1988
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

A kormány döntése értelmében januártól csak a költségvetési szerveknél marad meg a központi bérszabályozás. A gazdálkodó szerveknél a szakszervezetek és a Gazdasági Kamara megállapo-dása alapján kell megszabni a bérmaximumot.

Életbe lép az EK és Mo között szeptemberben aláírt kereskedelmi és gazdasági együttműködési egyezmény. december 12.

Bemutatják Xantus János Rock-térítő c. filmjét.

Az oldal tetejére december 2.

Pártértekezletet tartanak Vas és Szabolcs-Szatmár megyében, valamint Békéscsabán, Dunaúj-városban és Hatvanban.

Szabó István, a TOT elnöke bejelenti: a magyar mezőgazdaságnak, reális árak és alacsonyabb adók formájában, 4 milliárd Ft-ra lenne szüksége, hogy megállítsák a termelés visszaesését.
Az oldal tetejére december 3.
Bp-en a Széchenyi István Szakkollégium és Társadalomtudományi Klub szervezésében az MKKE-n megkezdődik az első legális és nyilvános tudományos konferencia az 1956-os forradalomról. — A konferencia másnap folytatódik.

Bp-en megalakul a Márton Áron Társaság. Alapító tagjai: Szentágothai János, Györffy György és Entz Géza.

Pozsgay Imre államminiszter hivatalos látogatásra az NSZK-ba utazik.
Az oldal tetejére december 4.

Robbanás történik a Dorogi Szénbányák lencsehegyi üzemében. 15 bányász életét veszti, közülük ketten lengyel állampolgárok.

Az oldal tetejére december 5.
Ülést tart az Érdekegyeztető Tanács. Megállapodnak, hogy a bérből és fizetésből élők ügyében a jövőben csak a kormány, a SZOT és a Gazdasági Kamara egyetértésével születhet megállapodás.

Bp-en megalakul az Emberi Jogok Bizottsága.

Sanghajban megnyílik Mo főkonzulátusa.

A MIOK elveti azt a javaslatot, hogy a mo-i zsidóságot nemzetiségi státusba sorolják. december 9.

Az oldal tetejére december 6.

A KISZ Bp-en a Margitszigeten demonstrációt tart, amelyen a lakásgazdálkodás reformját és a szociális biztonság növelését követelik. — A rendőrség korábban nem engedélyezte, hogy a megmozdulás a Parlament előtt legyen.

Dél-Korea fővárosában, Szöulban megnyílik Mo állandó képviseleti irodája. 1989. február 1.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szu LT Elnökségének elnöke hivatalos látogatásra az USA-ba érkezik. — Gorbacsov találkozik Ronald Reagan hivatalban lévő és George Bush megválasztott amerikai elnökkel. december 7.

Az oldal tetejére december 7.
Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra a Kínai Népköztársaságba utazik. — Várkonyit fogadja Li Peng, az Államtanács elnöke.

Mihail Gorbacsov szovjet államfő az ENSZ Közgyűlésének XLIII. ülésszakán egyoldalú csapatcsök-kentést jelent be. A Szu 1992-ig 500 ezer katonával csökkenti Közép-Európában állomásozó fegyveres erői létszámát, Mo, Csehszlovákia és Lengyelország területéről pedig kivon 10 ezer harckocsit, 8500 tüzérségi löveget és 800 harci repülőt. 1989. április 25.

55 000 halálos áldozatot követelő földrengés történik Örményországban.

Az oldal tetejére december 8.

Bp-en, a Józsefvárosban aláírásgyűjtő kampányt kezdeményeznek Vida Miklós képviselő vissza-hívására, mert az Ogy őszi ülésszakán ő is azt szorgalmazta, hogy zárt ülésen döntsenek Bős–Nagymaros ügyében. —  Ez az első visszahívási akció az egypárti Parlament történetében.

Először találkoznak hivatalosan a KISZ és a Fidesz képviselői.
Az oldal tetejére december 11.
Pártértekezletet tartanak Csongrád megyében. Vastagh Pál, az új első titkár kijelenti, hogy az évtizedes politikai hibák a válság szélére sodorták az országot, a párt pedig egyaránt felelős a válságért és a kibontakozásért.

Az Árhivatal elnöke közli, hogy 1988-ban 16%-kal emelkedett a fogyasztói árszínvonal.

Az oldal tetejére december 12.

Bp-en megkezdődik Mo és az EGK vegyesbizottságának első ülése. Az EGK delegációját Willy de Clerck, a Közösség biztosa vezeti. — De Clercket fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára és Németh Miklós, az Mt elnöke.

Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazik.
Az oldal tetejére december 13.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület a nyugati magyar emigrációról és március 15-e megünneplé-séről tanácskozik.

Németh Miklós, az Mt elnöke interjút ad a Newsweek c. amerikai hetilapnak. Németh úgy fogalmaz, hogy a magyar politikai reformok elvezetnek egy nyugati stílusú parlamenti demokráciához.

Az oldal tetejére december 14.
A költségvetés tervezete 1988-hoz képest 30 millió Ft-tal kevesebbet, csaknem 720 millió Ft-ot irányoz elő a Munkásőrség 1989-es támogatására.

Mo és Ausztria hivatalosan benyújtja jelentkezését az 1995-ös világkiállítás közös megrendezé-sére. 1989. február 9.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja és külügyminisztere. — Genschert fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára és Németh Miklós, az Mt elnöke. — Bejelentik, hogy 1989-ben Münchenben magyar, Pécsett NSZK-konzulátus nyílik.

Az oldal tetejére december 15.

Ülést tart az MSZMP KB. Németh Miklós helyett Iványi Pált választják a KB titkárává; Pál Lénárdot felmentik titkári tisztsége alól. — Grósz Károly, a párt főtitkára szerint Mo-on újfajta középbal koalícióra lenne szükség, amelyben az MSZMP lenne a balodal, szövetségesei pedig azok a középpártok, amelyek elfogadják a szocializmust, de építését más módszerekkel képzelik el. december 16.

Kétnapos hivatalos látogatásra Svájcba utazik Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár.
Révkomáromban beiktatják tisztségébe Mikó Jenőt, a szlovákiai ref. egyház új püspökét.
Ülést tart a CSKP KB. Felmentik tisztségeiből Vasil Biľak ideológiai titkárt, s a tervezettnél egy évvel korábbra, 1990 májusára összehívják a párt XVIII. kongresszusát.
Az oldal tetejére december 16.

Grósz Károly kijelenti: az MSZMP nem akarja megosztani a hatalmat, hanem annak gyakorlásába kíván bevonni szövetséges erőket.

Eltörlik azt a rendeletet, amely szerint a magyar állampolgároknak az országból kiutazáskor 3000 Ft-nyi legális eredetű valutát kellett felmutatniuk.
Pozsgay Imre államminiszter hivatalos látogatást tesz Ausztriában. Pozsgayt fogadja Franz Vranitzky osztrák szövetségi kancellár.

Szófiában megkezdődik a VSZ honvédelmi bizottságának ülése. Mo-ot Kárpáti Ferenc vezér-ezredes képviseli.

Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra az NSZK-ba, Bajorországba utazik. — Várkonyi Münchenben előadást tart a Délkelet-európai Társaságban.

Visegrádnál megkezdik a Duna vizének átszivattyúzását az ideiglenes mederbe.
Az oldal tetejére december 17.
Pártértekezletet tartanak Bács-Kiskun és Fejér megyében, valamit Pécsett. A tanácskozásokon bírálják a helyi pártvezetést.

Bp-en megalakul az Erdélyi Szövetség. — Megalakul a Raoul Wallenberg Egyesület.

Meghal Róna Emmy grafikus, könyvillusztrátor.
Az oldal tetejére december 18.

Nyers Rezső először szól a nyilvánosság előtt arról, hogy az MSZMP-nek meg kell őriznie egyesült párt jellegét, és hasznosítania kell a szociáldemokrácia pozitív vonásait is.

Az oldal tetejére december 19.
A HNF OT visszautasítja a választójogi törvénytervezetet, mert képtelenségnek tartja, hogy az új alkotmány elfogadása előtt alakítsák ki a későbbi választási rendszert.
Több alternatív szervezet a Vörösmarty téren tartott gyűlésén követeli, hogy a jelenlegi Ogy helyett válasszanak Alkotmányozó Nemzetgyűlést.

Megalakul a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.

A Gazdasági Kamara úgy véli, javítaná a költségvetés helyzetét, ha meggyorsítanák az állami tulajdon értékesítését.
Berecz Frigyes ipari miniszter elismeri, hogy hiba volt az eocénprogram támogatása.
Az oldal tetejére december 20.

Összeül az Ogy. december 21. Március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánítják. — Összevonják az építésügyi és városfejlesztési, valamint a közlekedési tárcát. 1989. január 1. Az Ogy pártonkívüli képviselői bejelentik, hogy külön frakciót kívánnak létrehozni.1989. január 24.

Az oldal tetejére december 21.

Az Ogy hosszas vita után elfogadja az 1989-es költségvetést, ám a képviselők, a kormány elképzeléseivel szemben, nem 6, hanem 4%-os egyszeri nyereségadó kivetését szavazzák meg. A hiányzó ötmilliárd forintos összeg pótlására tovább csökkentik a védelmi kiadásokat és a társadalmi szervezeteknek juttatott támogatást.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik José Abrantes Fernandez, a Kubai Köztársaság belügy-minisztere.

Az oldal tetejére december 22.

Az Ogy módosítja a személyi jövedelemadóról szóló törvényt: az eddigi 48 000 forint helyett 55 000 Ft az adóköteles jövedelem alsó határa. Mérséklik az adókulcsokat, s kevesebb az adósávok száma. A képviselők létrehozzák a társadalombiztosítási és a szakképzési alapot. Új törvény születik a külföldiek befektetéseiről.

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban létrejött kompromisszum értelmében 1989 első felében 3000 Ft marad a minimálbér, 1989. július 1-je után viszont 3700 Ft-ra emelik.
A Kereskedelmi Minisztérium úgy rendelkezik, hogy 1989-től a beérkező személyautó-mennyiség legfeljebb 20%-át lehet soron kívül értékesíteni.

Kolozsvárott meghal Demény Dezső pszichológus, az erdélyi magyar értelmiség jeles alakja, a szellemi ellenállás egyik jelképe.

Az oldal tetejére december 23.

II. János Pál pápa öt új segédpüspököt nevez ki a mo-i egyházmegyékhez. Ács Istvánt az egri, Dékány Vilmost és Várszegi Asztrikot (1991. január 5.) az esztergomi főegyházmegyéhez, Mayer Mihályt a pécsi (1989. november 3.), Takács Nándort pedig a székesfehérvári (1991. szeptember 30.) egyházmegyéhez. 1989. február 11.

Az oldal tetejére december 24.

Bp-en meghal Emődi László regnumi lelkész.*

Az oldal tetejére december 27.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Szin Dong Von, a Koreai Köztársaság külügyminiszterének első helyettese. 1989. január 27.

Az oldal tetejére december 28.
Svájcból hazahozzák Bán Antal szociáldemokrata politikus hamvait.

Nyilvánosságra kerül, hogy az utóbbi esztendőkben több száz tonna veszélyes hulladékot ástak el Apajpusztán (Bács-Kiskun m.), a Kiskunsági Állami Gazdaság melléküzemágában, s ez nagyarányú környezetszennyezést okozott.

A Szu-ban bejelentik, hogy Leonyid Brezsnyev és Konsztantyin Csernyenko v. pártvezetőkről a későbbiekben nem nevezhető el közterület vagy közintézmény.

Az oldal tetejére december 29.

Az Mt határozatot hoz a munkanélküli segély bevezetéséről. Korábban elzárás járt a kmk-nak nevezett közveszélyes munkakerülésért. — A kormány létrehozza a Minisztertanács Tájékoztatás-politikai Kollégiumát. — A kormány 1989-re nagyobb mozgásszabadságot ígér a vállalatoknak, egyúttal előirányozza, hogy az átlagosnál nagyobb mértékben emelik egyes alapvető élelmiszerek, a villamos energia, a gáz- és a csatornaszolgáltatás, a személyautók, a hírlapok és egyes postai szolgáltatások, valamint a gyógyszerek árait.

Az oldal tetejére december 30.

Az ET 120 embert mentesít 1956-os cselekményük joghátrányai alól.

Az oldal tetejére december 31.
Németh Miklós miniszterelnök nyilatkozik a Kyodo japán hírügynökségnek: mint mondja, személy szerint bármely párttal el tud képzelni koalíciót, ha annak elvei nem sértik a szocialista rendszer alapjait, de egy ilyen koalícióra még nem érett meg a helyzet.

Derzsi András veszi át a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium vezetését. 1990. május 23.

E hónapban Párizsban megjelenik a Magyar Füzetek 19–20., utolsó száma, amely a mo-i politikai válsággal foglalkozik.