1988
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.
Új szolgálati szabályzat lép életbe a fegyveres testületeknél.

Egymillió Ft-os tűzkár keletkezik a Kőbányai Gyógyszerárugyárban.

Az oldal tetejére március 2.

Moszkvában befejeződik a KGST-tagországok pénzügyminisztereinek tanácskozása. Mo-ot Villányi Miklós képviselte.

Az oldal tetejére március 4.

A KSH bejelenti: az árak januárban 8%-kal voltak magasabbak, mint az előző év decemberében. március 10.

Kaposvárott felavatják a Csiky Gergely Színház felújított épületét.

Az oldal tetejére március 6.

Duray Miklós „A magyar kisebbségek és az egyetemes magyarság közötti kapcsolatok problémái” címmel előadást tart a Magyar Demokrata Fórum bp-i tanácskozásán.

Az oldal tetejére március 7.

A Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) Bp-en kétnapos tanácskozást kezd a glasznoszty (nyíltság) politikájáról. Az IPI először tart rendezvényt szocialista országban.

Az oldal tetejére március 8.
Az MSZMP KB Konzultatív Bizottságában Lukács János, a KB titkára váltja Csehák Juditot.

A kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás nyílik a Nemzeti Múzeumban.

Az oldal tetejére március 9.

Bp-en megkezdődik az NSZK kulturális hete. március 10.

Az oldal tetejére március 10.

Ülést tart a kormány. Az Mt irányelveket fogad el az árak rövid távú mérséklésére. — Bányász Rezső kormányszóvivő bejelenti: a kormány nem vesz tudomást a hónapokkal korábban megalakult Magyar Demokrata Fórumról.

Az Mt a Mo-ra menekült és itt letelepülni kívánó külföldi állampolgárok ügyeinek intézésére tárcaközi bizottságot hoz létre.

Bp-en ünnepélyesen megnyitják az NSZK kulturális központját. Az eseményen részt vesz Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter.

Az oldal tetejére március 11.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Späth tárgyal Németh Miklóssal, az MSZMP KB titkárával, és fogadja őt Grósz Károly, az Mt elnöke.

Az oldal tetejére március 13.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtikára hivatalos látogatásra Jugoszláviába érkezik. március 18. — Elutazása napján a Szovjetszkaja Rosszija c. lap közli Nyina Andrejeva leningrádi tanárnő levelét, amely erős kritikával illeti a moszkvai reformintézkedéseket. — Ez a reformellenes erők nyílt színrelépése a Szu-ban.

Japánban megnyitják a világ leghosszabb víz alatti alagútját. A 24 éven át épített, 54 km hosszú Szeikan Honsu szigetét köti össze Hokkaidóval.
Az oldal tetejére március 14.
Grósz Károly, az Mt elnöke a Parlamentben fogadja a mo-i egyházak képviselőit.

Bp-en a svájci, Tel-Avivban a svéd nagykövetségen izraeli, illetőleg magyar érdekképviseleti hivatal kezdi meg működését.

Háromnapos hivatalos látogatásra Bécsbe utazik Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár.
Az oldal tetejére március 15.

A nemzeti ünnep reggelén a rendőrség „preventív” őrizetbe vesz ismert ellenzéki személyiségeket. — Bp-en mintegy 15 ezer fős tömeg demonstrál. A tüntetők a Petőfi térről a Batthyány-örök-mécses–Kossuth Lajos tér–Alkotmány utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Nagykörút–Margit híd–Bem tér–Batthyány tér útvonalon haladnak. 1956 óta ez a legnagyobb, nem a hatalom által szervezett demonstráció. — Tamás Gáspár Miklós a Kossuth-szobor talapzatán Kádár János távozását követeli, az őrizetbe vett Demszky Gábor beszédét a Batthyány-örökmécsesnél Hodosán Róza olvassa fel. — A Ráday Kollégiumban tartott beszédében Csengey Dénes az MDF nevében elhatárolódik a tüntetéstől. — A megmozdulások nyolc résztvevőjét őrizetbe veszik.

Az oldal tetejére március 17.

Kádár János iparvállalatok vezetőivel találkozik. — A találkozó után adott nyilatkozatában az MSZMP főtitkára kijelenti: „Magyarországon semmiféle válság nincs. Nagy és nehéz problémáink vannak, nagy és nehéz feladatokat kell megoldanunk következetes, szívós munkával, módszereink és stílusunk megújításával.”

Nyers Rezső átadja Berecz Jánosnak, az MSZMP KB titkárának az Új Márciusi Front (ÚMF) memorandumát, és követeli, hogy azt a sajtó is közölje. szeptember 15. — Az MSZMP PB felszólítja Nyerset, hogy hagyjon fel a párton kívüli politizálással. március 23.

Felhívás jelenik meg a Szabad Kezdeményezések Hálózatának létrehozására. május 1.

Bemutatják Szántó Erika Küldetés Evianba c. filmjét.

Az oldal tetejére március 18.

Grósz Károly miniszterelnök egyházi vezetőkkel találkozik.

Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára elnökletével társadalmi szervezet alakul az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjainak szentelt emlékmű felállítására.

Nemzetközi tudományos konferencia kezdődik Győrben a kelet-európai reformalternatívákról.

Befejeződik Mihail Gorbacsov jugoszláviai látogatása. A közös közlemény szerint „...senkinek nincs monopóliuma az igazságra. […] A szocialista országoknak maguknak kell eldönteniük fejlődésük irányát.”

Az oldal tetejére március 19.

Befejeződik a szovjet harcászati-hadműveleti atomrakéták kivonása az NDK területéről. — A Szu januárban állapodott meg az NDK-val és Csehszlovákiával, hogy kivonja e két országban az amerikaiak nyugat-európai rakétatelepítésére válaszként rendszerbe állított SS–12 (OTR–22) típusú rakétáit.

Az oldal tetejére március 23.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület  párt vezető szerepének érvényesítéséről, a politikai intéz-ményrendszer működésének továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést tárgyal. Nyers Rezső memorandumát Berecz János nem terjeszti döntésre a testület elé, csupán tájékoztatja arról a KB tagjait. — Május 20-ára összehívják az MSZMP országos értekezletét. május 20. A párértekezlet összehívásával kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a gazdasági gondok negatív ideológiai, politikai és erkölcsi jelenségek hatnak a pártra is, s jórészt ezek következményeként rések keletkeztek a párt egységén. „A kommunisták nehezen igazodnak el a politikai élet eseményeiben, elbizonytalanodás tapasztalható körükben, mindez gyengíti a párt cselekvőképességét éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.” május 10.

Az oldal tetejére március 24.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Jean-Bernard Raimond francia külügyminiszter. — Raimond-t fogadja Grósz Károly, az Mt elnöke és Kádár János.
Egymillió Ft-os tűzkár keletkezik a Caola Háztartásvegyipari Gyár egyik bp-i raktárában.

Létrejön a Mo-i Ludwig Alapítvány, amelynek célja elsősorban képzőművészeti kiállítások szer-vezése.

Bemutatják Sára Sándor Tüske a köröm alatt c. filmjét.

Az oldal tetejére március 25.

A kormány az Mt Tájékoztatási Hivatala jogutódjaként létrehozza a Minisztertanács Hivatalát és a Tanácsi Hivatal helyett a Minisztertanács Tanácsi Kollégiumát.

Pozsonyban a szlovák katolikus ellenzék František Mikloško kezdeményezésére gyertyás tüntetést szervez az emberi jogok és a vallásszabadság be nem tartása, valamint az üresen álló püspöki székek betöltésére tett vatikáni javaslat csehszlovák részről történt elutasítása elleni tiltakozásul. A mintegy 3-4 ezer fős, békésen tüntető tömeget a rendőrség vízágyúk, könnygáz és gumibotok bevetésével szétkergeti.
Az oldal tetejére március 28.

Szófiában megkezdődik a VSZ külügyminiszteri bizottságának ülése. Mo-ot Várkonyi Péter képviseli.

Az oldal tetejére március 29.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Willi Stoph, az NDK Minisztertanácsának elnöke. — Stoph-ot fogadja Kádár János.

Az oldal tetejére március 30.

Harminchét egyetemista és fiatal diplomás az ELTE Ménesi úti Bibó István Jogász Szakkollé-giumában megalakítja a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz). április 17.

Meghal Timkó Imre, a hajdúdorogi g. kat. egyházmegye püspöke. június 30.

Az oldal tetejére március 31.

Szikszay Bála államtitkár, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke bejelenti, hogy feloldják az árbejelentési kötelezettséget. április 1.

Bemutatják Palásthy György Szeleburdi vakáció c. filmjét.