1977
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Bevezetik a magánkereskedői igazolványt; kiadását szakképesítéshez kötik.

Csengeren (Szabolcs-Szatmár m.) átadják a Szamos új hídját; hossza 156+189 m.
Meghal Básti Lajos Kossuth-díjas színművész.
Az oldal tetejére június 2.
Kádár Jánosnak átadják a Nemzetközi Lenin-békedíjat.

Király Károly, az RKP v. Kovászna megyei titkára levelet ír Ilie Verdeţ KB-titkárhoz, aki a párt részéről a „nemzetiségi dolgozói tanácsokat” felügyeli. szeptember 10. Király határozottan kritizálja a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa működését; ezzel kapcsolatban számos javaslatot fogalmaz meg, amelyek lényege, hogy a tanács valódi szervezetként működjék. — Egy hónappal később Fazekas Jánosnak is levelet ír, amelyben fölveti, hogy tovább csökkent a magyar nyelven való tanulás lehetősége, a káderkérdésben a harmincas évekbeli numerus valachicus elvét alkalmazzák, és az állambiztonsági szervek esetenként „megfélemlítési eszközökhöz nyúlnak”. — Király levele hamarosan kijut Nyugatra és ismerteti a SZER, valamint a nagy nyugati médiumok.

Az oldal tetejére június 3.

Az USA és Kuba között megállapodás jön létre, hogy 16 évi szünet után újra felveszik a diplomáciai kapcsolatot. szeptember 1.

Az oldal tetejére június 4.

Meghal Kovács Margit Kossuth-díjas szobrász-keramikus.

Az oldal tetejére június 7.

Kádár János hivatalos látogatásra Olaszországba utazik. június 9.

Az Országházban tanácskozást rendeznek a cigány lakosság beilleszkedésének segítéséről. 1979. április 18.

Az oldal tetejére június 9.

Kádár Jánost és feleségét a Vatikánban fogadja VI. Pál pápa. — A Szentszék közbenjárására hamarosan kiszabadulnak az utolsó bebörtönzött papok is. június 30.

A NATO bejelentése szerint a Szu, a régieket lecserélve, megkezdi az új (SS–20-as NATO-kódjelű) középes hatótávolságú rakéták európai telepítését az NDK-ba és Csehszlovákiába.

Az oldal tetejére június 15.

Debrecenben megkezdődnek Kádár János és Nicolae Ceauşescu, az RKP főtitkára kétnapos tárgyalásai, amelyek másnap Nagyváradon folytatódnak. — A tárgyalások végén közleményben rögzítik a nemzetiségek „híd-szerepét”. A román fél elfogadja a magyar álláspontot a főkonzulá-tusok mielőbbi megnyitásáról (1978. január 27.) és a kishatárforgalom bővítéséről (november 29.); a felek kívánatosnak tartják az egymás fővárosaiban történő kulturális házak felállításának meggyorsítását. További konkrét eredményeket azonban nem sikerül elérni a magyar kisebbség ügyében. — Ezt követően Mo-on fokozódik a népi írók és a nemzeti szellemű gondolkodók elégedetlensége.

Lázár György miniszterelnök Finnországba látogat.
Az oldal tetejére június 16.

Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát a Szu LT Elnöksége elnökévé választják.*

Alexandria városban (USA, Virginia állam) meghal a 65 éves Wernher von Braun német szár-mazású fizikus, rakétatervező.*

Az oldal tetejére június 20.

Varsóban megkezdődik a KGST XXXI. ülésszaka. június 23. A magyar küldöttséget Lázár György miniszterelnök vezeti.

Hivatalos baráti látogatásra Mo-ra érkezik Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, lengyel nemzet-védelmi miniszter.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, az LT Elnökségének elnöke hivatalos látogatásra Párizsba érkezik.
Az oldal tetejére június 22.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület a kulturális politika időszerű kérdéseiről tanácskozik, és ajánlásokat fogad el állami tisztségek betöltésére.

Az oldal tetejére június 23.

Varsóban befejeződik a KGST XXXI. ülésszaka. — A tagállamok miniszterelnökei az 1981–1985-re szóló népgazdasági ter­vek koordinálásáról tanácskoztak.

Az oldal tetejére június 24.

Átalakul a kormány. Építésügyi és városfejlesztési miniszterré Ábrahám Kálmánt, munkaügyi miniszterré Trethon Ferencet, a Központi Nép Ellenőrzési Bizottság elnökévé Szakali Józsefet nevezik ki.

Az oldal tetejére június 29.

Londonban megkezdődik az EGK állam- és kormányfőinek csúcsértekezlete. — A közösség vezetői első ízben ismerik el a palesztin nép jogát az önálló állam megteremtésére.

Az oldal tetejére június 30.

Utolsóként a bebörtönzött egyházi személyek közül, szabadlábra kerül Lénárd Ödön piarista szerzetes, aki összesen 18 évet töltött börtönben.

Formálisan feloszlatják a Délkelt-ázsiai Szerződés Szervezetét (SEATO).

E hónapban Genfben (Svájc) Luka László pszichiáter kezdeményezésére megalakul a Dies Academicus Hungaricus Geneviensis. — Első találkozójukon vitát rendeznek az 1956-os forradalom tanulságairól és a magyar belpolitikai helyzetről; előadást tart Szabó Zoltán, Reszler Andor, Kende Péter, Molnár Miklós, Töttösy Ernő és Konrád György.