1977
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.
Új bértarifarendszer lép életbe Mo-on.

A bp-i Üllői úton megszűnik az autóbusz- és villamosközlekedés. augusztus 12.

Ötnapos adásidőt vezetnek be az MTV második csatornáján.

Cseh ellenzéki személyiségek közzéteszik a 242 aláírással ellátott Charta 77 elnevezésű kiáltványt (január 7.), amelyben felszólítják a csehszlovák alkotmányos szerveket, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Csehszlovákia által is ratifikált záródokumentuma értelmében tartsák tiszteletben az emberi és polgári jogokat. — A Charta 77 első szóvivői: Jiří Hájek v. külügyminiszter, Václav Havel drámaíró és Jan Patočka filozófus.

Az oldal tetejére január 5.

Népszámlálást tartanak Romániában; a 21,6 millió lakos 88,1%-a román, 7,7%-a magyar. A németek száma 332 ezer (1,5%).

Kolozsvárott meghal Horváth István erdélyi magyar költő, regényíró.
Az oldal tetejére január 6.

Megtartja első ülését az EK új Bizottsága; elnökké a brit Roy Jenkinst választják. 1981. január 6.

Az oldal tetejére január 7.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung c. nyugatnémet napi lap közli az immár 257 csehszlovák értelmiségi és közéleti személyiség által aláírt Charta 77-et. január 9. január 13.

Az oldal tetejére január 9.

Harmincnégy magyar értelmiségi levelet intéz Pavel Kohuthoz, a Charta 77 egyik szóvivőjéhez, és szolidaritásáról biztosítja a mozgalmat. — A ké­sőbb „demokratikus ellenzék” néven szereplő csoportosulásnak ez az első szervezett politikai akciója.

Viktor Kulikovot, a Szu marsallját nevezik ki a VSZ egyesített fegyveres erői új főparancsnokává. 1983. február 17.

Az oldal tetejére január 10.
Puja Frigyes külügyminiszter ötnapos látogatásra Törökországba utazik.
Központi élelmiszerár-emelést hajtanak végre; a konzervek és fagyasztott áruk árát 25, a kávéét 30%-kal emelik.
Közgyűlést tart a Magyar Film- és Tévémű­vészek Szövetsége. El­nökké Fábri Zoltánt választják.
Az oldal tetejére január 11.

A szocialista országok írószövetségeinek vezetői kétnapos tanácskozást kezdenek Bp-en.

Az oldal tetejére január 13.

A pozsonyi Új Szó c. napilap közli a Rudé Právo c. prágai pártlap szerkesztőségének „Hajótöröttek és önjelöltek” c. írását. A cikk a Charta 77-et „antikommunista és cionista központok” megrendelésére készült állam-, szocialista- és népellenes iratnak nevezi, amely „hazug módon rágalmazza a Csehszlovák Szocialista Köztársaságot és a nép forradalmi vívmányait”. — A csehszlovákiai sajtó ezzel egy időben hetekig tartó lejárató kampányt kezd a Charta 77 szerzői és aláírói ellen.

Az oldal tetejére január 14.

A Csepeli Vas- és Fémművek szocialista munkabrigádja a nagy októberi szocialista forradalom 60. évfordulójára versenyre hívja az ország valamennyi dolgozóját. január 27.

Az oldal tetejére január 17.

Ferencsik János karnagyot, 70. születésnapja alkalmából, a Magyar Népköztársaság babér-koszorúval ékesített Zászlórendjével tüntetik ki.

Az oldal tetejére január 18.

Az MNB újabb jelentős kölcsönt vesz fel; nyugat-európai bankok 150 millió dollárt utalnak át Mo-nak.

Az oldal tetejére január 20.

Bemutatják Dömölky János Kard c. filmjét.

Az oldal tetejére január 22.

Újjáalakuló ülését tartja a Mo-i Református Egyház legfőbb vezető testülete, a 100 tagú Zsinat. Egyházi elnökké Bartha Tibor tiszántúli püspököt, világi elnökké Zsebők Zoltán főgondnokot választják.

Az oldal tetejére január 27.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára levelet ír a csepeli munkásoknak.

A kormány elé kerül a Dél-Buda–Rákospalota metró előkészületeit, illetőleg a csepeli gyorsvasút Kálvin térig való bevezetését ismertető előterjesztés.
Az oldal tetejére január 31.

Bp-en kezd tárgyalásokat Miloš Minić jugoszláv külügyminiszter.

E hónapban Párizsba emigrál Kemény István szociológus.