1978
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 2.

Győrött felavatják a Kisfaludy Színház új épületét.

Az oldal tetejére november 3.

Bp-en átadják a Margit híd új gyalogos-aluljáróit.

Az oldal tetejére november 7.

Az ET Czinege Lajos vezérezredes honvédelmi minisztert hadseregtábornokká nevezi ki. 1989. november 21.

Az oldal tetejére november 8.

Mo-ra láto­gat Pierre Aubert svájci külügyminiszter.

Meghal Werner Alajos, a magyar egyházi énekművészet kiváló képviselője.
Az oldal tetejére november 9.

Lázár György, az Mt elnöke az NDK-ba látogat.

Pannonhalmán meghal Mécs László premontrei szerzetes, költő.

Az oldal tetejére november 10.

Kihirdetik az 1978: 20. tvr.-t a külföldre utazásról és az útlevelekről. A tvr. kimondja: „Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldre utazzék. Ez a jog a jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolható. […] A külföldre utazáshoz való jogát nem gyakorolhatja és nem adható útlevél annak, akinek a kiutazása vagy külföldön tartózkodása a Magyar Népköztársaság érdekeit vagy más közérdeket sért vagy veszélyeztet.”

Az oldal tetejére november 14.
Szonoda Szunao japán külügyminiszter befejezi mo-i tárgyalásait.

Elkészül a Bp–Pécs vasútvonalon Bükkösdnél épített, 428 m hosszú alagút.

Az oldal tetejére november 15.

Kádár János Franciaországba látogat.

Meghal Margaret Mead amerikai antropológus, a csendes-óceáni szigetvilág népeinek kutatója.
Az oldal tetejére november 16.

Bemutatják Kardos Ferenc Egyszeregy c. filmjét.

Az oldal tetejére november 20.

Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Moszkvába, a VSZ PTT ülésére. november 25. A küldöttség tagja Lázár György miniszterelnök és Puja Frigyes külügyminiszter.

Moszkvában szovjet–etióp barátsági és együttműködési egyezményt írnak alá.
Az oldal tetejére november 25.

Moszkvában véget ér a VSZ PTT ülése.

Az oldal tetejére november 29.

Négynapos baráti látogatásra Bp-re érkezik Háfez al-Asszad, a Szíriai Arab Köztársaság elnöke.