1984
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 2.

Az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága a KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának jelentését tárgyalja a mo-i cigány lakosság helyzetéről és az időszerű feladatokról. A dokumentum a cigányságot ismét „etnikai csoportként” határozza meg.

Az oldal tetejére október 4.

Bemutatják Dárday István és Szalai Györgyi Átváltozás c. kétrészes filmjét.

Átmenetileg bezárják az NSZK prágai követségét, ahol több mint 150 kiutazni kívánó keletnémet állampolgár tartózkodik.

Az oldal tetejére október 10.

A Duray Miklós újabb letartóztatása után gyakorlatilag megszűnt Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága és a Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja megmaradt tagjai „A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Információs Csoportja” aláírással kibocsátott röplapon tájékoztatják a csehszlovákiai magyarságot Duray második vizsgálati fogságáról.

Az oldal tetejére október 11.

A Bp-en a Lengyel Kultúrában Jalta-konferenciát rendeznek. Felszólal Pákh Tibor, aki kijelenti, hogy 1956-ban a magyar nép többek között a jaltai egyezmény ellen is felkelt. A beszédet a jelenlévők nem hallgatják végig, és kivonulnak az előadóteremből.

Az oldal tetejére október 12.

A brit Konzervatív Párt országos értekezletének utolsó napjára virradó éjszakán az IRA bombát robbant a vezetők brightoni szállodájában. A merénylet 4 halálos és 27 sebesült áldozatot követel; Margaret Thatcher miniszterelnök sértetlen marad.

Az oldal tetejére október 15.

Kádár János hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik.

Az oldal tetejére október 17.

Bemutatják Makk Károly Játszani kell c. filmjét.

Az oldal tetejére október 19.

Lengyelországban ismeretlen tettesek elrabolják Jerzy Popiełuszko ellenzéki, a Szolidaritással rokonszenvező papot. 1986. szeptember 11. — Popiełuszko atyát néhány nappal később holtan találják meg. október 25.

Az oldal tetejére október 21.

Meghal Őze Lajos színművész. — Meghal François Truffaut francia filmrendező.

Az oldal tetejére október 22.

Dušan Alimpić nemzetgyűlési elnök vezetésével jugoszláv parlamenti delegáció érkezik Bp-re.

Az oldal tetejére október 23.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Isszam Nájib szíriai külügyminiszter-helyettes.

Az oldal tetejére október 25.

A lengyel belügyminisztérium közli, hogy letartóztatták Popiełuszko atya elrablóit, a minisztérium három tisztjét.* október 26.

Az oldal tetejére október 26.

A LEMP KB nyilatkozatban elhatárolódik az október 19-én elkövetett emberrablástól és minden törvénytelen cselekedettől.

Az oldal tetejére október 27.

Pozsgay Imre főtitkár vezetésével csehszlovákiai látogat tesz a HNF küldöttsége. — Csehszlovák részről fenntartásukat hangoztatják az új magyar választási törvény által előírt többes jelöléssel kapcsolatban.

Az oldal tetejére október 28.

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazik. — Szűröst fogadja Margaret Thatcher miniszterelnök.

Az oldal tetejére október 29.

Lékai László bíboros-prímás, esztergomi érsek aranymiséjét II. János Pál pápával együtt mutatja be a pápai magánkápolnában.

Az oldal tetejére október 31.

Indira Gandhi indiai miniszterelnököt szikh szélsőséges testőrei meggyilkolják. — Az új kormányfő az elhunyt miniszterelnök-asszony fia, Rádzsiv Gandhi. 1989. december 2.

E hónapban az Új Forrás c. tatabányai irodalmi folyóirat közli Nagy Gáspár „Öröknyár: elmúltam kilenc éves” c. versét, amely fölismerhetően 1956-ról, illetőleg Nagy Imréről szól. Az illetékes pártszervek nyomást gyakorolnak az Írószövetségre, hogy a költőt mentse fel titkári funkciójából; Nagy Gáspár végül önként lemond.