1981
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Puja Frigyes külügyminiszter Bukarestbe utazik, a VSZ külügyminiszteri bizottságának ülésére.

Pekingben az Országos Népi Gyűlés ülésszakán Csao Ce-jang kormányfő ismerteti a kínai gaz-daság újjászervezésének tízpontos programját.

Az oldal tetejére december 2.

Czinege Lajos hadseregtábornok Moszvába utazik, a VSZ honvédelmi miniszteri bizottságának ülésére.

Az oldal tetejére december 3.

A szlovák pártvezetés jóváhagyását követően, a Csemadok KB rendkívüli ülése Sidó Zoltánt megválasztja a szövetség elnökévé.

Az oldal tetejére december 5.

Lékai László bíboros-prímás, esztergomi érsek kihallgatáson (dialóguson) fogadja Bulányi György piarista szerzetest.* Bulányi a teológiai kérdésekre szóban nem válaszol; azt kéri, az egyházi főhatóság írásban tegye föl kérdéseit. 1982. február 22.

Az 1981: 26. tvr. értelmében a Pécsi Tudományegyetem új elnevezése (Pécsi) Janus Pannonius Tudományegyetem. december 31.

Az oldal tetejére december 7.

Hivatalos baráti látogatásra Bp-re érkezik Nyikolaj Tyihonov szovjet miniszterelnök.

Az oldal tetejére december 10.

Ülést tart az SZKP PB. Jurij Andropov, a KGB elnöke kijelenti: „Nem kockáztathatunk. Nem szándékozunk katonai erőt vezényelni Lengyelországba. Ez helyes álláspont, és végig ki kell tartanunk mellette. Nem tudom, hogyan alakul majd a lengyel helyzet, de még ha Lengyelország a Szolidaritás hatalma alá kerül is, akkor is mi történhet? De ha a tőkés országok rávetik magukat a Szovjetunióra – és már megtették a megfelelő egyeztetéseket a különféle gazdasági és politikai szankciókról –, akkor mi nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. A saját országunkkal, a Szovjetunió megerősítésével kell törődnünk. Ez pártunk irányvonalának lényege.”*

Az oldal tetejére december 11.

Bp-en megnyílik az újjáépített Katona József Színház.

Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár és Erich Honecker keletnémet pártvezető, államfő egy Berlin melletti kastélyban találkozik. 1970 óta ez a legmagasabb szintű belnémet találkozó.
Az oldal tetejére december 12.

Megkezdődik a Magyar Írók Szövetsége kétnapos közgyűlése. — A lengyel katonai hatalomátvétel árnyékában többen 1956-os analógiákat említenek; Lázár István újabb Köztársaság téri vérengzéstől óv, Fekete Sándor a szocializmuson belüli robbanástól félti a társadalmat. Csoóri Sándor hangsúlyozza, hogy nem tartható tovább a különalkus kultúrpolitika, és tekintélyes Írószövetségre van szükség, amely a politikai hatalmat is demokratizálhatja.

Az oldal tetejére december 13.

Lengyelországban Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok vezetésével megalakul a Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsa, amely átveszi a főhatalmat, és kihirdeti a hadiállapotot.* 1982. december 18.

Az oldal tetejére december 14.

Pozsonyba látogat Gyenes András, az MSZMP KB titkára. — Vasil Biľak, a CSKP KB titkára a tárgyalások során kilátásba helyezi, hogy a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének leállítása esetén a csehszlovák fél kártérítési igénnyel lépne fel, illetőleg a hágai Nemzetközi Bíróság elé vinné a kérdést. 1983. október 10.

Az oldal tetejére december 16.

Kádár János hatnapos látogatásra Moszkvába utazik, ahol  részt vesz a Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára 75. születésnapján rendezett ünnepségeken.

Az oldal tetejére december 17.

Albániában tisztázatlan körülmények között öngyilkosságot követ el Mehmet Shehu*, 1954 óta az ország miniszterelnöke. december 18.

Az oldal tetejére december 18.

Albániában Adil Çarçanit nevezik ki az ország miniszterelnökévé. 1991. február 22.

Az oldal tetejére december 22.

Debrecenben megnyílik a román főkonzulátus.

Az oldal tetejére december 24.

Bemutatják Palásthy György Szeleburdi család c. filmjét.

Az oldal tetejére december 28.

Kétnapos látogatásra Bp-re érkezik Jurij Andropov, a KGB elnöke.

Az oldal tetejére december 29.

Ronald Reagan amerikai elnök gazdasági szankciókat vezet be a Szu és Lengyelország ellen. Leállítják a szovjet földgázprogramhoz szükséges amerikai berendezések szállítását, valamint megtiltják a csúcstechnológiájú termék exportját. A korlátozások a gabonaszállításokat nem érintik.

Az oldal tetejére december 30.

Átadják a bp-i metró észak–déli vonalának újabb szakaszát a Deák tér és az Élmunkás tér között.

Az oldal tetejére december 31.

Megszűnik a Pécsi Tanárképző Főiskola. Az intézmény beolvad a pécsi egyetembe, és a továbbiakban a JPTE Tanárképző Karaként működik.

E hónapban Haraszti Miklós, Kis János, Kőszeg Ferenc, Nagy Bálint és Petri György szerkesztésében megjelenik a Beszélő 1. száma. A sokszorosított lapot illegálisan állítják elő és terjesztik; ezzel intézményesül a mo-i ellenzék szamizdat-tevékenysége. Az első szám az 1956-os forradalom negyedszázados évfordulójának szenteli több írását: közli a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom 1956. november végi kibontakozási javaslatát. — Demszky Gábor és Nagy Jenő megindítja az AB Független Kiadót; a szamizdat-kiadó több 56-os tanulmányt és könyvet ad ki: A magyar felkelés rövid története; Bill Lomax: A magyar forradalom irodalma; Fehér Ferenc–Heller Ágnes: Egy tiszta politikai forradalom; Veljko Mičunović: Moszkva–Belgrád–Budapest.