1988
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Bp-en megkezdődik a KGST-tagországok kommunista és munkáspártjai gazdasági kérdésekkel foglalkozó KB-titkárainak tanácskozása. — A résztvevőket fogadja Grósz Károly, az MSZMP fő-titkára, az Mt elnöke.

Az MNB 200 millió dolláros hitelt vesz fel egy 31 tagú nemzetközi bankcsoporttól.

Elismert vallásfelekezetté nyilvánítják a mo-i Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyházat (a mormon egyházat).

Az oldal tetejére június 2.
A Világbank 70 millió dolláros hitelt ad a magyar élelmiszeripar fejlesztésére.

Moszkvában befejeződik a szovjet–amerikai csúcstalálkozó. — A felek aláírják a hadműveleti-harcászati rakéták felszámolásáról kötött egyezmény ratifikációs okmányait. Nem jutnak azonban megállapodásra a hagyományos fegyverzetek és fegyveres erők csökkentéséről szóló tárgyalások megkezdéséről. Az emberi jogok kérdéséről a közös közlemény megállapítja: „…a párbeszéd bővül és egyre konkrétabbá válik”, s hogy a párbeszédnek ki kell terjednie a személyiség jogainak, szabadságának és méltóságának teljes szavatolására, az emberek közötti kapcsolatok és érintkezés fejlesztésére”.

Az oldal tetejére június 3.

Az Alpok–Adria Munkaközösség megalakulásának 10. évfordulóján Klagenfurtban (Ausztria) ünnepi ülés kezdődik. Mo-ot Várkonyi Péter külügyminiszter képviseli.

Bp-en a Dohány utcai zsinagóga kertjében elhelyezik a zsidó mártírok emlékművének alapkövét.
Bp-en befejeződik a BAH-csomóponti felüljáró felújítása.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét.

Litvániában megalakul a Sajudis ellenzéki szervezet elődje. november 16.

Az oldal tetejére június 4.

Az USA újabb egy évre megadja Mo-nak a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. 1989. október 26.

Az oldal tetejére június 5.

Bejelenti megalakulását a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB). 1989. február 20. Az alapító nyilatkozatot a Nagy Imre-perben kivégzettek öt közvetlen hozzátartozója és 34 ötvenhatos elítélt írja alá. — A TIB, az Inconnu Csoport és az SZKH felhívást tesz közzé: a magyar társadalom követelje az 1956-os forradalom után kivégzettek méltó eltemetését, egy nemzeti emlékmű felállítását, az ötvenhatos elítéltek priuszának eltörlését. Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára kegyeleti emlékezésre hívnak mindenkit. június 16.

Az oldal tetejére június 6.
Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke fogadja Albert Vlaszovot, Mihail Gorbacsov személyes képviselőjét. Vlaszov tájékoztatást ad a Gorbacsov–Reagan-csúcstalálkozóról.
Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Mauno Koivisto finn köztársasági elnök. — Koivistót fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke, és Kádár János, az MSZMP elnöke.

Várkonyi Péter felszólal az ENSZ Közgyűlése harmadik rendkívüli leszerelési konferenciáján.

Az oldal tetejére június 7.
Bp-en tárgyal John Whitehead, az amerikai külügyminiszter első helyettese. Whitehead megerősíti Grósz Károly Washingtonba szóló meghívását.

Kiskőrösön a borfelvásárlási zavarok miatt mintegy 2000 szőlőtermelő gazda tart tiltakozó felvo-nulást.

Gobbi Hilda színművésznőt 75. születésnapján a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendjével tüntetik ki.
Az oldal tetejére június 8.

Elsőként a Magyar Építőművészek Szövetsége tiltakozik felhívásban a romániai magyar falvak megsemmisítésének terve ellen. június 21. — E hónap folyamán tiltakozásukat fejezik ki többek között a SZOT, a KISZ, az MTA, az OBt és a mo-i egyházak képviselői is.

Hivatalos látogatásra Olaszországba utazik Medgyessy Péter, az Mt elnökhelyettese.
Az oldal tetejére június 9.

Távozik posztjáról Tímár Mátyás, az MNB elnöke. június 15.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Rádzsiv Gandhi indiai miniszterelnök. — Gandhit fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke, és Kádár János, az MSZMP elnöke.

Az oldal tetejére június 10.

Lemond tisztségéről Havasi Ferenc, az MSZMP Bp-i Bizottságának első titkára. június 27.

Bp-en ünnepi gyűlést tartanak a két munkáspárt egyesülésének 40. évfordulóján.
Az oldal tetejére június 13.
Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke fogadja a Mo-on tárgyaló William Verity amerikai kereskedelmi minisztert.

A SZOT Elnöksége bejelenti, hogy nyugdíjazását kérte Gáspár Sándor elnök és Baranyai Tibor főtitkár. június 21.

Ülést tart a LEMP KB. Wojciech Jaruzelski, a KB első titkára az ülésen lehetséges politikai alternatívaként felveti, hogy „kerekasztal-tárgyalásokat” kezdjenek az ellenzéki mozgalmakkal. augusztus 20.

Az oldal tetejére június 14.

Egyhetes hivatalos látogatásra Washingtonba érkezik Németh Miklós, az MSZMP KB titkára. — Németh találkozik Barber Conable-lel, a Világbank elnökével és Michel Campdessus-vel, az IMF vezérigazgatójával, valamint a Zsidó Világkongresszus vezetőivel. — Némethet fogadja Ronald Reagan, az USA elnöke.

Az oldal tetejére június 15.
Megalakul az Mt Tanácsi Kollégiuma.* Elnöke Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke.

Bartha Ferencet nevezik ki az MNB elnökévé. 1990. június 30.

Az USA Kongresszusa emlékülést tart Nagy Imre halálának 30. évfordulója alkalmából.
Az oldal tetejére június 16.

Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Père Lachaise temető 44-es parcellájában felavatják Nagy Imre, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József, Gimes Miklós és a forradalom minden kivégzettjének jelképes síremlékét. — Független csoportok megemlékezést tartanak Bp több pontján. A rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában Rácz Sándor és Fónay Jenő mond beszédet, Nagy Gáspár olvassa fel versét, majd Mécs Imre és Hegedűs László olvassa fel annak a 244 kivégzettnek a nevét, akikről biztosan tudják, hogy a 301-es parcellában nyugszanak. A temetői megemlékezést, a sok száz résztvevőt nem zavarja meg a rendőrség. — A Hősök terét az ünneplők nem tudják megközelíteni, így az összegyűltek nagy része a Hősök teréről a Batthyány–Nagy Imre-örökmécseshez vonul, bár itt is rendőrkordonba ütköznek. A körülbelül 200 főnyi ünneplő tömegből, a kettős rendőrfal között, néhányan virágot helyeznek el az örökmécsesnél. — A tüntetők a Szabadság téren, a televízió épülete előtt meghallgatják Kis János és Mécs Imre beszédét, majd Nagy Imre nevét skandálva a Vörösmarty térre vonulnak, ahol a rendőrség erőszakkal feloszlatja a tömeget. június 18. — 19.30-kor a ferencesek Mártírok úti templomában mintegy háromszázan vesznek részt a gyászmisén.

Világgazdasági konferencia kezdődik Washingtonban. Mo-ot Németh Miklós, az MSZMP PB tagja, a KB titkára képviseli.

Az oldal tetejére június 18.

Göncz Árpád a június 16-án történtekkel kapcsolatban levelet intéz Grósz Károlyhoz. A pártfőtitkár-miniszterelnököt emberi és történelmi felelősségére emlékezteti, és kéri: ne csak szavakban, tettekben is határolódjon el a korábbi módszerektől.

Az oldal tetejére június 20.

Megkezdődik a XVIII. veszprémi tévétalálkozó.

Az oldal tetejére június 21.

Közleményt adnak ki az MSZMP és az RKP levélváltásáról; a magyar fél kifejti, hogy fontos számukra a romániai magyarság helyzete (június 27.), és találkozót javasol a két párt külügyi titkárai között.

A SZOT ülése Nagy Sándort választja a szervezet főtitkárává.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke beszédet mond a Financial Times c. lap által a kelet–nyugati gazdasági kapcsolatokról Bp-en rendezett konferencián. — A konferenciára Bp-re érkezik David Mellor, Nagy-Britannia külügyi államtitkára.

„Szent István és kora” címmel tudományos ülésszakot tartanak az Akadémián.
Az oldal tetejére június 22.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke fogadja Viktor Kulikov marsallt, a VSZ egyesített fegyveres erői főparancsnokát.

Az oldal tetejére június 23.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület a választási törvény módosításáról tárgyal. A javaslat szerint az ún. spontán jelölés kizárásával az eddigieknél is kevesebb lehetőség lenne a hatalom által nem támogatott jelöltek megválasztására.

Az MNB 200 millió márka értékű kötvénykibocsátásról állapodik meg egy 21 tagú nyugatnémet bankkonzorciummal.
A nyitrai Pedagógiai Kar magyar hallgatói, miután április 21-ei beadványukra semmiféle írásbeli választ nem kaptak, újabb levélben fordulnak a kar dékáni hivatalához, a CSKP KB-hoz, az SZLKP KB-hoz, valamint a szlovák szakminisztériumhoz a magyar nyelvű képzés visszaállítása érdekében.
Az oldal tetejére június 24.

60 ezer magyar állampolgár zarándokol el a burgenlandi Darázsfalvára, hogy részt vegyen a II. János Pál pápa által pontifikált szentmisén.

Az oldal tetejére június 25.
Befejeződik a KISOSZ tisztújító közgyűlése. Elnökké Baradlai Györgyöt választják.

Megalakul a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (Tudosz).

Tűz pusztít az Alfa Élelmiszer- és Vegyiáru-kereskedelmi Vállalat raktárában. Egy ember meghal, nyolc megsérül; az anyagi kár 10 millió Ft.

A KGST és az EK képviselői Luxembourg-ban nyilatkozatot írnak alá egymás kölcsönös elisme-réséről.

Az oldal tetejére június 27.

Ülést tart a HNF OT. Grósz Károly pártfőtitkár-miniszterelnök fölveti, hogy újra kellene gondolni a népfront szerepét.

Az MSZMP Bp-i Bizottsága a lemondott Havasi Ferenc helyére Jassó Mihályt választja első titkárrá.

Bp-en, a Hősök terén sok tízezren tüntetnek a romániai falurombolás ellen. A román nagykövetség nem hajlandó átvenni a tüntetés szervezői által fogalmazott tiltakozó levelet. június 28.

Az oldal tetejére június 28.

Romániában, válaszul a „településrendezés” elleni magyar tiltakozásra, bezárják a kolozsvári magyar főkonzulátust. június 30. A személyzetnek 48 órán belül el kell hagynia az épületet és Románia területét. — Ezen a napon és a rákövetkező napokon a román határőrök mindenféle indoklás nélkül a magyar turisták döntő többségét visszafordítják a magyar–román határról.

II. János Pál pápa az e napon tartott konzisztóriumon bíborossá kreálja Paskai László esztergomi érseket.
Háromnapos hivatalos látogatásra Washingtonba érkezik Kovács László külügyminiszter-helyettes.
Megalakul a Postabank és Takarékpénztár Rt.

Moszkvában ötezer küldött részvételével megkezdődik az SZKP 19. konferenciája.* július 1.

Az EK Miniszteri Tanácsa irányelvet ad ki a tőkemozgások teljes szabadságának megteremtéséről.
Az oldal tetejére június 29.

Megkezdődik az Ogy nyári ülésszaka. június 30. — Az Ogy új elnökévé Stadinger Istvánt választják. A nyugdíjazott Németh Károly helyett Straub F. Brunó akadémikust választják meg az ET elnökévé. — A kormányba három új miniszter kerül: államminiszter Pozsgay Imre, igazságügy-miniszter Kulcsár Kálmán (Markója Imre helyett), művelődési miniszter Czibere Tibor (1989. május 2.) (Köpeczi Béla helyett).

A Kelet–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör közérdekű bejelentésben javasolja az Ogy-nek az alternatív katonai szolgálat bevezetését.
Horváth István belügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Karl Blecha osztrák belügyminiszter.
Az oldal tetejére június 30.
Az Ogy Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, az Ogy külügyi bizottsága elnöke előterjesztésére állásfoglalást ad ki a romániai településrendezési tervvel kapcsolatban. Eszerint a terv „mélységes aggodalmat és nyugtalanságot” és megütközést váltott ki Mo-on. A Nagy Nemzetgyűlés figyelmét felhívja a megsemmisítésre kijelölt falvak felbecsülhetetlen történelmi és kulturális értékeire, és kifejezi reményét, hogy a terv végrehajtásától elállnak.

Brüsszelben parafálják az EGK és Mo között létrejött kereskedelmi és gazdasági együttműködési egyezményt. szeptember 26.

Környezetvédők levélben kérik az Ogy-t, hogy adjon részletes beszámolót a bős–nagymarosi beruházásról. szeptember 2.

II. János Pál pápa Keresztes Szilárdot a hajdúdorogi g. kat. egyházmegye püspökévé és a Miskolci Exarchátus apostoli kormányzójává nevezi ki.*

Az EK Miniszteri Tanácsa határozatot hoz a legalább három évig folytatott felsőfokú tanulmányok alapján szerzett diplomák kölcsönös elismeréséről.