1988
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Berecz János, az MSZMP KB titkára beszédet mond Nádudvaron (Hajdú-Bihar m.) Berecz szerint az MSZMP-nek nem hatalmi, hanem ideológai-politikai eszközökkel kell érvényesítenie vezető szerepét.
A PM bejelenti: az év elején bevezetett személyijövedelemadó-rendszer működőképes, átfogó módosítására nincs szükség.

Megkezdődik az amerikai Pershing–2 típusú rakéták kivonása az NSZK területéről.

Az oldal tetejére szeptember 2.
Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága úgy dönt, összehívják a megyei pártértekezletet. Előzőleg 25 vállalati párttitkár levélben sürgette a tanácskozás megrendezését.
Pozsgay Imre államminiszter kijelenti: az új hazai egyesületek megítélésében a politikának toleranciát kell tanúsítania, a tanácsoknak pedig meg kell szabadulniuk az ilyen ügyek kezelésében megmutatkozó bürokratizmustól.

Háromnapos nemzetközi környezetvédelmi konferencia kezdődik Bp-en a dunai duzzasztógátakról a Duna Kör, a World Life Fund for Nature és az International Rivers Network rendezésében. A résztvevők a bős–nagymarosi munkálatok haladéktalan felfüggesztését sürgetik. szeptember 10.

Az ET Vujisics Dusán protoierejt, a mo-i szerb ortodox egyház püspöki vikáriusát 85. születés-napja és papi szolgálata 60. évfordulóján a Magyar Népköztársaság Csillagrendjével tünteti ki.

Az oldal tetejére szeptember 3.

Megrendezik a második lakiteleki találkozót. Hivatalosan is megalakul az MDF mint demokratikus szellemi-politikai mozgalom és független társadalmi szervezet. szeptember 4. Kinyilvánítják, hogy az alkotmányos rend tiszteletben tartásával kívánnak működni. Bár Németh Zsolt a pártalakítás szükségességéről beszél, az MDF egyelőre nem kíván párttá alakulni.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Berecz János, az MSZMP PB tagja bejelenti: az MSZMP kapcsolatokat alakított ki az MDF-fel. Berecz szerint az MDF zömmel olyan írókat tömörít, akik kevesellték azt a lehetőséget, amelyet az Írószövetség nyújtott nekik az ország ügyeinek intézésében.

Zevulun Hammer izraeli vallásügyi miniszter meghívására Tel-Avivba érkezik Miklós Imre államtitkár, az ÁEH elnöke. — Miklós a mo-i zsinagógák felújításáról tárgyal. Fogadja őt Jichak Samir miniszterelnök és Simon Peresz külügyminiszter.

Az oldal tetejére szeptember 5.

Miskolcon másfél évi börtönre ítélik Kristály Gyula ózdi rokkant szakmunkást, mert házilag készített röpcédulákon keményen bírálta az ország vezető politikusait.

Moszkvában megkezdődik Jurij Csurbanov, a néhai Leonyid Brezsnyev pártfőtitkár veje és társai nagyszabású korrupciós pere.
Az oldal tetejére szeptember 6.

Az MSZMP PB úgy határoz, hogy ad hoc bizottságokat kell létrehozni a szocializmus fejlődésével összefüggő ideológiai kérdések tanulmányozására.

Megalakul a Mozgókép Demokratikus Szakszervezet.
Nemzetközi rockkoncertet rendeznek Bp-en az emberi jogokért.

A temesvári ref. egyházmegye lelkészi közössége folyamodványában felszólítja a két romániai egyházkerület igazgatótanácsait és a zsinatot, hogy alakítsák ki álláspontjukat a falurombolással kapcsolatban. 1989. március 16. Romániában ez az egyetlen szervezett tiltakozás a terv ellen.

Az oldal tetejére szeptember 7.

A kormány javasolja, hogy kapjanak közkegyelmet az 1956-os események kapcsán elítéltek. — A kormány megállapítja, hogy a jelenlegi helyzetben meg kell építeni a bős–nagymarosi vízlépcsőt, de ha egy esetleges népszavazás másképpen dönt, az Mt aláveti magát a döntésnek. szeptember 20. Az Mt felkéri az MTA-t, hozzon létre ad hoc bizottságot a beruházás véleményezésére. szeptember 15.

Az oldal tetejére szeptember 8.
Grósz Károly, az MSZMP KB főtitkára, miniszterelnök kétnapos látogatásra az NDK-ba utazik.
Az MNB újabb kötvényeket bocsát ki, 200 millió márka értékben.

Kovács László külügyminiszter-helyettes Milánóban, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának évfordulóján rendezett konferencián bejelenti: Mo csatlakozni kíván az ENSZ Polgári és Politikai Egyezségokmányának jegyzőkönyvéhez.

Az oldal tetejére szeptember 10.
Az országban elsőként Debrecenben tartanak városi pártértekezletet. A küldöttek új pártbizottságot és tisztségviselőket választanak.
Az igazságügyi tárca gyorsítani kívánja az alkotmány koncepciójának kidolgozását, annak érdekében, hogy az alaptörvény összhangban legyen a készülő egyesülési és gyülekezési törvénnyel.

Az MDF Esztergomban vitafórumot rendez a nagymarosi vízlépcsőről. szeptember 12. — A résztvevők levelet intéznek az ogy-i képviselőkhöz, és kérik, támogassák a vízlépcső építésének felfüggesztését, a tervet pedig független szakértők vizsgálják felül.

Bemutatják Szomjas György Mr. Universe c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 12.
Németh Miklós, az MSZMP KB titkára kijelenti: a magyar gazdasági program sarkalatos pontja a tulajdonviszonyok átalakítása. Ennek lényege a társadalmi tulajdon működőképes formáinak kifejlesztése, a magán- és az egyéni tulajdon egyenjogúságának megteremtése.

Pozsgay Imre államminiszter fogadja a Fidesz képviselőit. — Pozsgay kijelenti, hogy az alternatív szervezetek és az MSZMP közötti esetleges tárgyalások során az ellenzéki szervezetek két területen ne várjanak kompromisszumot: az egyik kérdéscsoport 1956 és Nagy Imre, a másik pedig a szövetségi kapcsolatok kérdése.

Bp-en az Országház előtt tüntetést rendeznek a bős–nagymarosi vízlépcső építése ellen; a megmozduláson  mintegy húszezren vesznek részt. — A tüntetők Grósz Károlynak és Straub F. Brúnónak címzett petíciót adnak át, hangsúlyozva: a vita demokratikus rendezése egy megújuló politikai konszenzus alapja lehet. szeptember 20. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága dokumentumban tiltakozik a vízlépcsőrendszer építése ellen.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Steingrimur Jermannsson izlandi külügyminiszter.
Az oldal tetejére szeptember 13.

Grósz Károly levélben javasolja az ENSZ-nek, hogy a nemzeti kisebbségek védelmét és a nemzeti kultúrák megőrzésének jogát is foglalják nemzetközi szerződésbe, mivel az emberi jogok dekla-rációja nem rögzíti külön ezeket a jogokat.

Mo és a Koreai Köztársaság (Dél-Korea) képviselői megállapodást írnak alá, hogy kölcsönösen állandó képviseleti irodát nyitnak Szöulban és Bp-en. szeptember 17. december 6.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Abdel-Aziz ed-Dali, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztere.
Az oldal tetejére szeptember 14.

Tizenkét magyar nemzetiségű román állampolgár menekül a Magyar Népköztársaság szófiai nagykövetségére. Hosszas diplomáciai huzavona után a menekültek az osztrák légitársaság gépén, Bécsen keresztül, Bp-re érkeznek. 1989. február 17. — Ebben az évben közel tízezer magyar nemzetiségű román állampolgár marad útlevéllel Mo-on vagy szökik át  ide a „zöldhatáron”.

Magánlátogatásra Bp-re érkezik Jichak Samir izraeli miniszterelnök. — Samir találkozik Marjai József miniszterelnök-helyettessel és Várkonyi Péter külügyminiszterrel. szeptember 15.

Az oldal tetejére szeptember 15.

Megjelenik az Új Márciusi Front felhívása a társadalmi megújulás szellemi megalapozására. — A tavasszal megalakult ÚMF (1989. június 10.) az 1938-as Márciusi Front baloldali népfrontos törekvéseit vallja magáénak. Az ÚMF elnöke Ujhelyi Szilárd, titkára Vitányi Iván.

Grósz Károly, az Mt elnöke a közel-keleti válságról és a kétoldalú kapcsolatokról (1989. április 18.) tárgyal Jichak Samir izraeli kormányfővel.

Az MTA bizottságot állít fel a nagymarosi duzzasztómű várható hatásainak vizsgálatára.
Az oldal tetejére szeptember 16.
Fejti György, az MSZMP KB titkára úgy véli, a pluralizmust az egypártrendszer viszonyai között is meg lehet valósítani.

Megalakul a Recski Szövetség, a volt munkatábor rabjainak érdekvédelmi szövetsége.

Marosán György kormányszóvivő bejelenti: a kormány nem kíván népszavazást tartani a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről, de hibának nevezi, hogy korábban nem tájékoztatták kellő részletességgel a közvéleményt.
Bp-re érkezik Sam Nujoma, a Délnyugat-afrikai Népi Szervezet elnöke. — Nujoma tárgyal Szűrös Mátyással, az MSZMP KB titkárával; fogadja őt Kádár János, az MSZMP elnöke.
Az Országos Széchényi Könyvtárban feloldják a tilalmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagyközönség elől.
Az oldal tetejére szeptember 17.

Straub F. Brúnó, az ET elnöke szerint hosszabb távon fontolóra kell venni a többpártrendszer bevezetését Mo-on. — Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter szerint politikai döntés szükséges az MSZMP és az esetleg megalakuló többi párt tevékenységét szabályozó törvény megalkotásához, valamint ahhoz is, hogy nyilvánosságra hozzák-e az 1945 utáni koncepciós perek anyagait.

Balatonszárszón kétnapos konferencia kezdődik a „magyar sorskérdésekről”.

Nagymaroson tüntetést rendeznek a vízlépcső építése ellen.

A Koreai Munkapárt központi lapja éles hangú cikkben bírálja, hogy Mo és Dél-Korea kölcsönösen állandó képviseletet létesít egymás fővárosában.

Szöulban megkezdődnek a XXIV. Nyári Olimpiai Játékok. október 2.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter azzal érvel a bős–nagymarosi vízlépcső mellett, hogy az építkezés leállítása költségesebb lenne, mint a befejezés. szeptember 29.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára Romániába látogat. szeptember 22. — Szűrös tárgyal Ion Stoiannal, az RKP KB titkárával, és fogadja őt Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár.

Hivatalos baráti látogatásra Moszkvába érkezik Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi mi-niszter.

Három évtizedes emigráció után Bp-re látogat Faludy György költő.

Az oldal tetejére szeptember 21.

A kormány és a szakszervezetek vezetői egyeztető találkozót tartanak. A szakszervezetek elfogadhatatlannak ítélik az 1989-es népgazdasági tervet.

Püski Sándor könyvkiadó bejelenti, hogy a Szamuely (Lónyay) utcában megnyílt az Eötvös Köny-vesbolt.

Az oldal tetejére szeptember 22.

A kormány felállítja az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, hogy összehangolják az Mt, a szak-szervezetek, a Gazdasági Kamara, az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT által képviselt érdekeket.

Befejeződik Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára háromnapos romániai látogatása. A tárgyalások konkrét eredmény nélkül zárulnak. — A KB-titkár ellátogat Sepsiszentgyörgyre, ahol találkozik az utolsó magyar származású megyei első titkárral, Rab Istvánnal.

Bemutatják Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza Faludy György, költő c. filmjét. — Bemutatják Kézdi-Kovács Zsolt Kiáltás és kiáltás c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Hámori Csaba, az MSZMP PB tagja, a KISZ KB első titkára kijelenti: utópia a kommunista társadalom, mert az odavezető út nincsen kidolgozva, ráadásul az eddigi irány nem is oda vezet. Úgy véli, kezd megkopni az új pártvezetés iránti bizalom.

Az oldal tetejére szeptember 25.

12 erdélyi magyar menedékjogot kér a szófiai magyar nagykövetségen. Céljük, hogy Mo-ra juthas-sanak. 1989. február 17.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Marjai József miniszterelnök-helyettes, kereskedelmi miniszter Brüsszelben aláírja az Európai Közösségek és Mo kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodását.* december 1. — A 10 évre szóló szerződés Mo számára biztosítja a legnagyobb kedvezményes eljárást és megszabja, hogy az EK milyen ütemben számolja fel a Mo-gal szembeni mennyiségi korlátozásokat. Ugyanakkor nem ad kedvezményeket a magyar termékek számára az EK agrárpiacára való bejutáshoz.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Ülést tart az MSZMP KB. Bejelentik, hogy az utóbbi egy évben, 1957 óta először, csökkent a párt taglétszáma, mégpedig 73 ezer fővel.

Lengyelországban Zbigniew Messner helyett Mieczysław Rakowskit választják miniszterelnökké. 1989. július 29.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Megalakul a Bibó István Emlékbizottság.

Bp-en az MKKE Ráday utcai kollégiumában bejelentik a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) szervezésének megkezdését. 1989. február 11.

Egynapos tanítási bojkottot tartanak a JATE bölcsészkarán. A hallgatók a felsőoktatás átfogó reformját követelik.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Philipp Jenninger, a nyugatnémet Szövetségi Gyűlés elnöke.
Az oldal tetejére szeptember 29.

Bp-en mintegy 3000 egyetemista és főiskolás tüntet a bős–nagymarosi erőmű megépítése ellen. október 4.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Az ET elfogadja az 1988: 20. tvr.-t „1956. október 23. és 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek kegyelemben részesítéséről”. A kegyelem nem terjed ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetőleg köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el.

Az MSZMP Pest Megyei Bizottsága nem tartja indokoltnak megyei pártértekezlet összehívását.
6–11%-kal drágulnak a gázkonvektorok és -kandallók. A MALÉV, a korábbi forintleértékelésekre hivatkozva, átlagosan 10%-kal emeli jegyárait.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felkéri az Európa Parlamentet, hogy legközelebbi ülésén foglalkozzon a romániai „falurendezési” tervvel.

Kassán megkezdődik a Csemadok KB kétnapos ülése. — Kritikus hangvételű felszólalások sürgetik a magyar kisebbség oktatásügyi és kulturális problémáinak rendezését, a magyar pedagógus-képzés megoldását, a magyar iskolahálózat bővítését, a kétnyelvűség következetes alkalma-zásának biztosítását, a tömegtájékoztatási eszközökben a helységnevek magyar nyelvű használatát és a nemzetiségi alkotmánytörvény végrehajtási törvényeinek megalkotását.

E hónapban a Nagyvilág c. folyóirat közli George Orwell 1984 c. regényének egy fejezetét.