1977
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 2.

Lázár György miniszterel­nök Norvégiában kezd tárgyalásokat. 1945 óta ez az első magyar miniszterelnöki láto­gatás Norvégiában.

Bp-re érkezik Hannes Androsch osztrák alkancellár, pénzügyminiszter.
Az oldal tetejére május 5.

A kormány a kézimunka-igényes növények beta­karításához szükséges munkaerő biz­tosításáról határoz: intézkednek diákok, nyugdíjasok, fa­lun élő ipari dolgozók, katonák bevonásáról.

Bemutatják Kardos Ferenc Ékezet c. filmjét.

Az oldal tetejére május 6.

Befejeződik az MTA 137. közgyűlése. Szentágothai János orvos-anatómust választják az Akadémia elnökévé. 1985. május 10. (Szentágothai az első párton kívüli elnök 1949 óta.)

Az oldal tetejére május 7.

Hét vezető tőkés ország (USA, Kanada, Japán, az NSZK, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) vezetői kétnapos csúcsértekezletet kezdenek Londonban világgazdasági kérdé-sekről. Az EK képviseletében jelen van Roy Jenkins, a Bizottság elnöke. — A tanácskozás a későbbiekben rendszeressé válik és G7-csúcsként intézményesül.

Az oldal tetejére május 12.

Héber Imre, a Magyar Izraeliták Országos Képviselete és a Bp-i Izraelita Hitközség új elnöke Losonczi Pál, az ET elnöke előtt leteszi az esküt az alkotmányra.

A Nemzeti Színház társulata vendégjátékra a Szu-ba utazik.
Az oldal tetejére május 16.

Apró Antal, az Ogy elnöke vezetésével magyar parlamenti küldöttség utazik Franciaországba.

Bp-en kezd tárgyalásokat Filippo Maria Pandolfi olasz pénzügyminiszter.

Az oldal tetejére május 18.

Puja Frigyes külügyminiszter Genfben aláírja a környezeti hadviselés tilalmáról szóló nemzetközi szerződést.

Az oldal tetejére május 19.

Az Mt 15/1977. sz. rendelete központi bérpolitikai intézkedésekről határoz. 1,2 millió, ezen belül egymillió fizikai dolgozó bérét emelik.

Az oldal tetejére május 23.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Francesco Paolo Bonifacio olasz igazságügy-miniszter.

Az oldal tetejére május 24.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Rudolf Kirchsch­läger, Ausztria szövetségi elnöke.

Az oldal tetejére május 25.

Moszkvában megtartja első ülését a VSZ újonnan létrehozott külügyminiszteri bizottsága. Mo-ot Puja Frigyes képviseli.

Az oldal tetejére május 26.

Bemutatják Kósa Ferenc Küldetés c. filmjét.

Párizsban megkezdődik huszonhét fejlett ipari, illetőleg elmaradott ország képviselőinek tanácskozása, az első Észak–Dél konferencia.
Az oldal tetejére május 27.

Ülést tart az ET. Elfogadják az 1977: 14. tvr.-t a kisiparról, valamint a 15. tvr.-t a magánkereske-delemről.

Megkezdődik a könyvhét; a rendezvényre megjelenik 114 könyv.

Az oldal tetejére május 29.

Bp-en befejeződnek a magyar–román konzuli tárgyalások. Megállapodás születik arról, hogy Kolozsvárott magyar, Debrecenben pedig román főkonzulátus nyílik. A kishatárforgalmi sávot 15-ről 20 km-re szélesítik, az évenkénti átlépés lehetőségét négyről 12-re emelik. november 29. A román küldöttség nem járul hozzá, hogy Arad, Nagyvárad és Szatmárnémeti is a kishatárforgalom része legyen.