1986
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.
A kormány 1987. április 1-jéig befagyasztja az alapbéreket.

Üzemelni kezd a Paksi Atomerőmű harmadik blokkja. 1987. november 1.

Varsóban megkezdődik a VSZ honvédelmi miniszteri bizottságának ülése. — Mo-ot Kárpáti Ferenc vezérezredes képviseli.
Az oldal tetejére december 3.

Az ÁEH elnöke engedélyezi a Magyarok Nagyasszonya Társaság karitatív tevékenységet végző női szerzetesrend működését. december 30.

Az oldal tetejére december 4.

A kormány módosítja a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházási programját: gyorsítani kívánják az építkezés ütemét. 1987. augusztus 31.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Späth Marjai József miniszterelnök-helyettessel tárgyal, és fogadja őt Lázár György miniszterelnök.

Magánlátogatásra Mo-ra érkezik Franz-Joseph Strauss, a CSU elnöke, Bajorország tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Strausst fogadja Kádár János.

Bemutatják Szőnyi G. Sándor Míg új a szerelem c. filmjét.

Az oldal tetejére december 5.

Kétnapos konferencia* kezdődik 1956-ról Eörsi István lakásán, mintegy 60 meghívott (mások mellett Für Lajos, Hajdu Tibor, Hegedüs András, Lackó Miklós, Levendel László, Lezsák Sán-dor, Nagy Elek, Rácz Sándor és Tornai József) jelenlétében. — Vásárhelyi Miklós „Az első meghiúsított reformkísérlet”, Széll Jenő „Társadalmi és politikai erők az 1956-os forradalomban”, Mécs Imre „Alulról jövő és spontán mozgalmak a forradalomban”, Kis János „Az 1956–57-es restauráció” címmel tart előadást. Az előadásokat hozzászólások és vita követi.

Várkonyi Péter külügyminiszter Szabadkán (Jugoszlávia) tárgyal Raif Dizdarević külügyminiszterrel.

Kína több vidéki nagyvárosában és Pekingben több ezer fős diáktüntetések kezdődnek. A hatóságok nem lépnek fel a tüntetőkkel szemben. december 19.

Az oldal tetejére december 7.

A MIOK közgyűlése Schöner Alfrédot, a Dohány utcai zsinagóga főrabbiját válaszja az Országos Rabbitanács elnökévé.

Az oldal tetejére december 8.

Átadja megbízólevelét Mark Palmer, az USA új bp-i nagykövete. 1990. január 27.

Miklós Imre államtitkár, az ÁEH elnöke vezetésével delegáció látogat a Vatikánba. — Miklós a megüresedett és üresedésben lévő főpapi székek betöltéséről tárgyal. A delegációt fogadja II. János Pál pápa.
A francia kormány a diáktüntetések hatására visszavonja a felsőoktatási reformtervet.
Az oldal tetejére december 10.

Megalakul az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. — Megalakul a részben külföldi tulajdonú Unicbank Rt.

Az oldal tetejére december 11.

Megalakul a Magyar Hitelbank.

Az oldal tetejére december 12.

Kádár János nyilatkozatot ad a rádiónak és a televíziónak 1956-ról, a gazdasági gondokról, a rend megszilárdításáról.

Az oldal tetejére december 13.

Bp-en megkezdődik a HNF VIII. kongresszusa. december 15.

Moszkvában meghal Henry Winston, az USA Kommunista Pártjának elnöke.
Az oldal tetejére december 14.
Baráti látogatásra Kubába utazik Kamara János belügyminiszter.

87 éves korában meghal Páger Antal Kossuth-díjas színművész.

Az oldal tetejére december 15.

Befejeződik a HNF VIII. kongresszusa. 1989. április 14.

Megalakul a Budapest Bank Rt.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára telefonon közli a száműzött Andrej Szaharovval, hogy feleségével, Jelena Bonnerrel együtt visszatérhet Moszkvába. december 23.

Hanoiban összeül a VKP VI. kongresszusa. december 17.

Az oldal tetejére december 17.

Ülést tart a Fővárosi Tanács. Szépvölgyi Zoltán helyett Iványi Pált választják a tanács elnökévé. 1989. február 10.

Bp-en tárgyal Borisz Arisztov szovjet külkereskedelmi miniszter.
Megalakul a Mezőbank Rt.
A Szu-ban leváltják tisztségéből Gyinmuhamed Kunajevet, a Kazah KP KB főtitkárát. Utóda az orosz nemzetiségű Gennagyij Kolbin. — Tiltakozásul diákmegmozdulások, majd zavargások kezdődnek Alma-Atában.

Hanoiban befejeződik a VKP kongresszusa. — A megújulás jegyében visszavonul több régi pártvezető. Felmentik tisztségéből Truongh Chinh pártfőtitkárt, valamint a PB két tagját: az 1955 óta miniszterelnök Pham Van Dongot és Le Duc Thót, aki a párizsi béketárgyalásokon a vietnami küldöttség vezetője volt. A párt főtitkárává Nguyen Van Linht választják.

Az oldal tetejére december 18.

A Magyar Írók Szövetségének választmánya Cseres Tibort választja meg a szövetség elnökévé; a főtitkár Veress Miklós.

Az oldal tetejére december 19.

Megkezdődik az Ogy kétnapos téli ülésszaka. — A képviselők megtárgyalják és elfogadják az 1987. évi állami költségvetést.

Sanghajban (Kína) több tízezer ember tüntet a demokratikus reformok mellett. — A tüntetés másnap folytatódik. A hatóságok betiltják a megmozdulásokat, ám azok a tiltás ellenére folytatódnak. 1987. január 16.

Az oldal tetejére december 20.

Meghal Kádár László egri érsek. 1987. június 5.

Az oldal tetejére december 21.

Magyar Orthodox Egyházi Múzeum nyílik Miskolcon.

Az oldal tetejére december 22.

Lázár György miniszterelnök kétnapos látogatásra Moszkvába érkezik. — A tárgyalások ered-ményeként a felek elhatározzák, hogy a következő öt évben a tervezettnél nagyobb mértékben bővítik a kölcsönös szállításokat.

Az oldal tetejére december 25.

Bemutatják Révész György Akli Miklós c. filmjét.

Az oldal tetejére december 27.

Bp-en a XXIII. János pápa Szeretetotthonban meghal Luczenbacher Rita, a Katolikus Leánykörök Országos Szövetsége (KALÁSZ) egykori vezetője.

Az oldal tetejére december 28.

Ülésezik az MSZMP KB. A testület a műszaki fejlesztés erőteljes gyorsítását sürgeti. Németh Miklóst kinevezik a KB Gazdaságpolitikai Osztálya vezetőjévé. 1987. június 23.

Az oldal tetejére december 29.

Párizsban meghal Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező.

93 éves korában meghal Harold Macmillan v. brit kormányfő.
Az oldal tetejére december 30.

Átalakul a kormány. Berecz Frigyest, a BHG vezérigazgatóját miniszterelnök-helyettessé, Maróthy László miniszterelnök-helyettest (Faluvégi Lajos helyett) az OTh elnökévé, Ballai Lászlót a KNEB elnökévé nevezik ki. A nyugdíjba vonuló Hetényi Istvánt helyettese, Medgyessy Péter váltja a Pénzügyminisztérium élén.

Fábián János esztergomi főegyházmegyei kormányzó Kontra Évát kinevezi a Magyarok Nagy-asszonya Társaság főnöknőjévé.

Az oldal tetejére december 31.

Lemond tisztéről Bartha Tibor, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület 1958 óta hivatalban volt püspöke.