1988
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A KGST-államok sajátos „hitelezését” szűkítendő, a kormány megszünteti az ún. stratégiai fontosságú kontingenstermékek szocialista exportjára adott külön állami támogatást.

A Világbank 250 millió dolláros hitelt ad Mo-nak. Az összegből 200 millió ipari szerkezetátalakításra, 50 millió a technológiafejlesztési terv megvalósítására fordítható.

Az RKP KB határozata szerint Mo-on újabb nacionalista és szocialistaellenes megnyilvánulások történnek, hivatalos jóváhagyással. július 2.

Megalapítják a Magyar Közvélemény-kutató Intézetet.

Ausztriában törvénymódosítással lehetővé teszik, hogy Mo is részesüljön az osztrák vámprefe-renciákból.

Befejeződik az SZKP 19. konferenciája. — A tanácskozáson élesen összecsapnak a párt reformer és konzervatív erői. Borisz Jelcin, a moszkvai területi és városi pártbizottság korábban leváltott első titkára szerint a peresztrojka vontatottan halad, a legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdések továbbra is megoldatlanok. Jegor Ligacsov, a KB titkára figyelmeztet a „káosz” és a „dekadencia” veszélyeire, és kijelenti: „A vezetésben nincs se konzervatív, se reformer.” — A küldöttek többsége támogatja a reformok folytatását. 1989 tavaszára összehívják a „népi küldöttek kongresszusát”. 1989. március 26.

Az oldal tetejére július 2.

Grósz Károly kijelenti: változatlanul kész eleget tenni a kormányfőként kapott bukaresti meghívásnak, hogy közvetlen párbeszédet folytasson a településrendezési tervek által kiélezett ellentétekről. augusztus 28. Grósz szerint Mo ezután sem kívánja felülvizsgálni a II. világháború utáni határokat, és a nézeteltérések feloldására sem akar igénybe venni semmilyen nemzetközi szervezetet, de az enyhülést akadályozná, ha Közép-Európában tartósan megromlana a viszony két szomszédos ország között.

Az oldal tetejére július 3.
Átlagosan 14%-kal emelik a cigaretták, 13%-kal a sörök fogyasztói árat. A kormány indoklása szerint csak így lehet fedezetet találni a családi pótlékok emelésére.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, az Ogy Külügyi Bizottságának elnöke hivatalos látogatásra Spanyol­országba érkezik. — Szűrös tárgyal José Federico de Carvajallal, a Szenátus, valamint Félix Pensóval, a Képviselő­ház elnökével, és fogadja őt Felipe Gonzá­lez, a Szocialista Munkáspárt főtitkára, miniszterelnök.

Amerikai–iráni fegyveres incidensre került sor a Perzsa-öbölben: az amerikai haditengerészet „Vincennes" nevű hadihajójáról rakétával lelövik az IranAir utasszállító repülőgépét; a 290 utas életét veszti.

Az oldal tetejére július 4.

Hivatalos baráti látogatásra Moszkvába utazik Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, miniszterelnök. — Grósz másnap tárgyal Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával. A két pártvezető egyetért abban, hogy a magyar és a szovjet reformelképzelések között sok a hasonlóság, és egyezések is előfordulnak.

Az államminiszterré választott Pozsgay Imre helyett Huszár István lesz a HNF OT új főtitkára.

Németh Miklós, az MSZMP PB tagja, a KB titkára Csehszlovákiában megtekinti a bős–nagymarosi vizierőmű-építkezés csehszlovákiai részét.

Várkonyi Péter külügyminiszter Révkomáromban tárgyal Bohuslav Chňoupek csehszlovák külügyminiszterrel. — A megbeszélésen elsősorban a dunai vízlépcsőrendszer, a pozsonyi Magyar Kulturális Központ és a turizmus kérdését érintik; a kishatárforgalmi egyezmény korszerűsítésére vonatkozó magyar javaslatról Chňoupek ismét kitérően nyilatkozik.

Horváth István belügyminiszter hivatalos látogatást tett az NSZK-ban. Horváth tárgyal Friedrich Zimmermann szövetségi belügyminiszterrel.

Az oldal tetejére július 5.
Az oldal tetejére július 6.

Bp-en meghal Demeter János kisebbségjogász, ny. kolozsvári egyetemi tanár, a harmincas évek elején a kolozsvári Erdélyi Fiatalok körének tagja, majd az illegális kommunista párt „fedő-szervének” alapítója. Demeter több javaslatot dolgozott ki a nemzetiségi statútum megalkotására.

Bajkunurból (Szu, Kazahsztán) az Interkozmosz-program keretében felbocsátják a Szojuz TM–5 űrhajót, amelynek kutató űrhajósa a bolgár Alekszandar Alekszandrov. augusztus 29.

Az oldal tetejére július 7.
A KSH közleménye szerint 1987-ben 1,9 millió ember élt a 3840 Ft-ban megállapított társadalmi minimum alatt, közülük 660 ezer jövedelme nem érte el a 2850 Ft-os létminimumot.

Nagy Sándor, a SZOT új főtitkára kijelenti, hogy a készülő szakszervezeti törvényben szabályozni kell a dolgozók sztrájkjogát is, pontosan meghatározva a munkabeszüntetés módját, kereteit, hogy a sztrájkok ne kaphassanak politikai jelleget.

Békesi László pénzügyminiszter-helyettes szerint a magyar államháztartás egy-két éven belül összeomlik, ha nem hajtanak végre átfogó reformot.
A bp-i Farkasréti temetőben újratemetik Bartók Béla hamvait.
Az oldal tetejére július 8.

Moszkvában befejeződik a VSZ tagállamai honvédel­mi miniszteri bizottságának négynapos ülése. Mo-ot Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédel­mi miniszter képviselte.

Az oldal tetejére július 9.

Jugoszlávia Vajdaság Autonóm Tartományban a Koszovóban élő szerbek és crnagorácok az állítólagos albán nacionalizmus ellen tüntetnek. Többen magyarellenes élű tüntetésről beszélnek.

Az oldal tetejére július 12.

Newsweek c. amerikai hetilapban interjú jelenik meg Grósz Károllyal. Grósz kijelenti: „Miért használt a rendőrség a június 16-ai tüntetés szétverésére gumibotot? Azért, mert nem szeretjük, ha verik a rendőreinket, márpedig bizonyítékaink vannak, hogy ez történt. (…) A júniusi tüntetés fasiszta propagandára, sovinizmusra, irredentizmusra uszított. (…) 1956-ban a polgárháború jelei mutatkoztak, küszöbön állt a Nyugat katonai beavatkozása. A Szovjetunió katonai akciója mindezt megakadályozta. (…) Véleményem az, hogy 1956-ban ellenforradalom történt. Ami pedig Nagy Imrét illeti, helyes volt bíróság elé állítani, mert egy miniszterelnök nem sértheti meg a törvényeket és az alkotmányt”. július 26.

Az oldal tetejére július 13.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. — Az előterjesztések közül a radikálisabb gazdaság-átalakítási programot fogadják el. Ez előirányozza a piaci eszközök fokozott alkalmazását (importliberalizálás, forintleértékelés, az ár- és bérrendszer átalakítása, a teljes foglalkoztatott-ságra való törekvés feladása). A testület indokoltnak nevezi, hogy törvényben szabályozzák a gyülekezési és egyesülési jogot. — Az ülésről először sugároz összefoglalót a rádió és a televízió.

Habsburg Ottó v. magyar trónörökös, édesanyja, Zita v. királyné társaságában, második alkalommal látogat magánemberként Mo-ra. 1989. február 28.

Meghal Gobbi Hilda Kossuth-díjas színművésznő.

Az oldal tetejére július 14.

Grósz Károly, az MSZMP KB főtitkára, miniszterelnök Varsóba utazik a VSZ PTT ülésére. július 16.

Mo-on végrehajtják az utolsó halálbüntetést.* 1990. október 24.

Hivatalosan bejelentik: az első félévben 6178 román állampolgár kért letelepedési engedélyt a magyar hatóságoktól. — Támogatásukra a kormány alapot létesít.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Varsóba érkezik, a VSZ PTT csúcskonferenciájára. — Gorbacsov még ezen a napon tárgyal Wojciech Jaruzelskivel, a LEMP KB első titkárával. Jaruzelski kifejti: Lengyelországban a gazdasági nehézségek miatt szükséges a demokratizálás, ami azonban nem jelentheti a Szolidaritás nem legalizálását és pártok alapítását sem. Ugyanakkor felveti, hogy különböző társadalmi csoportokból akár ellenzéki szemléletű képviselőket is bevonjanak a parlamenti munkába. Gorbacsov nem emel kifogást, sőt történelmi jelentőségűnek nevezi a lengyel és a szovjet folyamatokat. augusztus 20.

Az oldal tetejére július 15.

Varsóban megkezdődik a VSZ PTT ülése. Mo-ot Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke, Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titká­ra, Várkonyi Péter külügyminiszter és Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédel­mi miniszter képviseli. — A résztvevők a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről tanácskoznak.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Giovanni Spadolini, az Olasz Köztársaság Szenátusának elnöke. — Spadolinit fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke.
Az oldal tetejére július 16.

Varsóban Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, az Mt elnöke találkozik Wojciech Jaruzelskivel, a LEMP KB első titkárával, az Államtanács elnökével.

Az OTP fél évén belül másodszor emeli egyes lakossági hitelek kamatait.
Az oldal tetejére július 17.

Szabó István, az MSZMP PB tag­ja, a TOT elnöke hivatalos látogatásra Izrael Államba érkezik. — Szabó tárgyal az üzleti élet képviselóivel és Simon Peresz külügyminiszterrel. Fogadja őt Ji­chak Samir miniszterelnök. Szabó István kijelenti: Mo hibát követett el, amikor megszakította kapcsolatait Izraellel.

Az oldal tetejére július 18.

Az MNB a konvertibilis valutákhoz képest 6%-kal leértékeli a forintot.

Irán elfogadja az ENSZ BT 1987 júliusában elfogadott tűzszüneti határozatát. augusztus 20.

Az oldal tetejére július 19.

Grósz Károly, az MSZMP KB főtitkára, miniszterelnök hivatalos látogatásra az USA-ba érkezik. július 22. augusztus 1.

Jugoszláviában balesetet szenved a szegedi Volán autóbusza; négyen meghalnak, 26 utas meg-sebesül.

81 éves korában meghal Szentkuthy Miklós Kossuth-díjas író.
Az oldal tetejére július 21.

Bemutatják Bednai Nándor Nyitott ablak c. filmjét.

Az oldal tetejére július 22.

Grósz Károly San Franciscóban üzletemberekkel találákozik. Grósz bejelenti, lehetővé teszik, hogy külföldi cégek akár 100%-os tulajdonjoggal vállalatokat alapíthassanak Mo-on. július 24.

Az oldal tetejére július 23.

Bp-en meghal Gálffy Mózes nyelvész, 1940–1944 közöttt az Erdélyi Tudományos Intézet munka-társa, majd a Bolyai, 1959-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára, Márton Gyulával együtt a moldvai csángómagyar nyelvatlasz és a székely szóföldrajzi szótár egyik szerkesztője.

Burmában távozik posztjáról U Ne Win tábornok, 1962 óta a Szocialista Program Párt elnöke, a „burmai szocializmus” programjának meghirdetője.

Az oldal tetejére július 24.

Grósz Károly New Yorkban több mint száz Amerikában élő magyarral találkozik, legtöbbjük 1956-ban hagyta el Mo-ot. július 26. A pártfőtitkár szerint Nagy Imrét és társait a kormány nem rehabilitálja, de „ha a család akarja, megfelelő körülmények között végső nyugalomra helyezhetik” őket. Grósz bejelenti: felülvizsgálják azok helyzetét, akik 1956-os szerepvállalásuk miatt nem kaphatnak útlevelet, és eltörlik az őket sújtó egyéb hátrányos megkülönböztetéseket is. — Grósz Nagy Imrére és elítélésére vonatkozó kijelentései mély felháborodást keltenek.

Az oldal tetejére július 25.

Literenként 2 Ft-tal emelik a motorbenzin, 1 Ft 30 fillérrel a gázolaj árát. Egy liter 86-os oktánszámú benzin ára 21,50, a 92-esé 24 Ft. 1989. május 19.

Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter túlhaladottnak nevezi a „rendszerek harcáról” szóló elméletet.

Az oldal tetejére július 26.

Amerikai látogatása utolsó állomásán, Washingtonban tárgyal Grósz Károly. július 27. Grósz találkozik George Shultz külügyminiszterrel, valamint a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap vezetőivel. A sajtótájékoztatón Grósz kijelenti: Mo-on az egypártrendszer fenntartása nem elvi kérdés, de a politikai pluralizmust az egypártrendszer keretén belül is meg lehet teremteni. „1956-os magatartásáért Nagy Imrét a magyar kormány nem rehabilitálja, mert megsértette a magyar alkotmányt.”

A SZOT Elnöksége az Mt-hez intézett levelében kifogásolja, hogy a kormány a költségvetési hiány mérséklése érdekében a lakosságtól követel újabb erőfeszítéseket. A szakszervezetek sérelmezik, hogy a tömegeket érintő ár- és kamatemelések előtt nem kérték ki a véleményüket. július 28.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága a magyar kormányhoz intézett levelében tiltakozik a magyar politikai vezetésnek, személy szerint Grósz Károlynak, az Mt elnökének és Várkonyi Péter külügyminiszternek 1988 tavaszán különböző fórumokon tett s a csehszlovák nemzetiségi politikát dicsérő kijelentései ellen, s felkéri a magyar kormányt, hogy ne tegyen „a valóságnak ellentmondó kijelentéseket, amelyek csak tovább ronthatják a magyar kisebbség helyzetét”.

Az oldal tetejére július 27.

Grósz Károlyt Washingtonban fogadja Ronald Reagan amerikai elnök, aki a találkozót történelmi jelentőségűnek nevezi. — Grósz találkozik George Bush alelnökkel, James Baker pénz-ügyminiszterrel és a Kongresszus vezetőivel.

Az oldal tetejére július 28.

Ülést tart a KISZ KB. A testület úgy látja: a KISZ nem vállalhatja az egész ifjúság érdekképvi-seletét, ezért létre kívánja hozni a Magyar Ifjúság Országos Tanácsát, amely népfrontként tömörítené a fiatalok különféle egyenjogú szervezeteit, köztük a KISZ-t.

A kormány válaszol a SZOT bírálatára; eszerint átfogó kérdésekről továbbra is tárgyal a szak-tanáccsal, olyan részletkérdésekről azonban nem, mint amilyen a forintleértékelés vagy a támogatások leépítése.

Bemutatják Gábor Pál A menyasszony gyönyörű volt c. filmjét.

Az oldal tetejére július 29.

Bukarestben tárgyal Dunai Imre kereskedelmi miniszterhelyettes. A felek megállapítják, hogy a magyar–román kereskedelmi kapcsolatok kielégítően fejlődnek.

Az oldal tetejére július 30.

A kormány diplomáciai úton a Román Szocia­lista Köztársaság kormányának tudo­mására hozza állásfoglalását a kolozsvá­ri magyar főkonzulátus bezárásáról. Eszerint „a magyar kormány sajná­lattal vette tudomásul a román döntést, amely súlyosan károsítja a két ország viszonyát. A román fél által ürügyként említett budapesti tüntetés az emberi jogok és a humanitárius kapcsolatok korlátozása és a romániai nemzeti ki­sebbségek hátrányos megkülönbözteté­se és nem a román állam ellen irányult.” Magyar részről továbbra is készek a kapcsolatok további fejlesztésére.

Ronald Reagan, az USA elnöke televíziós üzenetet intéz a magyar néphez.
Az oldal tetejére július 31.

Emelik a hűtőszekrények (4–5%), a kombinált hűtők (78%) és a fagyasztóládák (712%) árát. A tűzhelyek, valamint a szilárd tüzelőanyagú és az olajkályhák ára 8%-kal emelkedik.