1978
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Bp-en meghal Ország Lili festőművész, grafikus.

Az oldal tetejére október 4.

Bp-en meghal Erdélyi József háromszoros Baumgarten-díjas költő, a harmincas években a népi írók jobbszárnyának egyik hangadója.

Bp-en megnyílik az állandó társulattal nem rendelkező Játékszín.
Az oldal tetejére október 9.
Guttorm Jansen vezetésével norvég parlamenti küldöttség érkezik Mo-ra.
Az oldal tetejére október 11.
A HNF OT tanácsadó testületeként újjáalakul a Cigánypolitikai Albizottság. Elnöke Bojtár László.

Prágában Bjelik György nagykövetségi tanácsos vezetésével megnyílik az új Magyar Kulturális Központ.

Az oldal tetejére október 16.

A Vatikánban a konklávé az 58 éves Karol Wojtyła bíborost, Krakkó érsekét választja pápává. október 22.

Átadják a forgalomnak az M3-as autópálya első, 23,5 km hosszú szakaszát Bp és Gödöllő között. 1980. október 31.

Az oldal tetejére október 17.

Befejeződik Keserű Jánosné könnyűipari miniszter kétnapos amerikai látogatása.

Az oldal tetejére október 19.
Az kormány kiadja 49/1978. MT. sz. rendeletét a Munkásőrségről. A jogszabály az 1957: 13. tvr. felhatalmazása alapján újraszabályozza a fegyveres testület feladatait, szervezetét, a tagok jogait és kötelességeit.

Egerben országos tanácskozás kezdődik a szocialista hazafiságról.

Az oldal tetejére október 20.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Piotr Jaroszewicz lengyel miniszterelnök.

Az oldal tetejére október 21.

Moszkvában 82 éves korában meghal Anasztaz Mikojan szovjet-örmény politikus.*

Az oldal tetejére október 22.

A pápává választott Karol Wojtyła bíboros II. János Pál néven kezdi meg egyházfői működését. Személyében a németalföldi VI. Hadrián (1522–1523) óta az első nem olasz, és a történelemben az első szláv és kelet-európai pápa kerül a római katolikus egyház élére.

Az oldal tetejére október 23.

Mo-on kezd tár­gyalásokat Anker Jörgensen dán miniszter­elnök. — A két ország között megszűnik a kettős adóztatás.

Az oldal tetejére október 26.

Lázár György miniszter­elnök kétnapos hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik.

Bemutatják Mészáros Márta Olyan, mint otthon c. filmjét.

Az oldal tetejére október 28.

A KSH elnöke rendeletetben szabályozza a személyi szám, illetőleg a személyi lap kiadását és használatát.