1989
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

Tájékoztatót tart az OTh. Az első félévben 15%-os volt az infláció, és ez a szám az év végéig várhatóan nem változik. A konvertibilis fizetési mérleg hiánya a bevásárlóturizmus miatt nagyobb a tervezettnél. A reálbérek 4,5%-kal csökkentek. A Tervhivatal szerint a gazdaság szerkezetváltása egyelőre nemigen tapasztalható. Bejelentik, hogy  további szigorításokat terveznek a rubelexportban, hogy elejét vegyék a szocialista országokkal lebonyolított forgalom folyó fizetési mérlegében keletkezett 800 millió rubeles aktívum növekedésének.

A Szociális és Egészségügyi Minisztérium közli: egyelőre nem adják bérbe az egészségügyi intézményeket és eszközöket, mert sokan ellenzik az erre vonatkozó terveket.
Brüsszelben 24 ország részvételével nyugati szakértők tanácskoznak Mo és Lengyelország támogatásáról, de konkrét lépésekről nem döntenek.

A Magyar Posta vezetői és a sztrájkolni készülő budapesti újságárusok képviselői megállapodásra jutnak, így az augusztus 4-re tervezett újságárussztrájk elmarad.

Mo-on megszűnik a határsávban tartózkodás tilalma, s megszűnnek az ún. nyomsávval kapcsolatos korlátozások is.

Megkezdi működését a Művelődési Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztálya. Vezetője Platthy Iván.

Prágában nyilvánosságra kerül az a levél, amelyet Alexander Dubček, a „prágai tavasz” egykori vezetője június 23-án intézett a csehszlovák vezetéshez. (A levélben Dubček rámutatott saját 1968-as programjának és az elmúlt négy év szovjet reformjainak hasonlóságára, és figyelmeztette a CSKP vezetését: ne támadja a lengyel és a magyar reformokat, kezdjen tárgyalásokat az ellenzékkel, és rehabilitálja a ’68-as változások erőszakos elfojtását követően a pártból kizárt félmillió párttagot.) — Prágában 18 év után újjáalakul a Pen Club csehszlovák tagozata. Az ülésen Václav Havel drámaíró, a Charta ’77 ellenzéki mozgalom egyik vezetője nem vehet részt, mert a rendőrség a tanácskozás időpontjában kihallgatásra előállítja.

Az Azerbajdzsánhoz tartozó, de örmények lakta Karabah-hegyvidéki Autonóm Területen a két nemzetiség között kialakult feszültség „útháborúvá” fajul, a közutakon gyakorlatilag lehetetlenné válik a közlekedés.
A szocializmus előtti múlt átértékelésének és a tabuk megszüntetésének újabb jeleként a lengyel fővárosban felavatják az 1944-es varsói felkelés emlékművét.
Az oldal tetejére augusztus 2.
A kormány bejelenti: nem kér adósságkönnyítést nyugati hitelezőitől, viszont szeretné, ha Mo könnyebben jutna kölcsönökhöz a technológia fejlesztése, az infrastruktúra javítása és a fizetési mérleg hiányának csökkentése érdekében. Az Mt egyúttal javasolja az EK-nak, hogy már jövőre oldja fel Mo-gal szemben az áruszállítás mennyiségi korlátozásait.
Grósz Károly, az MSZMP főtitkára bejelenti: az MSZMP vezetőinek moszkvai megbeszélésén előzetes megállapodás született a Szu-ban a második világháborúban elesett magyar katonák emlékének ápolásáról.

A Kereskedelmi Minisztérium cáfolja, hogy Mo-on húshiány lenne, de egyúttal megjegyzi: az ellátási zavarokhoz hozzájárul, hogy a vállalatok inkább exportálják a húst. augusztus 9.

Mo és az Egyesült Arab Emirátusok nagyköveti szinten felveszi a diplomáciai kapcsolatot.

Varsóban távozik miniszterelnöki posztjáról Mieczysław Rakowski, a LEMP KB első titkára. Czesław Kiszczak tábornok, belügyminiszter kap kormányalakítási megbízást. augusztus 17. — George Bush amerikai elnök bejelenti, hogy a demokratizálási folyamat támogatására az USA 50 millió dollár értékű élelmiszersegélyt nyújt Varsónak.

A Moszkovszkije Novosztyi c. szovjet hetilap cikke első alkalommal hozza kapcsolatba a szovjet belügyi apparátust, az NKVD-t az 1943-as katyńi tömegmészárlással, amelynek során a Szmolenszk környéki erdőkben mintegy 4500 hadifogságba esett lengyel tisztet végeztek ki.

Az oldal tetejére augusztus 3.

Románia konzultációra hazarendeli bp-i nagykövetét, miután a MTV interjút sugárzott I. Mihály egykori román királlyal. — A magyar Külügyminisztérium visszautasítja a román tiltakozásokat, egyúttal megerősíti, hogy Bp továbbra is kész az érdemi tárgyalásokra a két ország kapcsolatát terhelő valamennyi kérdésről.

Bemutatják Garas Dezső A legényanya c. filmjét.

Iránban távozik köztársasági elnöki tisztségéből Aki Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vallási vezetője.* Utóda Hasemi Rafszandzsáni ajatollah. 1997. augusztus 3.

Az oldal tetejére augusztus 4.
A termelőszövetkezeti földek eladásának azonnali leállítását sürgeti az FKgP politikai bizottsága.

Az MDF felszólítja a kormányt: ítélje el az 1968-as csehszlovákiai bevonulást, s határolja el magát a katonai akciótól. augusztus 10.

Hivatalos források szerint Mo-on már több mint 17 ezer romániai menekült él. Megsegítésükre az év első felében 171 millió Ft-ot használtak fel a letelepedési alapból.

Az NSZK kormánya bejelenti: tár­gyalni kíván a magyar Bel- és Külügyminiszté­rium képviselőivel az NSZK bp-i nagykö­vetségén tartózkodó NDK-állampolgárok sorsá­ról. A diplomáciai képviseteten állítólag 130 ke­letnémet vár beutazási engedélyre az NSZK-ba. augusztus 7. — A magyar BM közli: kész meg­vizsgálni az NDK-állampolgárok politikai mene­dékjog iránti kérelmét.

Az oldal tetejére augusztus 5.

Megismételt pótválasztást tarta­nak három választókerületben. Szegeden Raffay Ernő (MDF), Kecske­méten Debre­czeni József (MDF) szerez parlamenti mandátumot. Kiskunfélegyházán nem sikerül képviselőt választani, mert a szavazók kevesebb mint fele járul az urnákhoz.

Békéscsabán megfosztják tanácstagságától Gally Mihály tanácselnököt, akit a Fidesz azzal vádolt meg, hogy a labdarúgó-bundaügyben 2,5 millió forintot sikkasztott.
Az oldal tetejére augusztus 6.

A SZOT cáfolja, hogy el akarná adni üdülőit s meg akarná szüntetni a szakszervezeti beutalók rendszerét.

Az oldal tetejére augusztus 7.
Pozsgay Imre, az MSZMP Elnökségének tagja úgy véli, hogy a párt kongresszusán el kell vetni a demokratikus centralizmus elvét, s állást foglal amellett, hogy egyetlen pártnak se lehessen fegyveres testülete.

Egyes források szerint már 200 keletnémet állampolgár tartózkodik az NSZK bp-i nagykövetségén. augusztus 14. — Egy magas rangú bonni kormánytisztviselő szerint a berlini hatóságok adminisztratív lépésekkel igyekeznek korlátozni a keletnémet turisták mo-i utazásait.

Az oldal tetejére augusztus 8.

Egy osztrák lap magyar belügyi forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a bp-i politikai vezetésen belül komoly nézeteltérések vannak a Mo-on át Nyugatra menekülő NDK-állampolgárok ügyében.

Megállapodás jön létre az MSZDP egymással szemben álló frakciói között: novemberben kongresszust, előtte pedig pártértekezletet tartanak. november 3. — Az EKA a megegyezés hírére visszahívja soraiba a szociáldemokraták képviselőit.

A Kereskedelmi Minisztérium felszabadítja az importkontingenseket. A minisztérium ily módon kívánja csökkenteni azt a háromnegyed milliárd rubeles magyar többletet, amely a szocialista országokkal folytatott kereskedelemben keletkezett.

Az oldal tetejére augusztus 9.

A SZOT magyarázatot kér á húshiány okaira, miután tudomására jut, hogy szeptember elejétől állítólag 6-7%-kal emelni akarják a húskészítmények árát. augusztus 10.

Nyilatkozatot ad ki a MÚOSZ Elnöksége. A szövetség szerint az MSZMP megyei lapjait ezentúl a helyi tanácsoknak kellene kiadniuk és fenntartaniuk.

Három csecsemő halálát okozza egy eddig ismeretlen vírus a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti Klinikáján. augusztus 16.

Az NDK fennállásának 40. évfordulóján látványos ünnepségeket rendeznek (Kelet-)Berlinben.

Az oldal tetejére augusztus 10.

Az MSZMP bp-i reform­köre csatlakozik mindazon felhívásokhoz, ame­lyek elítélik Mo részvételét a Csehszlovákia elleni 1968-as katonai intervencióban.

A húsipari vállalatok igazgatói is cáfolják a tőkehús áremeléséről elterjedt híreket, és indoko-latlannak tartják a felvásárlási lázat. augusztus 11.

Az oldal tetejére augusztus 11.

A korábban bejelentett magyar katonai csapatcsökkentés első lépéseként felszámolják a szabad-szállási harckocsidandárt.

A Kereskedelmi Minisztérium felszabadítja a tartalék húskészleteket és csökkenti az exportált sertéshús mennyiségét, hogy javítsa a zavarokkal küszködő hazai ellátást.

Ülésezik az országos cigány kerekasztal. 1990. október 26. A tanácskozáson hét szervezet* képviselői vesznek részt. augusztus 14.

Az oldal tetejére augusztus 13.

A DEMISZ aláírásgyűjtési akciót indít annak érdekében, hogy a köztársasági elnöki intézményt még a következő évben esedékes parlamenti választások előtt bevezessék. augusztus 15.

Az oldal tetejére augusztus 14.

Ideiglenesen bezárják az NSZK bp-i nagykövetségét, mert már nem képesek befogadni a kiván-dorolni szándékozó NDK-állampolgárokat. augusztus 17. — A menekültek ügyéről tárgyal Bp-en Jürgen Südhoff, az NSZK külügyminisztériumi államtitkára. — E naptól Horn Gyula, az MSZMP PIB tagja, külügyminiszter, a turistaként Mo-on tartózkodó és tö­megesen az NSZK nagykövetségének épületében vá­rakozó NDK-állampolgárok NSZK-ba tá­vozása ügyével kapcsolatban kialakult válságos helyzetről tárgyalásokat folyt mind a NDK, mind az NSZK kormányzati tényezőivel, vala­mint a Nemzetközi Vöröskereszttel. szeptember 11.

A 800 ezres mo-i cigányság hat szervezete közös nyilatkozatban követeli, hogy képviselőjük ezentúl ott lehessen a Parlamentben. Az MTV székháza előtt több százan tüntetnek követeléseik alátámasztására.
Az oldal tetejére augusztus 15.

Kilényi Géza igazságügyminiszter-helyettes szerint a Mt akkor is beterjeszti a békés átmenethez nélkülözhetetlen törvénytervezeteket az Ogy soron következő ülésére, ha nem sikerül konszenzust kialakítani a háromoldalú tárgyaláson. Mindezt azzal magyarázza, hogy bizonyos jogszabályok tárgyalását nem lehet tovább halasztani, különben kormányozhatatlanná válik az ország. augusztus 17.

Az MSZDP és az FJF bírálja a DEMISZ azon kezdeményezését, hogy a köztársasági elnöki intézményt mielőbb bevezessék. augusztus 16.

Az eddigi harmadik legjobb búzatermést, 8 millió tonnát takarítanak be az országban.

A BM engedélyezi a magyar szabadkőművesek szövetsége, a Mo-i Szimbolikus Nagypáholy működését. december 27.

Az oldal tetejére augusztus 16.

Az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága állásfoglalást tesz közzé, amely szerint a pártvezetés nem azonosul az 1968-as prágai katonai beavatkozással. A nyilatkozat leszögezi, hogy a párt akkori vezetése eredetileg a „politikai megoldás” híve volt. — A csehszlovák politikai vezetés reakciója szerint az MSZMP állásfoglalása „a hazai és a külföldi antiszocialista erők malmára hajtja a vizet”.

Pozsgay Imre, az MSZMP Elnökségének tagja szerint a DEMISZ aláírásgyűjtési akciója a köztársasági elnöki intézmény mielőbbi bevezetése érdekében ellentétes a nemzeti egyeztető tárgyalások előzetes megállapodásával.

A SZOT vezetői és az ágazati szakszervezetek figyelmeztető sztrájkot helyeznek kilátásba a tervezett húsáremelés miatt. Felszólítják a kormányt, hogy függessze fel az áremelés bevezetését. augusztus 18.

A Szociális és Egészségügyi Minisztérium vizsgálata megállapítja, hogy az egyes kórházak újszülött-osztályain történt fertőzést az entero-víruscsoport egyik fajtája okozta. augusztus 25.

Az oldal tetejére augusztus 17.
A kormány szerint fel kellene gyorsítani a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások ütemét, s a legfontosabb jogszabályjavaslatokat mihamarabb az Ogy elé kell terjeszteni. — Az Mt is elítéli a VSZ tagállamainak 1988-as csehszlovákiai beavatkozását. — A kormány településfejlesztési és szervezési alapot hoz létre hét megye elmaradott térségeinek fejlesztésére.
Az EKA bejelenti: ha a kormány politikai megegyezés híján a parlament elé terjeszti a sarkalatos törvények tervezetét, az a tárgyalások megszakadásához vezetne. — Az ellenzéki tömörülés is bírálja a DEMISZ aláírásgyűjtési kezdeményezését.

A Reuter brit hírügynökség szerint a hónap első felében 1100 NDK-állampolgár szökött át a magyar határon Ausztriába. augusztus 19.

Varsóban Czesław Kiszczak tábornok, belügyminiszter visszaadja kormányalakítási megbízatását. — A Szolidaritás, a LEMP két „koalíciós” partnerével, a parasztpárttal és a demokrata párttal kötött aznapi megállapodásának megfelelően, Tadeusz Mazowieckit jelöli Lengyelország miniszter-elnökévé. augusztus 19.

Pozsonyban büntetőeljárás indul Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Anton Selecký, Hana Ponická, később pedig Vladimír Maňák szlovák ellenzékiek ellen, akik felhívással fordultak az ország lakosságához, hogy augusztus 21-én békés tüntetésen tiltakozzanak Csehszlovákia 1968. évi megszállása ellen.
Az oldal tetejére augusztus 18.

Az SZDSZ képviselői Mihail Gorbacsovnak szóló levelet adnak át a Szu bp-i nagykövetségén; kérik az LT elnökét, hogy a szovjet állam vezetése hivatalosan ítélje el a nemzetközi jogot sértő 1956-os és 1968-as intervenciókat.

A szakszervezetek becslése szerint ezen a napon egymillió dolgozó vesz részt a húsáremelés elleni figyelmeztető sztrájkban. — A SZOT és a kormány tárgyalásán megállapodnak, hogy közösen kérik a húsipari vállalatokat: ne emeljék az árakat. augusztus 21.

A csehszlovák kormány diplomáciai jegyzékben közli Mo-gal, hogy ragaszkodik a bős–nagymarosi beruházás­ról kötött szerződés betartásához és a munka mo-i felfüggesztése miatt keletkezett károk megtérítéséhez. augusztus 19.

Bemutatják Bacsó Péter Titánia, Titánia c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére augusztus 19.

„Páneurópai piknik” elnevezéssel magyar, osztrák és nyugatnémet politikusok találkoznak Sopron közelében az MDF és az osztrák Páneurópa Mozgalom kö­zös rendezvényén. Az ez alkalommal ideiglenesen megnyitott határon át mintegy 300 keletnémet állampolgár menekül Ausztriába. augusztus 21. — Ezt kö­vetően Sopron körzetében megerősítik a határ­őrizetet.

Csehszlovákia körülbelül 50 milliárd cseh korona kártérítést követel a bős–nagymarosi építkezés felfüggesztése miatt Mo-tól.
Megkezdődik az MDF kedvezményes zöldség- és gyümölcsárusítási akciója: első alkalommal tartanak MDF-piacot.

Az MTV-ben első alkalommal jelentkezik a Nap TV reggeli műsora. — Az adásban elhangzik a Czinege Lajos v. honvédelmi miniszterrel készült interjú.

Lengyelországban az állampárt vezetése, miután Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára az este folyamán elutasítja a kért támogatást, elfogadja a Szolidaritás vezette kormány tervét. augusztus 24.

A román kommunista vezetés, a Szolidaritás-kormány lehetősége láttán, körlevélben szólítja fel a VSZ tagországait a lengyelországi beavatkozásra. — Nicolae Ceauşescu ezzel elfogadja az 1968-ban általa még elutasított Brezsnyev-doktrínát.
Az oldal tetejére augusztus 20.

Országszerte megünneplik augusztus huszadikát. — Németh Miklós miniszterelnök ünnepi beszédében, Cegléden, az államala­pító Szent István királyról, az egyház és a nép államformáló szerepéről beszél. A kor­mányfő bejelenti: a magyar kormány elítéli a VSZ 1968-as csehszlovákiai katonai beavatkozását, s intéz­ményes garanciát kér arra, hogy ilyen akció soha többet ne ismétlődjék meg. A miniszterelnök a reformok akadályozásával és a régi struktúra tá­mogatásával vádolja a SZOT-ot. — Bp-en 41 év után ismét megtartják a Szent Jobb-körmenetet, amelyen tízezrek vesznek részt. Az addig szokásos légi és vízi parádé elmarad.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke az ópusztaszeri ünnepségen bejelenti: a parlament indítványozza, hogy az új alkotmány nyilvánítsa nemzeti emléknappá október 23-át.
Az oldal tetejére augusztus 21.

Ezen a hétvégén csaknem 1000 NDK-állampolgár lépi át a magyar–osztrák határt. augusztus 23. A Vas megyei határszakaszon egy magyar határőr dulakodás közben véletlenül lelő egy keletnémet menekülőt.

Az előzetes cáfolatok ellenére mégis drágulnak egyes húskészítmények. Az áremelés mértéke átlagosan 6,5%; két hét múlva további 6%-kal növekszik a hústermékek ára. — A SZOT és az ága­zati szakszervezetek vezetői újabb tárgyalásokat szorgalmaznák  az áremelések után kialakult feszült helyzet enyhítése érdekében.

Többezres tömegtüntetést rendeznek Prágában az 1968-as intervenció évfordulóján. október 28. A rendőrség több száz embert letartóztat. — Köztük van kilenc magyar állampolgár is, köztük Deutsch Tamás és Kerényi György, a Fidesz aktivistái, akiket vizsgálati fogságba helyeznek. augusztus 26. — Szabadon bocsátásuk érdekében társaik egy héten át ülő- és éhségsztrájkot folytatnak a bp-i csehszlovák nagykövetség előtt.

Egy brit cég megvásárolja az igen nehéz anyagi helyzetbe került Ganz Vasúti Járműgyártó Vállalat részvényeinek 51%-át.
Az oldal tetejére augusztus 22.

Az NDK-menekültek számára újabb tábort nyitnak Bp-Csillebércen.

Az oldal tetejére augusztus 23.

A magyar–osztrák határ egész szakaszán ugyanabban az időben több száz NDK-állampolgár egyszerre kísérel meg illegális határátlépést. augusztus 24.

A Molotov–Ribbentrop-paktum 50. évfordulóján a Baltikumban megszervezik a kelet-európai térség legnagyobb, több mint egymilliós megmozdulását: az emberek élőláncot alkotnak Tallinn és Vilnius között. szeptember 23.

Az oldal tetejére augusztus 24.

A háromoldalú politikai egyeztető tárgyaláson megállapodnak abban, hogy a Rádió, a Televízió és az MTI ellenőrzésére létrehozzák a Pártatlan Tájékoztatás Bizottságát. augusztus 25.

Az NSZK bp-i nagykövetségén menedékjogot kapott keletnémet állampolgárok első csoportja, 101 keletnémet állampolgár Ausztriába távozik. — Horn Gyula külügyminiszter sajtótájékoztatón jelenti be, hogy a Mo-on tartózkodó közel 200 ezer keletnémet állampolgárból legalább 20 ezren nem kívánnak hazájukba visszatérni. augusztus 25.

A kormány kezdeményezi az OÉET soron kívüli összehívását a húskészítmények áremelése miatt keletkezett feszültségek enyhítésére.
Újjáalakul a Magyar Ref. Lelkészegyesület. Elnökké Nagy Ferenc hajdúböszörményi lelkészt választják.

Lengyelországban a szejm, 378 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 41 tartózkodással, Tadeusz Mazowieczkit, a Szolidaritás jelöltjét jelöli kormányfőnek. szeptember 12.

Az oldal tetejére augusztus 25.

Az ET elfogadja az 1989: 15. tvr.-t az 1951-es genfi menekültügyi konvenció mo-i érvényessé-géről, és az 1989: 17. tvr.-t a szerzetesrendek működésének újbóli engedélyezéséről.

A tárgyalófelek bejelentik, hogy a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai ezentúl a nyilvánosság bevo-násával folynak. augusztus 28.

Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter, teljes titoktartás mellett, az NSZK-ba utazik. A Bonn melletti gymnichi kastélyban Helmut Kohl szövetségi kancellárral és Hans-Dietrich Genscher alkancellár-külügyminiszterel tárgyalnak a keletnémet menekültek helyzetéről. augusztus 30. Németh Miklós kijelenti: „Az NDK-s menekültek visszatoloncolásáról szó sem lehet. Megnyitjuk a határokat. Ha valami külső katonai vagy politikai erő nem kényszerít bennünket más viselkedésre, akkor nyitva tartjuk az NDK-s állampolgárok előtt. Szándékaink szerint szeptember közepéig minden németet kiengedünk az országból.”*

Az MNB közli: 1989-ben 2,3 milliárd dollár értékben vesz fel hitelt külföldről. Ezzel finanszírozzák a folyó fizetési mérleg hiányát, a lejáró hiteleket és a meglévő kölcsönök kamatait.
Az országban már csaknem 200 újszülött betegedett meg enterovírustól. Közülük eddig hat meghalt.

91 éves korában Bp-en meghal Mályusz Elemér történész, a magyar középkorkutatás egyik legje-lentősebb alakja.

Az oldal tetejére augusztus 26.

A prágai kerületi bíróság úgy dönt, hogy bíróság elé állítják Deutsch Tamást és Kerényi Györgyöt. augusztus 28. — Tiltakozásul a bp-i csehszlovák nagykövetség elé vonulnak az SZDSZ által az emberi jogok nyilatkozatának 200. évfordulójára emlékező nagygyűlés résztvevői. — A gyűlésen a szabaddemokraták hangoztatják, hogy az MSZMP minden eszközzel igyekszik átmenteni hatalmát: például Next 2000 néven egyszemélyes kft.-t hozott létre, amely a párt 1,2 milliárd Ft értékű üdülőit gondozza. augusztus 28.

Az oldal tetejére augusztus 28.

A középszintű politikai egyeztető tárgyalásokon egyetértés születik a választójogi törvényről. Megállapodnak abban, hogy a választásokon 750 ajánlás szükséges képviselőjelölt állításához, illetőleg mandátumhoz csak azok a pártok jutnak, amelyek a választásokon országosan legalább 4%-os eredményt érnek el. — A tájékoztató szerint az MSZMP beleegyezett, hogy a jövőben ne működjenek pártszervezetek a munkahelyeken. augusztus 29. Az LB-n megszűnik az MSZMP alapszervezete.

Békesi László pénzügyminiszter bejelenti, hogy az állami költségvetés hiánya már több mint 35 milliárd forint, de a szakemberek remélik, hogy az év végére ez összeg nem fogja meghaladni a 21 milliárdot. A miniszter elmondja: a konvertibilis fizetési mérleg hiánya a tervezett 600 millió helyett az év végére valószínűleg eléri az 1 milliárd dollárt. A külső pénzügyi egyensúly hiányához részben az is hozzájárult, hogy a lakosság a tervezettnél többet, 40 milliárd forintot költött devizavásárlásra.

Az ellenzék tiltakozása ellenére megalakul a Next 2000 Kft. —  Az SZDSZ javasolja, hogy az Ogy tűzze napirendre a társadalmi szervezetek vagyonának zárolását.

A külügyminiszter magához kéreti Csehszlovákia bp-i nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét, és közli: Mo tiltakozik a prágai tüntetések során őrizetbe vett két magyar állampolgárral szemben alkalmazott eljárás miatt. — A prágai bíróság bűnösnek találja Deutsch Tamást és Kerényi Györgyöt, és 5-5 ezer korona pénzbírságra ítéli, illetőleg kiutasítja őket az országból.

Háromnapos hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Maha Vadzsiralonkorn herceg, thaiföldi trón-örökös. — A herceg tárgyal Straub F. Brunóval, az ET elnökével, Pozsgay Imre államminiszterrel, valamint Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettessel.

Romániában a kultuszminisztérium vallásügyi főosztálya meneszti tisztségéből Tőkés László te-mesvári ref. lelkészt. szeptember 1.

Az oldal tetejére augusztus 29.

Az EKA álláspontja szerint az átmeneti időszakban a parlament elnökének kell gyakorolnia az államfői jogkört, és a tisztség betöltésére csak a demokratikus parlamenti választásokat követően kerülhet sor. szeptember 4. — A SZOT felfüggeszti tárgyalóküldöttsége további részvételét a politikai egyeztető tárgyalásokon.

Az MSZMP közli, hogy a politikai egyeztető tárgyalásokon mégsem állapodtak meg a munkahelyi pártszervezetek megszüntetéséről. A párt azon az állásponton van, hogy a pártok ne épüljenek be a munkahelyek szervezett vezetési struktúrájába, és munkaidőben semmiféle párttevékenységet ne folytassanak a dolgozók. — Az MSZMP reformkörei szerint haladéktalanul le kell állítani a NEXT 2000 Kft. szervezését. szeptember 5. A reformerek szorgalmazzák, hogy a párt vonuljon ki a munkahelyekről.

Pécsett csaknem 10 ezren tüntetnek a bányászat tervezett visszafejlesztése ellen; a nagygyű-lésen a tömeg belefojtja a szót Horváth Ferenc ipari miniszterbe, miután arról kezd beszélni, hogy a kilencvenes évek elején meg kell kezdeni a bányák bezárását.

Érsekújvárott felavatják Kassák Lajos bronz mellszobrát, Borsos Miklós szobrászművész alkotását.
Az oldal tetejére augusztus 30.

Kihirdetik az 1989: 17. tvr.-t a szerzetesrendek mo-i működésének újbóli engedélyezéséről. 1990. január 31.

Horn Gyula külügyminiszter felveti az NDK illetékeseinek, hogy módosítsák azt a megállapodást, amelynek alapján a magyarok nem engedhetnek tovább érvényes úti okmány hiányában keletnémeteket más országokba. augusztus 31.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Váratlanul (Kelet-)Berlinbe utazik Horn Gyula külügyminiszter. Horn Oskar Fischer külügyminisz-terrel és Günter Mittaggal, az NSZEP KB titkárával tárgyal. szeptember 1. — A Reuter brit hír-ügynökség szerint e napig már több mint hatezer NDK-állampolgár szökött át Mo-ról Ausztriába.

Ellenzéki parlamenti csoportot alakít Király Zoltán vezetésével öt képviselő.

Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnök Németh Miklóshoz, az Mt elnökéhez intézett levelében elutasítja a dunai vízlépcső építési munkálatainak leállítását, s arra figyelmeztet, hogy amennyiben a magyar fél véglegesen vagy hosszabb időre felfüggeszti az építkezést, Csehszlovákia igényelni fogja az így keletkezett károk megtérítését, ideiglenes megoldásként pedig a Duna elterelésével valósítja meg az építkezést. szeptember 6.

Meghal Kacziba József c. püspök, az Actio Catholica országos igazgatója, a katolikus püspöki kar titkára.