1982
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

A huszonkét tagú magyar katolikus püspöki kar ad limina látogatásra a Vatikánba érkezik. október 7.

Az NSZK-ban a Bundestag konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal megvonja a bizalmat Helmut Schmidt szociáldemokrata-szabaddemokrata kormányától. október 4.

Az oldal tetejére október 4.

Bp-re érkezik Babrak Karmal, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt főtitkára, köztársasági elnök. Háromnapos itt-tartózkodása során barátsági és együttműködési szerződést ír alá.

Az NSZK-ban a kereszténydemokrata Helmut Kohlt választják szövetségi kancellárrá (1998. október 27.), aki a szabddemokratákkal szövetségben alakít kormányt.

Az oldal tetejére október 7.

II. János Pál pápa fogadja a magyar katolikus püspököket. A pápa beszédében a katekézist, a bázisközösségeket, a családokat, a lelkész és idős papokat, a szerzeteseket és szerzetes-nővéreket és a papi hivatásokat ajánlja a főpásztorok különös figyelmébe.

Bemutatják Makk Károly Egymásra nézve c. filmjét.

Az oldal tetejére október 8.

Horváth István belügyminiszter beszédet mond az Ogy őszi ülésszakán. Kifejti, hogy a szocia-lizmusellenes csoportok „a nemzetközi méretű osztályharcban az imperializmus oldalán állnak, és az elvakult, veszedelmes hidegháborús erők szövetségesei”.

Elkészül az M3-as autópálya bp-i bevezető szakasza.

Lengyelországban a szejm törvényt fogad el a szakszervezetekről. Ennek értelmében csak helyi, az egy szakmában dolgozókat tömörítő szerveződések működhetnek. A politikai sztrájk továbbra is tilos. Megtiltják az 1981 májusában bejegyzett, két és fél milliós tagsággal rendelkező Falusi Szolidaritás tevékenységét. december 18.

Meghalt Anna Freud osztrák pszichoanalitikus.
Az oldal tetejére október 10.

II. János Pál pápa szentté avatja Maximilian Maria Kolbe minorita szerzetest, aki az auschwitzi haláltáborban önként szenvedett vértanúhalált.

Az oldal tetejére október 11.

Bp-en kezd tárgyalásokat Roberto Franceschini olasz külügyminiszter-helyettes.

Az oldal tetejére október 14.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Peter Rees brit külkereskedelmi miniszter.

Az oldal tetejére október 15.

Az állami és pártvezetés képviselői politikai tájékoztató-eligazító értekezletet tartanak a vezető kulturális fórumok részére. A „főszerkesztői értekezleten” Tóth Dezső művelődési miniszterhe-lyettes és Knopp András, az MSZMP KB mellett működő agit-prop. bizottság vezetője ismerteti a hivatalos álláspontot. — Az értékelés szerint a Tiszatáj (1986. július 23.) és a Mozgó Világ c. folyóirat szerkesztőségének elmúlt másfél évi munkája azt mutatja, hogy esetükben egyes nem kívánt szerzők és írások gyakori közlése […] a főszerkesztők súlyos politikai felelőtlenségének bizonyítéka. A két folyóirat főszerkesztőjét, Vörös Lászlót és Kulin Ferencet a kulturális kormányzat képviselője felszólítja (az előbbit távollétében): vonják le az értékelésből a szükséges személyi konzekvenciákat.* Kulin Ferenc, a Mozgó Világ főszerkesztője nem fogadja el a kulturális kormányzat értékelését, és bejelenti, nem kíván lemondani. — Éles bírálatban részesülnek más kulturális fórumok „felelőtlenségei” és „lazaságai” is: Gothár Péter Megáll az idő és Vitézy László Vörös föld c. filmje, Eörsi István Fazekak c. tévéjátéka. — Lázár István, a Valóság főszerkesztője volt az egyetlen, aki hangsúlyozza a folyóiratok közvetítő szerepének fontosságát az értelmiség és a hatalom között. Kéry László, a Nagyvilág főszerkesztője, Kiss Kálmán, a rádió elnökhelyettese és Szinetár Miklós, a tévé művészeti vezetője ellenséges indulattal szól az „ellenzékről és annak liberalizmusáról”. — Zárszavában Aczél György, az MSZMP KB titkára külön kiemeli, hogy a válságos világhelyzetben fokozott szükség van az összehangolt kultúrpolitikára.

Az oldal tetejére október 16.

Vácott tanácskozik az első Országos Nemzetiségi Konferencia.

Montrealban (Kanada) meghal Selye János orvosbiológus, kémikus, a stresszelmélet kidolgozója.

Az oldal tetejére október 18.

A Szentszék ismét kettéválasztja az 1948 áprilisában ideiglenesen egyesített nagyváradi és szatmári r. kat. egyházmegyéket. A szatmárit Sipos Ferenc ordinarius substitutus, a váradit Dászkál István ordinarius ad nutum vezeti.

Az oldal tetejére október 19.

Baráti látogatásra Angolába* utazik Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter.

Az oldal tetejére október 21.
Puja Frigyes külügyminiszter Moszkvába utazik, a VSZ külügyminiszteri bizottságának ülésére.

Befejeződik Gheorghe Homostean román belügyminiszter mo-i látogatása.

Az oldal tetejére október 23.

Szamizdat magnókazetta jelenik meg Bp-en, amely eredeti hanganyaggal dokumentálja a forradalom eseményeit. — Az 56-os Magyar Bizottság a forradalom 26. évfordulója alkalmából Brüsszelben emlékestet szervez. — Chicagóban megjelenik Pongrátz Gergely Corvin köz, 1956 c. könyve.

Az oldal tetejére október 25.

Baráti látogatásra Bp-re érkezik Nyikolaj Scsolokov hadseregtábornok, szovjet belügyminiszter.

Az oldal tetejére október 28.

A spanyolországi parlamenti választásokon a Szocialista Munkáspárt szerzi meg az abszolút többséget, 350 mandátumból 202-t. december 1.

Az oldal tetejére október 30.

Bp-en megkezdődik III. Országos Nőkonferencia.

Az oldal tetejére október 31.
Losonczi Pál, az ET elnöke Kuvaitba látogat.

E hónapban Bibó-Press néven tájékoztató és dokumentációs szolgálat alakul Bécsben, az emigrációba távozott Zsille Zoltán szociológus vezetésével.