1985
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 2.
Távozik tisztségéből Cservenka Ferencné, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkára.*

Bp-en meghal Scheiber Sándor teológiai professzor, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója.

Az oldal tetejére március 4.

Köpeczi Béla művelődési miniszter Varsóba utazik, ahol részt vesz a magyar napok rendezvény-sorozatán.

Az oldal tetejére március 5.

Hivatalos látogatásra Londonba érkezik Várkonyi Péter külügyminiszter. — Várkonyit fogadja Margaret Thatcher brit miniszterelnök.

Az oldal tetejére március 6.

Bemutatják Kovács András Vörös grófnő c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére március 10.

Meghal Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szu LT Elnökségének elnöke. — Az éjszakai órákban összeülő Politikai Bizottság, a Csernyenko által utódnak kijelölt és a Grigorij Romanov leningrádi első titkár által is támogatott Viktor Grisin moszkvai első titkár ellenében, Andrej Gromiko javaslatára, egy szavazat többséggel, az 54 éves Mihail Szergejevics Gorbacsovot, a KB titkárát javasolja megválasztani az SZKP KB főtitkárává. március 11.

Az oldal tetejére március 11.

Az SZKP KB Mihail Gorbacsovot választja főtitkárrá. 1991. augusztus 24.

Az oldal tetejére március 12.

A katolikus püspöki kar körlevelet ad ki az ország felszabadulásának 40. évfordulójára. A dokumentum a keresztény hitet és erkölcsöt a „szocialista építés” részének nyilvánítja, és felhív a szocializmus támogatására.

Az oldal tetejére március 14.

Genfben újrakezdődnek a szovjet–amerikai tárgyalások a hadászati fegyverekről és a közepes hatótávolságú rakétákról. április 7.

Az oldal tetejére március 15.

A kormány az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából elrendeli a házak nemzetiszínű trikolórral való fellobogózását. — Bp-en független megemlékezéseket tartanak.

Az oldal tetejére március 22.

Bécsben nemzetközi egyezményt írnak alá az ózonréteg védelméről.

Az oldal tetejére március 25.

Összeül az MSZMP XIII. kongresszusa. március 28. — A tanácskozás központi kérdése a gazdasági nehézségek megoldása.

Az oldal tetejére március 28.

Befejeződik az MSZMP XIII. kongresszusa. 1988. május 20. — A gazdaság egyre komolyabb egyensúlyi problémái ellenére a kongresszus növekedési és a „népjólét emelését” előirányzó programot fogad el. — A PB-ből kimarad Benke Valéria, Korom Mihály és Méhes Lajos. A PB tagjai: Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Kádár János, Lázár György, Losonczi Pál, Maróthy László, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István. A KB titkárai: Berecz János, Havasi Ferenc, Horváth István, Németh Károly, Óvári Miklós, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás. Kádár Jánost az MSZMP főtitkárává (1988. május 22.), Németh Károlyt az MSZMP főtitkárhelyettesévé (1987. június 25.) választják.

Az oldal tetejére március 29.

Horváth István helyett, akit az MSZMP KB titkárává választottak, Kamara János r. tábornokot nevezik ki belügyminiszterré. — Felmentik tisztségéből Nagy János külügyminisztériumi állam-titkárt. Utódává Horn Gyulát nevezik ki.