1984
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 5.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Lubomír Štrougal csehszlovák miniszterelnök. — A tárgyalásokon Lázár a készülő szlovák iskolatörvénnyel kapcsolatban kifejti, hogy „komoly politikai gondokat okozna”, ha azt a tervezett formában fogadná el; Štrougal ígéretet tesz, hogy hazatérve tájékoztatja Gustáv Husákot a magyar észrevételekről.

Az oldal tetejére március 7.

Kétnapos baráti látogatásra Jugoszláviába utazik Kádár János.

Az oldal tetejére március 8.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik az NSZK szövetségi parlamentjének küldöttsége. — Rainer Barzel elnököt fogadja Kádár János és Losonczi Pál, az ET elnöke.

Az oldal tetejére március 11.

Mo-ra érkezik Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke.

Az oldal tetejére március 14.

Hivatalos látogatásra Irakba utazik Horváth István belügyminiszter.

Az oldal tetejére március 15.
Bp-en több száz fiatal független ünnepségen emlékezik meg az 1848-as forradalom évfordulójáról.

A csehszlovák Külügyminisztérium a prágai magyar nagykövetségnek átadott írásos emlé-keztetőjében elutasítja az 1962. évi kishatárforgalmi egyezmény módosítására vonatkozó 1983. áprilisi magyar javaslatot. Az emlékeztető szerint „az érvényes jogi szabályozás kielégíti a csehszlovák felet és nincsenek nyomós okai annak megváltoztatására”.

Székelyudvarhelyen eltemetik Pálfi Gézát, a város egykori plébánosát, akit 1983 karácsonyi szentbeszéde miatt letartóztattak, és a bántalmazások következtében életét vesztette.

Az oldal tetejére március 16.

Holló András, Kádár János nevében, véglegesen elutasító választ ad Halda Alíz Gimes Miklós végtisztességével kapcsolatos kérésére.

Bécsben felújítják a közép-európai haderők és fegyverzetek csökkentéséről decemberben fel-függesztett tárgyalásokat.

Az oldal tetejére március 21.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Willi Stoph keletnémet miniszterelnök.

Az oldal tetejére március 22.
A Mo-i Baptista Egyház országos gyűlése Viczián János lelkészt választja az egyház elnökévé. — A nyugdíjba vonuló Laczkovszki János elnököt a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntetik ki.

A csehszlovák szövetségi gyűlés elfogadja az új iskolatörvényt. A törvény 3. §-a kimondja, hogy „a magyar, német, lengyel és ukrán (ruszin) nemzetiségű állampolgároknak a nemzeti fejlődésük érdekeinek megfelelő mértékben joguk van a saját nyelvükön való művelődéshez”.

Az oldal tetejére március 23.
A Hetednapi Adventista Egyház országos konferenciája Szigeti Jenő lelkészt választja az egyház elnökévé.

Meghal Greguss Pál botanikus, biológus, a Búvár c. folyóirat egyik alapítója.

Az oldal tetejére március 25.

Először adják át a Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjakat.

Az oldal tetejére március 26.

A BME egyik kollégiumában megrendezik az első nyilvános vitát a bős–nagymarosi vízlépcsőről.

Meghal Ahmed Sékou Touré, a Guineai Demokratikus Köztársaság elnöke.

Az oldal tetejére március 27.

Bp-en megkezdődik a KGST tervezési együttműködési bizottságának ülése. A delegációkat a tervbizottsági elnökök vezetik.

Az oldal tetejére március 29.

Bemutatják Rózsa János Boszorkányszombat c. filmjét.

Az oldal tetejére március 31.

Tatabánya határában megnyílik az ország első autós bevásárló raktáráruháza, a 7800 m² alap-területű Skála Sztráda. 1989. május 26.

Galgamácsán (Pest m.) meghal Vankóné Dudás Juli naiv festő, népművészeti gyűjtő.