1989
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

A rákoskeresztúri Újköztemető 301-es parcellájában a hozzátartozók azonosítják Nagy Imre, Gi-mes Miklós és Maléter Pál földi maradványait. április 6.

A Mt dönt az útalap és az autópálya-használati díj bevezetéséről. április 5. — Somogyi Lászlót, kormánybiztosi rangban, kinevezik az 1995-re tervezett Bp—Bécs világkiállítás előkészítő bizott-ságának vezetésével. — A kormány emeli több hetilap árát; a tégla 11,4%-kal, a tetőcserép 20%-kal drágul.

Először találkoznak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselői. Megállapodnak a párbeszéd folyamatossá tételében.

Papp László ref. püspök felmenti állásából Tőkés László temesvári lelkészt. augusztus 28.

Az ÁEH elnöke törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánítja a Mo-i Új Apostoli Egyházat.
Az oldal tetejére április 2.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára rádióinterjút ad és válaszol a hallgatók kérdéseire. Grósz azt mongja, a többpártrendszert alkalmasabb formának tartja a szocialista demokratizmus kiépítésére, mint az egypárti konstrukciót. Az 1956-os események népfelkelésnek minősítését leegyszerűsítő megközelítésnek nevezi, szerinte egy diákmegmozdulás, egy felkelés ellenforradalomba átcsapó folyamatáról volt szó. Nagy Imre politikai rehabilitálását nem tartja elképzelhetőnek, jogi rehabilitálásáról pedig azt mondja, hogy az a szakemberek dolga. A Budapest–Bécs világkiállítást az ország gazdasági felemelkedése egyik lehetőségének nevezi.

A Jurta Színházban tartott nagygyűléssel megkezdődik az 1947-ben alakult, majd 1948-ban tevékenységét felfüggesztő Magyar Függetlenségi Párt újjászerveződése.

Az oldal tetejére április 3.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára az SZKP KB meghívására Kárpátaljára látogat, és felkeresi Ungvárt, Munkácsot és Bereg­szászt. Az ungvári egyetemen nagy­gyűlés keretében találkozik négy kár­pátaljai járás mintegy hétszáz aktivistá­jával. — Útban Kárpátaljára, a pártfőtitkár várossá avatja Záhonyt. Beszédében kijelenti, hogy új nemzeti közmegegyezésre van szükség, amelynek keretében az MSZMP-nek el kell határolnia magát az elmúlt másfél évtized hibáitól. Grósz szerint közérzetrontó intézkedésekre is szükség van, mert az adósságállomány kezelése már-már lehetet­len.

A Fidesz bp-i nagygyűlésén bejelentik, hogy a szervezet indulni kíván a parlamenti választásokon.
A Duna Mozgalmak, a BZSBT környezetvédő csoportja és más független szervezetek Nagymaroson tiltakozó tüntetést tartanak, és a bős–nagymarosi vízlépcső építésének azonnali leállítását követelik.
A budai Nagyboldogasszony-templomban (Mátyás-templom) Paskai László bíboros, esztergomi érsek misét celebrál a néhai Zita királyné lelki üdvéért.
Az április 8-ától életbe lépő vámszigorítások miatt több százezres turistaáradat indul el az április 4-i nemzeti ünnep előtti napon, hogy tartós fogyasztási cikkeket vásároljon Ausztriában. — A statisztika szerint egyedül ezen a napon 120 ezren, április első hetében összesen 800 ezren lépnek át a nyugati határállomásokon.
Az oldal tetejére április 4.

Országos egyesületté alakul a Szeta.

Kótai Géza, az MSZMP KB osztályvezetője az Amerikai Magyar Szövetség meghívására az USA-ba látogat. — Kótai Washingtonban előadást tart a Szövetség Igazgató Tanácsa előtt. A nem hivatalos látogatás alkalmával találkozik az USA kormányzati személyiségeivel is.
A munkaszüneti napon becslések szerint 150 ezer magyar turista utazik vásárolni Ausztriába.
Az oldal tetejére április 5.

Az MSZMP PB a lelkiismereti és vallásszabadság alapelveiről tárgyal. A testület úgy foglal állást, hogy az állam a jövőben ne avatkozzék be az egyházak belső ügyeibe. — Az MSZMP Hajdú-Bihar megyei és debreceni reformszárnya nyilatkozatot tesz közzé, amelyben a kormányzó pártot és az azt kisajátító pártvezetést teszi elsődlegesen felelőssé a kialakult válságos helyzetért.

Az Ogy építési és közlekedési bizottságában bejelentik: az autópálya-használati díjat májustól vezetik be, és összege egy évre 1500 forint lesz. április 7.

Első alkalommal rendezik meg az egyetemek közgyűlését, az Országos Egyetemi Fórumot. — A kétnapos tanácskozás részvevői követelik az egyetemi autonómia megteremtését és szerepet kérnek a tudományos minősítésben és az alapkutatásban.
Az oldal tetejére április 6.

A TIB a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájánál tartott sajtótájékoztatón bejelenti, hogy befejeződött az 1956-os forradalom 1958-ban kivégzett miniszterelnöke, Nagy Imre és mártírtársai: Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József holttestének exhumálása.

Az MSZMP KB közli, hogy a párt tagsága 1987 őszén közel 880 ezer, 1988 végén 801 ezer, 1989 áprilisának elején mintegy 780 ezer fő volt.

Az Mt elhatározza, hogy nemzetiségi kollégiumot hoz létre. április 24. — A kormány megtárgyalja a népszavazásról szóló törvénytervezet is, amely szerint népszavazás elrendelése akkor kötelező, ha az alkotmányt az Ogy módosítani kívánja, továbbá ha azt 100, illetőleg 150 ezer állampolgár kéri.

Aláírják a Malév és a PanAm légitársaság szerződését a Mo és az USA közötti közvetlen repülő-járat megindításáról.

A nagymarosi vízlépcső előkészítő munkálataival párhuzamosan megkezdik a 12-es és a 11-es út átépítését.
Az oldal tetejére április 7.
Az MSZMP Bp-i Reformköre felhívásban javasolja az MSZMP reformszárnyának megalapítását.
A SZOT Elnöksége tiltakozik az ellen, hogy az egészségügy, az oktatás és a társadalombiztosítás anyagi forrásait más célokra csoportosítsák át, miközben már több mint 2 millióan szorultak a társadalom perifériájára.
Bp-en nemzetközi konferenciát rendeznek az alternatív katonai szolgálatról. A HM illetékese bejelenti: az Ogy várhatóan júniusban dönt arról, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálat 36 vagy 30 hónapos legyen-e. A vitában a Magyar Béketársaság javasolja, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot mindenkinél csökkentsék 18-ról 12 hónapra.
Magyar–izraeli szerződést írnak alá Jeruzsálemben a tudományos és kulturális együttműködésről és a sportkapcsolatokról. A záradék szerint a megállapodás csak akkor lép hatályba, ha Mo és Izrael között létrejön a diplomáciai viszony.

Az Autóklub ügyvezető elnöksége követeli az autópálya-használati díj visszavonását. április 10.

Az oldal tetejére április 8.

Bp-en, az MSZMP kezdeményezésére, hét politikai és társadalmi szervezet képviselői megbeszélést tartanak az ún. politikai érdekegyeztető fórum megalakításáról. — Az újonnan alakult szervezetek közül csak az FKgP és a Münnich Ferenc Társaság képviselői vesznek részt a tanácskozáson. Az EKA-hoz tartozó további nyolc meghívott szervezet távol marad a tanács-kozástól, azzal az indokkal, hogy az előkészítés nem volt megfelelő, ezért nem lett volna mód az érdemi tárgyalásokra.*

Bp-en megalakul a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete; országos titkár Vadász János.
Életbe lépnek az új, módosított vámszabályok; jelentősen emelkednek a vámok és csökkennek a vámkedvezmények.
Az oldal tetejére április 9.

A KISZ KB az ifjúsági szövetség XII. kongresszusának előkészítéséről tárgyal. április 22. A jelölőbizottság ismét Nagy Imrét javasolja a KB első titkárának.

Gyógyszerárcsökkentéseket jelent be a Szociális és Egészségügyi Minisztérium. Májustól több orvosságért kevesebbet kell fizetni.

Újjáalakul a Magyar Piarista Diákszövetség.
Az oldal tetejére április 10.

Az MSZMP Somogy megyei reformköre sürgeti Nagy Imre egykori miniszterelnök politikai sze-repének újraértékelését, és azt, hogy az alkotmány mondja ki: politikai meggyőződése és tevé-kenysége miatt Mo-on senkit nem lehet halálra ítélni.

Bemutatják a gazdasági átalakulás és stabilizáció hároméves programjának tervezetét, amelyet a kormány Gazdasági Reformbizottságának Berend T. Iván MTA-elnök által vezetett munka-bizottsága készített.

Megalakul a Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.

A bős–nagymarosi beruházást ellenőrző, a kormány által létrehozott társadalmi bizottság új gazdasági számításokat kér azzal kapcsolatban, milyen kockázattal jár a beruházás folytatása vagy leállítása.

Megnyitják a tatabányai Skála Sztráda áruházban a devizás üzletet, ahol olcsóbban lehet vásárolni, mint Bécsben. Az üzemeltetők nyugatnémet nagyvállalatokkal kötöttek megállapodást az áruszállításra.

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács is tiltakozik az autópálya-használati díj bevezetése ellen.
Az oldal tetejére április 11.
Az MSZMP Mosonmagyaróvári Városi Bizottsága úgy dönt: kéri az 1956-os helyi események pontos tisztázását, miután 1956 októberében Bp után e városban veszítették a legtöbben életüket fegyveres események következtében.

A SZOT bejelenti: a korábbi állásponttal ellentétben mégis szervez felvonulással egybekötött nagygyűlést május 1-jén. — Eközben a független szakszervezetek bejelentik, hogy majálist rendeznek a Népligetben, amelyre várják az új politikai szervezetek, továbbá az MSZMP és a SZOT képviselőit is.

Kovács László külügyminiszter-he­lyettes hivatalos látogatásra Izraelbe utazik. — Kovács konzultációkat folytat a külügyminisztérium vezető tisztségviselőivel.

Az oldal tetejére április 12.

Ülést tart az MSZMP KB. május 8. A testület meghallgatja a párt helyzetéről, a választott testületek munkastílusáról és -módszereiről szóló munkabizottsági jelentést. — Az ülés közben a KB épületébe megérkezik Kádár János. A párt elnöke elsőnek kap szót a délutáni ülésen.* Zavart elmével elmondott (utolsó) beszédében hosszasan foglalkozik 1956-os szerepével és Nagy Imrével. A beszédről a sajtó nem számol be, annak szövegét csak évek múltán publikálják. — A PB átalakítása során a testület létszáma 11-ről 9-re csökken. Az új PB-be nem választják be Berecz Jánost, Csehák Juditot, Lukács Jánost és Szabó Istvánt; helyükre Jassó Mihály, a bp-i és Vastagh Pál, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára kerül. A KB 10 új tagot kooptál.

A legutóbbi kormányintézkedéseket bírálja az ELTE MSZMP-bizottsága és a Magyar Függetlenségi Párt. Mindkét szervezet követeli a vámszabályok enyhítését és az autópályadíj bevezetésének visszavonását.

Jacques Delors, az EK Bizottságának elnöke Luxembourg-ban ismerteti az általa vezetett bizottság jelentését a három szakaszban megvalósítandó európai gazdasági és monetáris unióról. A terv célként a tőkepiac teljes liberalizálását, az integrált pénzügyi piac kialakítását, a valuták korlátlan konvertibilitását, a valutaárfolyamok végleges rögzítését jelöli meg. június 26.

Az oldal tetejére április 13.

Soron kívüli ülést tart a kormány. Az Mt javasolja a forint 6%-os leértékelését a konvertibilis valutákhoz képest. április 14. A kormányközlemény az intézkedést az ország fizetőképességének megőrzésével és a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek tett ígéretekkel magyarázza.

Az Mt Tanácsadó Testülete szorgalmazza a Nagy Imre-per jogi felülvizsgálatát.

Bejelentik, hogy május 2-án megkezdik a műszaki határzár lebontását Kőszeg környékén, és tovább könnyítik a határsávba bejutást; az 1967 óta létező jelzőrendszert 1991 januárjáig a nyugati határ teljes hosszában lebontják. május 2.

Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter, hivatalos baráti látogatásra Lengyelországba érkezik. — Pozsgayt fogadja Mieczysław Rakowski miniszterelnök.

Hivatalos munkalátogatásra Bp-re érkezik Perti Paasio finn külügyminiszter. — Paasio találkozik Várkonyi Péter külügyminiszterrel. Előadást tart az MTA-n, és felavatja Finnország bp-i nagy-követségének új épületét. Fogadja őt Németh Miklós, az Mt elnöke.

Győrött és Mosonmagyóvárott az autópálya-használati díj bevezetése ellen tüntetnek, követelve egyúttal a városokat elkerülő szakaszok megépítését.

Lengyelországban Wojciech Jaruzelski államfő és Józef Glemp bíboros-prímás találkozóján megállapodás születik a r. kat. egyház autonómiájának helyreállításáról. május 17.

Az oldal tetejére április 14.

Nyilvánosságra hozzák a közleményt az MSZMP KB április 12-ei üléséről. A dokumentum szerint a testület állást foglalt a párt választási programjának és ideiglenes szervezeti szabályzatának kidolgozása mellett. A PB személyi összetételének megújítására azért is szükség volt, mert a testületben gyenge volt a szolidaritás, a kollektív szellem és elégtelen a kölcsönös informálás. — Grósz Károly, az MSZMP főtitkára a városi első titkárok bp-i értekezletén kijelenti, hogy az MSZMP-ben balról és jobbról egyaránt meg kell húzni a határokat, és meg kell válni azoktól, akik nem fogadják el a párt választási programját. A pártszakadással kapcsolatos találgatásokról a főtitkár úgy fogalmaz: egy felelősen politizáló pártnak nem érdeke a szakadás, de az egység mindenáron való fenntartása ugyancsak széteséshez vezethet.

Németh Miklós, az Mt elnöke interjút ad a Magyar Hírlap c. hivatalos kormánylapnak. A kormányfő bejelenti: jelentősen átalakítja kormányát. április 26. Elismeri, hogy a vezetés kapkod, többször rögtönzésre kényszerül, tagjai között pedig hiányzik a szükséges szemléleti összhang. április 16. Csapnivalóan rossznak nevezi a szigorúbb vámszabályok bevezetési módját, de hozzáteszi, az új rendelkezésre mindenképpen szükség volt, különben teljesen kimerültek volna Mo deviza-tartalékai. Bejelenti, hogy kezdeményezte az autópálya-használati dij rendszerének felülvizsgálatát. április 20.

A HNF OT ideiglenes vezetőséget választ; ügyvezető elnök Kukorelli István, elnök-főtitkár Huszár István. október 15.

A MDF válságkormány létrehozását javasolja.
Az MNB 6%-kal leértékeli a forintot.
Az oldal tetejére április 15.

Kecskeméten „Reform-műhely” címmel országos tanácskozást tartanak, az MSZMP reform-köreinek első találkozójával egybekötve. A rendezvényen az MSZMP PB kilenc tagja közül öten vannak jelen. Vitaindító előadást tart Nyers Rezső és Pozsgay Imre, mindketten a PB tagjai, államminiszterek. A résztvevők többsége előrehozott pártkongresszust tart szükségesnek, és élesen bírálja a pártvezetést és a kormányt. Határozat nem születik.

Megalakul a Phralipe (Testvériség) Független Cigányszervezet. április 28. Vezetője Osztojkán Bála.

Emeli tarifáját a Fővárosi Autótaxi Vállalat. Az utasoknak kilométerenként 10 Ft-ot kell fizetniük.
Az oldal tetejére április 16.
Grósz Károly, az MSZMP főtitkára hivatalos baráti látogatásra Bulgáriába érkezik. — Grósz Todor Zsivkovval, a BKP KB első titkárával, az Államtanács elnökével tárgyal.

Bp-en megtartják az SZDSZ közgyűlésének második fordulóját. A küldöttek elfogadják „A rendszerváltás programját”, az ún. Kék könyvet. A küldöttek válságkezelő, az MSZMP és az alternatív szervezetek vezetőitől független szakértői kormány létrehozását sürgetik, és nyilatkozatban szorgalmazzák Mo semlegességének deklarálását. Leszögezik: az SZDSZ célja Mo függetlensége, hosszú távon a VSZ-ből való kilépés.

Az MSZMP reformkörei nyilatkozatban bírálják a kormányt és a pártvezetést: a kormányt alkalmatlannak tartják a kormányzásra, a pártról pedig azt állítják, hogy mostani politikája miatt méltatlan a hatalom gyakorlására. — Hasonló tartalmú dokumentumot tesz közzé az Értelmiségi Fiatalok Szövetsége. — Németh Miklós, az Mt elnöke visszautasítja a kormányát érő bírálatokat.

Megalakul a Magyar Zsidó Ifjúsági Egyesület. Elnöke Fröhlich Róbert rabbi.
Az oldal tetejére április 17.

Ülést tart az MSZMP KEB. A testület érvényteleníti a Bihari Mihályt, Bíró Zoltánt, Király Zoltánt és Lengyel Lászlót kizáró korábbi határozatot; az indokolás szerint az egy évvel korábbi döntés felülvizsgálatára azért ke­rült sor, mert az eltelt időben korszakos jelen­tőségű változások történtek a politikai közélet­ben és a politikai rendszerben. Az érintettek nem lépnek vissza a pártba. — A KEB új elnöke Lukács János.

A SZOT Elnöksége úgy dönt, hogy a lakosságot sújtó legújabb intézkedések miatt felülvizsgálja a kormánnyal kötött korábbi megállapodásait. A vezető testület csak egy összetételében jelentősen megújult kormánnyal lát lehetőséget érdemi tárgyalásokra.
A KIOSZ Személy- És Teherfuvarozók Országos Szakmai Tagozata tiltakozó demonstrációt szervez Bp-en az autópálya-használati díj tervezett bevezetése ellen. A miniszterelnöknek címzett petíciót adnak át az Országháznál.

Az MTV „Panoráma” c. műsora közli Sugár András Alexander Dubčekkel készített beszélgetését az 1968–1969-es csehszlovákiai eseményekről. — 1969-es félreállítása óta Dubček első ízben szólalhat meg valamelyik szocialista ország tömegtájékoztatási eszközében. április 19.

Hévízen a tó megmentése érdekében több ezer tüntető követeli, hogy a kormány hozzon azonnali, egyértelmű és határozott döntést a bauxitbányászat során folytatott karsztvízkiemelés leállításáról.
Lengyelországban, hat évi illegalitás után, hivatalosan is bejegyzik a Szolidaritás Szakszervezeti Szövetséget. — Az USA nyolcpontos gazdasági segélycsomagot jelent be Lengyelország számára.
Az oldal tetejére április 18.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára szerint ellentétes a KB előző heti határozatával a kecskeméti Reform-műhely azon javaslata, hogy az MSZMP reformkörei horizontális kapcsolatokat alakítsanak ki. Grósz a Nsz-ban kijelenti: gyengítené a párt befolyását a szervezett frakciók létrejötte és működése.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára és Németh Miklós kormányfő Bp-en megbeszélést folytat Jichak Samir izraeli miniszterelnökkel. A felek megerősítik, hogy kölcsönös a készség a két ország kap-csolatainak fejlesztésére. szeptember 18.

Lemond tisztségéről Gazsó Ferenc művelődési miniszterhelyettes.
Az ország 260 takarékszövetkezete létrehozza a kereskedelmi banki jogosítvánnyal rendelkező Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-t.
A BM közleményben határolja el magát azon cselekedetektől, amelyek kapcsán egyszerre két per is kezdődött hivatali hatalmukkal visszaélő rendőrök ellen.
Az oldal tetejére április 19.

Az MSZMP PB javasolja a KB-nek, hogy a párt mondjon le káderhatásköréről a nem párttisztségek esetében. A testület szerint az élet túlhaladta a hagyományos értelemben vett demokratikus centralizmust, ezért ez a kifejezés az ideiglenes szervezeti szabályzat tervezetében már nem szerepel.

Az EKA résztvevői bp-i ülésükön elhatározzák, hogy megkezdik a tárgyalásokat az MSZMP-vel. A Kerekasztal kétoldalú megbeszéléseket szorgalmaz a demokratikus átmenettel kapcsolatos jogszabályokról és a képviselőválasztások időpontjáról. Javasolják, hogy a tárgyalások előtt mind az MSZMP, mind az EKA tegyen hivatalos nyilatkozatot az alkotmányosság be­tartásáról. Az előkészítő megbeszélések lefolytatásával Sólyom Lászlót és Tölgyessy Pétert bízzák meg.

A csehszlovák Külügyminisztérium a prágai magyar nagykövetség, Štefan Murín szlovák miniszterelnök-helyettes Tóth József pozsonyi magyar főkonzul előtt tiltakozik az április 17-én sugárzott Dubček-interjú miatt, amelyet csehszlovák részről a CSKP és az MSZMP, valamint a két ország közötti barátsággal és együttműködéssel ellentétes cselekedetnek és Csehszlovákia belügyeibe való beavatkozásnak minősítenek. Ugyancsak bírálják a Panorámának a szlovákiai magyarság helyzetéről sugárzott április 3-ai és 10-ei adását is. április 25.

Az MNB 150 millió dolláros hitelt vesz fel egy nemzetközi bankkonzorciumtól, 8 éves futamidővel.
Az oldal tetejére április 20.

Az MSZMP hivatalosan közli: megvizsgálják az EKA tárgyalási ajánlatát.

Ülést tart az Mt. — A kormány felkéri a belügymi­nisztert, hogy a Nagy Imre-per iratait adja át a legfőbb ügyésznek, és kezdődjék meg az ítélet törvényességének felülvizsgálata. április 28. — Az Mt javasolja az Ogy-nek a Sztálin emlékének megörökítéséről szóló 1953: I. tc. hatályon kívül helyezését. — A kormány a tiltakozások hatására visszavonja az autópálya-használati díj bevezetéséről hozott korábbi határozatát, továbbá a SZOT-tal esedékes tárgyalásokig elhalasztja a háztartási energiahor­dozók árának, valamint a víz- és a csatornahasználati díjak terve­zett emelését. — Az Mt úgy dönt, hogy egy éven belül le kell állítani a Hévízi-tavat veszélyeztető nyirádi (Veszprém m.) bauxitbányát.

A Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatója kijelenti: nem ért egyet a nyírádi bauxitbánya leállításáról hozott kormánydöntéssel. április 21.

Első fokon 6 hónaptól 1 évig terjedő, katonai fogdában letöltendő elzárásra ítélik azt a négy bp-i rendőrt, akik 1888. október 23-ára virradó éjszaka egy kispesti lakásban, csendháborítás miatt kivonulva, durván bántalmaztak két nőt és két férfit.
Megalakul az Eötvös József Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság. Vezetője Rácz Gyöngyi.

Bemutatják Tímár Péter Mielőtt befejezi röptét a denevér… c. filmjét.

Az oldal tetejére április 21.

Megkezdődik a KISZ XII. kongresszusa. április 22.

Bejelenti lemondását Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. május 10.

A KNEB gépkocsi-kiutalásokkal kapcsolatos vizsgálata megállapítja: miközben évről évre nő a kielégítetlen igénylők tábora (1988-ban 361 ezren álltak sorba), egyre több új kocsi talál gazdára a külön keretekből (a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosai és leszármazottaik, a közéleti szervezetek igényei stb.).
Ülést tart a Magyarok Világszövetsége. Pozsgay Imre államminiszter kijelenti, hogy a kormány a jövőben nem fogja hatalmi eszközökkel megakadályozni, hogy külföldön telepedjenek le azok, akik ott látnak garanciát boldogulásukra.

Az ÁBMH tájékoztatása szerint a bérek az év első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest 12–15%-kal nőttek, ami erősítheti az amúgy is magas inflációt.

A nyírádi bauxitbánya dolgozói Bp-en levelet adnak át Németh Miklós kormányfőnek és Nagy Sándornak, a SZOT főtitkárának. A bányászok követelik, hogy a kormány adjon garanciákat a dolgozók anyagi és szociális helyzetének biztosítására. április 29.

Megjelenik az MTI nemzetközi sajtóból válogató Világújság c. kiadványának első próbaszáma az újságosstandokon.

Az oldal tetejére április 22.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára felszólal a KISZ XII. kongresszusán. A főtitkár szerint az MSZMP-nek kétfrontos har­cot kell vállalnia, hogy reformpárttá alakuljon. Megerősíti, hogy a párt átmenetileg defenzívába került, szellemileg, politikallag és szervezetileg megosztott, ezért most újra rendezi sorait. Grósz kijelenti: elkerülhetetlennek látszik a gazdasági szükségállapot bevezetése [mint később kiderült, ezen nem a demokratizálás lassítását, hanem a kormány gazdasági döntéshozatali jogkörének bővítését értette]. Grósz szerint értékelésével Németh Miklós kormányfő is egyetértett, de az MSZMP PB ülésén leszavazták őket. [Németh Miklós ezt követően felhívja az MTV Híradójának szerkesztőségét, és kijelenti: az ülésen a javaslat ellen szavazott.] — A kongresszus úgy dönt: megszűnik a KISZ. Utódszerve a szövetségi alapon működő Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ). április 23.

Az állam elleni bűncselekmények tényállásainak sürgős felülvizsgálatát, a büntetőjogi szabályozás reformját szorgalmazzák a Független Jogász Fórum eszmecseréjén, ahol abban is egyetértenek, hogy állam elleni bűncselekmény címén senkit ne lehessen halálra ítélni.
Közzéteszik az MDF egészségügyi reformtervezetét, amely szerint meg kell teremteni az általános, egyéni kötelező biztosítási rendszeren alapuló ellátást, s a lakossági biztosítási rendszer mellett az egészségügyi ellátást az államnak és a biztosítóknak együttesen kell finanszírozniuk.
A Duna Kör közgyűlése állásfoglalást fogad el, melyben leszögezik: ha folytatódik az osztrák részvétel a „Duna tönkretételében”, és felépül a nagymarosi vízlépcső, a Duna Kör ellenezni fogja a szoros kapcsolatok ápolását Ausztriával más területeken.
Az oldal tetejére április 23.

A KISZ jogutódaként megalakult DEMISZ, Gyurcsány Ferenccel szemben, Nagy Imrét választja elnökké. november 13.

Az oldal tetejére április 24.

Az Mt a mo-i nemzetiségek jogainak érvényesítését szolgáló állami feladatok összehangolása, valamint az ország határain kívül élő magyarság helyzetének figyelemmel kísérése és a velük való kapcsolattartás feladatainak meghatározása céljából, tanácsadó és véleményező testületként, Nemzetiségi Kollégiumot hoz létre. október 11. Elnöke Pozsgay Imre államminiszter, tagjai között található többek között a felvidéki származású Vigh Károly.

Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár nemzetközi sajtóértekezletén kijelenti: Mo-on társadalmi, politikai és ideológiai értelemben egyaránt érdemi fordulat megy végbe.
Bp-en ülésezik a Magyar-Szovjet Közgazdasági Bizottság. Magyar vélemény szerint már két év múlva át lehetne térni a konvertibilis valutában való elszámolásra a kereskedelemben.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Thorvald Stoltenberg norvég külügyminiszter. — Stoltenberg tárgyal Várkonyi Péter külügyminiszterrel; fogadja őt Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, valamint Straub F. Brunó, az ET elnöke.

Az oldal tetejére április 25.

A közép-európai haderőcsökkentés keretében megkezdődik a Mo-on állomásozó szovjet csapatok részleges kivonása. Elsőként a kiskunhalasi 13. harckocsizó gárdahadosztály hagyja el az országot. 1990. január 13.

Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter, az angliai magyar kulturális rendezvénysorozat keretében Nagy-Britanniába utazik. — Pozsgay megbeszélést folytat Sir Geoffrey Howe külügyminiszterrel, és fogadja őt Margaret Thatcher miniszterelnök. Tárgyalásai befejeztével Pozsgay interjút ad a brit televíziónak.

Vlastimil Ehrenberger bp-i csehszlovák nagykövet kormánya nevében Nyers Rezső állam-miniszternél tiltakozik a Panoráma c. televíziós műsor Dubček-interjúja miatt. A nagykövet által átadott emlékeztető szerint az eljárás ellentmond „a kölcsönös megértés és a szoros testvéri együttműködés szellemének”, s reményét fejezi ki, hogy az interjú további részeinek sugárzására nem kerül sor. április 26.

Bp-re érkezik Pentti Vaannanen, a Szocialista Internacionálé főtitkára. — Vaannanen, Willy Brandt, a Szocialista Internacionálé elnöke nevében, Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának átadja az MSZMP részére szóló meghívást a Szocialista Internacionálé stockholmi kongresszusára.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Felix Pons, a spanyol képviselőház elnöke. — Pons tárgyal Szűrös Mátyással, az Ogy elnökével, és fogadja őt Grósz Károly, az MSZMP főtitkára.
Az oldal tetejére április 26.

Németh Miklós miniszterelnök beterjeszti kormányátalakítási javaslatait az ET-nek. április 28. A kormányfő külügyminiszternek Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkárt, pénzügyminiszternek Békesi László pénzügyminiszter-helyettest, ipari miniszternek Horváth Ferenc ipari minisztériumi államtitkárt, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek Hütter Csaba szécsényi tsz-elnököt, művelődési miniszternek Glatz Ferencet, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóját, az OTh elnökének pedig Kemenes Ernőt, a Hivatal államtitkárát javasolja.

Veszprém megyébe látogat Grósz Károly, az MSZMP főtitkára. Grósz kijelenti: nem ellenzi, hogy már 1990 előtt megtartsák a parlamenti választásokat.

A kormány a koncepciós büntetőügyek felülvizsgálatára büntetőjogászokból és történészekből álló bizottságot hoz létre; társelnök Zinner Tibor történész és Földvári József büntetőjogász.

A Művelődési Minisztérium közöli, hogy mindaddig nem tervezik az orosz nyelv a kötelező oktatásának eltörlését, amíg az iskolákban ennek felváltásához nem biztosítottak a feltételek, de ahol megoldott a másik idegen nyelv tanítása, engedélyezik az orosz fakultatívvá tételét.

Az országban először adnak át cigány népfőiskolai diplomákat Alsószentmártonban (Baranya megye).

Franciaországba látogat Beck Tamás kereskedelmi miniszter. Beck megerősíti, hogy külföldi befektetők számára eladó 50 magyar vállalat.

Bejelentik, hogy HatárSzél címmel negyven év után újra független újság indul Szabolcs-Szatmár megyében.

Az MTV „Panoráma” c. műsora, a csehszlovák tiltakozás ellenére, közli az Alexander Dubčekkel készített interjú második részét is.

Az oldal tetejére április 27.
A Mt úgy dönt, hogy az Ogy elé terjeszti a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvényjavaslatot.
Ülősztrájkot szervez a BM elé a Fidesz választmánya, tiltakozva a rendőri túlkapások ellen, követelve Horváth István belügyminiszter lemondását és a BM feletti közvetlen MSZMP-irányítás megszüntetését.

Újabb hitelek felvételéről tárgyal az NSZK-ban Bartha Ferenc, az MNB elnöke. Bartha beje­lenti, hogy megállapodott egy 55%-ban magyar tulajdonú, majna-frankfurti székhelyű közös bank létre-hozásáról.

Az oldal tetejére április 28.

Az ET elfogadja Németh Miklós kormányfő előterjesztését a kormány átalakításáról. május 10. — Az államfői testület június 3-ára tűzi ki a szavazást Dauda Sándor bp-i ogy-i képviselő vissza-hívásáról.

Az MSZMP KB mellett működő Művelődéspolitikai Munkaközösség elhibázottnak minősíti az MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközösségének 1973. márciusi, „néhány társadalomtudós antimarxista nézeteiről” szóló állásfoglalását, és elhatárolja magát tőle.* május 3.

A BM átadja a Nagy Imre-per iratait a legfőbb ügyésznek, aki kijelenti, hogy a jogi elemzés várhatóan hosszú ideig tart.
Az MDF kiskunfélegyházi szervezete követeli, hogy mondjon le mandátumáról Korom Mihály ogy-i képviselő.

Megalakul a Cigány Ifjúsági Szövetség. június 3.

Pécsett Roger Schütz, a taizéi ökumenikus monasztikus közösség perjele vezetésével négynapos ifjúsági találkozó kezdődik. A rendezvényen 20 ezer magyar és külföldi fiatal vesz részt.

Törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánítják a Mo-i Új Apostoli Egyházat.
Az oldal tetejére április 29.

A Függetlenségi Párt kezdeményezésére Nemzeti Megbékélési és Elszámoltatási Bizottság alakul.* A testület elemezni kívánja Mo nemzetközi szerződéseit, a külföldről felvett hitelek felhasználásának módját, a nagyberuházásokat, valamint a hibás döntésekért felelős állami és társadalmi vezetők vagyonát.

Az MSZMP Tolna megyei értekezlete javasolja, hogy még ez évben hívják össze az MSZMP kong-resszusát. május 6.

Németh Miklós kormányfő megerősíti, hogy a nyirádi bauxitbányát 1990. június 30-áig be kell zárni.
Megkezdi adását az ország első, a Magyar Rádiótól független regionális stúdiója, a Rádió Juventus Balaton. — Ugyanezen a napon Pécsett megkezdi sugárzását az ország első reggeli televíziója.

Életének 88. évében meghal Ijjas József pápai trónálló, v. kalocsai érsek.

Az oldal tetejére április 30.
Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke Orosházán (Békés m.) egy nagygyűlésen kijelenti, hogy a mostani országgyűlésnek kell jóváhagynia az új választójogi és a párttörvényt. Szűrös szerint célszerű lenne esetleg előrehozni a parlamenti választásokat, mert az MSZMP-nek és a többi pártnak az össznemzeti célok érdekében megbékélésre kell törekedniük.

Nyugállományba vonul Miklós Imre államtitkár, az ÁEH elnöke. Utóda, elnökhelyettesi rangban, Sarkadi Nagy Barna. május 2.

A BZSBT az Ogy-hez intézett nyílt levelében azzal vádolja a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, hogy évtizedek óta tartó környezetromboló programot valósít még a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer felépítésével.