1981
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 5.

A lengyelországi Gdańskban megkezdődik a Szolidaritás országos kongresszusának első szakasza. szeptember 10. A küldöttek több mint 9 millió tagot képviselnek.

Az oldal tetejére szeptember 6.

Lékai László bíboros-prímás e napi szentbeszédében elítéli azon „túlzásra hajlamos” papjait, akik az ifjúságot a katonai szolgálat megtagadására biztatják.

Az oldal tetejére szeptember 9.

A francia kormány dönt 86 hazai tulajdonú magánbank, köztük 39 nagybank államosításáról. Ezeknél van a betétálomány 95%-a.

Nicaraguában a sandinista kormány egy évre szóló szükségállapotot hirdet.
Az oldal tetejére szeptember 10.

A magyar–csehszlovák gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság elnök-helyetteseinek pozsonyi találkozóján a magyar fél bejelenti, hogy 1990-ig szüneteltetni szándékozik a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer építését. Csehszlovák részről a beruházás leállítását elfogadhatatlannak minősítik. szeptember 21.

Bemutatják Szomjas György Kopaszkutya c. filmjét.

A Szolidaritás e napon befejeződő kongresszusán a küldöttek radikális programnyilatkozatot fogadnak el. szeptember 14. Átfogó gazdasági reformot, a tömegkommunikációs eszközöknek a nyilvánosság ellenőrzése alá helyezését, a letartóztatottak szabadon bocsátását, szabad választások megtartását követelik.

Az oldal tetejére szeptember 14.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Dzsabar al-Ahmed al-Szabah sejk, Kuvait emírje.

A varsói szovjet nagykövet találkozik a legfelső lengyel vezetőkkel, és súlyos aggodalmát fejezi ki az ország politikai helyzete miatt. október 13.

Az oldal tetejére szeptember 15.

II. János Pál pápa kiadja Laborem exercens kezdetű programadó szociális enciklikáját. A körlevél központi gondolata az emberi munka humanizálása és a munkások jogainak határozott védelme.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Mo és Csehszlovákia képviselői, a mindkét országban jelentkező gazdasági nehézségek miatt, tárgyalásokat kezdenek a bős–nagymarosi beruházás csúsztatásáról. — A magyar fél részéről e tárgyalásokon merül fel először a környezeti hatások tudományos igényű vizsgálatának szükségessége. — A felek végül az 1977-es államközi szerződésben rögzített határidő öt évvel történő eltolásában állapodnak meg. december 14.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Eduard Sevardnadze, az SZKP PB póttagja, a Grúz KP KB első titkára.
Az oldal tetejére szeptember 22.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Moamer el-Kadhafi ezredes, líbiai államfő.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Kétnapos nemzetközi tudományos tanácskozás kezdődik Bp-en Szent Koronáról és a koronázási jelvényekről.

Az oldal tetejére szeptember 24.

Bemutatják Kovács András Ideiglenes paradicsom c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Hivatalos látogatásra az NDK-ba utazik Gyenes András, az MSZMP KB titkára mint az Ogy Külügyi Bizottságának elnöke.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Bp-en megkezdődik a szocialista országok egészségügyi minisztereinek konferenciája.

Az oldal tetejére szeptember 29.

Lázár György miniszterelnök hivatalos látogatásra Dániába utazik.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter hivatalos látogatásra Ausztriába utazik.