1988
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Feloldják az áremelések bejelentésének kötelezettségét.

Az oldal tetejére április 2.

A londoni The Economist c. lap Mo-gal foglalkozó elemzése szerint, ha szabad választásokat tartanának az országban, azokat a populista-kisgazda irányzat nyerné, akik a kisebbségben élő magyarság problémáit állítanák középpontba.

Életének 89. évében meghal Barcsay Jenő Kossuth-díjas festő- és grafikusművész.

Az oldal tetejére április 3.

Romániában e naptól hivatalosan és a sajtóban csak a román helységnevek használhatók.

Az oldal tetejére április 6.

Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Mécs Imre, Solt Ottilia és Philipp Tibor kiadja a Független Jog-védő Szolgálat alapító felhívását.

Az oldal tetejére április 7.

Hivatalos baráti látogatást tesz Mo-on Miloš Jakeš, a CSKP KB főtitkára. — A találkozóról kiadott közös közlemény szerint, amelyben a korábbiaknál valamivel nagyobb hangsúlyt kap a nemzetiségek kérdése, a tárgyaló felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a két országban élő „nemzetiségek helyzetének, a sokoldalú fejlődésükhöz szükséges feltételek kialakításának, beleértve az anyanyelvi oktatást és nevelést”, s a jövőben is arra fognak törekedni, hogy a nemzetiségek „országuk hű állampolgáraiként, a szocializmus talaján eredményesen segítsék az együttműködést, a jószomszédi viszony fejlesztését”.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Taskentben találkozik Mohammad Nadzsibullah afgán elnökkel. A közös közlemény szerint „elhárultak az akadályok a genfi megállapodás aláírása előtt”. április 14.

Az oldal tetejére április 8.
Kádár János fogadja Viktor Kulikov marsallt, a VSZ egyesített fegyveres erőinek főparancsnokát.

Az MSZMP KEB határozata alapján kizárják a pártból Bihari Mihályt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatóját, Bíró Zoltánt, az Országos Széchényi Könyvtár főmunkatársát, Király Zoltánt, az MTV szegedi körzeti stúdiójának szerkesztő-riporterét és Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Rt. tudományos főmunkatársát.

Lezárul a KNEB vizsgálata az Ipari Műszergyár vezetőinek ügyében. Hűtlen kezelés miatt vádat emelnek a v. vezérigazgató ellen.
Az oldal tetejére április 10.

Bp-en tárgyal Branko Mikulić jugoszláv kormányfő.

Az oldal tetejére április 11.

7%-kal drágulnak egyes papíripari termékek.

Az oldal tetejére április 12.

Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár Prágába látogat. — A Jaromír Johanes csehszlovák külügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélésen elvi egyetértés születik az utasforgalom könnyítésének szükségességéről, a csehszlovák fél azonban a kishatárforgalmi egyezmény korszerűsítésétől ismét elzárkózik. Horn sürgeti a pozsonyi Magyar Kulturális Központ célját szolgáló telek körüli problémák megoldását is.

Bp-en megkezdődik a Duna Bizottság 46., egyben jubileumi (a megalakulás 40. évfordulón tartott) egyhetes ülése. Mo-ot Ur­bán Lajos közlekedési miniszter képvi­seli. — Grósz Károly, az Mt elnöke fogadja a tanácskozás résztvevőit.

Az oldal tetejére április 13.

Horn Gyula külügyminisztériumi ál­lamtitkár hivatalos baráti látogatásra az NDK fővárosába utazik.

Az oldal tetejére április 14.

Marjai József miniszterelnök-helyettes, kereskedelmi miniszter hivatalos baráti látogatásra Moszkvába utazik. — Marjai, a gazdasági együttműködési bizottság társelnökeként, megbeszélést folytat Alekszandr Antonovval, a Szu miniszterelnök-helyettesével.

Bemutatják Kósa Ferenc A másik ember c. filmjét.

George Shultz amerikai és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter, valamint az afgán és a pakisztáni diplomácia vezetője Genfben aláírja az Afganisztánban állomásozó szovjet csapatok kivonásától szóló megállapodást. május 25.

Az oldal tetejére április 15.

„Politika és nyilvánosság” címmel kétnapos országos tanácskozás kezdődik Debrecenben.

Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter hivatalos látogatásra az USA-ba utazik.
Az oldal tetejére április 16.

Az esztergomi Bazilikánál ünnepélyes keretek között fogadják a Szent Jobbot. — A Szent István-ereklyét Esztergom után az ország valamennyi püspöki székhelyén bemutatják.

Tunézia fővárosában halálos merényletet követnek el Abu Dzsihad (Halil al-Vazir), a PFSZ VB elnökhelyettese, a Palesztin Felszabadítási Hadsereg főparancsnoka ellen.

Az oldal tetejére április 17.

Bp-en megtartják a Fidesz első találkozóját. Megválasztják a szervezet első szóvivőit. május 14.

Bp-en felújítás miatt lezárják a BAH csomóponti felüljárót. június 3.

Az oldal tetejére április 18.

Háromnapos látogatásra Bp-re érkezik Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterelnök. — Rizskov tárgyal Grósz Károllyal, az Mt elnökével; fogadja őt Németh Károly, az ET elnöke és Kádár János.

Az oldal tetejére április 20.

Az Ófalu község (Baranya m.) által fölkért szakértői bizottság jelentése szerint környezeti veszé-lyekkel jár, ha a falu területének közelében radioaktív hulladékot helyeznek el. május 2.

Az oldal tetejére április 21.

Kádár János tudósokat és művészeket fogad.

A nyitrai Pedagógiai Kar 2 magyar tanára és 101 diákja az anyanyelvi oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó kérvényt intéz a kar dékáni hivatalához. — A kar állásfoglalása a kérést indokolatlannak minősíti, s leszögezi, hogy megvalósulása nehezítené a hallgatók érvényesülését a gyakorlati életben. június 23.

Az oldal tetejére április 22.

A Föld napján megalakul a Magyar Környezetvédelmi Egyesület.

Az osztrák parlament elfogadja a magyar áruk vámkedvezményéről szóló törvényt.
Az oldal tetejére április 23.

A kormány létrehozza az Mt Tanácsadó Testületét; elnöke Bognár József.

Kétnapos felsőoktatási parlament kezdődik Veszprémben, a Vegyipari Egyetemen. április 24.

Az oldal tetejére április 24.

Befejeződik a felsőoktatási ifjúsági parlament. A fórum követeli, hogy a felsőoktatási intéz-ményekben politikai tevékenységet folytató ifjúsági szervezetek is alakulhassanak. június 28.

Az oldal tetejére április 25.

A januári áremeléseket követően erőszakos jelenségekkel kísért sztrájkhullám bontakozik ki Lengyelországban.* május 10.

Az oldal tetejére április 27.

Bp-en megnyílik az első magyar ökológuskongresszus.

Az oldal tetejére április 28.

Az MSZMP és a SZOT vezetői a párt és a szakszervezetek kapcsolatairól és politikai intézmény-rendszer továbbfejlesztéséről tanácskoznak.

Az oldal tetejére április 29.

Bp-en az V. ker. Régiposta utcában megnyílik az ország első McDonald’s gyorsétterme.

Nicolae Ceauşescu, az RKP KB főtitkára bejelenti a településszerkezet átalakításának programját. A terv szerint Romániában az ezredfordulóig közel kétezer falut számolnának föl.

Az oldal tetejére április 30.
A KIOSZ bp-i választmánya bejelenti: az év elejétől a fővárosban 3000 iparos szünetelteti tevékenységét vagy visszaadta iparengedélyét.

E hónapban megjelenik Liska Tibor közgazdász 25 évvel korábban írott műve, az Ökonosztát.