1983
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Bonnban egyezményt írnak alá a vándorló vadon élő állatfajok védelméről.

Az oldal tetejére november 3.

Ünnepélyesen felavatják a paksi atomerőmű első reaktorblokkját. 1984. november 14.

Kihirdetik az 1983: 23. tvr.-t a felsőoktatási intézmények által adományozható doktori címekről és tudományos fokozatokról. „Az egyetem az orvosok, állatorvosok és a jogászok számára, befejezett egyetemi tanulmányaik alapján, végzettségük elismeréseként egyetemi doktori címet adományoz. […] Az egyetemen, doktori szigorlat letétele és értekezés megvédése alapján, egyetemi tudományos fokozatként, egyetemi doktorátus szerezhető. Az egyetem, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulásával, Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntető címmel avathatja doktorrá azt, aki egyetemi doktorátust szerzett és a kitüntető cím adományozása egyéb feltételeinek is megfelel.” — Megjelenik a művelődési miniszter 20/1983. sz. rendelete az egyetemi doktorátus mint tudományos fokozat megszerzésének feltételeiről. Ezek a következők: egyetemi végzettség; doktori szigorlat sikeres letétele; legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete; a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló értekezés vagy alkotás benyújtása; az értekezés bizottság előtt történő megvédése.

Kihirdetik az 1983: 22. tvr.-t, amely szerint a Szombathelyi Tanárképző Főiskola felveszi Berzsenyi Dániel nevét.
Az oldal tetejére november 4.

Rendkívüli Ifjúsági Parlament kezdődik a felsőoktatás távlati fejlesztési tervéről.

Az oldal tetejére november 5.

A bp-i Szépművészeti Múzeumból 7 nagy értékű festményt rabolnak el. 1984. január 20. Köztük van Raffaello Ifjú képmása és Eszterházy Madonna, valamint Tintoretto Férfi mellképe és Női képmás c. alkotása.

Az oldal tetejére november 8.

Szófiában megkezdődik a VSZ tagállamai parlamenti elnökeinek tanácskozása. A magyar küldött-séget Apró Antal, az Ogy elnöke vezeti.

Marjai József miniszterelnök-helyettes hivatalos látogatásra Olaszországba utazik. — Marjai részt vesz a Magyar Hét programjain; fogadja őt Giovanni Pertini köztársasági elnök és Bettino Craxi miniszterelnök.
Az oldal tetejére november 10.

Kádár János egynapos munkalátogatásra Prágába érkezik. Kádár Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, köztársasági elnöknek átadja a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendjét.

Az oldal tetejére november 13.

Bp-re látogat Leonard Bernstein amerikai zeneszerző, karmester.

Az oldal tetejére november 15.

Háromnapos látogatásra Bp-re érkezik Fred Sinowatz osztrák szövetségi kancellár.

Magyar népfrontküldöttség utazik Moszkvába. november 19.

Az oldal tetejére november 16.

Megkezdődik a Ferihegy–2 repülőtér építése. 1985. november 1.

Az oldal tetejére november 17.

Bemutatják Kardos Ferenc Mennyei seregek c. filmjét.

Az oldal tetejére november 19.

Moszkvában egyezményt írnak alá a HNF és a Külföldi Baráti és Kulturális Kapcsolatok Szovjet Társaságai Szövetsége közötti hivatalos kapcsolatok létrehozásáról.

Az oldal tetejére november 20.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Leo Tindemans belga külügyminiszter.

Az oldal tetejére november 23.

Átadja megbízólevelét Nicolas Salgo, az USA új bp-i nagykövete. 1986. december 8.

Az oldal tetejére november 24.

Bemutatják Bódy Gábor Kutya éji dala c. filmjét.

Az oldal tetejére november 26.

Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra Kuvaitba, Szíriába és Jordániába utazik.

Az oldal tetejére november 29.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Marjani Berdejo Rivera spanyol külügyminiszter-helyettes.

Az oldal tetejére november 30.

Kádár János az NDK fővárosában, Kelet-Berlinben tárgyal.

E hónapban megjelenik a szamizdat Hírmondó első száma; szerkesztői Demszky Gábor, Hodosán Róza, Nagy András, kezdetben Solt Ottilia is.