1987
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 2.

Megjelenik a földről szóló 1987: I. tc. A törvény megszünteti a tartós földhasználat intézményét.

Az oldal tetejére március 3.

II. János Pál pápa, az ET előzetes hozzájárulásával, Paskai László (1988. június 28.) kalocsai koadjutor érseket esztergomi érsekké*, Marosi Izidort váci megyéspüspökké (1992. február 1.), Dankó Lászlót, a Pápai Magyar Intézet igazgatóját kalocsai apostoli kormányzóvá (június 5.) ne-vezi ki.

Mo csatlakozik az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel foglalkozó bécsi utóértekez-leten benyújtott közös jugoszláv-kanadai javaslathoz, amely az európai nemzetiségi kisebbségek jogainak erősítésére irányul.

Kolozsvárott meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szer-kesztője.

Az oldal tetejére március 5.

Először indítanak eljárást a csődtörvény alapján egy jelentősebb cég, a Veszprémi Állami Építő-ipari Vállalat ellen.

Az oldal tetejére március 6.

Ülést tart az Ogy Külügyi Bizottsága. Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, a bizottság elnöke kijelenti, hogy Mo nem hagyja szó nélkül a román támadásokat. április 1.

Kölnben meghal Irányi László piarista szerzetes, a külföldi magyarok püspöke.
Az oldal tetejére március 8.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszter. — Howe-t fogadja Lázár György miniszterelnök és Kádár János.

Az éjszaka folyamán Pozsonyban megrongálják több magyar kisebbségi intézmény: a Csemadok, az Ifjú Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes, valamint az Új Szó c. lap székházát. március 16.

Az oldal tetejére március 10.

Az ENSZ Közgyűlése a katonai szolgálat megtagadását az emberi jogok közé sorolja. „A katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadását tekintsék az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya által elismert gondolatszabadsághoz, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog törvényes gyakorlásának.” — A szocialista országok tartózkodnak a szavazásnál.

Az oldal tetejére március 11.

Az MNB fél éven belül immár másodszor, ismét 8%-kal leértékeli a forintot a konvertibilis valu-tákhoz képest.

Az oldal tetejére március 12.

Bemutatják Rózsa János Csók, anyu c. filmjét.

Az oldal tetejére március 15.

A központi állami ünnepségen Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára mond beszédet, amelyben felveti a politikai-intézményi reformok lehetőségét. — A bp-i független megemlékezések atrocitások nélkül befejeződnek.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, az Ogy Külügyi Bizottságának elnöke kéthetes látogatásra az USA-ba utazik. — Ott-tartózkodása során Szűröst fogadja George Bush alelnök és George Schultz külügyminiszter.

Az oldal tetejére március 16.
Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára hivatalos látogatásra Japánba utazik.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága a pozsonyi magyarellenes támadások ügyében beadvánnyal fordul Szlovákia főügyészéhez; kérik, hogy a hatóságok mihamarabb derítsék ki az elkövetők személyét, és a nyilvánosság előtt számoljanak be a részletekről. március 27.

Az oldal tetejére március 23.

Lemond tisztségéről Willy Brandt, az NSZK v. kancellárja, a Németországi Szociáldemokrata Párt elnöke. június 14.

A Kínai Népköztársaság és Portugália megállapodik, hogy Makao gyarmat 1999. decemberében Kína fennhatósága alá kerül.
Az oldal tetejére március 24.

Moszkvában megkezdődik a VSZ külügyminiszteri bizottságának kétnapos ülése. Mo-ot Várkonyi Péter képviseli.

Az oldal tetejére március 26.

Mo-i látogatásra érkezik Georgi Atanaszov bolgár miniszterelnök. — Atanaszovot fogadja Lázár György miniszterelnök és Kádár János.

Bemutatják Jancsó Miklós Szörnyek évadja c. filmjét.

Az oldal tetejére március 27.

A Charta 77 cseh polgárjogi mozgalom a Szövetségi Gyűléshez és a szövetségi kormányhoz intézett levelében elítéli a pozsonyi magyarellenes támadásokat, s felkéri a címzetteket, foglaljanak állást az eseményekkel kapcsolatban, kivizsgálásuknál a legnagyobb körültekintéssel járjanak el, a hírközlő szervek pedig számoljanak be a történtekről és a nyomozásról. március 30.

Az oldal tetejére március 28.

A Mo-i Ref. Egyház Zsinata Tóth Károly dunamelléki püspököt választja lelkészi elnökké. Az új lelkészi alelnök Kovách Attila dunántúli püspök. 1989. január 18.

Moszkvában kezd tárgyalásokat Margaret Thatcher brit kormányfő.
Az oldal tetejére március 30.

A Charta 77 levélben tájékoztatja a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát a pozsonyi magyarellenes támadásokról kiadott állásfoglalásáról. A levél szerint a Charta 77 „fenntartás nélkül támogatja a magyar kisebbséget a kulturális diszkrimináció elleni tiltakozásban”. — A Charta 77 egyúttal a Beszélő c. szamizdatot is tájékoztatja a magyarellenes támadásokról kiadott állásfoglalásáról.

Az oldal tetejére március 31.

E hónapban, féléves szünet után, megjelenik a Tiszatáj c. folyóirat január–februári összevont száma. 1989. február 16.