1978
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Londonban meghal Ignotus Pál író, publicista, 1936-ban József Attilával a Szép Szó c. folyóirat alapítója és szerkesztője, 1956-tól 1962-ig a Párizsban megjelenő Irodalmi Újság főszerkesztője.

Az oldal tetejére április 2.

Az amerikai CBS televíziós csatorna bemutatja a Dallas c. sorozat első epizódját.

Az oldal tetejére április 4.

Romániában az Állambiztonsági Tanács (Consiliului Securităţii Statului) helyett a Belügyminisz-térium keretében ismét létrehozzák az 1972-ben megszüntetett Állambiztonsági Igazgatóságot (Departamentul Securităţii de Stat). 1990. január 1. Vezetője Tudor Postelnicu.

Az oldal tetejére április 6.

Chilében a katonai junta bejelenti, hogy amnesztiában részesíti az 1973-as puccs után elítélt politikai foglyokat.

Az oldal tetejére április 7.

Bp-en megkezdődik a „Bécs köszönti Budapes­tet" rendezvénysorozat.

Jimmy Carter amerikai elnök meghatározatlan időre elhalasztja a neutronbomba gyártását.
Az oldal tetejére április 8.

Meghal Rónay György író, költő, műfordító, 1969-től a Vigilia c. folyóirat felelős szerkesztője.

Az oldal tetejére április 10.

Meghal Sík Endre ny. külügyminiszter, az OBt elnöke.

Az oldal tetejére április 11.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Robert Joseph Fellé ezredes, ghánai külügyminiszter.

Hivatalos látogatásra Washingtonba érkezik Nicolae Ceauşescu román államfő, az RKP főtitkára.

Az oldal tetejére április 13.

Bp-en, a IX. kerületi Boráros téren 17 óra 10 perckor a Csepel felől érkező, négy motorkocsiból és két pótkocsiból álló HÉV-szerelvény fékezhetetlenség következtében átszakítja a vágánybakot, majd belerohan az állomásépületbe és a várócsarnokba. 18 ember meghal (16 a helyszínen, ketten a kórházban), öten életveszélyes, heten súlyos, tizenegyen könnyebb sérüléseket szenvednek. Az anyagi kár meghaladja a 2,5 millió Ft-ot. — Az állomásépület annyira megrongálódik, hogy később lebontják. — Az LB, másodfokon, Ladó Sándor László motorvezetőt 3 év 8 hónapi, Vanyorek Károly motorvezetőt 3 év 4 hónapi fogházbüntetésre ítéli.

Az oldal tetejére április 15.

Tripoliban befejeződik a Béke Világtanács 2. világkonferenciája. — A magyar küldöttséget Szentes Tamás egyetemi tanár, az OBt fejlődési kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjának elnöke vezette.

Az oldal tetejére április 16.

Prágában megkezdődik a IX. szakszervezeti vi­lágkongresszus. — A Szakszervezeti Világszövetség elnökévé Gáspár Sándort, a SZOT főtitkárát, főtitkárrá az uruguayi Enrique Pastorinót választják.

Az oldal tetejére április 19.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól. — Az ülésén Németh Károlyt leváltják a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának vezetői, Biszku Bélát pedig KB-titkári tisztéből. Havasi Ferencet és Korom Mi­hályt megválasztják a KB titkárává. A testület ajánlásokat fogad el állami (április 22.) és párttisztségek (április 21.) betöltésére.

Az oldal tetejére április 21.

Az MSZMP Bp-i Bizottsága Katona Imre helyett Méhes Lajost (1980. december 5.) választja első titkárrá.

Az oldal tetejére április 22.

Az ET felmenti tisztségéből Cseterki Lajost, az ET titkárát; helyére Katona Imrét választják. — Átalakul a kormány. Az ET Marjai József moszkvai nagykövetet miniszterelnök-­helyettessé, Markója Imrét igazságügy-miniszterré, Soltész István kohó- ­és gépipari miniszterré nevezi ki.

Az oldal tetejére április 24.

Szófiában megkezdődik a VSZ külügyminiszteri bizottságának ülése. Mo-ot Puja Frigyes képviseli.

Az oldal tetejére április 27.

Bemutatják Zsombolyai János Kihajolni veszélyes c. filmjét.

Afganisztánban a fegyveres erők megdöntik Mohammad Daud törvényes kormányát. A hatalom a jórészt a szovjetbarát Népi Demokrata Párt tagjaiból álló Fegyveres Erők Forradalmi Tanácsa kezébe kerül. május 1.

Az oldal tetejére április 28.

Befejeződnek Bíró József külkereskedelmi miniszter NSZK-ban folytatott tárgyalásai. — Bíró Otto von Lambsdorff gazdasági miniszterrel a magyar import bővítésének lehetőségeiről és a kereskedelmi kapcsolatok élénkítéséről tárgyalt.

Az oldal tetejére április 30.

E hónap folyamán Duray Miklós szlovákiai geológus, a magyar iskolák nyelvi átépítése elleni tiltakozás megszervezésére, mintegy 10-15 magyar értelmiségi közreműködésével megalakítja az illegális Csehszlovákiai Magyar Nemzetiség Jogvédő Bizottságát. 1982. június 3. — A magyar lakosság a tavasz folyamán a bizottság kezdeményezésére a szlovák állami és pártvezetéshez intézett levelek sokaságában tiltakozik a tervbe vett intézkedés ellen.