1988
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Az MDF Szegeden tanácskozást rendez Mo demográfiai helyzetéről.

A Szu LT rendkívüli ülésén az Elnökség elnökévé választják Mihail Gorbacsovot, az SZKP KB főtitkárát. 1989. május 25.

Az oldal tetejére október 2.

Bp-en összeül a Fidesz I. kongresszusa. A két lépcsőben tartott tanácskozás első fordulóján elfogadják a párt szervezeti és működési szabályzatát. november 19.

Az e napon befejeződő szöuli olimpián a magyar sportolók 11 arany-, 6 ezüst- és 6 bronzérmet nyernek.
Az oldal tetejére október 3.

Nagymarosnál az osztrák fővállakozó birtokba veszi a leendő duzzasztó építési területét.

Az oldal tetejére október 4.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület úgy foglal állást, hogy párttagok is beléphetnek olyan alternatív szervezetekbe, amelyek törvényesen működnek, elfogadják a szocialista társadalmi rendet és az ország nemzetközi elkötelezettségét.

Bp-en, a Duna-parton élőlánccal tiltakoznak a nagymarosi építkezés ellen. október 7.

Az oldal tetejére október 5.

Összeül az Ogy. október 6. A képviselők egyhangú szavazással elfogadják a társasági törvényt (1988: VI. tc.), amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 500 alkalmazottal, kizárólag magánszemélyek is részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot alapíthassanak. október 10. — A nyugalomba vonuló Marjai József helyett Beck Tamás lesz a kereskedelmi miniszter.

II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja Paskai László bíboros esztergomi érseket. október 6.

Chilében népszavazáson leszavazzák a juntát, és nem hosszabbítják meg Augusto Pinochet államfői megbízatását.
Az oldal tetejére október 6.

Az Ogy, a tervekkel ellentétben, nem szavaz a vállalkozási nyereségadóról szóló törvényről, mert a képviselők szerint nincsenek megbízható adatok a költségvetés hiányáról. Villányi Miklós pénzügyminiszter ígéretet tesz, hogy a tervezetet átdogozzák. A miniszter egyúttal közli: az államháztartás állapota rosszabb, mint azt a közvélemény hiszi. — Az Ogy ülése folytatódik. október 7.

Bemutatják Szabó István Hanussen c. filmjét.

Az oldal tetejére október 7.

Az Ogy, a széles körű tiltakozás ellenére, név szerinti szavazással (felállással) a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének folytatása mellett dönt. 1989. február 7.

Az oldal tetejére október 9.
A KISZ KB elfogadja a „Szocializmust, de másképp” c. programtervezetet, amely szerint nem lehet cél a kapitalizmus restaurációja.

Az OBt, több más békemozgalommal egyetértésben, azt javasolja, hogy 1989-től tegyék lehetővé az alternatív katonai szolgálatot.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Krisna Csandra Pant indiai honvédelmi miniszter.
Az oldal tetejére október 10.

Hatályba lép a társasági törvény.

Hűtlen kezelés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik a Hajdú-Bihar megyei KISZ-bizottság v. első titkárát és két munkatárását, mert közpénzekből csaknem 1 millió Ft értékben adtak ajándékokat országos, megyei és városi párt-, állami és KISZ-vezetőknek.

Ülést tart a CSKP KB. — Az új Elnökségébe nem választják be Lubomír Štrougal szövetségi és Peter Colotka szlovák miniszterelnököt. október 12.

Az oldal tetejére október 11.

Bács-Kiskun megyében és Békéscsabán összehívják a helyi pártértekezletet, noha a helyi párt-bizottság korábban ellenezte ezt.

Tel-Avivban magyar–izraeli idegenforgalmi megállapodást írnak alá.
Az oldal tetejére október 12.
A csepeli (Bp XXI. ker.) pártbizottság nem kíván pártértekezletet összehívni, mert az, úgymond, elterelné a fegyelmet a lényegi munkáról.

De facto újjáalakul a 40 éve feloszlatott Magyar Cserkészszövetség.

Nicolae Ceauşescu, az RKP főtitkára, köztársasági elnök felkeresi a bukaresti nemzetközi vásár magyar pavilonját. Ceauşescu úgy vélekedik, van lehetőség a két ország közötti meg-állapodásokban foglaltak megvalósítására, elsősorban gazdasági területen.

Hatnapos magánlátogatásra Mo-ra érkezik Ariel Saron izraeli ipari és kereskedelmi miniszter. — Saron találkozik Beck Tamás kereskedelmi, Berecz Frigyes ipari, Marjai József ny. kereskedelmi miniszterrel és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettessel.

Csehszlovákiában leváltják posztjáról Lubomír Štrougalt, aki 18 éven át volt az ország miniszter-elnöke.* Utóda Ladislav Adamec. 1989. december 7.

Az oldal tetejére október 13.
Egerben, Hatvanban és Szekszárdon városi pártértekezletet tartanak.

Befejeződnek Franz Vranitzky osztrák szövetségi kancellár négynapos moszkvai tárgyalásai. október 16.

Az oldal tetejére október 14.

Megtartja első ülését az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT). A KISZ, a Kisiparosok Országos Szövetsége (KIOSZ), a Kiskereskedők Országos Szövetsége (KISOSZ) és a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) sérelmezi, hogy kimaradt a testületből.

A BZSBT, a Fidesz, az MDF, az SZKH és a TIB képviselői felhívást adnak ki, amelyben közlik: október 23-án, a tüntetés egykori útvonalán, csendes felvonulást rendeznek; a tüntetés tervét bejelentik a rendőrségen.

A Duna Kör és más alternatív szervezetek hívei aláírásgyűjtő kampányt kezdenek annak érdekében, hogy tartsanak népszavazást Bős–Nagymaros ügyében.
Az oldal tetejére október 15.

Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes Lothar Späth baden-württembergi tartományi minisz-terelnök (NSZK) meghívására Stuttgartba érkezik.

Az oldal tetejére október 16.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik John Whitehead, az USA külügyminiszterének első helyettese. — Whitehead találkozik Berecz Jánossal és Szűrös Mátyással, az MSZMP KB titkáraival, Pozsgay Imre államminiszterrel, Várkonyi Péter külügy- és Villányi Miklós pénzügyminiszterrel; fogadja őt Grósz Károly, az Mt elnöke.

A Mo-i Unitárius Egyház püspökévé választják és beiktatják tisztébe Huszti János lelkészt. Az országos főgondnok továbbra is ifj. Bartók Béla.

Befejeződnek Ciriaco De Mita olasz miniszterelnök moszkvai tárgyalásai. október 24.

Az oldal tetejére október 17.
Prágában megkezdődik a VSZ honvédelmi miniszteri bizottságának ülése. Mo-ot Kárpáti Ferenc vezérezredes képviseli.

A stockholmi bizalomerősítő megállapodás alapján első ízben 12 tőkés és 6 szocialista ország katonai megfigyelői is jelen vannak a Dunántúlon folyó, 17 000 fős magyar–szovjet hadgyakor-laton.

Az oldal tetejére október 18.

Az MSZMP PB két tagja, Berecz János és Nyers Rezső szerint a magyar politikai vezetés nem a többpártrendszertől, hanem attól tart, hogy annak bevezetése nyomán anarchia keletkezik az országban.

Az oldal tetejére október 19.

A BRFK tudomásul veszi az öt szervezet október 23-ára tervezett tüntetésének bejelentését. október 21.

Bp utcáin megjelennek a lengyel Szolidaritás „Magyar Testvérek” kezdetű röplapjai, amelyek a kommunizmus elleni harcra szólítanak fel.

Átadják az M0-ás körgyűrű első, 3,5 km-es szakaszát. 1990. november 16.

Az oldal tetejére október 20.

Az MSZMP KB után, a szakszervezetek támogatásával, a kormány is arra az álláspontra jut, hogy a gazdaságpolitikai elképzelések közül 1989-ben a nagyobb megpróbáltatásokkal járó, de gyorsabb eredményt ígérő „A” variánst kell bevezetni. Az Mt szerint azonban az életszínvonal 1989-ben nem csökkenhet olyan mértékben, mint 1988-ban.

A Művelődési Minisztérium megszünteti a tudományos szocializmus oktatását a hazai egyetemeken és főiskolákon; helyette politikaelmélet néven új tantárgyat vezetnek be.

Bécsben a KGST és az EGK kapcsolataival foglakozó szeminárium kezdődik. Mo-ot Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja, Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes és Bartha Ferenc, az MNB elnöke képviseli.
Az Mt döntése szerint 1989-től egyszerűsítik az abortusz engedélyezését, de a duplájára emelik a terhesség-megszakításért fizetendő összeget.

Bemutatják Tarr Béla Kárhozat c. filmjét.

Az oldal tetejére október 21.

A BRFK betilt minden, október 23-ára tervezett megmozdulást. A szervezők ennek ellenére a demonstráció megtartása mellett döntenek. október 22.

Az oldal tetejére október 22.

Este az MDF a televízión keresztül felhívja tagjait, hogy maradjanak távol az október 23-ai utcai megmozdulásoktól. A BZSBT, a Fidesz, az SZKH és a TIB ezt követően kényszerűen visszalép a békés megemlékezés megtartásától. október 23.

Az oldal tetejére október 23.

A forradalom 32. évfordulóján az óriási rendőri készültség ellenére kisebb csoportok gyülekeznek a főváros különböző pontjain, a BME-nél, a Batthyány és a Bem téren, a Váci utcában és másutt. Az ellenzéki szervezetek tiltakozó levélben fordulnak Grósz Károly miniszterelnökhöz. — Este a Jurta Színházban több száz néző részvételével a TIB által szerkesztett dokumentumműsor keretében emlékeznek meg a forradalomról.

Az oldal tetejére október 24.

A keleti tömbön belül először Mo teszi lehetővé, hogy szükség esetén az ENSZ Emberi Jogi Bizott-sága az ország területén vizsgálatot folytasson.

Hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik Helmuth Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja. november 25. — A szovjetek szerint a „közös európai ház” épülőben van, s ez távlatilag elvezet Európa megosztottságának felszámolásához.

Az oldal tetejére október 25.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke hivatalos látogatásra Iránba érkezik. — Grósz tárgyal Mir Hoszein Musszavi miniszterelnökkel és Hasemi Rafszandzsani parlamenti elnökkel, és fogadja őt Ali Hamenei köztárasasági elnök.

Bejelentik, hogy 1989. január 1-jétől bevezetik a munkanélküli segélyt, mert a kormány 1989-ben 50-100 ezer munkanélkülivel számol.

Bp-en megnyílik a Koreai Köztársaság állandó képviselete.
Az oldal tetejére október 27.

A Határőrség Országos Parancsnoksága kezdeményezi, hogy a nyugati határon számolják fel a műszaki zárat. 1989. február 13.

Magyar–amerikai kerékpárgyártó vegyes vállalat alakul Csepelen.

Bemutatják Téglásy Ferenc Soha, sehol, senkinek c. filmjét.

Az oldal tetejére október 28.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke interjút ad a Magyar Hírlap c. napilapnak. Grósz kijelenti, hogy 1956-ban mindenekelőtt ellenforradalom volt, ezért emlékét jeles eseményként felidézni nem megengedhető. Hangsúlyozza, hogy nincs megelégedve a kormány munkájával, bár a stabilizációs program megvalósítása jól halad.

Bp-en megkezdődik a VSZ külügyminiszteri bizottságának ülése. Mo-ot Várkonyi Péter képviseli. — A minisztereket fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke.
Több mint 60 ezer pedagógus aláírással hitelesített állásfoglalásban kéri, hogy az Ogy tűzze napirendre az oktatásügy helyzetét.
Prágában Csehszlovákia megalakulásának 70. évfordulója alkalmából ismét több ezer főből álló tüntető tömeg sürgeti a politikai reformokat. A rendőrség a tüntetést vízágyúk bevetésével ezúttal is szétzavarja, csakúgy, mint a kisebb méretű pozsonyi és brünni megmozdulásokat.
Az oldal tetejére október 29.

Megalakul a Nyilvánosság Klub.

Az oldal tetejére október 30.

A világ 17 országának 28 városában tüntetnek azért, hogy írjanak ki népszavazást Mo-on Bős–Nagymaros ügyében. — Bp-en fáklyás felvonuláson tiltakoznak az építkezések ellen.

Az oldal tetejére október 31.

E hónapban a Kapu c. folyóirat közli a recski tábor volt foglyainak névsorát, és az 1956-os forradalom után elítéltek, kivégzettek, illetőleg a börtönökben meghaltak listáját.