1985
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Június folyamán

Kenedi János szerkesztésében megjelenik a szamizdat Máshonnan Beszélő első száma.

Az oldal tetejére június 2.

Bp-en megkezdődik a magyar–kínai gazdasági, kereskedelmi és műszaki-tudomámyos együtt-működési bizottság első ülésszaka. A magyar delegációt Hetényi István pénzügyminiszter, a kínait Csou Csien-nan gépipari miniszter vezeti.

Lékai László bíboros, esztergomi érsek a bazilika kápolnájában megnyitja a Pázmány Péter-emlék-kiállítást.

Az oldal tetejére június 4.

Jelenits István piarista tartományfőnök leteszi az esküt az alkotmányra.

Az oldal tetejére június 8.

Országgyűlési és tanácstag-választásokat tartanak, amelyen az 1948-as fordulat óta először indulnak független jelöltek is; 54 választási körzetben három jelöltből, 4 körzetben négy jelöltből lehet választani. — A részvétel 94%, a 35 fős országos listán mindenkit megválasztanak, az egyéni választókörzetek közül 42-ben pótválasztást kell tartani. június 22.

Az oldal tetejére június 12.

Háromnapos látogatásra Mo-ra érkezik Olof Palme svéd miniszterelnök.

Aláírják a Spanyolország és Portugália EK-csatlakozásáról szóló okmányokat. 1986. január 1. Az egyezmányek hétéves haladékot adnak a vámok teljes lebontására és a munkaerő szabad áramlásának biztosítására, de az Európai Szociális Alapból mindkét ország azonnal részesedhet.

Az oldal tetejére június 13.

Antibes-ban (Franciaország) 92 éves korában meghal (gr.) Károlyi Mihályné (gr.) Andrássy Katinka.

Az oldal tetejére június 14.

Negyvenöt magyar értelmiségi (köztük több egykori 56-os elítélt, reformközgazdászok, történészek, népi írók, ellenzéki érzelmű művészek) háromnapos tanácskozást kezd Monoron (a monorierdei kempingben) (Pest m.) a nemzet helyzetéről és a cselekvési lehetőségekről. 1987. július 19. — A konferenciát kezdeményező Donáth Ferenc megnyitója után Csurka István (Új magyar önépítés), Csoóri Sándor (Eltemetetlen gondok a Dunatájon), Bauer Tamás (Nyolc észrevétel a kongresszusi irányelvekhez) és Kis János (Korlátainkról és lehetőségeinkről) tart előadást; Szabó Miklós (Még néhány szó a magyar önépítésről), Kenedi János (Demokratának lenni: igen, de miért?), Laki Mihály (Négy kiegészítés Bauer Tamás írásaihoz) és Vásárhelyi Miklós (A magyar út a világban) korreferátumot mond. — A tanácskozás előadásait és vitáját a szamizdat sajtó közreadja.

A Művelődési Minisztérium jóváhagyja a Bethlen Gábor Alapítvány bejegyzését. — A kuratórium első ülésén a testület elnökévé Márton János agrárközgazdászt, titkárává Nagy Gáspár írót választják.
Kihirdetik az 1985: 11. tvr.-t. Az országos hatáskörű állami szervként működött Magyar Kereskedelmi Kamara helyett megalakul a társadalmi szervezetként működő Magyar Gazdasági Kamara. Ezentúl az állami szerveknek az ún. országos jelentőségű állami ügyekben ki kell kérniük a kamara véleményét.

A luxemburgi Schengenben (a városkán átfolyó Mosel folyón horgonyzó Prince Marie-Astride hajó fedélzetén) a három Benelux-ország, Németország és Franciaország aláírja az ún. schengeni egyezményt, amely elvileg a személyek teljesen szabad mozgását teszi lehetővé az érintett országok között. 1990. június 19.

Az oldal tetejére június 15.

Először száll le Bp-en Boeing–747-es utasszállító repülőgép.

Az oldal tetejére június 22.

Pótválasztást tartanak 42 választókerületben. — A végül megválasztott 387 képviselőből 245 újonnan kerül a Parlamentbe, 77%-uk tagja az MSZMP-nek.

Az oldal tetejére június 23.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere.

Az oldal tetejére június 25.

Varsóban megkezdődik a KGST XL. ülésszaka. A magyar küldöttséget Lázár György miniszter-elnök vezeti.

Az oldal tetejére június 26.

Bp-re érkezik Willy Brandt, a Németországi Szociáldemokrata Párt és a Szocialista Internacionálé elnöke. — Brandtot az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatja.

Az oldal tetejére június 27.

Mo-ra érkezik Peter-Hans Kolvenbach, a jezsuita rend generálisa.

II. János Pál pápa fogadja Káldy Zoltán ev. püspököt, a Lutheránus Világszövetség elnökét.

Az oldal tetejére június 28.

Az új Országgyűlés megtartja alakuló ülését. Megválasztják az Ogy és az ET tisztségviselőit. Az Ogy elnöke Sarlós István, az ET elnöke Losonci Pál. — Megalakul az új kormány. 1987. június 25. Az Mt elnöke Lázár György; miniszterelnök-helyettesek: Csehák Judit, Czinege Lajos, Faluvégi Lajos, Marjai József, Maróthy László. Belkereskedelem Juhár Zoltán; belügy Kamara János; egészségügy Medve László; építésügy és városfejlesztés Somogyi László; honvédelem Oláh István; igazságügy Markója Imre; iparügy Kapolyi László; közlekedésügy Urbán Lajos; kül-kereskedelem Veress Péter; külügy Várkonyi Péter; mezőgazdaság- és élelmezésügy Váncsa Jenő; művelődésügy Köpeczi Béla; pénzügy Hetényi István; az OTh elnöke Faluvégi Lajos; a KNEB elnöke Szakali József.

Az oldal tetejére június 30.