1974
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

A világpiacon bekövetkezett olaj- és energiahordozó-árrobbanás nyomán, annak ellenére, hogy a politikai vezetés szerint a nyugati piaci hatás nem fog „begyűrűzni” Mo-ra, 25%-kal emelkedik a tüzelőanyagok, 40%-kal a benzin ára. Egy liter motorbenzin ára 5 Ft 60 fillér.1975. augusztus 4.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Az Mt határo­zata felállítja az Országos Környezet­védelmi Tanácsot; el­nöke a mindenkori építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter.

Az USA és az NDK felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.
Az oldal tetejére szeptember 5.

Bemutatják Kósa Ferenc Hószakadás c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 6.

Megnyílik „A magyar–szov­jet tudományos-műszaki együttműködés 25 éve” c. jubileumi kiállítás.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Puja Frigyes külügy­miniszter hivatalos látogatásra Csehszlovákiába utazik.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Az Mt 1047/1974. sz. hatá­rozata felállítja az önálló Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót, és létrehozza az Állami Rádió és Televízió Bizottságot.

Bemutatják Révész György A Pendragon legenda c. filmjét.

Etiópiában megdöntik az 58 éve uralkodó Hailé Szelasszié császár uralmát. A hatalmat ideiglenes forradalmi kormány veszi át. 1977. február 3.

Az oldal tetejére szeptember 13.

Győrött elkészülnek a későbbi Közle­kedési és Távközlési Műszaki Főis­kola első létesítményei. 1977. október 28.

Az oldal tetejére szeptember 18.

Bp-re érkezik Kalevi Sorsa finn miniszterelnök.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök hivatalos látogatásra a Szu-ba utazik.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Bemutatják Rózsa János Álmodó ifjúság c. filmjét.

Görögországban újra engedélyezik a kommunista párt működését.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Meghal Szathmári Sándor gépészmérnök, író, műfordító, az először 1941-ben megjelent Kazohinia c. regény szerzője.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Portugáliában lemond Antonió de Spínola tábornok, államfő. 1975. március 11. Az új elnök Costa Gomes tábornok.