1985
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Lázár György miniszterelnök vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Moszkvába. — A delegáció tagjai részt vesznek a „Magyarország felszabadulásának 40. évfordulója” alkalmából rendezett jubileumi kiállítás megnyitóján. — Aláírják az 1985 és 2000 közötti időszakra szóló gazdasági és műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyezményt. — Lázárt fogadja Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára.

Az oldal tetejére április 2.

Új helyén, a Budavári Palotában megnyílik az Országos Széchényi Könyvtár.

A Szu-ban megkezdődik a Magyar Kultúra Napjai rendezvénysorozata.
Az oldal tetejére április 4.

Katonai díszszemlét és ifjúsági bemutatót tartanak Bp-en a „felszabadulás” 40. évfordulóján.

Bemutatják Bacsó Péter Hány az óra, Vekker úr? c. filmjét.

Az SZKP PB határozatot hoz az alkoholfogyasztás radikális csökkentéséről. május 16.

Az oldal tetejére április 7.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára bejelenti, hogy a Szu, az amerikai válaszlépésektől függetlenül, 1985 novemberéig befagyasztja a közepes hatótávolságú rakéták európai telepítését. — Gorbacsovnak az űrfegyverkezés kölcsönös moratóriumára és a hadászati támadófegyverek fejlesztésére vonatkozó javaslatát az amerikaiak elutasítják.

Az oldal tetejére április 10.

Moszkvában átadják a százezredik Ikarus autóbuszt.

Az oldal tetejére április 11.

A L’Unità, az OKP lapja közli Federigo Argentierinek Bill Lomaxszal készített interjúját. Lomax az interjúban a Gramsci Intézetben rendezett vitáról beszél, amelynek tárgya Nagy Imre addig publikálatlan, 1953. június 27-én tartott beszéde volt. — Mo római nagykövete tiltakozik az OKP-nál.

Meghal Enver Hoxha, 1944 óta az Albán Kommunista Párt, majd az AMP főtitkára, Albánia telj-hatalmú diktátora. április 13.

Az oldal tetejére április 12.

A Nsz-ban Sólyom József hosszú riportban mutatja be a Köztársaság téri pártház egyik ÁVH-s védőjének életútját. — A riport második részét a lap másnapi száma közli.

Az oldal tetejére április 13.

Enver Hoxha kijelölt utódát, Ramiz Aliát választják az AMP főtitkárává. 1991. április 30.

Az oldal tetejére április 15.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Jaime Gama portugál külügyminiszter.

Az oldal tetejére április 19.
Befejeződik az Ogy kétnapos tavaszi ülésszaka. Elfogadják az 1985: I. tc.-et az oktatásról.
Marjai József miniszterelnök-helyettes Moszkvában Nyikolaj Talizin szovjet miniszterelnök-helyettessel tárgyal.

Bp-en forgalomba állítják az Ikarus–200-as felváltására szánt Ikarus–415 típusú autóbuszt.

Az oldal tetejére április 21.

Kapolyi László ipari miniszter hivatalos látogatásra Olaszországba utazik.

Az oldal tetejére április 22.

Hetényi István pénzügyminiszter Párizsban Pierre Bérégovoy francia gazdasági és pénzügy-miniszterrel tárgyal.

Az oldal tetejére április 23.

Kétnapos látogatásra Bp-re érkezik Constantin Dăscălescu román miniszterelnök.

Ülést tart az SZKP KB. A PB tagjává választják Viktor Csebrikovot, a KGB elnökét, Jegor Ligacsovot és Nyikolaj Rizskovot, a KB titkárait. Szergej Szokolov marsall honvédelmi miniszter a PB póttagja lesz.*
Az oldal tetejére április 25.

Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettes, az OTh elnöke Moszkvába utazik. Tárgyalópartnere Nyi-kolaj Bajbakov tervbizottsági elnök.

Bemutatják Péterffy András Eszterlánc c. filmjét.

Az oldal tetejére április 26.

A BME Rakpart Klubjában egy vitaesten Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára kijelenti: „…ha a szocializmus most itt Kelet-Európában nem oldja meg a felgyülemlett ellentmondásait, problémáit, akkor könnyen arra a sorsra juthat, hogy epizód lesz az emberiség történetében.”

Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mo, az NDK, Románia és a Szu pártvezetői Varsóban aláírják az automatikus meghosszabbításával 30 éves hatályú Varsói Szerződés további 20 éves meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyvet. A magyar aláíró Kádár János.

Bp-en a Városligetben megnyitják a Petőfi Csarnokot.

Az oldal tetejére április 27.

Hivatalos látogatásra Algériába utazik Várkonyi Péter külügyminiszter.