1987
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Bp-en a Ráday Kollégiumban megtartják a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa vezetőinek első hivatalos tanácskozását.

Az oldal tetejére december 2.

Mo-ra látogat Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, az Államtanács elnöke. — Aláírják a két ország kapcsolatait 2000-ig szabályozó komplex programot.

Meghal Paul Arma magyar származású francia zeneszerző, zeneetnológus, népdalgyűjtő.
Az oldal tetejére december 5.

Mo-ra látogat Raif Dizdarević jugoszláv külügyminiszter.

Az oldal tetejére december 6.

Bp-en befejeződik a Magyar Vöröskereszt VII. kongresszusa. A szervezet elnökévé ismét Gegesi Kis Pál akadémikust, főtitkárává Hantos Jánost választják.

Az oldal tetejére december 7.

Washingtonban megkezdődik Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára harmadik csúcstalálkozója. december 8.

Az oldal tetejére december 8.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület a népgazdaság helyzetéről tanácskozik; optimista hangvételű közleményt adnak ki a tervteljesítésről. — Az ülésen Kádár János hangsúlyozza: „…az országban a politikai helyzet rossz, emellett a párt nem tud elmenni, értékelni kell a kongresszus óta eltelt időszakot, mert olyan változások mentek végbe, amelyeket nem a KB-nak, hanem a pártértekezletnek kell értékelnie… A pártértekezlet valamicskével nagyobb súllyal szólhat ugyanezekről a kérdésekről és valamicskével nagyobb hatáskörrel, mandátummal rendelkezik káderügyekben.” A KB nagy többséggel a párt országos értekezletének összehívása mellett dönt. 1988. március 23.

Ülést tart a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Elnökké Tóth Károly dunamelléki ref. püspököt választják.
Washingtonban az amerikai–szovjet csúcstalálkozó során aláírják a közepes hatótávolságú és a hadműveleti-harcászati rakéták felszámolásáról szóló szerződést.
Az oldal tetejére december 10.
Kádár János Berlinbe utazik, a VSZ tagállamai testvérpártjainak fő- és első titkári találkozójára. — Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára tájékoztatót tart az amerikai–szovjet csúcstalálkozóról.
A kanadai hatóságok vádat emelnek a 76 éves Finta Imre egykori cs. százados ellen.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem felveszi Szent-Györgyi Albert nevét.

Az oldal tetejére december 11.

Átadják a Ferihegyi repülőtér felújított leszállópályáját.

Az oldal tetejére december 12.

Hivatalos látogatásra Egyiptomba utazik Várkonyi Péter külügyminiszter. — Várkonyit fogadja Hoszni Mubarak elnök.

82 éves korában meghal Földvári Aladár, a SZOT alelnöke.
Az oldal tetejére december 14.

Hivatali vesztegetés gyanújával őrizetbe veszik Szabadits Antalt, a Bp V. kerületi tanács elnökhelyettesét és Ács Istvánt, a kerületi Ingatlankezelő Vállalat igazgatóját.

„A béke teológiája” címmel nemzetközi szeminárium kezdődik Bp-en, 40 országból 150 résztvevővel.
Az oldal tetejére december 15.
Megalakul a Magyar Tőzsdealapítvány.
Megalakul az Interbank Rt.
Az oldal tetejére december 16.

Összeül az Ogy. december 17. — A képviselők elfogadják az 1987: VII. tc.-et a Magyar Népköztársaság kormányszerveiről. Ezek a következők: Belügyminisztérium, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Ipari Minisztérium, Kereskedelmi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, Közlekedési Minisztérium, Külügyminisztérium, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Művelődési Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Szociális és Egészségügyi Minisztérium, Országos Tervhivatal. — Személyi változtatásokat hajtanak végre a kormányban; Berecz Frigyest, Csehák Juditot, Horváth Istvánt és Maróthy Lászlót felmentik miniszterelnök-helyettesi tisztségéből. Medgyessy Pétert miniszterelnök-helyettessé, Berecz Frigyest ipari miniszterré (Kapolyi László helyett), Csehák Juditot szociális és egészségügyi miniszterré (Medve László helyett), Horváth Istvánt belügyminiszterré (Kamara János helyett), Marjai Józsefet miniszterelnök-helyettessé és kereskedelmi miniszterré (Juhár Zoltán belkereskedelmi és Veress Péter külkereskedelmi miniszter helyett), Maróthy Lászlót környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterré, Hoós Jánost az OTh elnökévé választják. 1988. június 29.

Az oldal tetejére december 17.

Az Ogy elfogadja az ország 1988. évi költségvetését, a „szocialista” országok gyakorlatában szokatlan módon, négy ellenszavazattal és 18 tartózkodás mellett.

A Magyar Nemzeti Galériának adják át a helyreállított nádori kriptát, József nádor és családja egykori temetkezési helyét.

Lemond tisztségéről Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára; utódává Miloš Jakešt* választják. 1989. november 24. — Husák államfői tiszte megmarad. 1989. december 3.

Az oldal tetejére december 18.

Felavatják a kecskeméti Katona József Színház felújított épületét.

Meghal Marguerite Yourcenar (Crayencour) belga írónő, az első nő, akit a Francia Akadémia tagjai közé választott.
Az oldal tetejére december 19.
Makón Erdei Ferenc Társaság alakul.

Elkészül a Budafok–Albertfalva–Székesfehérvár–Szabadbattyán közötti vasúti pálya villamosítása. 1988. május 26.

Az oldal tetejére december 21.

Hivatalos munkalátogatásra Moszkvába érkezik Németh Miklós, az MSZMP KB titkára. — Németh tárgyal Nyikolaj Szlunykovval és Vagyim Medvegyevvel, az SZKP KB titkáraival.

A budai Várnegyedet és a Duna két partjának panorámáját, valamint Hollókő-Ófalu 55 házát az UNESCO fölveszi a világ kulturális örökségeinek listájára. Ezek az első mo-i kulturális világörökség-helyszínek.

Az oldal tetejére december 24.

Karácsonyi éjféli misét közvetít a Magyar Televízió a bp-i Mátyás-templomból.*

Az oldal tetejére december 25.

Csaknem 7 millió Ft-ot fizet az öttalálatos lottó.

Az oldal tetejére december 26.

Nyilvánosságra hozzák az 1988. évi népgazdasági tervet. Az Mt közleményben tájékoztatja a lakosságot a fogyasztói árszínvonal 1988-ban várható alakulásáról, az adóreformmal összefüggő központi árintézkedésekről és a szociálpolitikai juttatások emeléséről.

Az oldal tetejére december 29.
Bp-en átadják a Rókus Kórház felújított szárnyát.

Meghal Száraz György Kossuth-díjas író.

Az oldal tetejére december 30.

Az ET módosítja a magánkereskedelemről és a gazdasági társulásokról szóló tvr.-t. 1988. január 1.

Az ET Berki Feriz protoierejnek, a Magyar Ortodox Egyház esperes-adminisztrátorának szüle-tésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést adományozza.

II. János Pál pápa közzéteszi Sollicitudo rei socialis kezdetű második szociális enciklikáját.*

Az oldal tetejére december 31.

Köpeczi Béla művelődési miniszter bejelenti, hogy hatályukat vesztették az Írószövetség ellen életbe léptetett korlátozó intézkedések.