1983
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 2.

Szegeden megkezdődik a Benda Balázs gimnáziumi tanuló elleni izgatási per. Benda március 15-én 12 pontot fogalmazott és azokat 7 példányban előállította. — A diákot 6 hónapi felfüggesztett börtönre ítélik.

Az oldal tetejére május 3.

Lubomír Štrougal csehszlovák miniszterelnök Lázár György miniszterelnökhöz intézett levelében felszólítja a magyar felet a dunai vízlépcső építési munkálatainak folytatására és az 1977. évi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésére. július 9.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára bejelenti, hogy a Szu, a brit és a francia rakéták beszámításával, kész megállapodni a közepes hatótávolságú rakéták és robbanófejek számának egyenlőségéről.
Az oldal tetejére május 5.

Bemutatják Zsurzs Éva Névtelen vár c. filmjét.

Az oldal tetejére május 9.

Hivatalos látogatásra Belgiumba utazik Puja Frigyes külügyminiszter.

Az oldal tetejére május 12.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Robert Muldoon új-zélandi miniszterelnök.

Az oldal tetejére május 16.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Csien Csi-csen kínai külügyminiszter-helyettes.

Az oldal tetejére május 18.

Az MTV portréfilmet sugároz Lékai László bíboros, esztergomi érsekről. Az érsek megemlíti, hogy a hitoktatással kapcsolatban vannak negatív tapasztalatok is.

Az Országos Pedagógiai Intézetben megtárgyalják „A cigánygyermekek nevelésének és oktatásának speciatitásai” c. előterjesztést. — Megállapítják, hogy az 1961-es párthatározat alapján működő cigányosztályok* nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a felzárkóztatás helyett inkább a szegregációt szolgálták.

Mo-ra látogat Robert Mugabe zimbabwei miniszterelnök.

Az oldal tetejére május 20.

Erdélyben létrejön az erdélyi magyarság nemhivatalos hírirodája, az Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania, HPT). — A beköszöntő szerint: „A híriroda nem tart fenn együttműködést, kapcsolatot semmilyen bel-, vagy külföldi ellenzéki csoporttal, sem földalatti sajtótermékkel, illetve kiadóval. Külföldi kapcsolatai is csak arra szorítkoznak, hogy értesüléseit, a nemzetközi szokásoknak megfelelően, más informális csatornáknak továbbítsa. Célja egyedül az, hogy a ma Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal tudósítson mindenkit, aki illetékes, s akit az erdélyi magyarság sorsával való rokonszenv illetékessé tesz.”

Az oldal tetejére május 21.

II. János Pál pápa Irányi László piarista szerzetest (1987. március 6.) washingtoni c. püspökké nevezi ki és megbízza a külföldön élő magyarok lelki gondozásával.

Brassóban meghal Kurkó Gyárfás kisiparos, politikus, író, 1934-ben a MADOSZ egyik alapítója, majd országos elnöke, 1945 és 1947 között az MNSZ elnöke.*

Az oldal tetejére május 23.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Andreasz Papandreu görög miniszterelnök. A Mo-on élő görögök helyzetéről és hazatérésükről tárgyal.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Sztane Dolanc jugoszláv szövetségi belügyminiszter.
Az oldal tetejére május 24.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Karl-Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NDK hon-védelmi minisztere.

Az oldal tetejére május 25.

Elhagyja Romániát a nagyváradi Ara-Kovács Attila, az Ellenpontok egyik szerkesztője.

Az oldal tetejére május 28.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét.

Az oldal tetejére május 30.

Hivatalos látogatásra Bécsbe utazik Nagy János külügyminisztériumi államtitkár.