1988
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Emelik az automata és a hagyományos mosógépek, a centrifugák árát, valamint a Patyolat-szolgál-tatások díjait.

Az oldal tetejére november 2.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület ismét a gyorsabb szerkezetváltoztatást célul tűző gazdaság-politikai koncepció mellett foglal állást. A közlemény szerint 1989-ben tovább csökken majd az életszínvonal.

Megjelenik a Hitel c. folyóirat első száma.

Az oldal tetejére november 3.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke hivatalos látogatásra Bécsbe érkezik. — Grósz tárgyal Franz Vranitzky szövetségi kancellárral, és fogadja őt Kurt Waldheim szövetségi elnök.

A Magyar Nemzet részleteket közöl Farkas Vladimír egykori áv. alezredesnek a szegedi egyetem bölcsészkarán tartott előadásából.

A HNF támogatásával megalakul a Mo-i Cigányok Demokratikus Szövetsége előkészítő bizottsága. 1989. január 16.

Szombathelyen üzembe helyezik az ország első, 100 ezer vonal kapacitású digitális telefon-központját.

Bemutatják Grunwalsky Ferenc Egy teljes nap c. filmjét.

Az oldal tetejére november 4.

Az MSZMP, a KISZ és a Munkásőrség a bp-i Köztársaság téren megemlékezik a pártház 1956 októberében elesett védőiről és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról. Barabás János, az MSZMP Bp-i Bizottságának titkára beszédében kijelenti, hogy az MSZMP 1956. decemberi határozata az „ellenforradalom okairól” ma is érvényes.

A kormány úgy dönt, hogy 4 év alatt 130 milliárd Ft-ról 40 milliárd Ft-ra csökkenti a vállalatok támogatásának összegét.
Nagy Sándor, a SZOT főtitkára kijelenti, hogy a szakszervezetek nem fogadják el az 1989-re tervezett reálbércsökkenést, illetve áremelést.

II. János Pál pápa Paskai László bíboros esztergomi érseknek írott levelében elfogja a mo-i látogatásra szóló meghívást. 1991. augusztus 16.

Az oldal tetejére november 5.

Vitaülést tart az ÚMF. A felszólalók a demokratikus szocializmus megteremtését, a parlamen-tarizmus szerepének növelését sürgetik.

Az MNB 75 millió svájci frank értékű kötvényt bocsát ki.
Megalakul a Demokratikus Gyógypedagógiai Szakszervezet.
Az oldal tetejére november 6.
Az oldal tetejére november 7.

Berecz János, az MSZMP KB titkára részvételével emlékülést tartanak a „forradalmi karhatalmi ezredek” 1956–57-es tevékenységéről.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Gianni De Michelis olasz miniszterelnök-helyettes. — De Michelist fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke.

Az oldal tetejére november 8.
Bécsben megkezdődik az európai biztonsági és együttműködési értekezlet utótalálkozója. Várkonyi Péter külügyminiszter e napon felszólal a tanácskozáson.

Az USA-ban, a demokrata párti Michael Dukakis ellenében, a republikánus párti George Bush hivatalban lévő alelnököt választják elnökké. 1992. november 3.

Az oldal tetejére november 9.

Baráti látogatásra Bp-re érkezik Alekszandr Jakovlev, az SZKP PB tagja, a KB titkára. — Jakovlev Berecz Jánossal és Szűrös Mátyással, az MSZMP KB titkáraival tárgyal; fogadja őt Kádár János, az MSZMP elnöke és Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke. — Jakovlev úgy vélekedik, hogy, a nemzeti sajátosságoknak megfelelően, a szocializmus viszonyai között is létezhet több-pártrendszer.

Az oldal tetejére november 10.

A kormány jóváhagyja az egyesülési és gyülekezési törvény tervezetét, amely politikai pártok alapítását is lehetővé teszi.

A kormány dönt az alternatív katonai szolgálat bevezetéséről.
Az oldal tetejére november 11.

Hámori Csabát az MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkárává választják. november 18.

Az ÁBMH azt javasolja, hogy csak egy éven át és csak azoknak folyósítsák a tervezett munkanélküli segélyt, akik már legalább két évet dolgoztak. — A szakszervezetek azt szorgalmazzák, hogy a járadék, állampolgári jogon, minden állástalannak járjon.
Megalakul a Münnich Ferenc Társaság.
Kétnapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lord Henry Plumb, az Európai Parlament elnöke. — Lord Plumb Stadinger Istvánnal, az Ogy elnökével tárgyal.

Debrecenben ünnepséget tartanak a Református Kollégium alapításának 450. évfordulóján.

Az oldal tetejére november 13.

Az SZKH utódszervezeteként megalakul a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ).

Zürichben meghal Doráti Antal karmester, 1974-től a londoni Royal Philharmonic Orchestra „örökös karnagya”, 1977-től a Detroiti Szimfonikus Zenekar vezetője.
Az oldal tetejére november 14.

Antall József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója a Budai Vigadóban az MDF párttá alakulásának szükségességéről beszél.

Győrfi Károlyt, Mo bukaresti nagykövetségének kereskedelmi tanácsosát a román rendőrség 6 órán át fogva tartja izgató röpcédulák osztogatásának vádjával. november 19.

Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár az NSZK-ba utazik. november 15.

Spanyolországot és Portugáliát fölveszik a Nyugat-európai Unióba.
Az oldal tetejére november 15.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület szerint szükséges, hogy az 1989-ben életbe lépő tájékoztatási törvény állampolgári jogként szabályozza a szólás- és sajtószabadságot.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke hivatalos látogatásra Spanyolországba utazik. — Grósz Felipe Gonzálezzel, a Szocialista Munkáspárt elnökével, miniszterelnökkel tárgyal; fogadja őt I. János Károly király.

Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár Hamburgban részt vesz az Észak-atlanti Tanács közgyűlésén, ahová a NATO felállása óta először hívták meg a VSZ egyik tagállamának hivatalos képviselőjét.

Bp-en, a hatósági tilalom ellenére, néhány alternatív csoport szervezésében 500-1000 ember tüntet a román nagykövetség közelében a brassói munkásfelkelés első évfordulóján. A rendőrség fegyveres erővel oszlatja szét a megmozdulást.

A Palesztin Nemzeti Tanács Algírban kikiáltja a független palesztin államot. A résztvevők elfogadják az ENSZ BT 242. és 338. sz., a közel-keleti rendezésről szóló határozatait.

Az oldal tetejére november 16.

Az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa szuverenitási nyilatkozatot ad ki, amelyben kimondják az észt törvények elsőbbségét a szovjet törvényekkel szemben.* november 18. — Ezzel gyakorlatilag megkezdődik a Szu felbomlása.

Az oldal tetejére november 17.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke hivatalos látogatásra Párizsba érkezik. — Grósz tárgyal François Mitterand köztársasági elnökkel és Michel Rocard miniszterelnökkel. Találkozik a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével, korábbi kormányfőkkel és a franciaországi magyar emigráció képviselőivel.

A Munka Törvénykönyvének tervezett módosítása ügyében éles vita támad a bérhatóság és a SZOT között.

Felavatják az újjáépített veszprémi Petőfi Színházat.
Az oldal tetejére november 18.

Székesfehérvárott megkezdődik a KISZ kétnapos országos értekezlete. — Úgy határoznak, hogy a továbbiakban az MSZMP ifjúsági szervezeteként, a párttal stratégiai szövetségben, de közvetlen pártirányítás nélkül kívánnak működni. — A kongresszus zárónapján Hámori Csaba helyett Nagy Imrét, az ELTE KISZ-bizottságának v. vezetőjét választják a KISZ KB első titkárává.

Bp-en, a Pilvax kávéházban a szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és a Pártay–Futó-féle csoport kezdeményezi az FKgP újjáalakítását. A párt elnökévé Pártay Tivadart, főtitkárává Futó Dezsőt választják.

Hivatalos látogatásra Portugáliába utazik Várkonyi Péter külügyminiszter.
Az MM Filmfőigazgatósága engedélyezi eddig „dobozban tartott” filmek bemutatását.

Háromszázezres tüntetést tartanak Rigában Lettország függetlensége kikiáltásának 70. év-fordulóján. 1989. január 18.

Az oldal tetejére november 19.

Kétnapos üléssel folytatódik a Fidesz első kongresszusa. A küldöttek a párt programjáról tár-gyalnak. — Az elfogadott program a jogállam megteremtését tűzi célul.

A román hatóságok kiutasítják az országból Győrfi Károlyt, a bukaresti magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosát.

Az oldal tetejére november 20.

Megalakul a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike).

Az oldal tetejére november 21.
Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes bejelenti, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt emelni kell a vállalati adókat.

Bp-en tárgyal Dante Fascell, az USA Képviselőháza külügyi bizottságának elnöke. — A magyar fél hangsúlyozza, kedvező lenne, ha az USA hosszabb időre alkalmazná Mo-gal szemben a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény gyakorlatát.

Az oldal tetejére november 23.

Pozsgay Imre államiniszter nyilatkozata szerint a többpártrendszer kialakítása elsősorban a tár-sadalom akaratán és nem a kormányon múlik.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára kijelenti: bizonyos szempontból nem csak a sztálinizmus, hanem az egész hagyományos szocialista modell (a demokrácia kikapcsolása és a piaci önszerveződés megakadályozása) csődbe jutott.
Országszerte nyilvános demonstrációkat rendeznek az egyetemeken és a főiskolákon, követelve a felsőoktatás anyagi és tárgyi feltételeinek javítását, az intézmények önkormányzatát és a tanszabadságot.
Az oldal tetejére november 24.

Összeül az Ogy. Grósz Károly lemond kormányfői tisztéről. Az Ogy Németh Miklóst, az MSZMP PB tagját, a KB gazdaságpolitikai titkárát választja az Mt elnökévé. 1990. május 23. A kormány tagjai: az Mt elnökhelyettese Medgyessy Péter; államminiszter Nyers Rezső, Pozsgay Imre; belügy Horváth István (1990. január 23.); külügy Várkonyi Péter (1989. május 10.); pénzügy Villányi Miklós (1989. május 10.); igazságügy Kulcsár Kálmán; honvédelem Kárpáti Ferenc; ipar Berecz Frigyes (1989. május 10.); kereskedelem Beck Tamás; mezőgazdaság és élelmezésügy Váncsa Jenő (1989. május 10.); szociális és egészségügy Csehák Judit; művelődés Czibere Tibor (1989. május 10.); környezetvédelem és vízgazdálkodás Maróthy László (1989. november 21.); építésügy és városfejlesztés Somogyi László (1989. január 1.); közlekedés Urbán Lajos (1989. január 1.). Az OTh elnöke Kemenes Ernő. — Az Ogy elfogadja a politikai intézményrendszer korszerűsítésének programját. A képviselők elfogadják a gazdaságfejlesztés radikálisabb tervét; a vállalkozási nyereségadó mértékét, a kormány által javasolt 55% helyett, 50%-ban állapítják meg. Az OTh elnöke az 1988. évinél alacsonyabb lakossági terheket ígér.

A TIB felhívást ad közre, amelyben felszólítja az 1956 után kivégzettek hozzátartozóit, hogy éljenek kegyeleti jogukkal, és követeljék, hogy eltemethessék hozzátartozóikat.

A KALOT-mozgalom utódaként megalakul a II. Rákóczi Ferenc Népfőiskolai Szövetség. 1989. február 14.

A bukaresti magyar kereskedelmi tanácsos kiutasítására válaszul kiutasítják Mo-ról a román nagykövetség főtanácsosát.

Önkezével véget vet életének Szűcs Jenő Állami-díjas történész.

Az EK Miniszteri Tanácsa elrendeli, hogy 1993-tól a közösség országaiban csak ólommentes benzinnel felszerelt, katalizátoros autók forgalmazhatók.
Az oldal tetejére november 25.
Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter nyilatkozik a parlament üléséről. Pozsgay szerint az új alkotmány elfogadásával lehetővé válik az újfajta jogállamiság, a politikai pluralizmus is. Bejelenti, hogy az MSZMP párbeszédet kezdett az alternatív szerveződésekkel.
Ismét nagyköveti szintre emelik Mo és Albánia diplomáciai kapcsolatait.

Hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik François Mitterrand francia köztársasági elnök.

Az oldal tetejére november 26.
Megalakul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

Kétnapos országos felsőoktatási diákparlament kezdődik Kecskeméten. — Megalakul az Országos Felsőoktatási Szövetség.

Az oldal tetejére november 27.

Megalakul a Mo-i Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT), amely párbeszédet kezde-ményez a fiatalokat képviselő mozgalmak között, és a 29 tagszervezet álláspontját szándékozik képviselni az állami, politikai és kormányszervek előtt. A MISZOT elnöke Stumpf István, alelnöke Gyurcsány Ferenc.

Ülést tart a MIOK. A zsidóság képviselői kérik, hogy a zsidó nemzetiségi státusz létesítésének kérdése ne szerepeljen a politika napirendjén. december 5.

Az oldal tetejére november 28.
Tanácskoznak a kormány és a SZOT képviselői. Megállapodnak, hogy 1989-ben két részlétben emelik a nyugdíjakat, a gyest és a családi pótlékot. Központi béremelést kapnak az egészségügy, az oktatás és a közművelődés dolgozói. Nagy Sándor, a SZOT főtitkára javasolja a katonai kiadások csökkentését, a nagyberuházások időbeli széthúzását és a veszteséges üzemek támogatásának mérséklését.

Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra Malajziába utazik. — Várkonyit fogadja Mohamed Mahathir miniszterelnök.

Az oldal tetejére november 29.

Pártaktívát tartanak a Budapest Sportcsarnokban. Grósz Károly, az MSZMP KB főtitkára kijelenti, hogy Mo-on osztályharc folyik; ha [a hatalom] nem képes fellépni „az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel” szemben, akkor „az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – fehérterror uralkodik el” az országban. Grósz hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az egypártrendszert, mert az „történelmileg alakult ki”.

Berecz János, az MSZMP KB titkára egy tatabányai fórumon kijelenti, hogy „jelenleg forradalmi válság van” Mo-on.
Az oldal tetejére november 30.
Bp-en tárgyal Tom Lantos, az USA Képviselőházának magyar származású tagja.
Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra a Fülöp-szigetekre utazik. — Várkonyit fogadja Corazón Aquino államfő.

E hónapban a Kossuth Kiadó, 32 évvel elhangzása után, kiadja Nyikita Hruscsovnak az SZKP XX. kongresszusa zárt ülésén elmondott „titkos beszédét”.