1976
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Gerald Ford amerikai elnök Washingtonban fogadja Andrej Gromiko szovjet külügyminisztert.

Az oldal tetejére október 5.
Huszár István, az MSZMP PB tagja, az Mt elnökhelyettese hivatalos látogatásra Japánba érkezik.

Nicolae Ceauşescu, az RKP főtitkára munkalátogatáson Hargita megyében jár. Csíkszeredában tartott beszédében bejelenti, hogy az ötéves tervben mintegy hatezer lakást építenek és „Csíkszereda az egyik traktorgyártó központ lesz”. — Az elkövetkező években a település belső városmagját eltüntetik és „modern városközpontot” építenek.

Az oldal tetejére október 7.

Bemutatják Fábri Zoltán Az ötödik pecsét c. filmjét.

Pekingben Hua Kuo-feng miniszterelnököt választják a KKP Központi Bizottsága és Központi Katonai Bizottsága elnökévé. 1981. június 28.

Az oldal tetejére október 8.

Fejlődési világkonferen­cia kezdődik Bp-en 100 ország, illetőleg szervezet képviselői részvételével.

Moszkvában szovjet–angolai barátsági szerződést írnak alá.
Az oldal tetejére október 9.

Losonczi Pál, az ET elnöke Venezuelába, Peruba, Panamába és Kubába utazik.

Az oldal tetejére október 13.

Bp-en kezd tárgyalásokat Constantin Oancea román külügyminiszter-helyettes.

Az oldal tetejére október 15.

Befejeződik az Ogy kétnapos őszi ülésszaka. Elfogadják az 1976: V. tc.-et a közművelődésről és az 1976: VI. tc-et a tanácstagok választásáról.

Az oldal tetejére október 17.

Templomot szentelnek a korábban Csík megyéhez tartozó, de 1950-ben Bákó tartományhoz (1968-ban pedig Bákó megyéhez) csatolt Gyimesbükkön. — A hatvanas-nyolcvanas években ez volt az egyetlen település Bákó megyében, ahol a magyar nyelvű híveknek magyarul lehet misézni.*

Az oldal tetejére október 20.

Németh Károly, az MSZMP KB titkára küldöttség élén a Szu-ba utazik.

Az oldal tetejére október 21.

Bemutatják Gábor Pál A járvány c. filmjét.

Az oldal tetejére október 24.

Felavatják az első női lelkészt a mo-i ev. egyházban. Kovács Etelka a csöglei gyülekezetben szolgál.

Az oldal tetejére október 26.

Ülést tart az MSZMP KB. Pullai Árpádot felmentik KB-titkári funkciójából (október 29.); a KB új titkára Borbély Sándor.

Szentágothai János anatómus professzort választják az MTA mb. elnökévé. 1977. május 6.

Az oldal tetejére október 27.

Lázár György miniszter­elnök hivatalos látogatásra Jugoszláviába utazik.

Az oldal tetejére október 29.

Átalakul a kormány. Pullai Árpád átveszi a közlekedés- és postaügyi, Sághy Vilmos a belkeres-kedelmi tárca vezetését.

Az oldal tetejére október 31.

E hónapban megjelenik az Irodalmi Ujság antológiája az 1956-os forradalom 20. évfordulóján.