1988
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

A bp-i román nagykövetség előtt tüntetést tartanak a Ceauşescu-rezsim politikája ellen. február 25.

Az oldal tetejére február 2.
Foglalkoztatás-szervező bizottság alakul a fővárosban, hogy a munkanélkülivé vált dolgozóknak segítséget nyújtson az álláskeresésben.

Miklós Imre, az ÁEH elnöke egy bécsi sajtókonferencián a katonai szolgálat megtagadása ügyé-ben kijelenti: „Lehet törvényes megoldást találni.”

Az oldal tetejére február 3.
Marjai József miniszterelnök-helyettes Moszkvában kezd tárgyalásokat.
Várkonyi Péter külügyminiszter a genfi ENSZ-központban tárgyal.

AIDS-egyesület alakul Bp-en; elnöke Hollán Zsuzsa akadémikus, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet igazgatója.

Az oldal tetejére február 4.

A Szu Legfelsőbb Bírósága kivégzésük után 50 évvel rehabilitálja Nyikolaj Buharint, Alekszej Rikovot és az 1938-as moszkvai „nagy per” más elítéltjeit.*

Az EK Bizottsága a dohányipari termelés csökkentésére és a dohányzás elleni fellépés össze-hangolására szólítja fel a tagországokat.

Az oldal tetejére február 7.

A XX. Magyar Játékfilmszemle ünnepi díszelőadásával adják át rendeltetésének a felújított bp-i Puskin mozit.

Az oldal tetejére február 8.
Kádár János a bp-i pártbizottságra látogat.

A Duna Kör tiltakozó sétát rendez Bp-en a vízlépcső ellen; a megmozdulást a rendőrség a Bem térnél feloszlatja.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára bejelenti, hogy a szovjet csapatokat kivonják Afganisz-tánból. április 14.

Az oldal tetejére február 9.

Bemutatják Sőth Sándor A szárnyas ügynök c. filmjét.

Az Európai Parlament határozatot hoz a fasizmus és a rasszizmus európai újjáéledése ellen.
Az oldal tetejére február 10.
Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal irányelveket ad ki az 1988. évi bér- és munkaerő-gazdálkodásról.

Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes bejelenti, hogy ez évben megkezdődik a veszteségesen működő mecseki, nógrádi és tatai szénbányák szanálása.

Az oldal tetejére február 11.

Szent István-emlékbizottság alakul a r. kat. egyház kezdeményezésére, Szent István király halá-lának 950. évfordulója alkalmából. A bizottság elnöke Sarlós István.

A bukaresti Külügyminisztérium közli Szőts Pál nagykövettel, hogy nem adják meg a működési engedélyt Szőts Ferenc kijelölt kolozsvári főkonzulnak, aki korábban négy évig a nagykövetségen dolgozott.

Bemutatják Gothár Péter Tiszta Amerika c. filmjét.

Az oldal tetejére február 12.

A Külügyminisztérium szóvivője megtartja első sajtótájékoztatóját.

Az oldal tetejére február 13.

A Magyar Nemzetben megjelenik az MSZMP KB Külügyi Osztályának  helyettes vezetői, Szokai Imre és Tabajdi Csaba cikke: „Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés”. A szerzők kifejtik, hogy a határon túli magyarsággal kapcsolatos kérdések a szomszédsági kapcsolatok megkerülhetetlen részét képezik. A határon túli magyarok, ha idegen állampolgárok lettek is, a nemzetből nem váltak ki, ezért a magyar diplomácia érdekeik képviseletére és egy nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer kidolgozására törekszik. Kijelentik, hogy a mindenkori magyar politika „létparancsa” a kapcsolattartás a határokon túli magyarokkal, a kisebbségi jogegyenlőség kérdése sohasem lehet lezárt, és nem tekinthető egy ország kizárólagos belügyének. — A nagy feltűnést keltő írás a „magyarságpolitikai rendszerváltozás” egyik nyitánya.

Az oldal tetejére február 15.

Párhuzamos ünnepségeket rendeznek Moszkvában és Bp-en a Szovjet–Magyar és a Magyar–Szovjet Baráti Társaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

Az oldal tetejére február 16.

Új pavilonnal bővül a bp-i János Kórház.

Az oldal tetejére február 17.

Kádár János a XIII. kerületi pártbizottságra látogat.

Tudományos ülést tartanak az Akadémián Anton Makarenko szovjet pedagógus születésének 100. évfordulóján.

Az oldal tetejére február 18.

Jerevánban (Örményország, Szu) tömegtüntetés követeli az azerbajzsáni örmény kisebbség (Hegyi-Karabah Autonóm Terület*) jogainak szavatolását. február 20.

Az oldal tetejére február 19.
Megkezdi munkáját az Országos Egészségvédelmi Tanács.

Király Zoltán vitaindító előadásával újraindul a Rakpart Klub, amelyet 1986-ban az 1956 értéke-léséről rendezett vita miatt betiltottak.

Meghal Ránki György Kossuth-díjas történész.
Az oldal tetejére február 20.

Megalakul a Vállalkozók Országos Szövetsége.

Hegyi-Karabah (Azerbajdzsán, Szu) területi tanácsa, a kisebbségben lévő azeri képviselők távollétében, határozatban követeli a terület Örményországhoz csatolását. — A moszkvai vezetés elutasítja a követelést. február 28.

Az oldal tetejére február 21.

Katonai küldöttség élén Moszkvába utazik Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter.

Az oldal tetejére február 22.

Megalakul az Útlevél Bizottság, amely az új útlevélrendeletben is továbbélő visszásságokat kívánja felszámolni; tagja Bence György, Eörsi István, Kőszeg Ferenc, Sós Vilmos.

Várkonyi Péter hivatalos látogatásra Szingapúrba, Indonéziába, Indiába, Ausztráliába és Új-Zélandra utazik.

Grósz Károly miniszterelnök írókat fogad a Parlamentben. február 24.

Az oldal tetejére február 23.

Mo-ra látogat Andrej Gromiko, a Szu LT Elnökségének elnöke. — Gromiko tárgyal Kádár Jánossal, Németh Károllyal, az ET és Grósz Károllyal, az Mt elnökével.

Hivatalos látogatásra az NSZK-ba érkezik Németh Miklós, az MSZMP KB titkára. — Németh tárgyal Franz Josef Strauss bajor és Lothar Späth baden-württembergi miniszterelnökkel és a parlamenti pártok vezetőivel. Fogadja őt Helmuth Kohl kancellár.

A Szu megkezdi hadműveleti-harcászati rakétaegységei kivonását az NDK-ból és Csehszlová-kiából. március 19.

Az oldal tetejére február 24.

Grósz Károly miniszterelnök az újságíró-szövetségbe látogat.

Észtországban megemlékező gyűléseket tartanak a független Észt Köztársaság kikiáltásának 70. évfordulóján. június 3.

Az oldal tetejére február 25.

A kormány tárcaközi bizottságot hoz létre a Mo-ra érkező román állampolgárok megsegítésére. március 10.

Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban címmel országos tanácskozás kezdődik Békéscsabán.

Bemutatják Szabó Ildikó Hótreál c. filmjét.

Dél-Koreában beiktatják tisztségébe Ro Te Vu elnököt, Cson Tu Hvan diktátor kijelölt utódát.
Az oldal tetejére február 26.

A SZOT Elnöksége állásfoglalást ad ki, amelyben elítéli „a mozgalommal szemben álló szerve-zetek” létrehozására tett kísérleteket.

Kovács László külügyminiszter-helyettes hivatalos látogatásra Londonba érkezik.

Az USA kormánya bejelenti, hogy július 3-ai határidővel megvonja Romániától a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvén alapuló elbírálást, amit 1975 óta minden évben megadtak. — Két nappal később a román kormány közli, hogy ők mondanak le a kedvezményes elbánásról.

Az oldal tetejére február 27.
Moszkvában aláírják az 1988. évi magyar–szovjet árucsere-forgalmi megállapodást.

Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter jugoszláviai látogatása során egyezményt ír alá a Dráva közös szakaszának hasznosításáról.

Országszerte megünneplik az MHSZ megalakulásának 40. évfordulóját.
Az oldal tetejére február 28.

Szumgajt városában (Azerbajdzsán, Szu) etnikai hátterű zavargások kezdődnek; az örményellenes pogromban 32 ember veszti életét. — Ezt követően állandósul az azeri–örmény viszály Hegyi-Karabah hovatartozásáról. 1989. augusztus 1.

Az oldal tetejére február 29.

Bp-en kezd tárgyalásokat az Észak-atlanti Közgyűlés (a NATO tagállamok közös parlamentje) küldöttsége.

Az ELTE-n konferencia kezdődik Pázmány Péterről.