1976
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület határozata megállapítja, hogy a gazdaság nem teljesítette az 1976. évi célkitűzéseket.

A LEMP KB meghirdeti a „gazdasági kiigazítás” politikáját.
Az oldal tetejére december 6.

Kádár János háromnapos hivatalos látogatásra Ausztriába utazik.

Losonczi Pál, az ET elnöke hivatalos látogatásra Indiába érkezik.
Az oldal tetejére december 9.

Szófiában megkezdődik a VSZ honvédelmi miniszteri bizottságának ülése. Mo-ot Czinege Lajos vezérezredes képviseli.

Moszkvába érkezik Moamer el-Kadhafi líbiai vezető.
Az oldal tetejére december 13.

Nemzetközi színházi tanácskozás kezdődik Bp-en, 20 ország képviselői részvételével.

Az oldal tetejére december 15.

Ülést tart az MSZMP KB Politikai Bizottsága. A testület a szomszédos országokban élő magyar kisebbségekről kimondja, hogy „figyelemmel kell kísérni helyzetük alakulását”, a szomszédos országok vezetőivel folytatott tárgyalásokon a negatív jelenségeket „megfelelő formában” szóvá kell tenni. A PB szerint támogatni kell az anyanemzettel való kapcsolatok építését és annak a célnak az elérését, hogy vezetőik, az államközi együttműködés keretei között, kapcsolatot tarthassanak a mo-i hivatalos szervekkel, valamint hogy a nemzetiségi kapcsolatok az államközi együttműködés részét képezzék.

Bp-en befejeződik a mezőgazdasági szövetkezetek III. kongresszusa. Elnökké Szabó Istvánt vá-lasztják.

Az oldal tetejére december 16.

Kádár János a Leonyid Brezsnyev 70. születésnapja tiszteletére rendezendő ünnepségekre Moszkvába érkezik. december 17.

Bibó Istvánnal életrajzi interjúsorozat készítését kezdi meg Hanák Gábor és Huszár Tibor.

Az oldal tetejére december 17.

Kádár János Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának Moszkvában átadja a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendjét.

Az oldal tetejére december 18.

Vlagyimir Bukovszkij szovjet polgárjogi aktivistát, aki 12 évet töltött börtönben, Zürichben kicserélik Luis Corvalánnal, a Chilei Kommunista Párt 1973 szeptembere óta fogva tartott főtitkárával.

Az oldal tetejére december 19.

Lázár György minisz­terelnök Romániába látogat.

Az oldal tetejére december 22.

Bp-en megindul a forgalom a 600 m hosszú BAH-csomóponti* felüljárón. 1988. április 17. Megindul a forgalom a kétszer két-, illetőleg háromsávosra átépített Soroksári úton. — A két beruházás összköltsége meghaladta az egymilliárd Ft-ot.

Az oldal tetejére december 23.

Bemutatják Palásthy György Tótágas c. filmjét.

Az oldal tetejére december 29.

Az ET elfogadja az 1976: 33. tvr.-t a tartós földhasználatról, a 34. tvr.-t a földtulajdon és föld-használat továbbfejlesztéséről, valamint a 35. tvr.-t az ingatlannyilvántar­tásról.

Az oldal tetejére december 30.

Bemutatják Sándor Pál Herkules­fürdői emlék c. filmjét.

Az oldal tetejére december 31.

Átadják az észak–déli metró első szakaszát a Nagyvárad tér és a Deák tér között. 1980. március 29.

A budai Várban megnyílik a Hilton Szálloda.