1987
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Kádár János Bp-en fogadja Armand Hammer amerikai üzletembert, az Occidental Petroleum Co. elnökét.

Az MNB döntésének értelmében 2%-kal nő a bankok és pénzintézetek által igénybe vehető rövid lejáratú hitelek kamata.
E naptól kezdve az autópályákon 120, autóutakon 100 km/h a személygépkocsik számára megengedett legnagyobb sebesség.
Libanonban halálos merényletet követnek el Rasid Karami miniszterelnök ellen.
Az oldal tetejére június 3.

A Szu-ban halálra ítélik az Üzbég KP buharai területi bizottságának v. első titkárát, mert visszaélt hatalmával és korrupciós ügyekbe keveredett.

Az oldal tetejére június 4.

Bp-en kezd tárgyalásokat az RKP KB két titkára, Emil Bobu és Ion Stoian. A román politikusokat fogadja Kádár János. — A román fél nehezményezi, hogy az Erdély története c. kézikönyvet éppen egy miniszter (Köpeczi Béla) szerkesztette és az MTA adta ki. A magyar fél kifejti: bár a romániai magyarok helyzetének rendezése Románia belső ügye, a problémának nemzetközi és magyar vonatkozásai is vannak. — A kétnapos tárgyalás eredménytelenül zárul.

Az EK hivatalos tárgyalásokat kezd Mo-gal egy átfogó kereskedelmi és gazdasági együttműködési egyezményről. 1988. szeptember 26.

Az oldal tetejére június 5.

II. János Pál pápa felmenti tisztségéből az ekkor 86 éves Ijjas József (1989. április 29.) kalocsai érseket. — A pápa Dankó László apostoli kormányzót kalocsai érsekké (1999. június 25.), Seregély István kőszegi plébánost egri érsekké*, Gyulay Endre szeged-rókusvárosi plébánost szeged-csanádi püspökké** nevezi ki.

Az oldal tetejére június 8.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Dzsambijn Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt főtitkára, miniszterelnök.

Harmadik lengyelországi látogatására Varsóba érkezik II. János Pál pápa. — A látogatás egy hétig tart, a pápai miséken milliók vesznek részt.

Az oldal tetejére június 9.

Hivatalos látogatásra Norvégiába és Svédországba utazik Csehák Judit miniszterelnök-helyettes.

Az oldal tetejére június 10.

A „demokratikus ellenzék” a Beszélő különszámában „Társadalmi szerződés” címmel, Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt Ottilia megfogalmazásában, közzéteszi állásfoglalását (július 14.) „a politikai kibontakozás feltételeiről”.

Az oldal tetejére június 12.
Ronald Reagan amerikai elnök beszédet mond Nyugat-Berlinben, a Brandenburgi-kapunál. Reagan javasolja, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára járjon közben a fal lebontása érdekében.

A konzervatív párt győz az angliai választásokon. — Margaret Thatcher harmadszor is kormányt alakíthat.

Az oldal tetejére június 14.

Bp-re érkezik Csao Ce-jang, a KKP KB megbízott főtitkára, az Államtanács elnöke. Harminc év után először tartanak legfelsőbb szintű magyar–kínai találkozót. — A két fél hosszú távú gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési egyezményt ír alá.

A SPD rendkívüli kongresszusa Hans-Jochen Vogelt választja a párt elnökévé. Willy Brandtot örökös tiszteletbeli elnökké választják.
Az oldal tetejére június 15.
Az EK Miniszteri Tanácsa elfogadja az egyetemi tanulmányokat támogató ERASMUS-programot.

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak Olaszországban. Az OKP veszít mandátumaiból, de így is az ország második legnagyobb pártja marad. — Ötpárti koalíciós kormány alakul a kereszténydemokrata Giovanni Goria vezetésével.

Az oldal tetejére június 16.

Nagy Imre és társai kivégzésének 29. évfordulóján, nagyszámú rendőr és mintegy 50-60 ember jelenlétében, szimbolikusan Batthyány–Nagy Imre-emlékmécsessé nyilvánítják a bp-i Batthyány-örökmécsest. — Bp-en Nagy Imre rehabilitálását követelő röplap jelenik meg több száz példányban. — Este Philip Tibor lakásán megemlékezést tartanak, amelyen Lőcsei Pál, Szalai Pál és Pákh Tibor mond beszédet, és felolvassák Nagy Erzsébet üzenetét.

Az USA javasolja a Szu-nak, hogy az egész világon számolják fel a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakétákat.
Az oldal tetejére június 17.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter. — A felek a két ország kapcsolatainak erősítése mellett foglalnak állást. A magyar vezetők támogatásukról biztosítják a Szu-ban folyó átalakításokat.

Az oldal tetejére június 21.

Tanácsi választásokat tartanak a Szu-ban. Először lehet több jelölt közül választani. Az új tanácstagok több mint fele pártonkívüli.

Az ETA baszk szeparatista szervezet bombamerényletet követ el Barcelonában. A halálos áldo-zatok száma 18.

Az oldal tetejére június 22.

Marjai József miniszterelnök-helyettes Genfben részt vesz a Világgazdasági Fórum rendezvényén.

Az oldal tetejére június 23.

Ülést tart az MSZMP KB. — A testület személyi változásokról határoz. A KB tagjává választják Beck Tamást, Gyuricza Lászlót, Iványi Pált, Medgyessy Pétert, Németh Miklóst, Petrovszki Istvánt és Tatai Ilonát. Lázár Györgyöt megválasztják az MSZMP főtitkárhelyettesévé. Losonczi Pál és Sarlós István helyett a PB tagjává választják Berecz Jánost és Csehák Juditot. A KB új titkárai: Fejti György (fegyveres erők), Lukács János (párt- és tömegszervezetek), Németh Miklós (gazdaság). — A KB javaslatot tesz állami tisztségek betöltésére. június 25. — Az MSZMP Bp-i Bizottsága Grósz Károly helyett Havasi Ferencet választja első titkárrá.

Az oldal tetejére június 24.

Megkezdődik az SZKP KB háromnapos ülése. június 29. — A testület megállapítja, hogy a korábbi gazdaságirányítási modell tarthatatlan, és nagy vita után elfogadja a gazdasági reform programját és menetrendjét. november 2.

Az oldal tetejére június 25.

Az Ogy zárt ülésén elfogadja az MSZMP KB és a HNF OT személycserékre vonatkozó javaslatait. Fölmentik tisztségéből Losonczi Pált; az ET új elnöke Németh Károly. 1988. június 29. Lázár György helyett Grósz Károlyt választják az Mt elnökévé. 1988. november 24. A nyugdíjba vonuló Czinege Lajos helyett Horváth Istvánt választják miniszterelnök-helyettessé. — Medgyessy Péter pénzügyminiszter beszámolójában közli, hogy az államháztartás hiánya 1986-ban a tervezett kétszerese volt. A képviselők, 5 ellenszavazattal és 14 tartózkodás mellett, elfogadják az 1986. évi költségvetés zárszámadását.

Az oldal tetejére június 29.

A Szu LT elfogadja a vállalati reformról és a népszavazás intézményének bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.