1988
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.

Megalakul a Szabad Kezdeményezések Hálózata (SZKH). november 13.

Az oldal tetejére május 2.
Háromnapos tanácskozás kezdődik a bérreformról. — A résztvevők egyetértenek abban, hogy „gyökeresen változtatni kell a bérezés jelenlegi rendszerén”.
Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár Strasbourg-ba utazik, ahol részt vesz az Európa Tanács ülésén.
Pudleiner Gyula r. ezredest, a BRFK osztályvezetőjét és Tóth Ferenc r. alezredest, a BRFK alosztályvezetőjét a BM megfosztja rangjától és kizárja a minisztérium állományából.*

A Baranya Megyei Tanács építési osztálya nem engedélyezi az Ófalu közelébe tervezett atomte-mető építését.

A Magyar Alumínium Tröszt bejelenti: a szakszerű bauxitbányászat folytatása nem veszélyezteti a Hévizi-tó vízkészletét.

Az oldal tetejére május 4.

Grósz Károly miniszterelnök Nagy-Britanniába látogat. A második világháború óta ez az első magyar kormányfői látogatás a szigetországban.

A kormány költségvetési reformbizottságot alakít.

Parlamenti küldöttség élén Bp-re érkezik Abe Sintaro, a japán Liberális Demokrata Párt főtitkára. — Tárgyal Sarlós Istvánnal, az Ogy elnökével, és fogadja őt Kádár János.

Az oldal tetejére május 5.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Pascoal Manuel Mucumbi, a Mozambiki Népi Köz-társaság külügyminisztere.

Györffy György történészt Herder-díjjal tüntetik ki.
Az oldal tetejére május 6.

Hegedüs András szociológus, v. miniszterelnök interjút ad az Élet és Irodalom c. hetilapnak. Hegedüs szerint a kapitalizmust nem a szovjet típusú szocializmus váltja fel, hanem a nyugat-európai szociáldemokraták, a dél-európai szocialisták és az eurokommunisták által körvonalazott „modell”.

A SZOT Elnöksége a társasági adó tervezetéről és az üdültetésről tárgyal.
Az oldal tetejére május 7.

A KSH jelentése szerint 1988 első negyedévében a fogyasztói árak 18%-kal voltak magasabbak, mint az előző év hasonló időszakában.

Bp-en leég a Rákóczi téri vásárcsarnok. A kár 100 millió Ft.
Az oldal tetejére május 8.

A BBC tudósítása Grósz Károly, az Mt elnöke kijelentésést idézi: „Meggyőződésem, hogy a biológia törvényei a politikusokra is érvényesek; …a párttagságnak meg kell adni a lehetőséget, hogy most, két kongresszus között eldöntse, kiket támogat.” — Zárt ülést tart az MSZMP KB. A testület kimondja: „Az eddigi gazdaságpolitikai és életszínvonal-fejlesztési célok nem bizonyultak meg-alapozottnak.”*

A KSH gyorsjelentése szerint a fogyasztói árak 1988 első negyedévében átlagosan 18%-kal voltak magasabbak, mint az előző év hasonló időszakában. — 10%-kal drágulnak a gyümölcskonzervek.

Átutazóban, útját saját kezdeményezésére megszakítva, kétnapos nem hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Simon Peresz, Izrael Állam külügyminisztere. Találkozik Várkonyi Péter külügyminiszterrel és Marjai József miniszterelnök-helyettessel; Pereszt fogadja Grósz Károly, az Mt elnöke. — A Külügyminisztérium később bejelenti: a diplomáciai kapcsolatok kérdéséről nem volt szó.

A franciaországi elnökválasztás második fordulójában a hivatalban lévő François Mitterrand 54, a konzervatív Jacques Chirac 46%-ot szerez. Mitterrand megőrzi hivatalát. 1995. május 7.

Az oldal tetejére május 9.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület az országos pártértekezlet előkészítéséről és a társasági törvény tervezetéről tárgyal.

Az oldal tetejére május 10.

Együttes ülést tart az MSZMP KB és KEB. A két testület javasolja, hogy a pártértekezleten válasszák újjá a KB-t és a KEB-et. május 20. Ennek érdekében Jelölést Előkészítő Bizottságot választanak. Kimondják, hogy a jelölések során a friss erők „bevonását”, a fiatalítást, a szellemi életben és a termelésben dolgozók erőteljesebb képviseletét, a területi elv jobb érvényesítését és a társadalmi bázis kiszélesítését kell szem előtt tartani.

Lengyelországban befejeződnek a sztrájkok, a társadalmi feszültségek azonban nem csillapodnak. június 13.

Az oldal tetejére május 12.
Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára találkozik a mo-i nemzetiségi szövetségek vezetőivel.

(Kelet-)Berlinben megkezdődik a VSZ külügyminisztereinek tanácskozása. Mo-ot Várkonyi Péter képviseli.

Nyíregyházán megkezdődik három, csalással és sikkasztással vádolt v. debreceni KISZ-vezető pere.
Az oldal tetejére május 13.

Kádár János kijelenti: alaptalanok a posztja utódlásával kapcsolatos szóbeszédek. május 19.

Az oldal tetejére május 14.

A Fidesz találkozóján elfogadják a szervezet ideiglenes alapszabályát. október 2.

Bp-en a Metro Klubban 1028 alapító taggal megalakul a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ).*

Új forgalmi rendet vezetnek be Bp Belvárosában, ahonnan részlegesen (néhány átmenő útvonal kivételével) kitiltják az autóforgalmat.

Ünnepségsorozat kezdődik Mo-on az orosz ortodox kereszténység millenniuma alkalmából.

Az oldal tetejére május 15.

Először adnak át délszláv népfőiskolai diplomákat Drávasztárán (Baranya m.).

Az oldal tetejére május 18.

A Közalkalmazottak Szakszervezete bejelenti: létrehozzák a Tudományos Dolgozók Szak-szervezetét.

Megnyílik a BNV.

Az oldal tetejére május 19.

Kádár János telefonon egyezteti Mihail Gorbacsovval a pártértekezleten végrehajtani tervezett személyi döntéseket. Gorbacsov egyetért Kádár részleges visszavonulásával. május 22.

Viczián Jánost, a Mo-i Baptista Egyház elnökét választják a Szabadegyházak Tanácsa (1989. december 12.) elnökévé.

Bemutatják Vitézy László Úgy érezte, szabadon él c. filmjét.

Az oldal tetejére május 20.

Bp-en az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének Dózsa György úti székházában összeül az MSZMP országos értekezlete. május 22. Az értekezletén a 990 szavazati jogú küldöttből 986, 150 meghívott, köztük pártonkívüliek vannak jelen. — A vitában 49 küldött és egy pártonkívüli meghívott (Keresztury Dezső akadémikus) szólal fel, 231-en írásos hozzászólást adnak be. — Előadói beszédében Kádár János kijelenti: „A jelen nehézségei miatt a korábbinál többen látják bizonytalannak a jövőt… Politikai intézményrendszerünk nem áll feladata magaslatán… Politikai intézményeink átfogó reformjának a célja a népi hatalom, a szocialista rendszer megerősítése.” — Grósz Károly miniszterelnök az egypártrendszer fenntartása mellett foglal állást.

Az oldal tetejére május 22.

Befejeződik az MSZMP országos értekezlete. — Kádár Jánost megválasztják a párt elnökévé. 1989. április 12. Utóda a főtitkári tisztségben Grósz Károly. — Megújítják a KB-t és a PB-t. A KB egyharmadát új tagok alkotják. A PB-ből kimarad: Aczél György, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Kádár János, Lázár György, Maróthy László, Németh Károly, Óvári Miklós. Gáspárt, Havasit, Lázárt, Németh Károlyt és Óvárit a KB-ba se választják be. A PB tagjai: Berecz János, Csehák Judit, Hámori Csaba, Iványi Pál, Lukács János, Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Szabó István, Tatai Ilona. — A Titkárság mint testület helyett KB-titkárokat választanak: Berecz Jánost, Fejti Györgyöt, Lukács Jánost, Németh Miklóst, Pál Lénárdot és Szűrös Mátyást.

Az oldal tetejére május 23.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára táviratban köszönti Kádár Jánost, az MSZMP elnökét és Grósz Károlyt, az MSZMP főtitkárát.

Az oldal tetejére május 24.

Ronald Reagan amerikai elnök táviratban köszönti Grósz Károlyt, az Mt elnökét, akit meg-választottak az MSZMP főtitkárává.

Az oldal tetejére május 25.

Mo-ra érkezik Prem Tinszulanonda thaiföldi miniszterelnök. — Tárgyal Grósz Károllyal, az MSZMP főtitkárával, az Mt elnökével. Fogadja őt Kádár János, az MSZMP elnöke, és Sarlós István, az Ogy elnöke.

Kővári Péter külügyminiszter-helyettes Pekingben tárgyal.

Wolfgang Roth, az SPD parlamenti frakciójának elnöke Bp-en találkozik Berecz Jánossal, az MSZMP PB tagjával, a KB titkárával. Roth átadja Hans-Jochen Vogelnek, az SPD elnökének Grósz Károlyhoz, az MSZMP főtitkárához, az Mt elnökéhez intézett üdvözlő levelét.

A bp-i László Kórházban bejelentik: májusig 13 AIDS-beteget és 154 fertőzöttet regisztráltak Mo-on.

Megkezdődik a szovjet csapatok kivonása Afganisztánból. 1989. február 15.

Az oldal tetejére május 26.

Bp-en kezd hivatalos tárgyalásokat Alois Mock osztrák alkancellár, külügyminiszter. május 27.

Elkészül a Szabadbattyán és Siófok közötti vasúti pálya villamosítása.

Oberhachingban (NSZK) meghal Közi-Horváth József v. győri egyházmegyés pap, 1945 előtt ogy-i képviselő, az Actio Catholica országos főtitkára, a keresztényszociális mozgalmak egyik vezetője.*

Az oldal tetejére május 27.

Tüntetést tartanak Ausztria bp-i nagykövetsége előtt a bős–nagymarosi vízlépcső építésének osztrák támogatása miatt. június 30.

Az oldal tetejére május 29.

A Vatikánban bejelentik, hogy II. János Pál pápa bíborosi méltóságra emeli Paskai László eszter-gomi érseket, Mo prímását. június 28.

Bp és Bécs között forgalomba áll az első EuroCity vonat, a Lehár EC. — Ezzel Mo, a keleti blokk országai közül elsőként, bekapcsolódik a nemzetközi InterCity hálózatba.

Moszkvában megkezdődik Mihail Gorbacsov szovjet pártvezető és Ronald Reagan amerikai elnök csúcstalálkozója. június 2.

Az oldal tetejére május 30.

Lukács János, az MSZMP KB titkára interjút ad az MTV-nek. „Nem volt titok már korábban sem, hogy Kádár János távozni kíván az operatív munkából, és a KB ezt a kérést megértéssel fogadta.”

Az oldal tetejére május 31.
Megalakul a felsőoktatási intézmények vezetőinek tanácskozó fóruma, a Rektori Konferencia. Első elnöke Fülöp József, a kezdeményező ELTE rektora.

E hónapban a Medvetánc c. folyóirat mellékleteként megjelenik a „Fordulat és reform” és a „Javaslat a nyilvánosság és a tömegkommunikáció reformjára” c. dolgozat.