1982
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Életbe lép az Mt 60/191. sz. rendelete: az útlevélhez adott betétlappal évente egy alkalommal lehet „konvertibilis elszámolású” országokba utazni. 1987. november 27.

Életbe lép a vállalati gazdasági munkaközösségek (vgmk-k) működését lehetővé tevő jogszabály.

Engedélyezik, hogy magánszemélyek is vállalhatnak taxizást, árufuvarozást és autómentést. december 31.

Hivatalba lép az ENSZ új főtitkára, a perui Javier Pérez de Cuéllar. 1992. január 1.

Az oldal tetejére január 2.

59 éves korában meghal Bali Sándor, 1956-ban a Nagy-budapesti Központi Munkástanács egyik vezetője. — Temetésén, amelyre jelentős állambiztonsági erőket vezényelnek ki, egyetlen beszéd sem hangzik el, mert az özvegyet megfenyegetik, hogy megszüntetik súlyos beteg gyermekük gyógykezelését.

Az oldal tetejére január 9.

A Partizánszövetség jogutódjaként megalakul a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége (MEASZ); elnök Ajtai Miklós, főtitkár Ispánovics Márton.

Az oldal tetejére január 12.

Hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazik Puja Frigyes külügyminiszter.

Az oldal tetejére január 14.

Bemutatják Gábor Pál Kettévált mennyezet c. filmjét.

Az oldal tetejére január 19.

Meghal Haraszti Sándor újságíró, politikus, Nagy Imre körének kiemelkedő egyénisége.

A holland Pieter Dankert választják az Európai Parlament elnökévé. 1984. július 24.

Az oldal tetejére január 25.

A katolikus püspöki kar pásztorlevelet ad ki a keresztény egységtörekvésekről.

Az oldal tetejére január 27.

Urho Kaleva Kekkonen utódaként Mauno Koivistót választják Finnország köztársasági elnökévé. 1994. március 1. — Kekkonen egészségügyi okokból kényszerült lemondásra. 1986. augusztus 31.

Az oldal tetejére január 28.

Baráti látogatásra Bp-re érkezik Oskar Fischer, az NDK külügyminisztere.

Bemutatják Tarr Béla Szabadgyalog c. filmjét.

Az oldal tetejére január 31.

E hónapban megjelenik a Beszélő c. illegális folyóirat 2. száma. Közli Nagy Imrének a mátyásföldi KGB-fogságban Donáth Ferenchez írott levelét, valamint Donáth Ferencnek Molnár Miklóshoz írt levelét a november 4-ei eseményekről és a Nagy Imre-perről.