diplomáciai kapcsolatok felvételéről, és az 1946-ban az orosz ortodox egyházba beolvasztott ukrán görög katolikus egyház visszaállításáról.

Az NDK törvényhozása törli az alkotmányból a kommunista párt hatalmi monopóliumának tételét. december 3.

Az oldal tetejére december 2.
Átszakad a zsilipkamra a bős–nagymarosi vízlépcső csehszlovák oldalán. A prágai hírügynökség csak öt nap múlva számol be az esetről.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, az LT Elnökségének elnöke és George Bush amerikai elnök első alkalommal találkozik, és kétnapos nem hivatalos csúcstalálkozót kezd a Málta partjainál horgonyzó „Makszim Gorkij” utasszállító hajó fedélzetén. december 4. A két államfő a fegyverzetkorlátozásról, a német egységről, Európa és a világ megosztottságának felszámolásáról tárgyal, és lezártnak nyilvánítja a hidegháború korszakát. — A tárgyalásokról hivatalosan csak annyit közölnek, hogy felgyorsítják a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat.

Indiában megbukik a Rádzsiv Gandhi (1991. május 21.) vezette Kongresszus párti kormány.

Az oldal tetejére december 3.

Moszkvában megkezdődik a VSZ tagállamainak csúcstalálkozója. december 4. — Az ülésen Mihail Gorbacsov szovjet államfő tájékoztatja a résztvevőket a szovjet–amerikai csúcstalálkozóról. A magyar küldöttséget Nyers Rezső, az MSZP elnöke és Németh Miklós miniszterelnök vezeti.

Gustáv Husák csehszlovák köztársasági elnök Ladislav Adamec miniszterelnökkel az élen kinevezi az új szövetségi kormányt, amelynek 21 tagja közül 15 továbbra is kommunista. december 7. Első ülésén a kormány a VSZ öt tagállamának 1968. évi bevonulását a nemzetközi jog megsértésének nyilvánítja (december 13.), s tárgyalások megkezdését javasolja a szovjet kormánnyal a Csehszlovákiában „ideiglenesen” állomásozó szovjet csapatok kivonásáról. — Az ellenzék nyilatkozatokban tiltakozik az új szövetségi kormány összetétele ellen. Követelik az ellenzék bevonását a kormányba, ellenkező esetben december 11-ére újabb általános sztrájkot hirdetnek.

Az NDK-ban lemond Egon Krenz, az NSZEP KB főtitkára. december 6. Vele együtt távozik a párt teljes Központi és Politikai Bizottsága. december 8.

Az oldal tetejére december 4.

A PM államtitkára képviselők előtt közli: az ország belső tartalékai olyan minimálisak, hogy ha a parlament nem szavazza meg a költségvetés tervezetét, rövid időn belül be kell jelenteni a fizetésképtelenséget. A folyó évben a költségvetési hiány 21 milliárd Ft helyett várhatóan 49 milliárd Ft lesz. A Nemzetközi Valutaalap 1990-ben a fizetésimérleg-hiány további radikális csökkentését várja, ellenkező esetben várhatóan nem nyújt újabb hiteleket Mo-nak.

Drágulnak egyes szalámifélék, gyorsfagyasztott áruk és égetett szeszes italok.

Bulgária, Lengyelország, Mo, az NDK és a Szu vezetői Moszkvában kiadott közleményükben elítélik országaik 1968. augusztusi csehszlovákiai katonai beavatkozását. — A szovjet kormány egyidejűleg külön állásfoglalásban is elhatárolja magát az akkori vezetés hibás döntésétől.

Pozsgay Imre, az MSZP Elnökségének tagja, államminiszter kétnapos látogatásra Franciaországba érkezik. — Pozsgayt fogadja Roland Fabius, a Nemzetgyűlés elnöke és Roland Dumas miniszterelnök.

Újból működési engedélyt kap a Szent Bazil szerzetesrend. Tartományfőnöke Dudás Bertalan.*

Az oldal tetejére december 5.

Az MNB 10%-kal leértékeli a forintot a konvertibilis valutákkal szemben. A döntést a romló fizetési mérleggel és az eladósodás folytatódásával magyarázzák. december 6.

Benjamin Netanjahu, Izrael Állam külügyminiszter-helyettese kétnapos látogatásra Bp-re érkezik.
Az oldal tetejére december 6.
Washingtoni források szerint lehetséges, hogy a súlyos viták miatt felfüggesztik a tárgyalásokat a Nemzetközi Valutaalap és Mo szakértői között. A vita tárgya a magyar költségvetési deficit és a fizetési mérleg hiánya. A MNB cáfolja a hírt. — Az EK egymilliárd ECU hitelt nyújt Mo-nak, ha Bp megállapodik a Nemzetközi Valutaalappal.

A kormány bejelenti, hogy meggyorsítja a csődbe jutott vállalatok felszámolását, ugyanis az 50 fizetésképtelen cég több mint 100 milliárd Ft-nyi tartozásával megbénítja a pénzügyi életet. — A kormány úgy dönt, hogy december 11-étől vámbiztosítékot kell fizetniük azoknak a külföldi turistáknak, akik vámköteles vagy kereskedelmi mennyiségű árut hoznak be az országba.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök levélben fordul Nicolae Ceauşescu román pártfő-titkár-államelnökhöz; a bp-i román nagykövet nem hajlandó átvenni a tiltakozó iratot. december 16.

Beck Tamás kereskedelmi miniszter gazdasági küldöttség élén ötnapos hivatalos látogatásra Izraelbe érkezik.

Az NDK-ban, Egon Krenz lemondása után, Manfred Gerlachot, a Liberális Demokrata Párt vezetőjét válaszják az Államtanács elnökévé. december 7. Ő az első nem kommunista politikus a kollektív államfői testület élén.

Az oldal tetejére december 7.
Grósz Károly egy miskolci pártgyűlésen azt javasolja: Borsod megyében szervezzék meg az MSZMP R-gárdáját, mert politikai hibának tartja a munkásőrség felszámolását.

Csehszlovákiában benyújtja lemondását Ladislav Adamec szövetségi miniszterelnök. Gustáv Husák köztársasági elnök Marián Čalfa első miniszterelnök-helyettest bízza meg az új kormány összeállításával. december 10. — A CSKP KB Elnöksége kizárja a pártból Miloš Jakeš volt főtitkárt, s december 20–21-ére előrehozza a párt rendkívüli kongresszusának időpontját. — Rudolf Schuster, az SZNT elnöke fogadja a Csemadok új vezetését, s elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nagy Kázmér, az SZNT alelnöke vezetésével újjáalakuljon az SZNT 1971-ben megszüntetett Nemzetiségi Bizottsága. – A kommunista pártállam által támogatott, a katolikus papokat tömörítő Pacem in Terris titkársága bejelenti a szervezet tevékenységének megszüntetését.

Litvánia, a Szu tagköztársaságai közül elsőként, deklarálja a politikai pluralizmust. december 20.

Az NDK-ban kerekasztal-tárgyalások kezdődnek a formális kormánykoalíció pártjai és az ellenzék szervezetei között. december 8. Az első ülésen megállapodnak a szabad választások kiírásáról, új alkotmány kidolgozásáról és az állambiztonsági szervezet (a Stasi) felszámolásáról.

Ljubljanában Szlovén Demokratikus Ellenzék (DEMOS) néven hatpárti ellenzéki koalíció alakul. Elnöke az 1966–1989 között emigrációban élő Jože Pučnik.

Bulgáriában 16 ellenzéki szervezet (köztük a Nyilvánosság Klub és az Ekoglasznoszt) megalakítja a Zselju Zselev vezette Demokratikus Erők Szövetségét. december 10.

A Szu-ban megjelenik Alekszandr Szolzsenyicin A Gulag szigetvilág c. dokumentumregénye.

Az oldal tetejére december 8.

Háromnapos nemzeti csúcstalálkozó kezdődik az Ogy, a kormány, illetőleg a különböző pártok és érdekképviseleti szervezetek között. december 9. Egyet­értés alakul ki abban, hogy az első és legfonto­sabb feladat az ország talpon maradása, a békés átmenet feltételeinek megteremtése. A 16 párt többsége úgy foglal állást, hogy az Ogy-nek önfeloszlatását követően csak a stabilitást szolgáló törvényeket kell megalkotnia. A találkozón nem sikerül megállapodni a választások időpontjáról.

A művelődési tárca 5 milliárd forint értékben 22 épületet kap az MSZP-től a felsőoktatás céljaira.

Kelet-Berlinben megkezdődik az NSZEP rendkívüli kongresszusa. december 9.

Strasbourg-ban megkezdődik az Európai Tanács ülése. — Az állam- és kormányfők csúcs-konferenciáján állásfoglalás születik a kelet-európai reformok politikai támogatásáról. A Tanács elismeri a németek „önrendelkezéshez való jogát”, azaz az egység megteremtésének lehetőségét. — Francia javaslatra döntenek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) létrehozásáról. 1990. május 29.

Az oldal tetejére december 9.

A nemzeti csúcstalálkozó második napján (december 10.) az Ogy, a kormány és az érdek-képviseleti szervezetek vezetői egyetértenek abban, hogy a parlamenti választásokat március második felében célszerű megtartani. Megállapodnak abban is, hogy a kormány az Ogy decemberi ülés­szakára előkészíti a teljes bérliberalizálás tervezetét.

Időközi képviselő-választást tartanak Bp V. kerületében. A legtöbb szavazatot Tamás Gáspár Miklós (SZDSZ) kapja, de a választást meg kell ismételni, mert a részvétel alig 40%. 1990. január 13.

Az NSZEP rendkívüli kongresszusának második napján (december 16.) Gregor Gysit választják a párt elnökévé.

Az oldal tetejére december 10.

A nemzeti csúcstalálkozó harmadik napján éles vita alakul ki a kormány és a képviselők között. A törvényhozók nem értenek egyet azzal, hogy már decemberben megtárgyalják az 1990. évi költségvetés tervezetét, míg a kormány sürgeti a vitát, mert a Nemzetközi Valutaalap a megállapodás feltételeként a költségvetés elfogadását jelölte meg. A csúcstalálkozó résztvevői általánosságban támogatják a sürgető gazdasági intézkedések végrehajtását.

Országszerte tiltakoznak a lakásgazdálkodással kapcsolatos törvénytervezet, vagyis a lak-béremelések és a lakáskölcsönök kamatainak megadóztatása ellen.

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a legújabb minisztériumi elkép-zelések szerint 20 helyett csak 16%-kal emeljék a tanárok fizetését.

Az 1995-ös világkiállítás bp-i helyszínéül Lágymányost jelöli ki a tervpályázat zsűrije. december 14.

Nevet változtat a Mo-i Cigányok Kulturális Szövetsége. A szervezet új neve: Mo-i Cigányok Nemzetiségi Kulturális Szövetsége.

Gustáv Husák, Csehszlovákia köztársasági elnöke Marián Čalfa (SZLKP) miniszterelnökkel az élen kinevezi a „nemzeti egyetértés kormányának” nevezett új szövetségi kormányt, amelyben 1948 óta első ízben a nem kommunista miniszterek vannak többségben. december 12. A kormány tagja többek között Ján Čarnogurský (pártonkívüli) és Valtr Komárek (CSKP) első miniszterelnök-helyettes, František Pitra (CSKP) miniszterelnök-helyettes, Jiří Dienstbier (pártonkívüli) külügyminiszter, Miroslav Vacek (CSKP) nemzetvédelmi miniszter és Václav Klaus (pártonkívüli) pénzügyminiszter; a belügyminiszteri poszt egyelőre betöltetlen marad. (Belügyminiszterré december 30-án a néppárti Richard Sachert nevezik ki). — Az új kormány kinevezését követően Gustáv Husák a Szövetségi Gyűlés Elnökségéhez intézett levelében lemond köztársasági elnöki tisztségéről. — A Polgári Fórum és a Nyilvánosság az Erőszak Ellen bejelenti, hogy Václav Havel köztársasági elnökké jelölését támogatja. december 16. — Rendkívüli kongresszust tart Pozsonyban a Szlovák Megújhodás Pártja, amely az 1948-ban felbomlasztott Demokrata Párt jogutódának nyilvánítja magát, és felveszi annak nevét.

Szófiában 50 ezres demonstrációt tartanak a Demokratikus Erők Szövetsége mellett. A tömeg támogatja a szervezet által a törvényhozásnak benyújtott petíciót.

Az oldal tetejére december 11.
A kormány 100 millió Ft értékű készenléti alapot hoz létre a mezőgazdaság számára.

A DEMISZ az év végével lemond vagyonáról. Az ifjúsági szervezet a kormánynak ajánlja fel 70 in­gatlanát, azzal a kikötéssel, hogy a vagyon to­vábbra is ifjúsági célokat szolgáljon.

Az oldal tetejére december 12.

Horn Gyula külügyminiszter hivatalos látogatásra Brüsszelbe utazik. december 13. — Horn részt vesz huszonnégy európai állam külügyminisztereinek tanácskozásán, és beszédet mond az értekezleten. Tárgyal a Mo-nak nyújtandó támogatásról, és találkozik a Nemzetközi Valutaalap elnökével, akinek átadja Németh Miklós kormányfő írásos üzene­tét.

Megalakul a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának utódszervezete, a Mezőgazdasági Szö-vetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

Olaszország 150 millió dolláros hitelt nyújt Mo-nak.

A Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa román egyházi vezetőkhöz fordul Tőkés László temesvári ref. lelkész érdekében. december 18.

Az SZNT Elnöksége Milan Čič (SZLKP) miniszterelnökkel az élen kinevezi az új szlovák kormányt, amelynek 15 tagja közül csupán 6 kommunista. december 17. Tagja többek között Jozef Markuš (pártonkívüli) első miniszterelnök-helyettes, Vladimír Ondruš (pártonkívüli) és Varga Sándor (pártonkívüli) miniszterelnök-helyettesek, Ladislav Chudík (pártonkívüli) kulturális miniszter, valamint Ladislav Kováč (pártonkívüli) oktatás-, ifjúság- és testnevelésügyi miniszter. A kormánynak Varga Sándor személyében első ízben van magyar nemzetiségű alelnöke. Az SZNT Elnöksége szavazattöbbséggel Alexander Dubček köztársasági elnökké választását javasolja. — A csehszlovák Szövetségi Gyűlés ülésén lemond tisztségéről a testület vezető szerveinek több kommunista tagja. A Gyűlés elnökévé Stanislav Kukrált (pártonkívüli), a Népi Kamara elnökévé Josef Bartončíkot (Csehszlovák Néppárt), a Nemzetek Kamarája elnökévé Anton Blažejt (SZLKP) választják. — A Független Magyar Kezdeményezés nyilatkozatot ad ki a szövetségi kormány összetételéről, és sajnálkozását fejezi ki, hogy nem került sor a kisebbségi ügyekben illetékes miniszteri tárca létrehozására. — A Szlovák Szakszervezeti Tanács pozsonyi ülésén elfogadják az Elnökség és Titkárság december 5-ei lemondását, s felmentik tisztségéből a tanács valamennyi vezető tisztségviselőjét, köztük Merva Lóránt titkárt.

Közgyűlést tart a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az ülésen bejelentik, hogy megszűnt a Szabadegyházak Tanácsa.
Az oldal tetejére december 13.

Németh Miklós, az Mt elnöke egynapos munkalátogatást tesz Nagy-Britanniában. Németh Margaret Thatcher miniszterelnökkel tárgyal, s kifejti: a Nyugatnak nem kellene megvárnia a támogatá­sok folyósításával a választásokat, mert addig Mo nehéz helyzetbe kerülhet. A kormányfő találkozik Sir Geoffrey Howe miniszterelnök-helyettessel, John Major pénzügyminiszterrel, David Howell-lel, a parlament Alsóháza Külügyi Bizottsága elnökével, Neil Kinnockkal, a Munkáspárt vezetőjével és vezető üzletemberekkel.

Horn Gyula külügyminiszter Brüsszelben, a legfejlettebb tőkés országok miniszteri értekezletén kijelenti: a magyar kormány eltökélt abban, hogy az átalakulás programját végrehajtsa, még ha ez kezdetben társadalmi konfliktusokkal jár is.

A csehszlovák Szövetségi Gyűlés az ország 1968. évi megszállását a nemzetközi jog és a szuverén államok közti kapcsolatok alapelvei megsértésének nyilvánítja.

Az oldal tetejére december 14.
Az Ogy terv- és költségvetési bizottsága elfogadja az 1990. évi költségvetés tervezetét, de a lakásgazdálkodásról szóló koncepciót (miként már több parlamenti bizottság) elutasítja. Németh Miklós kormányfő közli: ha a parlament nem fogadja el a lakáskoncepciót, a kieső 10-12 milliárd forint pótlására nincs elképzelése a kormánynak.
A HNF OT úgy dönt, hogy a szervezet minden körzetben jelöltet állít a választásokon. A mozgalom egyúttal választási szövetséget hoz létre Hazafias Választási Koalíció néven.
Az LB bűncselekmény hiányában felmenti Peyer Károly egykori szociáldemokrata politikust az ellene 1948-ban emelt vádak alól.
Bp és Bécs megkapja az 1995-ös világkiállítás megrendezésének jogát.

Moszkvában meghal Andrej Szaharov szovjet-orosz magfizikus, emberjogi aktivista, az 1975. évi Nobel-békedíj kitüntetettje.

Az oldal tetejére december 15.
Az illetékes szlovák szakminiszter leállítja a Duna áttöltését célzó munkálatokat a bősi térségben.

Bp-en újabb szálláshelyet alakítanak ki a hajléktalanok számára.

Elkészül a Siófok–Fonyód közötti 42 km-es vasúti pálya villamosítása. 1990. december 18.

Az oldal tetejére december 16.

Háromnapos látogatásra Mo-ra érkezik Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja. — Kohl kancellár beszédet mond az Ogy ülésén, és találkozik Fodor Istvánnal, az Ogy megbízott elnökével. Kohlt fo­gadja Szűrös Mátyás ideiglenes köz­társasági elnök. Az ELTE az államtudományok díszdoktorává avat­ja Helmut Kohlt. A látogatás alkalmá­val magyar–nyugatnémet megállapodásokat írnak alá.

Temesvárott több ezer tüntető megakadályozza Tőkés László ref. lelkész kilakoltatását. A tüntetők követelik a rendőrök távozását. — Másnap hajnalig mintegy 300-700 tüntető alkot élőláncot a templom körül, köztük románok és más felekezetek tagjai. december 17.

Horn Gyula külügyminiszter Sopronban találkozik Nakajama Taro japán külügyminiszterrel és Alois Mock osztrák alkancellár-külügyminiszterrel.

Csehszlovákiában Václav Havel tévébeszédében bejelenti, hogy köztársasági elnökké jelölését Alexander Dubček álláspontjától teszi függővé. december 22.

Berlinben folytatódik az NSZEP kongresszusa. Gregor Gysi pártelnök felszólalásában támogatja a két szuverén német állam szoros együttműködését. december 19. — A párt nevét NSZEP–Demokratikus Szocializmus Pártjára* változtatják. 1990. február 4.

Az oldal tetejére december 17.

A kormány dönt a BM és a HM átszervezéséről. A belügy területén különválasztják az állam-biztonsági és a közbiztonsági feladatokat; a honvédelmi tárcát kettéválasztják egy katonapolitikai feladatokkal foglalkozó részre és a fegyveres erőkre. — Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter tartalékállományba helyezését kéri.

Az élelmiszerárak a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek.
Bp-en megkezdődik az MSZMP XIV. kongresszusa. — Nem ismerik el az októberi pártkongresszus határozatait, és újjáalakítják a pártot. Elnökké Thürmer Gyulát választják.

Temesvárott vérbe fojtják a kormányellenes tüntetést. — A tüntetések országszerte folytatódnak; Romániában kitör a forradalom. december 18.

Pozsonyban rendkívüli kongresszust tart Szlovákia Kommunista Pártja. A küldöttek célul tűzik a párt megújítását, felfüggesztik több egykori pártvezető párttagságát, és javasolják a pártból igazságtalanul kizártak rehabilitálását. A párt élére 11 tagú Végrehajtó Bizottságot állítanak; elnökévé Ján Širokýt választják. december 19. — Dunaszerdahelyen országos taggyűlést tart a Független Magyar Kezdeményezés szóvivői testülete; elfogadják a mozgalom ideiglenes működési szabályzatát. A gyűlés elveti egy egységes magyar politikai párt megalapításának szükségességét. Kijelentik, hogy a megújult Csemadokra mint kulturális szervezetre a jövőben is rendkívül fontos szerep vár, elengedhetetlen ugyanakkor szervezet teljes depolitizálása.

Jugoszláviában a Szerb Kommunisták Szövetsége XI. kongresszusa, a köztársasági párt-kongresszusok zárópontjaként, Slobodan Milošević vezetésével elutasítja a többpártrendszert, kiáll a föderatív Jugoszlávia és az egységes JKSZ mellett.

Az oldal tetejére december 18.

Az Ogy felszólítja a román kormányt, hogy tartsa tiszteletben a nem­zetközi szerződésekben vállalt kötelezettsége­ket. december 20. A parlament támogatásáról és szolidaritásá­ról biztosítja Tőkés Lászlót. — A román hatóságok hajnalban gyakorlatilag lezárják a magyar határ­szakaszt, miután előző nap kormányellenes tün­tetés volt Temesvárott. december 22. — Bp-en a Hősök terén este több ezren tüntetnek Tőkés László mellett. A román hatóságok formálisan is lezárják a magyar határt.

Részvénytársasággá alakul a Hungária Biztosító. A részvények 51%-a a magyar államé, 49%-a pedig egy müncheni székhelyű biztosítótársaságé.

Nyugdíjba vonul Horváth Ede, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója. Horváth a személye és a cég körül kialakult helyzettel indokolja döntését.

Megalakul a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK).

Az oldal tetejére december 19.

Az Ogy heves vita után elfogadja a kormány 1990. évi gazdaságpolitikai programját, amelynek célja a vállal­kozások élénkítése, a szerkezetváltás gyorsítá­sa, a gazdaságtalan vállalatok támoga-tásának csökkentése és az elkerülhetetlen szociális fe­szültségek enyhítése.

Németh Miklós kormányfő lemond MSZP-elnökségi tagságáról. Németh az­zal indokolja döntését, hogy a pártelnökség az Mt költségvetési előterjesztését csak alapvonalaiban, a lakáskoncepciót pedig egyáltalán nem támogatja. december 20.

A Magyar Írószövetség Göncz Árpádot választja elnökévé.

Helmut Kohl, az NSZK kancellárja Drezdában Hans Modrow-val, az NDK miniszterelnökével tárgyal. Megállapodnak a két Németország között vízummentes utazásról. december 24. Kohl visszautasítja Modrow 15 milliárd márkás támogatási kérelmét; helyette pénzügyi és gazdasági uniót ajánl.

A csehszlovák Szövetségi Gyűlés jóváhagyja a Čalfa-, az SZNT pedig a Čič-kormány programnyilatkozatát. — Az SZNT Elnöksége az előzetes megállapodás ellenére elutasítja a Nemzetiségi Bizottság visszaállítását, helyette csupán egy, az Elnökség melletti állandó munkacsoport létrehozását hagyja jóvá. A 15 magyar, ukrán, szlovák és cseh képviselőből, valamint a Csemadok és a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége által delegált 11 szakemberből álló testület vezetője Nagy Kázmér, az SZNT alelnöke. — Az FMK és a Magyar Diákszövetség nyílt levéllel fordul Jiří Dienstbier külügyminiszterhez, amelyben felkérik, hogy Csehszlovákia vesse latba tekintélyét a romániai vérontás megakadályozása érdekében.

Az oldal tetejére december 20.
Az Ogy elfogadja a kormány némileg módosított lakáskoncepcióját. Eszerint a lakbérek 1990. február 1-jétől átlagosan 35%-kal emelkednek, a lakáscélú állami hitelekre pedig kamatadót vetnek ki.

A Külügyminisztériumba kéretik Románia bp-i nagykövetét. A magyar kormány hivatalosan tiltakozik Romániánál Tőkés László meghurcolása és a temesvári tüntetés vérbefojtása miatt, egyúttal követeli, hogy Románia újból engedélyezze a magyarok beutazását, ne akadályozza a bukaresti magyar nagykövetség tevékenységét, s határolja el magát azon állításoktól, amelyek szerint Mo áll a romániai megmozdulások mögött. december 21.

Egyórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a mozdonyvezetők. 1991. január 2.

A Litván Kommunista Párt kiválik az SZKP-ből.

Prágában megkezdődik a CSKP rendkívüli kongresszusa. — A küldöttek a párt megújítása mellett foglalnak állást, rehabilitálják a pártból 1968 után kizártakat, feloszlatják a népi milíciát, és felfüggesztik 32 korábbi magas beosztású pártvezető párttagságát. A párt elnökévé Ladislav Adamecet, első titkárává Vasil Mohoritát választják.

Bemutatják Palásthy György Égigérő fű c. filmjét.*

Az oldal tetejére december 21.

Az Ogy név szerinti szavazással 1990. március 16-ai hatállyal, mandátuma lejárta előtt, kimondja feloszlását. december 22. — Elfogadják az 1990. évi költségvetés tervezetét, valamint a fogyasztási adókról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényt. — A kormány dönt a nyugdíjak és a gyermekek után járó anyagi támogatások eme­léséről: a nyugdíjakat 200–550 forinttal, a családi pótlékot pedig egységesen havi 300 Ft-tal egészítik ki.

Az Mt levélben kéri az ENSZ BT elnökét, vizsgálja meg a testület összehívásának lehetőségét a nemzetközi biztonságot veszélyeztető romániai helyzet miatt. december 22.

Washingtonban befejeződnek a magyar pénzügyi vezetők tárgyalásai a Nemzetközi Valutaalappal. Megállapodnak, hogy 1990 januárjában Bp-en folytatják a megbeszéléseket.

Az oldal tetejére december 22.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök 1990. március 25-ére kitűzi a szabad országgyűlési választások első fordulóját. 1990. március 25.

Ózdon szerződést írnak alá, amelynek értelmében a következő év elejétől az Ózdi Kohászati Üzemek durvahengerművének tulajdonosa Petrenkó János vállalkozó lesz.

Bukarestben tízezrek gyűlnek össze az elnöki palota előtt. Amikor Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár-államfő a palota erkélyéről szólni próbál, belefojtják a szót és kifütyülik. — A diktátor helikopteren próbál menekülni a fővárosból, de elfogják. december 25. — A temesvári ellenállásból kibontakozó fegyveres felkelés nyomán, a hadsereg átállásával, Romániában megbukik a rendszer. Az ország irányítását a Corneliu Mănescu vezette Nemzeti Megmentési Front veszi át. december 28. — Élelmiszer- és gyógyszer-segélyszállítmányokat indít Romániába több magyar szervezet és intézmény.

Prágában a kommunista párt, a politikai pártok, a Polgári Fórum, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen és a diákok képviselőinek kerekasztal-megbeszélésén megegyezés születik arról, hogy Václav Havelt köztársasági elnökké (december 29.), Alexander Dubčeket a Szövetségi Gyűlés elnökévé (december 28.) jelölik.

Az NSZK kancellárja és az NDK kormányfője jelenlétében átkelőhelyet nyitnak Berlinben, a város megosztottságát jelképező Brandenburgi-kapunál. december 24.

Meghal Samuel Beckett ír születésű, angol és francia nyelven alkotó Nobel-díjas író, költő.
Az oldal tetejére december 23.

Horn Gyula külügyminiszter bejelenti: Mo a hatalom hivatalos képviselőjének tekinti a romániai Nemzeti Megmentési Tanácsot. december 24.

Bejelentik, hogy Kék Szalag Bizottság Magyarországért elnevezéssel magyar és külföldi szakértők dolgoznak ki programot a márciusi választások után létrejövő új kormány számára. A szervezet pártoktól függetlenül működik, de élvezi valamennyi jelentős párt elvi támogatását.

A Debreceni Ref. Teológiai Akadémia díszdoktorává választja Tőkés László erdélyi ref. lelkészt.

Jugoszláviában megalakul az ellenzéki Kosovói Demokratikus Liga. Vezetője Ibrahim Rugova.

Az oldal tetejére december 24.

Horn Gyula külügyminiszter ismerteti a Nemzeti Megmentési Tanácstól kapott üzenetet, amelyben hangoztatják: Románia új viszonyt kíván kialakítani Mo-gal s fel akarja számolni a kapcsolatok feszültségforrásait. december 26. — Ismét zavartalan az áthaladás a magyar–román határon. — Bp-en ökumenikus éjféli istentiszteletet tartanak, amelyen a több tízezer résztvevő a temesvári áldozatokról is megemlékezik.

A Szu Népképviselőinek Kongresszusa jogilag „nem létezőnek” nyilvánítja az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum érdekszféra-felosztó titkos jegyzőkönyvét.

A két német állam között megszűnik a vízumkényszer. 1990. január 4.

Az oldal tetejére december 25.

Romániában egy különleges katonai bíróság rögtönzött perben halálra ítéli Nicolae Ceauşescut és feleségét, Elena Ceauşescut. Az ítéletet azonnal végrehajtják. A tárgyalást és a kivégzést a román televízió élő adásban közvetíti.

Az oldal tetejére december 26.

A magyar kormány hivatalosan is elismeri az új román vezetést. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök és Németh Mik­lós, az Mt elnöke táviratban üdvözli az új román vezetőket. A kormányfő hangsúlyozza: a magyar nép jó szomszédként és igaz barátként minden lehet­séges segítséget megad a harcok okozta súlyos károk helyreállításában. december 27. — Az új román vezetés is­mételten megköszöni Mo segítségét és szolidaritását. — Romániában a magyar kisebbség egységes politikai pártjaként megalakul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Bejelentik, hogy az új év első napján megkezdi működését a Strabag Hungária Építő Kft., amelynek fele részben tulajdonosa az egyik legnagyobb osztrák építőipari vállalat, a Strabag Österreich AG, a Kölnben székelő Strabag központ által vezetett európai láncolat tagja.
Az oldal tetejére december 27.

A magyar kormány nyilatkozatot ad ki a romániai változásokról. december 29. A kormány a magyar–román kapcsolatok alakulását elválaszthatatlannak tartja attól, hogy mennyiben érvényesülnek a kollektív és az egyéni nemzetiségi jogok a szomszéd országban. A nyilatkozat egyúttal hangoztatja, hogy a magyarság helyzetének rendezését csak Románia területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartása mellett lehet elősegíteni.

Bp-en felavatják Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek mellszobrát.

Bp-en a világ 16 országából érkezett 580 szabadkőműves jelenlétében az osztrák páholy nagy-mestere a magyar nagymestert felesketi a Mo-i Szimbolikus Nagypáholy alkotmányára.

Az oldal tetejére december 28.
Romániában Ion Iliescut választják a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának elnökévé.

Prágában a Szövetségi Gyűlés törvényt fogad el az új képviselők választásáról, amely szerint a megüresedett képviselői helyek betöltésére nem tartanak pótválasztásokat, és az új képviselőket a pártok megegyezése alapján maga a törvényhozó testület kooptálja. Ezt követően behívnak 23 képviselőt, köztük Alexander Dubčeket, akit megválasztanak a Szövetségi Gyűlés elnökévé. december 29. — A törvény vitája során Újlaky Géza képviselő szorgalmazza egy szövetségi szintű Nemzetiségi Minisztérium létrehozását, a nemzetiségi oktatáspolitika átértékelését és a kassai kormányprogram felülvizsgálását. — A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága nyilatkozatban jelenti be, hogy a megváltozott politikai helyzetre való tekintettel felfüggeszti tevékenységét.

Az oldal tetejére december 29.

Horn Gyula, az MSZP Elnökségének tagja, külügyminiszter látogatást tesz Romániában. Horn tárgyal Ion Iliescuval, a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának elnökével, Petre Roman minisz-terelnökkel és Sergiu Celas külügyminiszterrel. Horn találkozik Király Károllyal és Domokos Gézával, a romániai magyarság vezető személyiségeivel. — A felek megállapodnak, hogy főkonzulátusokat nyitnak Debrecenben és Kolozsvárott, és a két városban kulturális intézetet létesítenek; Romániában biztosítják a magyar oktatási hálózat kiépítését, a magyar sajtótermékek árusítását és az MTV adásának vételét; garantál­ják, hogy a Mo-ra menekült ro­mán állampolgárok hazatérve teljes jogvédelmet kapnak.

Csehszlovákiában a régi Szövetségi Gyűlés ellenszavazat nélkül köztársasági elnökké választja a börtönből ez év májusában szabadult Václav Havel írót.*

Az oldal tetejére december 30.
Kettészakad a Független Kisgazdapárt: Szegeden megalakul a Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt.

A Magyar Vöröskereszt közli: eddig 450 tonna segélyszállítmány indult Mo-ról Romániába.

Az oldal tetejére december 31.

E hónapban Párizsban megjelenik az Irodalmi Ujság utolsó száma.