1983
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A Magyar Posta a kormány közvetlen felügyelete alá kerül; Közlekedési és Postaügyi Minisztérium új neve: Közlekedési Minisztérium. A miniszter Pullai Árpád. 1984. június 27.

130%-kal emelik a tanácsi lakások lakbérét.
Megszűnik a Csepel Vas- és Fémművek Tröszt. Az egyes vállalatok önállóan működnek tovább.
Az oldal tetejére július 6.

Ülést tart az MSZMP KB. Várkonyi Pétert (július 8.) felmentik KB-titkári funkciójából, Szűrös Mátyást megválasztják a KB külügyekért felelős titkárává. Horn Gyulát kinevezik a KB Külügyi Osztályának vezetőjévé.

Az oldal tetejére július 8.

Puja Frigyestől Várkonyi Péter veszi át a Külügyminisztérium vezetését.

Az oldal tetejére július 9.

Marjai József magyar és Rudolf Rohlíček csehszlovák miniszterelnök-helyettes Komáromban tárgyal. Megállapodás születik a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer építésével kapcsolatos kérdésekről; a két fél vállalja a munkálatok folytatását, ugyanakkor kidolgozzák a vízlépcső építésének és üzembe helyezésének új ütemtervét. október 10.

Az oldal tetejére július 10.

Bp-re érkezik Pierre Mauroy francia miniszterelnök.

Az oldal tetejére július 12.

Az Mt 1028/1983. sz. határozata állam- és jogtudományi kart létesít a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen.

Az oldal tetejére július 15.

A Komplex Külkereskedelmi Vállalat szerződést köt négy osztrák vállalattal a Ferihegy–2 repülőtér felépítésére. A tervezett költség 654 millió schilling. — Fedezetül a magyar–osztrák államközi megállapodásban rögzített 300 millió dolláros hitelkeret szolgál. Ebből a hitelből épül fel az Atriuim Hyatt és a Forum Szálloda, valamint a Budapest Kongresszusi Központ.

Az oldal tetejére július 18.

Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik ötnapos látogatásra a Szu-ba. — A tárgyalások végén 1990-ig meghosszabbítják a magyar–szovjet timföldegyezményt; megálla-podnak kész ipari üzemek szállításáról Mo-ról a Szu-ba.

Az oldal tetejére július 21.

Henryk Jablonski, a lengyel Államtanács elnöke bejelenti, hogy a szejm másnapi hatállyal megszünteti a hadiállapotot. E napon elfogadják az amnesztiáról szóló törvényt, amely 1792 fogva tartott személyt érint. A közkegyelem nem vonatkozik a Szolidaritás és a Társadalmi Önvédelmi Bizottság több száz tagjára. 1984. július 21.

Az oldal tetejére július 27.

Halda Alíz levélben kéri Markója Imre igazságügy-minisztert, hogy közöljék vele a kivégzett Gimes Miklós sírjának helyét. — Közel egy évi huzavona után az illetékes igazságügyi, büntetés-végrehajtási hivatalok és pártszervekazzal utasítják el kérését, hogy nem készültek feljegyzések a temetések helyéről. 1984. március 16.