1982
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.
Puja Frigyes külügyminiszter hivatalos látogatásra Kanadába utazik.

Bernben egyezményt írnak alá az európai vadon élő növények és állatok, és természetes élő-helyeik védelméről.

Az oldal tetejére június 2.

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, államelnök vezetésével keletnémet párt- és állami kül-döttség érkezik Mo-ra.

Az oldal tetejére június 3.

A csehszlovák állambiztonsági szervek házkutatást tartanak Duray Miklós munkahelyén és lakásán. november 11. Ezzel újabb belügyi akció kezdődik a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága ellen.

Londonban halálos merényletet követnek el Izrael nagykövete ellen. június 6.

Az oldal tetejére június 5.

Bűvöskocka-világbajnokságot rendeznek Bp-en.

Az oldal tetejére június 6.

A három nappal korábbi merényletre válaszul, izraeli csapatok behatolnak Dél-Libanonba. június 14. — Az ENSZ BT még aznap felszólítja Izraelt, hogy csapatait vonja vissza Libanon határaihoz.

Az oldal tetejére június 8.

Bp-en megkezdődik a KGST XXXVI. ülésszaka. A magyar küldöttséget Lázár György miniszter-elnök vezeti.

Ülést tart az SZLKP KB Elnöksége. A testület az MSZMP nemzetiségi politikájával és a cseh-szlovákiai magyarsággal kapcsolatos álláspontjával kapcsolatban nehezményezi a magyar kisebbség iránti érdeklődés megnövekedését, a nemzetiségek kölcsönös támogatásának a kétoldalú tárgyalásokon való folytonos magyar felvetését.

Ronald Reagan amerikai elnök beszédet mond a brit Alsóházban, és felszólít a szabadságért vívandó „keresztes háborúra”.
Az oldal tetejére június 9.

A katolikus püspökkari konferencia lezárja a Bulányi Györggyel kapcsolatos vizsgálatot,* és a piarista szerzetes kifogásolt nézeteit felterjeszti a Szentszék Hittani Kongregációjához. 1983. április 11. — Annak döntéséig Bulányitól valamennyi megyés főpásztor megvonja a papi minőségéhez kapcsolódó jogok gyakorlását.

Az oldal tetejére június 10.

Hivatalos tárgyalásokat kezd Bp-en Michel Jobert francia külügyminiszter.

Az oldal tetejére június 11.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Dzsambijn Batmönh mongol miniszterelnök.

Puja Frigyes New Yorkban felszólal az ENSZ Közgyűlése rendkívüli leszerelési ülésszakán.
Az oldal tetejére június 12.

Új magyar–jugoszláv határátkelőhelyet nyitnak Berzencén.

Az oldal tetejére június 14.

Az izraeli csapatok teljes blokád alá veszik Nyugat-Bejrútot, a palesztinok központját. július 29.

A Falkland-szigeteken kapitulálnak az argentin csapatok.

Az oldal tetejére június 15.

Baráti látogatásra Bp-re érkezik Constantin Olteanu altábornagy, román honvédelmi miniszter.

Az oldal tetejére június 16.

Kétnapos látogatásra Bp-re érkezik Malcolm Rifkind, a brit kormány külügyi államtitkára. — Kétnapos látogatást kezd Bp-en Johannes Rau, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány (NSZK) minisz-terelnöke.

Az oldal tetejére június 17.

Losonczi Pál, az ET elnöke hivatalos látogatásra Burmába és a Fülöp-szigetekre utazik.

Az oldal tetejére június 19.

Bartha Tibor ref. püspököt, 70. születésnapja alkalmából, a Magyar Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendjével tüntetik ki.

Bp-en megnyílik az Atrium Hyatt Szálloda. július 2.

Az oldal tetejére június 23.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület személyi változásokról határoz: Gyenes Andrást felmentik KB-titkári állásából és KB-tagságából (június 24.). Kooptálják a KB-ba Brutyó Jánost, a KEB nyugalmazott elnökét és Rajnai Sándor bukaresti nagykövetet. Aczél Györgyöt és Várkonyi Pétert a KB titkárává választják; Szűrös Mátyást a KB Külügyi Osztályának, Lakatos Ernőt a KB Agitációs és Propagandaosztályának vezetőjévé, Berecz Jánost a Népszabadság főszerkesztőjévé nevezik ki.

Méhes Lajos ipari miniszter Ausztriába látogat. Ott-tartózkodása során fogadja Bruno Kreisky szövetségi kancellár.
Az oldal tetejére június 24.

Gyenes Andrást megválasztják az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnökévé. — A Művelő-dési Minisztérium éléről távozó (június 25.) Pozsgay Imrét a HNF OT főtitkárává választják.

Bajkonurból felbocsátják a Szojuz T–6 űrhajót, amelynek kutató űrhajósa Jean-Loup Chrétien, az első francia asztronauta. 1984. április 2. — Chrétien hét napot tölt a Szaljut–7 űrállomáson.

Az oldal tetejére június 25.

Átalakul a kormány. Az ET a felmentett Aczél György helyett Sarlós Istvánt, eddig a HNF OT főtitkárát a Mt elnökhelyettesévé (1985. június 28.), Köpeczi Bélát művelődési miniszterré (1988. június 29.) nevezi ki.

Lemond tisztségéről Alexander Haig, az USA külügyminisztere. július 14.

Az oldal tetejére június 30.

Kétnapos látogatásra Bp-re érkezik Tan Sri Muhammad Ghazali, Malajzia külügyminisztere.