1975
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 2.

Puja Frigyes külügyminiszter hivatalos látogatásra az NDK-ba utazik.

Az oldal tetejére március 3.
Átadják a Tiszai Vegyi Kombinát olefinművét.

Bp-en meghal Németh László Kossuth-díjas író, dráma- és esszéíró.

Bp-en a Parlament északi oldala előtt felavatják Károlyi Mihály szobrát, Varga Imre alkotását.
Az oldal tetejére március 4.

Emlékülést tartanak az Akadémián Károlyi Mihály születésének 100. évfordulóján.

Szerződést írnak alá az iráni atomprogramban való amerikai részvételről. Az USA 15 milliárd dollár értékű berendezést szállít Iránnak.
Az oldal tetejére március 5.

Nyugat-Berlinben elrablói szabadon engedik Peter Lorenzet. A hatóságok cserébe engedélyezik öt RAF-terrorista Dél-Jemenbe való távozását. május 21.

Az oldal tetejére március 6.

Befejeződik a magyar–szovjet kormányközi vegyesbizottság ülésszaka. Huszár István miniszter-elnök-helyettes 11 egyezményt ír alá.

Az oldal tetejére március 8.

Az iraki kormány amnesztiát hirdet a kurd függetlenségi mozgalom aktivistái és a menekült kurdok számára.

Az oldal tetejére március 10.

Az EK Miniszteri Tanácsa dönt az ún. európai elszámolási egység (European Currency Unit, ECU) bevezetésének tervéről. 1978. január 1.

Az oldal tetejére március 11.

A katolikus püspöki kar körlevelet ad ki „a felszabadulás 30. évfordulójára”. A püspökök szerint: „Hazánkban a három évtized alatt megvalósultak a »mai ember vágyai«. […] Az egyház a néppel együtt megtalálta helyét a szocialista társadalomban.”

Pécsett meghal Várkonyi Nándor kultúrtörténész, író, szerkesztő.

Portugáliában Antonió de Spínola tábornok, v. államfő sikertelen hatalomátvételi kísérletet hajt végre. március 25.

A francia Georges Spénale-t választják az Európai Parlament elnökévé. 1977. március 8.

Az oldal tetejére március 16.

Beregdarócnál (Szabolcs-Szatmár m.) összekötik a „Barátság” kőolajvezeték magyar és szovjet szakaszát.

Az oldal tetejére március 17.

Összeül az MSZMP XI. kongresszusa. március 22. Jelen van 848 szavazati jogú küldött és a meghívottak.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Francesco Cattanei olasz külügyi államtitkár.
Az oldal tetejére március 18.

Megkezdi működését az Európai Regionális Fejlesztési Alap.* Az elkülönített pénzalapból az EK-n belüli regionális és szociális különbségeket kívánják csökkenteni. A támogatások országon belüli elosztása nemzeti hatáskörben marad.

Az oldal tetejére március 20.
Ötödik mo-i vendégszereplésének első állomásán, a bp-i Erkel Színházban tart előadást az Alekszandrov ének- és táncegyüttes.

Firenzében ünnepélyesen megnyílik az Európai Egyetemi Intézet.

Az oldal tetejére március 21.

Az NSZK-ban a freiburgi közigazgatási bíróság döntése nyomán felfüggesztik a wyhli atomerőmű építését. április 15.

Az oldal tetejére március 22.

Befejeződik az MSZMP XI. kongresszusa. 1980. március 24. — A határozat meghirdeti a „fejlett szocialista társadalom felépítésének” programját, amelynek része a hatékony és takarékos gazdálkodás, a szocialista demokrácia fejlesztése, a választott szervek szerepének növelése. — Az új Központi Bizottság 125 tagú. A PB tagjai: Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Lázár György, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István.* A KB titkárai: Biszku Béla, Gyenes András, Győri Imre, Németh Károly, Óvári Miklós, Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János.

Az oldal tetejére március 23.

Az OKP e napon befejeződő kongresszusa elfogadja a „történelmi kompromisszum” irányvonalát, azaz lényegében a Kereszténydemokrata Párttal (DC) való együttműködést.

Az oldal tetejére március 25.

Portugáliában átalakítják a kormányt; a baloldali erők újabb hatalmi pozíciókat szereznek. április 25.

Rijádban (Szaúd-Arábia) saját unokaöccse, Fejszál ibn Muszad herceg meggyilkolja Fejszál ibn Abdal királyt. június 18. Az új uralkodó a meggyilkolt király testvére, Kháled ibn Abdal trónörökös.

Az oldal tetejére március 26.

Végleg elutazik Bp-ről Richard Pedersen amerikai nagykövet. április 28.

Hatályba lép a biológiai (bakteriológiai) fegyverek fejlesztésének, gyártásának és felhalmozásának tilalmáról, valamint megsemmisítésükről szóló egyezmény, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1971 decemberében fogadott el.

Az oldal tetejére március 27.

Az Mt határozatot hoz az alacsony nyugdíjak és egyéb ellátások emeléséről. július 1.

Az oldal tetejére március 29.

Kihirdetik az 1975: 7. tvr.-t: „A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából közkegyelmet gyakorol.”